Adobe Stock Advocates ‑ohjelman usein kysytyt kysymykset

Ohjelman perusteet

Advocates-ohjelma on Adobe Stockin monimuotoisuutta ja osallisuutta edistävä hanke. Ohjelman tehtävänä on tunnistaa, tukea ja mainostaa aliedustettuihin yhteisöihin kuuluvia tai niiden kanssa yhteistyötä tekeviä merkittäviä taiteilijoita ja luoda rehellistä, nykyaikaista ja osallistavaa visuaalista sisältöä. 

 

Advocates-ohjelma käynnistetään kolmella aliohjelmalla:

 1. Taiteilijoiden kehitysrahasto – vuosittain 40 palkittua taiteilijaa. Myöntää apurahoja aliedustettujen yhteisöjen taiteilijoille luovia tilaustöitä varten.
 2. Aliedustettujen yhteisöjen monimuotoisuudesta ja osallisuudesta vastaavat sosiaalisten yhteisöjen johtajat – Adobe Stock tekee yhteistyötä sosiaalisten yhteisöjen johtajien kanssa heidän vastuualueillaan vahvistaakseen itseilmaisua sekä tukeakseen monimuotoisuutta ja osallisuutta edistäviä taiteilijoitamme.
 3. Taiteilijoiden esittely – Aliedustettujen yhteisöjen kuvapankkisisältöjen ja taiteilijoiden tarinoiden esittely Adoben viestintäkanavien kautta.

Esimerkkejä esittelemistämme aliedustetuista yhteisöistä ovat muun muassa seuraavat: 

tummaihoinen, latinalaisamerikkalainen, aasialainen tai Tyynenmeren saarten asukas, alkuperäiskansat, LGBTQ+, naiset, vammat, ikä, veteraanit, uskonto sekä keho- ja ihotyypit.

Lue lisää Advocates-ohjelman sivustosta.

Perustimme taiteilijoiden kehitysrahaston tarjotaksemme hyödyllistä taloudellista tukea, jolla voimme auttaa taiteilijoita poistamaan luovien tuotantojen järjestämisen tiellä olevat esteet sekä nopeuttaa aliedustetuilta yhteisöiltä peräisin olevien sisältöjen luontia ja toimitusta.

Rahoituksen tarkoituksena on auttaa taiteilijoita poistamaan luovien tuotantojen tiellä olevat esteet, joihin kuuluvat muun muassa laitteiden osto tai vuokraus, tapahtumapaikkojen vuokrat, mallien palkkaus, rekvisiittojen hankinta, puvut, meikkaus ja tutkimuskustannukset. 

Rahasto tukee taiteilijoiden itseilmaisua ja antaa lahjakkaille taiteilijoille taloudellista tukea, mikä lopulta edistää kaupallisissa tiedotusvälineissä historiallisesti aliedustettujen kuvien käyttöä. Rahasto varmistaa myös, että taiteilijat saavat korvauksen työstään. 

Tässä on joitakin tietoja ohjelmasta:

 • 40 aliedustetuista yhteisöistä valittua taiteilijaa saa kukin 7 500 Yhdysvaltain dollaria.  

 • Tilaamme jokaiselta taiteilijalta valokuvia, vektoreita/kuvituskuvia tai videoresursseja.

 • Valitut taiteilijat toimittavat 200 videoresurssia, 375 valokuva-, vektori- tai kuvituskuvaresurssia tai 250 sekalaista resurssia (kuvia ja videoita).

 • Luovat odotukset: sisältö on autenttista, innoittavaa, nykyaikaista ja osallistavaa.

 • Sinun on oltava Adobe Stock ‑avustaja, jotta voit hakea ohjelmaan. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, liity täällä. Taiteilijoiden kehitysrahaston muut valintakriteerit ovat seuraavat: 

           1. Taiteilijoiden nykyinen portfolio ja esteettinen herkkyys 

           2. Autenttisuus 

           3. Tekninen kyky, erikoisosaaminen ja asiantuntemus

Lue lisää taiteilijoiden kehitysrahaston sivustosta.

  

        

Haluamme tarjota tehokkaan ympäristön erinomaisille uusille äänille ja kuville. 

Adobe on jo pitkään sitoutunut tukemaan osallisuutta ja luovuutta kaikille, ja meillä on käynnissä laajoja systeemisiä ohjelmia, mutta ymmärrämme, että voisimme tehdä enemmän välittömän toiminnan nopeuttamiseksi. Siksi investoimme jatkuvasti taiteilijoiden kehitysrahaston kautta.

Tämän rahaston avulla pyrimme auttamaan taiteilijoita, jotka luovat visuaalisia kertomuksia mediassa historiallisesti aliedustetuista näkökulmista. Uskomme, että monet taiteilijat haluavat luoda tällaista sisältöä, mutta kohtaavat tuotannollisia ongelmia. Rahaston tavoitteena on korvata mallien palkkaamisen ja tilojen vuokraamisen kaltaiset tuotantokustannukset näiden esteiden poistamisen helpottamiseksi.

Hiljattain suoritetun State of Creativity ‑tutkimuksemme mukaan suurin osa, 89 %, ympäri maailmaa toimivista luovien alojen ammattilaisista on kiinnostunut entistä monimuotoisemmista ja osallistavammista kuvista kuvapankkikokoelmissa, ja 76 % heistä myöntää, että visuaalisen kulttuurin nopeasti muuttuvia trendejä on yhä vaikeampi seurata. Uskomme, että tarjoamalla tukea aloitteleville taiteilijoille ja uusille luoville tuotannoille taiteilijoiden kehitysrahaston kautta voimme edistää aidosti osallistavien ja nykyaikaisten, näitä ja muita kiireellisiä markkinoiden tarpeita vastaavien uusien visuaalisten materiaalien luontia.

Asetamme etusijalle itsensä aliedustettujen yhteisöjen jäseniksi katsovat taiteilijat.

”Itsensä aliedustettujen yhteisöjen jäseniksi katsovat taiteilijat” ovat sisällöntuottajia, jotka katsovat kuuluvansa aliedustettuun yhteisöön. Niitä ovat esimerkiksi tummaihoinen, latinalaisamerikkalainen, aasialainen tai Tyynenmeren saarten asukas, alkuperäiskansat, LGBTQ+, naiset, vammat, ikä, veteraanit, uskonto sekä keho- ja ihotyypit.

 

Valokuvia, vektoreita, kuvituskuvia ja videoita. 

Rahoitettu summa on 7 500 Yhdysvaltain dollaria valittua taiteilijaa kohti.

 

Avustuksen turvin tuotetut resurssit esitellään Adoben ja sen mediakumppaneiden viestintäkanavilla, ja niiden tavoitteena on inspiroida ja edistää osallistavaa kulttuurin esitystapaa luovassa teollisuudessa. 

Resurssien tekijänoikeudet säilyvät taiteilijoilla. Resurssit ovat lisensoitavissa myös Adobe Stockin maksuttomassa kokoelmassa yhden vuoden ajan. Tämän laadukkaan, nykyaikaisen ja osallistavan sisällön avulla toivomme kehittävämme kansainvälistä luovaa ympäristöä entistä tarkemmalla kulttuurin esitystavalla. Ensimmäisen vuoden jälkeen resurssit ovat saatavana Adobe Stockin maksullisessa kokoelmassa, ja taiteilija saa rojaltimaksuja maksullisista latauksista.

Hakemus- ja valintaprosessi

Kyllä, sinun on oltava Adobe Stock ‑avustaja, jotta voit hakea apurahaa rahastosta. Jos sinulla ei vielä ole avustajatiliä, liity täällä ilmaiseksi. 

Ryhtyminen Adobe Stock ‑avustajaksi on helppoa. Jos sinulla on upeita valokuvia, videoita, kuvituskuvia tai vektorisisältöjä, joiden kaikki tekijänoikeudet kuuluvat sinulle, voit ryhtyä Adobe Stock ‑avustajaksi. Sinun on myös oltava vähintään 18-vuotias ja kaikkien myytäviksi lähettämiesi tiedostojen ainoa omistaja. Jos sisällöissä on tunnistettavissa olevia henkilöitä tai suojattua omaisuutta, sinun on liitettävä mukaan myös allekirjoitettu mallin tai omaisuuden julkaisulupa.

Hakuaika on 22.2.2022–22.1.2023. 

Hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse, kun heidän hakemuksensa on vastaanotettu. Taiteilijoiden kehitysrahaston apurahan saajat valitaan ja heihin otetaan yhteyttä liukuvasti. 

Kyllä, kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse. 

Taiteilijoiden kehitysrahaston apurahan saajiksi valitaan neljännesvuosittain noin kymmenen taiteilijaa. Apurahaa hakevat taiteilijat voivat jättää yhden hakemuksen, jossa he voivat ilmoittaa, ovatko he kiinnostuneita yhdestä luovan tiedotteen aiheesta vai useista aiheista. Taiteilijat voivat lähettää enintään yhden projekti-idean aihetta kohti. Suosittelemme, että taiteilijat jättävät vain yhden hakemuksen, vaikka he olisivatkin kiinnostuneita useista aihe-ehdotuksista.  

Adobe Stock Advocates ‑tiimi vahvistaa sähköpostitse, kun hakemukset on vastaanotettu. Adobe Creative Residency ‑ohjelman tapaan hakijoiden arviointijakson pituus voi vaihdella. Hakijat voivat olla ”harkittavina” enintään yhden vuoden ajan. 

Adobe on luonut valintatoimikunnan, joka muodostuu eri yhteisöjä edustavista ja asiantuntemukseltaan erilaisista yrityksen sisäisistä työntekijöistä. Tässä toimikunnassa on ohjelman kohteena olevista taiteilijayhteisöistä edustajia, joilla on kokemusta kaikista resurssityypeistä, kuten valokuvauksesta, videokuvauksesta ja graafisesta suunnittelusta. Portfolioiden tarkistuksissa ja valintaprosessissa korostetaan tasa-arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta. 

Rahoitus-, toimitus- ja tuotantoprosessi

Taiteilijoiden kehitysrahaston apurahan saajat valitaan ja heihin otetaan yhteyttä liukuvasti. Kaikille apurahan saajille maksetaan 50 % ennakkoon pankkisiirrolla noin 30 päivää sen jälkeen, kun he ovat allekirjoittaneet sopimuksen Adoben kanssa. Seuraava maksu suoritetaan, kun taiteilija on lähettänyt töitä Adobelle ja Adobe on hyväksynyt ne. 

Suosittelemme, että taiteilijat toimittavat 50 % resursseistaan kahden kuukauden kuluessa apurahan vastaanottamisesta ja jäljellä olevat 50 % resursseista kuukausi ensimmäisen toimituskerran jälkeen. Suosittelemme tätä tuotanto- ja toimitusaikataulua, jotta taiteilijat pystyvät hyödyntämään Advocates-ohjelman markkinointimahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla sekä jakamaan työnsä Adobe-yhteisön ja kumppaniyhteisöjemme kanssa. 

Kyllä. Tavoitteenamme on, että valittuna taiteilijana voit käyttää omia luovia lähestymistapojasi omien henkilökohtaisten alueellisten, etnisten ja elämäntapaasi liittyvien yhteisöjesi visuaalisten kulttuurien autenttiseen kuvaamiseen. Tämän vuoksi Adobe Stock ohjaa heitä ja tekee heidän kanssaan yhteistyötä kehittääkseen alkuperäisiä konsepteja ja mielekkäitä uusia työkokonaisuuksia, jotka kuvaavat heidän aitoja tarinoitaan ja kokemuksiaan.  

Tarkistamme kaikki resurssit aiheiden relevanssin sekä esteettisen ja teknisen laadun osalta. Hyväksyntäkriteereihin kuuluvat muun muassa tiedostoihin liittyvien vaatimusten täyttyminen, avainsanojen ja kuvausten täsmällisyys sekä mallin tai omaisuuden julkaisulupa, mikäli se on tarpeen. 

Tiedostojen kokovaatimukset vastaavat Adobe Stockin yleisiä toimitusohjeita, jotka on esitetty täällä.  

Muita kysymyksiä

Haluamme tuoda tämän laadukkaan, nykyaikaisen ja osallistavan sisällön kaikkien käyttöön, sillä toivomme kehittävämme kansainvälistä luovaa ympäristöä entistä tarkemmalla kulttuurin esitystavalla. Tämä sisältö on näkyvämpää ja tarjoaa taiteilijoille enemmän markkinointimahdollisuuksia kuin mikä olisi muuten mahdollista Adobe Stockissa. Kaikki taiteilijoiden kehitysrahaston kautta hankitut sisällöt lisätään yhdeksi vuodeksi Adobe Stockin maksuttomaan kokoelmaan, minkä jälkeen ne ovat saatavana maksullisessa kokoelmassamme vielä vuoden ajan. Taiteilijat saavat rojaltimaksuja maksetuista latauksista. 

Kyllä! Kehotamme sinua lähettämään sisältösi ja toivomme, että Advocates-ohjelman luovat tiedotteet ovat hyödyllisiä ja innostavia. Pyydämme sinua lähettämään luovia tiedotteita vastaavat työsi suoraan Adobe Stock ‑avustajaportaaliin, jonka löydät täältä.

 

Pyrimme jatkuvasti parantamaan nykyisten monimuotoisten ja osallistavien sisältöjemme löytämistä sivustomme 230 miljoonan käytettävissä olevan resurssin joukosta. 

Esittelimme hiljattain query dependent geo ranker ‑nimisen hakutoiminnon, joka näyttää asiakkaan sijainnin kannalta relevantin monimuotoisen ja osallistavan sisällön entistä paremmin. Tiedämme, että asiakkaat kaipaavat monimuotoisuutta, mutta Yhdysvalloissa monimuotoisuus ei välttämättä ole samanlaista kuin esimerkiksi Japanissa. Hyödyntämällä luokittelutoiminnolle lähetettäviä, maantieteellisille sijainneille ominaisia käyttäytymistietoja olemme havainneet, että asiakkaiden käyttäytyminen tuo esiin monimuotoisuuden, jota asiakkaamme kaipaavat kullakin maantieteellisellä alueella.

Parannamme myös hakualgoritmeja, sanakirjoja, mallin julkaisulupia ja metatietomerkintöjä tuodaksemme monimuotoisen ja osallistavan sisällön entistä paremmin esiin sekä kehitämme tuotteita toimipisteissämme käytettävyyden edistämiseksi.

Adobe Stock on sitoutunut tukemaan yrityksemme monimuotoisuutta ja osallisuutta edistäviä tavoitteita sekä huolehtimaan kokoelmamme tasapuolisuudesta. Tiedämme kuitenkin, että voimme tehdä enemmän, ja nopeutamme tätä prosessia taiteilijoiden kehitysrahaston avulla.

Adobe Stockin taiteilijoiden kehitysrahasto: Adobe Stock sijoittaa varoja, jotka on tarkoitettu erityisesti aliedustettujen yhteisöjen taiteilijoille. Rahaston toimintaan osallistuvat taiteilijat ovat Adobe Stock ‑taiteilijoita. He saavat 7 500 Yhdysvaltain dollaria projektia kohti. Adobe Creative Residency ‑tiimin kanssa yhteistyössä toteutettu Artist Development Fund ‑sovellus on käytettävissä Creative Residency ‑sivustossa 22. helmikuuta 2022 alkaen. Creative Residency ‑taiteilijat voivat hakea avustusta myös taiteilijoiden kehitysrahastosta.  

Adobe Creative Residency Community Fund ‑rahasto: Adobe perusti miljoonan Yhdysvaltain dollarin Community Fund ‑rahaston tukeakseen visuaalisten digitaalisten töiden tekijöitä. Rahasto tarjoaa 500 – 5 000 Yhdysvaltain dollarin suuruisia avustuksia portfolioprojekteja tai Adoben maksullisia projektihankkeita varten. Ohjelma käynnistyi toukokuussa 2020, ja avustuksia ja komissioita annetaan joka kuukausi. 

On kaksi tapaa olla ”avustaja”:

 • Avustaja on henkilö, joka tekee läheistä yhteistyötä yhteisön itseään edustavan henkilön kanssa tuottaakseen visuaalisia resursseja, jotka lähetetään osoitteeseen stock.adobe.com Advocates-ohjelmaa varten. Avustaja on sekä taiteilija että taiteilijoiden kehitysrahaston hakija. Resurssien tekijänoikeudet säilyvät avustajalla, jos hän saa avustuksen. Avustaja on kohtuudella katsottava kuvattavan yhteisön avustajaksi, ja hänen on oltava läheisessä suhteessa hakijaan (esim. perheenjäsen).
 • Jos taiteilijoiden kehitysrahaston hakija on aliedustetun yhteisön jäsen, joka tarvitsee fyysistä apua hankkeen visuaaliseen ikuistamiseen, hän voi tehdä yhteistyötä haluamansa henkilön kanssa, joka vastaa kameratyöstä ja auttaa projektin fyysisessä toteutuksessa.

               -Yhteisön jäsen on taiteilijoiden kehitysrahaston hakija, ja työn tekijänoikeudet säilyvät hänellä, sillä kuva-aineisto edustaa hänen visiotaan.

               -Tässä tilanteessa avustaja kuvaa taiteilijoiden kehitysrahaston avustuksen saaneen henkilön luovien ohjeiden mukaan. Tekijänoikeudet eivät säily hänellä, eikä hänelle myönnetä avustusta.

Kehotamme vammaisten, veteraanien ja/tai alkuperäiskansojen yhteisöjä harkitsemaan tätä vaihtoehtoa.
Saat lisätietoja osoitteesta allies@adobe.com.

Arkistovideoleike on 5–60 sekunnin pituinen leike, joka on joko mykkä (ei ääntä) tai jossa on mahdollisesti luonnollisia ympäristön ääniä.  Siinä ei ole taustaselostusta, kerrontaa tai musiikkia.  Arkistovideoaineisto edellyttää mallin julkaisulupia, jos leikkeissä on tunnistettavissa olevia ihmisiä.

 • Armeijan palveluksessa olevia henkilöitä esittävät mallit on esitettävä myönteisellä tai neutraalilla tavalla. 
 • Vältä sotilasarvomerkkejä, vaakunoita ja tunnuksia. Monet niistä ovat Yhdysvaltain puolustusministeriön (US Department of Defense, DoD) tavaramerkkejä. Avustajia kehotetaan tekemään omat selvityksensä ennen sisältöjen lähettämistä. Eristetyt lähikuvat voivat olla ongelmallisia. Kuvat arvioidaan tapauskohtaisesti.
 • Jos kuvassa on Yhdysvaltain armeijan sanallisia tavaramerkkejä (esim. US Army), niiden tulee olla satunnaisia. Kuvaukset kannattaa peittää luovasti osittain tai kokonaan, esimerkiksi mallin kehon asennon, kameran kuvakulman tai kankaan niputuksen avulla.
 • Noudata yhtenäisiä ja huoliteltuja standardeja.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi