Cikkelyek importálása elérési úttal rendelkező sidecar.xml fájlok használatával

Cikkelyek importálásához két fő módszer áll rendelkezésre:

Cikkelyek importálása egy mappából – A módszer használatakor a Cikkely importálása párbeszédpanelen az „Egyetlen cikkely importálása” vagy a „Több cikkely importálása” lehetőséget válassza, és adja meg a forrásfájlokat tartalmazó mappát. Ennél a módszernél lényeges, hogy a fájlnevek és a mappák elrendezése megfelelő legyen. A „Több cikkely importálása” lehetőség választásakor nem kell mindenképpen cikkelymetaadatokat is tartalmazó sidecar.xml fájlt használnia, a normál sidecar.xml fájlnak ekkor a cikkelyalmappákkal egy szinten kell lennie. A cikkelyek ilyen módú importálásával kapcsolatos információkért lásd: Az importált cikkelyek mappákba rendezése.

Cikkelyek importálása a sidecar.xml fájlban megadottak szerint – Ha a Cikkely importálása párbeszédpanelen az „Importálás sidecar.xml fájl használatával” lehetőséget választja, akkor megadhatja a fájlok elérési útját tartalmazó sidecar.xml fájlt. Ez a lehetőség alternatív elrendezéseket is tartalmazó InDesign-dokumentumok importálásakor hasznos különösen, illetve ha több különböző helyről kíván fájlokat importálni. Ez a módszer csak InDesign CS6 és újabb verziók esetén használható.

Megjegyzés:

Ha az „Importálás sidecar.xml fájl használatával” lehetőséget használja, akkor nem választhat normál formátumú sidecar.xml fájlt a dokumentumok importálásához. Olyan sidecar.xml formátumot kell használnia, amelyben elérési út található a fájlokhoz.

Cikkelyimportálási beállítások

Példa elérési úttal rendelkező sidecar.xml fájlra

Itt egy kettős tájolású fólióhoz készült, elérési úttal rendelkező sidecar.xml fájlra láthat egy példát. Ez a példa három különböző típusú cikkelyt tartalmaz: egy InDesign-cikkelyt alternatív elrendezésekkel, egy _h és egy _v InDesign-dokumentumot, valamint egy HTML-cikkelyt.

A Sidecar.xml Generator eszköz sajnos nem támogatja az új, elérési utat is tartalmazó sidecar.xml formátum létrehozását. Érdemes letöltenie és szerkesztenie a minta sidecar.xml fájlt. Szükség szerint vegyen fel vagy töröljön belőle elemeket.

Letöltés

Ez az elérési úttal rendelkező sidecar.xml fájl két InDesign-cikkelyt és egy HTML-cikkelyt importál.

Az elérési úttal rendelkező sidecar.xml fájl beállítása

Az elérési úttal rendelkező sidecar.xml fájl bejegyzései között <contentSource> elemek is találhatók, amelyek meghatározzák a forrásfájlok helyét. InDesign-cikkelyek esetén a forrásfájlok helyét és elrendezését kell megadni. HTML-cikkelyek esetén a HTML-forrásokat tartalmazó mappát kell megadni.

Minden egyes <entry> szakasz egy cikkely helyét és metaadatait határozza meg.

Elérési út adatok (InDesign)

A <contentSource> szakaszban a cikkely forrásfájljainak típusát és helyét kell megadni.

A <sourceFormat> esetén a megadható érték „indd” az InDesign-forrásfájlokra, illetve „html” a HTML-forrásfájlokra.

A <customTocIcon> esetén szükség szerint adja meg a TOC-képfájl elérési útját. Ha a TOC-képet a rendszerrel szeretné létrehozatni, akkor hagyja ki ezt az elemet, vagy ne adjon meg hozzá értéket. A <customTocIcon> elemet csak InDesign-fájloknál használja, HTML-fájlok esetén ne. HTML-fájlok esetén egyszerűen mellékelje a TOC.png fájlt a célmappában a .html-fájllal azonos szinten.

Hozzon létre <sourceFile_v> szakaszokat a csak függőleges tájolású fóliók cikkelyeihez, <sourceFile_h> szakaszokat a csak vízszintes tájolású fóliók cikkelyeihez, illetve mindkét szakaszt a kettős tájolású fóliókhoz. Adja meg az InDesign-fájl elérési útját a <location> elemben. Alternatív elrendezésű dokumentumok esetén adja meg az elrendezés nevét (például „iPad V”) a <layoutName> elemben úgy, ahogy az az InDesign Oldalak paneljén látható.

A <layoutName> elem csak alternatív elrendezést is tartalmazó InDesign-dokumentumok esetén szükséges. 

Az elérési úthoz használható formátumok:

(Mac OS) /Users/johndoe/Documents/black box.indd
(Windows) C:\Users\johndoe\Documents\black box.indd

Megjegyzés:

Mac OS esetén érdemes a fájlra jobb gombbal kattintani, majd a Get Info választásával megjelenő Info panelről kimásolni az elérési utat. Az elérési út beillesztése után írja be vagy másolja be a fájl nevét is az elérési út végére. Windows esetén tartsa lenyomva a Shift gombot, kattintson a fájlra jobb gombbal az Intézőben, majd válassza a Másolás elérési útként lehetőséget.

Elérési út adatok (HTML)

HTML-cikkely importálásakor a mappa elérési útját a <sourceFolder> elemben adja meg. A megadott mappában szerepelnie kell egy .html-fájlnak, esetleg egy TOC.png fájlnak, valamint almappákban a többi HTML-forrásnak. A _v és a _h utótagok használata a HTML-fájlnevekben csak akkor szükséges, ha eltérő HTML-tartalmat szeretne megjeleníteni vízszintes és függőleges tájolás esetén. Megadhat például egy „index_v.html” és egy „index_h.html” fájlt ugyanabban a mappában.

További elemek

Az <isAd>, <isFlattenedStack> és <isTrustedContent> paraméterek lehetséges értékei „true” és „false”. Az <isFlattenedStack> értéke azt határozza meg, hogy a csak vízszintes átlapozási funkció (vízszintes lapozó gesztus) legyen-e aktiválva, az <isTrustedContent> pedig azt, hogy a „Jogosultsági információkhoz való hozzáférés engedélyezése” beállítás be legyen-e kapcsolva egy HTML-cikkelynél.

A <smoothScrolling> (folyamatos görgetés) elem értéke lehet „always” (mindig), „portrait” (álló), „landscape” (fekvő) és „never” (sosem). Az alapértelmezett érték a „never” (sosem), és ilyenkor a görgetés egész oldalanként vált.

Az érvényes <articleAccess> értékek a „free” (ingyenes), a „metered” (megszámolt) és a „protected” (védett).

Használhatja mind a <byline>, mind az <author> karakterláncot a Byline metaadathoz.

A <section> bejegyzésekhez határozzon meg egy karakterláncot, mint például az „Életstílus.”

Az <entry> szakaszok sorrendje határozza meg az adott fólió cikkelyeinek sorrendjét a fólió kezdeti létrehozásakor vagy frissítésekor. Az egyes <entry> szakaszokon belül az elemek sorrendje lényegtelen.

Cikkelyek importálása elérési úttal rendelkező sidecar.xml fájl használatával

  1. Hozzon létre egy olyan sidecar.xml fájlt, amelyben elérési út található a forrásfájlokhoz. A fájl neve „sidecar.xml” legyen.

  2. A Folio Builder panelen válassza a panelmenü Cikkely importálása elemét.

  3. Válassza az „Importálás sidecar.xml fájl használatával” elemet, adja meg az elérési utat tartalmazó sidecar.xml fájlt, majd válassza az OK gombot.

Megjegyzés:

Ha több fóliót hoz létre azonos dokumentumokból eltérő elrendezésekkel, akkor ehhez létrehozhat egy közös sidecar.xml fájlt, majd bemásolhatja különböző mappákba, és szerkesztheti a lemásolt sidecar.xml fájl <layoutName> értékeit.

A sidecar.xml fájlok kezelése

A sidecar.xml hibaüzenetek feloldása

Érvénytelen contentSource elem a sidecar.xml fájlban

Ez a hibaüzenet a következő helyzetekben jelenik meg:

  • A megadott forrásfájlok nem érhetők el vagy nem nyithatók meg megfelelően.
  • Az elérési út egy vagy több érvénytelen karaktert tartalmaz. Ha például a Terminál segítségével másolja át az elérési utat, akkor az elérési útban található szóközök előtt fordított perjelek (\) találhatók. Távolítsa el ezeket a fordított perjeleket.
  • <customTocIcon> elemet adott meg HTML-cikkelyformátum esetén.

Az Importálás sidecar.xml használatával esetén a folderName érvénytelen a sidecar.xml fájlban

Normál sidecar.xml fájlt adott meg az elérési utat tartalmazó sidecar.xml fájl helyett az „Importálás sidecar.xml fájl használatával” lehetőség használatakor. Adjon meg egy elérési úttal rendelkező sidecar.xml fájlt, vagy használja a Több cikkely importálása lehetőséget a Mappák rendezése cikkelyek importálásához részben leírtak alapján.

A Több cikkely importálása esetén a contentSource érvénytelen a sidecar.xml fájlban

Ha ez a hibaüzenet jelenik meg, akkor a Több cikkely importálása funkciót választotta egy olyan fóliómappa importálásához, amelyben elérési utat tartalmazó sidecar.xml fájl található. Ekkor vagy használjon egy normál sidecar.xml fájlt a Több cikkely importálása funkcióval, vagy pedig válassza az „Importálás sidecar.xml fájl használatával” lehetőséget, és adja meg az elérési utat tartalmazó sidecar.xml fájlt.

Nem található az álló/fekvő elrendezés ehhez a cikkelyhez a hozzá társított InDesign-dokumentumban

A <layoutName> elemhez megadott érték nem érvényes. Nyissa meg az InDesign-dokumentumot, és ellenőrizze az elrendezés nevét az Oldalak panelen, majd módosítsa a sidecar.xml fájlt.

Elérési úttal rendelkező sidecar.xml fájlok használata metaadatok frissítéséhez

Megadhatja a <metadataUpdateOnly/> elemet a <sidecar> elem közvetlen gyermekeként annak jelzéséhez, hogy nem kell létrehozni új cikkelyeket. Ha a <metadataUpdateOnly/> elem szerepel, akkor a sidecar.xml fájl importálása a már létező cikkelyek metaadatait frissíti (az <articleName> értékek alapján).

Ha megadja a <metadataUpdateOnly/> elemet, akkor a <sourceFile_v>, <sourceFile_h> és <sourceFolder> elemek megadása nem kötelező, és ha szerepelnek, akkor értéküket a rendszer figyelmen kívül hagyja.

A már létező cikkelyek metaadatainak frissítéséhez szerkessze a sidecar.xml fájlt, helyezze el a <metadataUpdateOnly/> elemet közvetlenül a <sidecar> elem után, majd importálja a sidecar.xml fájlt a Cikkely importálása párbeszédpanel „Importálás sidecar.xml fájl használatával” lehetőségével.

A már létező cikkelyek metaadatainak frissítéséhez helyezze el a metadataUpdateOnly elemet a sidecar elem után.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online