Kereszthivatkozások

Útmutatónak, illetve segédanyagnak szánt dokumentumok írásakor célszerű kereszthivatkozásokat elhelyezni a dokumentumban, így az olvasók gyorsabban navigálhatnak a dokumentum részei között. Példa: Bővebb információ a „Mezei egerek” című részben olvasható a 249. oldalon. Megadhatja, hogy a kereszthivatkozás bekezdésstílusból, például címsorstílusból vagy egyedileg létrehozott szerkesztőpontból származik-e. Ezenkívül megadhatja a kereszthivatkozási formátumot is, amely lehet Csak oldalszám vagy Teljes bekezdés és oldalszám.

Kereszthivatkozások beszúrása

Kereszthivatkozásokat a Hivatkozás panelen szúrhat be a dokumentumba. A hivatkozott szöveg a célszöveg. A célszövegből generált szöveg a kereszthivatkozás forrása.

A kereszthivatkozások dokumentumba való beszúrásakor számos előre definiált formátum közül választhat, emellett egyéni formátumot is létrehozhat. A kereszthivatkozás egész forrását, illetve a kereszthivatkozáson belüli szövegrészt is elláthatja karakterstílussal. Adott könyv teljes anyagában szinkronba hozhatók egymással a kereszthivatkozások formátumai.

A kereszthivatkozás forrásszövege módosítható, valamint sortörést is tartalmazhat.

Megjegyzés:

A kereszthivatkozások akkor kerülnek bele az exportált Adobe PDF fájlokba, ha a Hivatkozások ki van választva az InDesign Adobe PDF exportálása párbeszédablakban. A kereszthivatkozások akkor kerülnek bele az exportált SWF fájlokba, ha a Hivatkozások beágyazása ki van választva az SWF exportálása párbeszédablakban.

A különálló InCopy dokumentumokban ugyanúgy létrehozhat és módosíthat kereszthivatkozásokat, mint az InDesign programban. Kivett szövegegységek esetén ilyen kereszthivatkozásokat hozhat létre és szerkeszthet: (1) a forrással azonos bekezdésekre mutató kereszthivatkozások, (2) másik kivett szövegegységben található bekezdésekre mutató kereszthivatkozások, amennyiben meg van nyitva az adott dokumentum az InDesign programban, (3) illetve tetszőleges InDesign dokumentum szövegegységének szerkesztőpontjaira mutató kereszthivatkozások.

Kereszthivatkozások beszúrása

A. A kereszthivatkozás forrása a dokumentumban B. A kijelölt célbekezdés C. Ide kell kattintania, ha ki szeretné alakítani vagy módosítani kívánja a kereszthivatkozás formátumát. 

A kereszthivatkozások beszúrásáról videóútmutatót is megtekinthet: www.adobe.com/go/lrvid4024_id.

 1. Helyezze a beszúrási pontot arra a helyre, ahová be szeretné szúrni a kereszthivatkozást.
 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Válassza a Szöveg menü Hivatkozások és kereszthivatkozások elemének Kereszthivatkozás beszúrása parancsát.

  • Válassza az Ablak menü Szöveg és táblázatok elemének Kereszthivatkozások parancsát, majd válassza a Hivatkozás panel menüjének Kereszthivatkozás beszúrása parancsát.

  • Kattintson a Hivatkozás panelen látható Új kereszthivatkozás létrehozása gombra .

 3. Az Új kereszthivatkozás párbeszédpanel található Hivatkozás helye listában jelölje ki a Bekezdés vagy a Szerkesztőpont elemet.

  Ha a Bekezdés lehetőséget választja, akkor a megadott dokumentumban található tetszőleges bekezdésre mutató kereszthivatkozást létrehozhat.

  Ha a Szerkesztőpont lehetőséget választja, akkor tetszőleges olyan szövegre mutató kereszthivatkozást létrehozhat, amelyben létrehozott egy hivatkozáshoz való célt. (Lásd Hivatkozás céljának létrehozása.) Szerkesztőpontot akkor célszerű létrehozni, ha a tényleges célbekezdésben találhatótól eltérő szöveget kíván felhasználni.

 4. A Dokumentum mezőben jelölje ki azt a dokumentumot, amely a hivatkozni kívánt célt tartalmazza. A menüben megjelenik minden mentett nyitott dokumentum. Ha nincs nyitva a keresett dokumentum, a Tallózás gombra kattintva keresse meg a fájlt, és kattintson a Megnyitás gombra.
 5. A bal oldalon látható mezőben található bekezdésstílusok valamelyikének (pl. az 1. fejléc) kijelölésével szűkítse a lehetőségek listáját, majd jelölje ki a hivatkozni kívánt bekezdést. (Ha a Szerkesztőpont lehetőség van kiválasztva, akkor a kívánt szerkesztőpontot jelölje ki.)
 6. A Formátum listában jelölje ki a kereszthivatkozásnál használni kívánt formátumot.

  A felkínált kereszthivatkozási formátumokat is módosíthatja, illetve saját formátumokat is létrehozhat. Lásd Kereszthivatkozásokhoz való formátumok használata.

 7. Adja meg a hivatkozás forrásának megjelenését. Lásd Hivatkozások megjelenésének beállításai.
 8. Kattintson az OK gombra.

Kereszthivatkozás beszúrásának hatására a program egy szerkesztőpont-jelölőt helyez a célbekezdés elejére. Ezt a jelölőt a Szöveg menü Rejtett karakterek megjelenítése parancsával jelenítheti meg. A jelölő áthelyezésének, illetve törlésének hatására feloldatlanná válik a kereszthivatkozás.

Kereszthivatkozásokhoz való formátumok használata

Alapértelmezés szerint az Új kereszthivatkozás párbeszédpanelen számos kereszthivatkozási formátum jelenik meg. Ezeket a formátumokat módosíthatja, törölheti, illetve saját formátumokat is létrehozhat.

Megjegyzés:

Ha törölte vagy módosította a dokumentumban szereplő kereszthivatkozások formátumait, és szeretné visszaállítani azok alapértelmezett formátumát, akkor válassza a panel menüjének Kereszthivatkozás formátumainak betöltése parancsát, majd jelöljön ki egy módosítatlan formátumú dokumentumot. Szinkronizálhatja is a könyvben szereplő kereszthivatkozások formátumát.

A kereszthivatkozások formátumának szerkesztéséről videóútmutatót is megtekinthet: www.adobe.com/go/lrvid4024_id.

Kereszthivatkozás-formátumok létrehozása vagy szerkesztése

A kereszthivatkozások formátumai más készletekkel ellentétben módosíthatók és törölhetők. Egy kereszthivatkozáshoz való formátum módosításának hatására a program az összes azzal formázott kereszthivatkozási forrás formátumát automatikusan megváltoztatja.

Az InCopy programban csak különálló dokumentumokban hozhat létre és szerkeszthet kereszthivatkozásokhoz való formátumokat. A hozzárendelésfájlokban szereplő kereszthivatkozások formátumait az InDesign dokumentum határozza meg.

 1. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Válassza a Hivatkozás panel menüjének Kereszthivatkozás formátumainak meghatározása parancsát.

  • A kereszthivatkozás létrehozása vagy szerkesztése közben kattintson a Kereszthivatkozás-formátumok létrehozása vagy szerkesztése gombra .

 2. A Kereszthivatkozás formátumai párbeszédpanelen tegye az alábbiak egyikét:
  • Adott formátum módosításához jelölje ki azt ki a bal oldalon.

  • Formátum létrehozásához jelölje ki azt a formátumot, amelyet az új formátumhoz alapul kíván venni, majd kattintson a Formátum készítése gombra . Ekkor a program létrehoz egy másolatot a kijelölt formátumból.

 3. Adja meg a formátum nevét a Név mezőben.
 4. A Meghatározás szövegmezőben tetszése szerint adjon hozzá további szöveget, vagy vegyen el abból. A menüben szereplő építőelemek beszúrásához kattintson az építőelem ikonjára . Gondolatjelek, szóközök, idézőjelek és egyéb különleges karakterek kijelöléséhez kattintson a különleges karakterek ikonjára .
 5. Ha az egész kereszthivatkozást el szeretné látni karakterstílussal, akkor válassza a Kereszthivatkozás karakterstílusa lehetőséget, majd válasszon a listában szereplő karakterstílusok közül, vagy hozzon létre egyet azok alapján.

  A Karakterstílus építőelemmel a kereszthivatkozáson belüli szöveget is elláthatja karakterstílussal.

 6. A módosítások mentéséhez kattintson a Mentés gombra. Ha elkészült, kattintson az OK gombra.

Kereszthivatkozások építőelemei

Építőelem

Hatása

Példa

Oldalszám

Az oldalszámot szúrja be.

<pageNum/>. oldalon

23. oldalon

Bekezdésszám

A bekezdés számát szúrja be egy kereszthivatkozás számozott listájába.

Lásd: <paraNum/>.

Lásd: 1

Ebben a példában csak az „1” szám került felhasználásra az „1. Állatok” című bekezdésből.

Bekezdésszöveg

A bekezdés szövegét szúrja be a bekezdés száma nélkül egy kereszthivatkozás számozott listájába.

Lásd „<paraText/>”

Lásd „Állatok”

Ebben a példában csak az „Állatok” szöveg került felhasználásra az „1. Állatok” című bekezdésből.

Teljes bekezdés

Az egész bekezdést beszúrja be a bekezdés számával és szövegével együtt.

Lásd „<fullPara/>”

Lásd „1. Állatok”

Részleges bekezdés

Ezzel az építőelemmel a kívánt bekezdés adott határolójeléig (pl. kvirtmínuszig vagy kettőspontig) tartó első részére mutató kereszthivatkozást hozhat létre.

Lásd <fullPara delim=":" includeDelim="false"/>

Lásd 7. fejezet

Ebben a példában csak a „7. fejezet” rész került felhasználásra a „7. fejezet: Kutyák és macskák” című bekezdésből.

Adja meg a határolójelet (a példában ez egy kettőspont), majd határozza meg, hogy maga a határolójel is szerepeljen-e ("true" vagy "1") vagy sem ("false" vagy "0") a kereszthivatkozás forrásában.

Lásd Részleges bekezdésekre mutató kereszthivatkozások létrehozása.

Szerkesztőpont neve

A szerkesztőpont nevét szúrja be. Szerkesztőpontokat a Hivatkozás panel menüjének Új hivatkozási cél parancsával hozhat létre.

Lásd <txtAnchrName/>

Lásd 1. ábra

Fejezet száma

A fejezet számát szúrja be.

a <chapNum/>. fejezetben

a 3. fejezetben

Fájlnév

A céldokumentum fájlnevét szúrja be.

a <fileName/> fájlban

a hírlevél.indd fájlban

Karakterstílus

A kereszthivatkozáson belüli szövegrészt látja el karakterstílussal.

Lásd: <cs name=”bold”><fullPara/></cs>, <pageNum>. oldal

Lásd Állatok, a 23. oldalon.

Adja meg a karakterstílus nevét, majd foglalja a <cs name=""> és a </cs> címkepáros közé azt a szövegrészt, amelyet el kíván látni a karakterstílussal.

Lásd Karakterstílusok alkalmazása kereszthivatkozásokon belül.

Részleges bekezdésekre mutató kereszthivatkozások létrehozása

Készíthet olyan kereszthivatkozási formátumokat, amelyek csak a bekezdés első részére vannak hatással. Ha például „7. fejezet: Sopron–Debrecen” típusú címsorok vannak a dokumentumban, akkor készíthet olyan kereszthivatkozást, amely a címsornak csak a „7. fejezet” részére terjed ki.

Részleges bekezdésre mutató kereszthivatkozás

A. A kereszthivatkozás forrása kvirtmínusszal (^_) végződik B. a „false” (hamis) hatására a kvirtmínusz nem kerül bele a forrás szövegébe 

A Részleges bekezdés építőelem beszúrásakor két teendője akad. Először is idézőjelek között meg kell adnia a határolójelet. A határolójel a bekezdés végét jelző karakter. A leggyakrabban használt határolójelek közé tartoznak a kettőspontok (7. fejezet: Sopron), a pontok (7. fejezet. Sopron) és a gondolatjelek (7. fejezet – Sopron). Különleges karakterek – pl. kvirtmínuszok (^_), kvirtek (^m) és felsorolásjelek (^8) – beszúrásához válassza ki a kívánt karaktert a Különleges karakterek ikonjára való kattintás hatására megjelenő menüben.

Másodszor meg kell határoznia, hogy a program a határolójelet is belefoglalja-e (7. fejezet –) vagy sem (7. fejezet) a szövegbe. A határolójel belefoglalásához az includeDelim="true" értéket adja meg, ha nem kívánja belefoglalni a határolójelet, akkor pedig az includeDelim="false" értéket. A "true" és a "false" érték helyett rendre az "1" és a "0" értéket is megadhatja.

Karakterstílusok alkalmazása kereszthivatkozásokon belül

A Karakterstílus építőelemmel emelhet ki egy kereszthivatkozáson belüli szövegrészt. Ez az építőelem két címkéből áll. A <cs name="stílusnév"> címke jelöli az alkalmazott stílust, a </cs> címke pedig a karakterstílus végének helyét. A program az összes olyan szövegrészt és építőelemet a megadott stílussal formázza, mely e két címke közé van foglalva.

A kereszthivatkozás részének karakterstílussal való formázása

A. Ez a címke a „piros” karakterstílussal formázza a szöveget. B. Ez a címke jelöli a karakterstílussal formázandó szöveg végét. C. A kereszthivatkozás forrásának maradék része a „félkövér” karakterstílussal van formázva. 

 1. Hozza létre a használni kívánt karakterstílust.
 2. A Kereszthivatkozás formátumai párbeszédpanelen válasszon a listában szereplő formátumok közül, vagy hozzon létre egyet azok alapján.
 3. A Meghatározás részben jelölje ki azt a szöveget, illetve azokat az építőelemeket, amelye(eke)t az adott karakterstílussal kíván formázni.
 4. A meghatározás listától jobbra található menüben válassza a Karakterstílus lehetőséget.
 5. Írja be a karakterstílus nevét az idézőjelek közé pontosan úgy, ahogyan az a Karakterstílusok panelen látható.

  A stílusok nevében különbözőnek számítanak a kis- és a nagybetűk. Ha egy csoporton belül található a karakterstílus, akkor a karakterstílus neve elé írja be a csoport nevét és egy kettőspontot (pl. 1. stíluscsoport: Piros.

 6. Kattintson a Mentés gombra a formátum mentéséhez, majd kattintson az OK gombra.

Kereszthivatkozásokhoz való formátumok betöltése (importálása)

Ha egy másik dokumentumból tölti be a kereszthivatkozásokhoz való formátumokat, akkor az importált formátumok az összes olyan eddigi formátumot felülírják, amelyeknek a neve megegyezik az importáltakéval.

Az InCopy programban csak különálló dokumentumokban importálhat kereszthivatkozásokhoz való formátumokat. InDesign dokumentumba nem importálhatók InCopy dokumentumból származó formátumok. Ha a szövegegység beadásakor az InCopy dokumentumban található új vagy módosított formátum ütközik az InDesign dokumentumban találhatóval, akkor az InDesign dokumentumban megadott élvez elsőbbséget.

 1. Válassza a Hivatkozás panel menüjének Kereszthivatkozás formátumainak betöltése parancsát.
 2. Kattintson duplán az importálni kívánt kereszthivatkozási formátumokat tartalmazó dokumentumra.

A könyvben szereplő kereszthivatkozások formátumának szinkronizálásával több dokumentumban is megoszthat azonos kereszthivatkozási formátumokat.

Kereszthivatkozásokhoz való formátumok törlése

A kereszthivatkozások formátumai közül csak azok törölhetők, amelyekkel a dokumentum egyetlen kereszthivatkozását sem formázták.

 1. A Kereszthivatkozás formátumai párbeszédpanelen jelölje ki a törölni kívánt formátumot.
 2. Kattintson a Formátum törlése gombra  .

Kereszthivatkozások kezelése

Kereszthivatkozás beszúrásakor a Hivatkozás panelen látható a hivatkozás állapota. Különféle ikonok jelölik például, hogy a munkaterületen , szülőoldalon , rejtett rétegen , túlszedett szövegben , vagy a rejtett szövegben  jelenik-e meg a célszöveg. Az ilyen célra mutató kereszthivatkozások feloldatlan kereszthivatkozások. A panel alapján arról is tájékozódhat, hogy módosították-e  a célbekezdést (más néven elavult-e) vagy hiányzik-e  a célbekezdés. A célszöveg abban az esetben hiányzik, ha nem található a célszöveg vagy az azt tartalmazó fájl. Adott ikonhoz tartozó eszközleírás megjelenítéséhez tartsa a kívánt ikonon az egérmutatót.

Az InCopy programban csak akkor kezelheti a kereszthivatkozásokat, ha a szövegegység ki van véve szerkesztésre.

Kereszthivatkozások frissítése

A frissítést jelző ikon mutatja, ha módosult a kereszthivatkozás célszövege vagy forrásszövege. A kereszthivatkozások könnyen frissíthetők. Ha új oldalra kerül a hivatkozás célja, akkor a program automatikusan frissíti a kereszthivatkozást.

Kereszthivatkozás frissítésekor a program a forrásszöveg formátumára vonatkozó összes módosítást megszünteti.

A dokumentumok nyomtatásakor, illetve megjelenítésekor a program tájékoztatja, hogy nem elavultak vagy feloldatlanok-e a kereszthivatkozások.

Megjegyzés:

Az Ellenőrzés panelen is meggyőződhet arról, hogy vannak-e elavult vagy feloldatlan kereszthivatkozások. Profil megadásához válassza a Kereszthivatkozások lehetőséget a Szöveg részben.

 1. Jelöljön ki egy vagy több elavult kereszthivatkozást. Ha az összes kereszthivatkozást szeretné frissíteni, akkor egyiket se jelölje ki.
 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Kattintson a Hivatkozás panelen látható Kereszthivatkozások frissítése gombra .

  • Válassza a Hivatkozás panel menüjének Kereszthivatkozás frissítése parancsát.

  • Válassza a Szöveg > Hivatkozások és kereszthivatkozások > Kereszthivatkozások frissítése parancsot.

Egy könyvben található összes kereszthivatkozás frissítéséhez válassza a könyv panel menüjének Összes kereszthivatkozás frissítése parancsát. A program tájékoztatja arról, hogy maradt-e feloldatlan kereszthivatkozás.

Ha másik dokumentumba helyezték a hiányzó célszöveget, illetve ha átnevezték a célszöveget tartalmazó dokumentumot, akkor csatolja újra a kereszthivatkozást. Újracsatoláskor a program a kereszthivatkozás forrására vonatkozó összes módosítást megszünteti.

 1. A Hivatkozás panel Kereszthivatkozások részében jelölje ki az újracsatolni kívánt kereszthivatkozást.
 2. Válassza a Hivatkozás panel menüjének Kereszthivatkozás újracsatolása parancsát.
 3. Keresse meg a célszöveget tartalmazó dokumentumot, majd kattintson a Megnyitás gombra.

Ha az adott dokumentumban más kereszthivatkozások célszövege is megtalálható, akkor azokat a kereszthivatkozásokat is újra csatolhatja.

Kereszthivatkozások szerkesztése

A kereszthivatkozás szerkesztésével módosíthatja a kereszthivatkozás megjelenését, illetve adhat meg ahhoz egy másik formátumot. Más dokumentumra mutató kereszthivatkozás szerkesztésekor a program automatikusan megnyitja az adott dokumentumot.

 1. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Válassza a Szöveg menü Hivatkozások és kereszthivatkozások elemének Kereszthivatkozás beállításai parancsát.

  • A Hivatkozás panel Kereszthivatkozások részében kattintson duplán a szerkeszteni kívánt kereszthivatkozásra.

  • Jelölje ki a kereszthivatkozást, majd a Hivatkozás panel menüjében válassza a Kereszthivatkozás beállításai lehetőséget.

 2. Módosítsa a kereszthivatkozást, majd kattintson az OK gombra.

Kereszthivatkozások törlése

Kereszthivatkozások törlésekor a program szöveggé alakítja azok forrását.

 1. A Hivatkozás panel Kereszthivatkozások részében jelölje ki a törölni kívánt kereszthivatkozás(oka)t.
 2. Kattintson a Törlés ikonra, vagy válassza a panelmenüben a Hivatkozás/Kereszthivatkozás törlése lehetőséget.
 3. A megerősítéshez kattintson az Igen gombra.

Ha teljesen törölni kívánja valamelyik kereszthivatkozást, jelölje ki, majd törölje annak forrását.

Kereszthivatkozások forrásszövegének szerkesztése

A kereszthivatkozások forrásszövege módosítható. A kereszthivatkozások szövegének módosításának az az előnye, hogy igény szerint megváltoztathatja a betűközt és a szavak távolságát az illesztett másoláshoz, illetve egyéb módosításokat is végrehajthat. A hátránya abban rejlik, hogy a kereszthivatkozás frissítésekor és újracsatolásakor a program az összes helyben végzett módosítást megszünteti.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online