Táblázat- és cellastílusok

Táblázat- és cellastílusok ismertetése

Ahogyan a szöveget szövegstílusokkal formázhatja, a táblázat- és cellastílusok a táblázatok formázására szolgálnak. A táblázatstílusok táblázatformázási attribútumok, például táblázatszegélyek valamint sor- és oszlopkörvonalak csoportjai, amelyeket egy lépésben lehet alkalmazni. A cellastílusok cellamargók, bekezdésstílusok, körvonalak, kitöltések és hasonló formázások gyűjteményei. A stílus szerkesztésekor az összes azzal formázott táblázat és cella automatikusan megváltozik.

Megjegyzés:

A szövegstílusok és a táblázatstílusok között egy számottevő eltérés van. Míg valamennyi karakterstílus-jellemző bekezdésstílus részekét képezheti, addig a cellastílusok jellemzői nem a táblázatstílus részei. Így például egy táblázatstílussal nem módosíthatja a belső cellák szegélyének színét. Ehelyett hozzon létre egy cellastílust, és foglalja azt bele a táblázatstílusba.

[Egyszerű táblázat] és [Nincs] stílusok

Alapértelmezés szerint minden új dokumentumban szerepel az [Egyszerű táblázat] stílus, amelyet a létrehozott táblázatokra alkalmazhat, valamint a [Nincs] stílus, amellyel eltávolíthatja az alkalmazott cellastílusokat. Az [Egyszerű táblázat] stílus szerkeszthető, de sem ezt, sem a [Nincs] stílust nem törölheti és nem nevezheti át.

Cellastílusok használata táblázatstílusokban

Táblázatstílus létrehozásakor megadhatja, mely cellastílusokat szeretné alkalmazni a táblázat különféle területeire: a fejléc- és láblécsorokra, a jobb és bal oszlopokra illetve a törzssorokra. A fejlécsorhoz például rendelhet egy bekezdésstílust használó cellastílust, a jobb és bal oszlopokra pedig egy másik, árnyékolt hátteret használót.

Területekre alkalmazott cellastílusok a táblázatstílusban

A. Bekezdésstílust használó cellastílussal formázott fejlécsor B. Bal oldali oszlop C. Törzscellák D. Jobb oldali oszlop 

Cellastílusok attribútumai

A cellastílusok nem feltétlenül tartalmazzák a kijelölt cella összes formázási attribútumát. A cellastílus létrehozásakor adhatja meg, hogy abban mely attribútumok szerepeljenek. Így a cellastílus alkalmazásakor csak a kívánt jellemzők módosulnak, például a kitöltés színe, a többi attribútum pedig változatlan marad.

A stílusok formázási jellemzőinek alkalmazási sorrendje

Ha a táblázat valamely cellájának formázásában ütközés lép fel, a következő sorrend határozza meg a formázást:

Cellastílusok formázási sorrendje

1. Fejléc/lábléc 2. Bal/jobb oldali oszlop 3. Törzssorok. Ha például egy cella a bal oldali oszlopban és a fejlécben egyaránt szerepel, a fejléc cellastílusának formázása lesz érvényes.

Táblázatstílusok formázási sorrendje

1. Cellafelülírások 2. Cellastílus 3. Táblázatstílus által alkalmazott cellastílus 4. Táblázat-felülírások 5. táblázatstílus. Ha például egyféle kitöltést alkalmaz a Cellabeállítások párbeszédpanelen, egy másik félét pedig cellastílus használatával, a Cellabeállítások párbeszédpanelen megadott lesz érvényes.

A táblázatstílusok használatáról megtekinthet egy oktatóvideót: www.adobe.com/go/vid0084_hu.

A Táblázatstílusok és a Cellastílusok panel – áttekintés

A Táblázatstílusok panelen (Ablak > Stílusok > Táblázatstílusok) lehet létrehozni és elnevezni táblázatstílusokat, valamint ezeket alkalmazni meglévő, létrehozandó vagy importált táblázatokra. A Cellastílusok panelen (Ablak > Stílusok > Cellastílusok) lehet létrehozni és elnevezni cellastílusokat, valamint ezeket táblázatok celláira alkalmazni. A program a dokumentummal együtt menti a stílusokat, így azok a dokumentum mindegy egyes megnyitásakor megjelennek a panelen. A táblázat- és cellastílusokat az egyszerűbb kezelés érdekében csoportokba rendezheti.

Ha a beszúrási pontot cellába vagy táblázatba helyezi, az alkalmazott stílusok kijelölődnek a megfelelő panelen. A táblázatstílusban alkalmazott cellastílusok nevei a Cellastílusok terület bal alsó részén jelennek meg. Ha többféle stílust is tartalmazó szövegtartományt jelöl ki, a program nem emel ki stílust, és a Cellastílusok panelen a „(Vegyes)” felirat jelenik meg).

A Táblázatstílusok és a Cellastílusok panel megnyitása

 1. Válassza az Ablak > Stílusok menüpont alatt a Táblázatstílusok vagy Cellastílusok elemet.

Stílusok panelen történő megjelenítési módjának megváltoztatása

 • A stílusok tömörebb megjelenítéséhez válassza a Kis panelsorok lehetőséget.
 • Húzza a stílust egy másik helyre. A stílusokat a létrehozott csoportokba is húzhatja.
 • A stílusok betűrendben történő megjelenítéséhez válassza a Rendezés név szerint lehetőséget a panel menüjéből.

Táblázat- és cellastílusok definiálása

Ha egy különálló szövegegységgel dolgozik, akkor a tábla- és cellastílusokat az InCopy programban is megadhatja, módosíthatja és alkalmazhatja. Ha a stílusokat egy másik InCopy dokumentumban is használni szeretné, importálja őket. InDesign dokumentumokból nem importálhat tábla- és cellastílusokat.

A táblázatstílusok használatáról megtekinthet egy oktatóvideót: www.adobe.com/go/vid0084.

 1. Ha már meglévő táblázat vagy cella formázására szeretne alapozni egy új stílust, helyezze el benne a kurzort.
 2. Szükség esetén adjon meg bekezdésstílust a cellastílushoz.
 3. Válassza az Ablak > Stílusok > Táblázatstílusok a Táblázatstílusok panel megnyitására, illetve válassza az Ablak > Stílusok > Cellastílus a Cellastílus panel megnyitására.
 4. Válassza az Új táblázatstílus parancsot a Táblázatstílusok panelmenüből, vagy válassza az Új cellastílus parancsot a Cellastílusok panelmenüből.
 5. A Stílus neve mezőbe írja be a nevet.
 6. Az Ez alapján legördülő listából válassza ki, hogy melyik stílusra szeretné alapozni az aktuális stílust.
 7. Ha a stílushoz billentyűparancsot szeretne megadni, helyezze a kurzort a Gyorsbillentyű mezőbe, és győződjön meg arról, hogy a Num Lock funkció be van kapcsolva. Ezután a Shift, Alt vagy Ctrl (Windows), illetve a Shift, Option és Command (Mac OS) billentyűk tetszőleges kombinációját nyomva tartva nyomjon le egy számot a számbillentyűzeten. Betűket és a számbillentyűzeten kívüli számokat nem használhat stílus billentyűparancsaként.
 8. A formázási attribútumok megadásához kattintson a bal oldalon egy kategóriára, és adja meg a kívánt attribútumokat. Ha például bekezdésstílust szeretne a cellastílushoz rendelni, kattintson az Általános kategóriára, és válassza ki a megfelelő stílust a Bekezdésstílus menüből.

  Cellastílusok esetében az üresen hagyott beállításokat a program kihagyja a stílusból. Ha azt szeretné, hogy egy beállítás ne kerüljön bele a stílusba, válassza a beállítás menüjéből a (Kihagyás) elemet, törölje a mező tartalmát, vagy kattintson a jelölőnégyzetre, míg Windows rendszerben egy kis mező, Mac OS rendszerben pedig mínusz jel (-) jelenik meg.

 9. Ha az új stílust egy létrehozott stíluscsoportban szeretné megjeleníteni, húzza a stíluscsoport mappájára.

Táblázatstílusok betöltése (importálása) egyéb dokumentumokból

Importálhatja egy másik (tetszőleges verziójú) InDesign dokumentum táblázat- és cellastílusait az aktív dokumentumba. Az importálás során meghatározhatja, hogy mely stílusok töltődjenek be, illetve hogy mi történjen, ha a betöltött stílusok valamelyikének neve egyezik az aktuális dokumentum stílusainak egyikével. A stílusok InCopy dokumentumokból is importálhatók.

A táblázat- és cellastílusokat importálhatja az InDesign és InCopy dokumentumokból önálló InCopy dokumentumokba, illetve az InDesign alkalmazáshoz csatolt InCopy-tartalmakba. Meghatározhatja, hogy mely stílusok töltődjenek be, illetve hogy mi történjen, ha a betöltött stílusok valamelyikének neve egyezik az aktuális dokumentum stílusneveinek egyikével.

Megjegyzés:

Ha csatolt tartalomba importál stílusokat, az új stílusokat a tartalom frissítésekor felveszi a program az InDesign dokumentumba, az esetleges ütköző nevű stílusokat pedig felülírja az azonos nevű InDesign-stílussal.

 1. A Cellastílusok vagy Táblázatstílusok panel menüjéből válassza a Cellastílusok betöltése, Táblázatstílusok betöltése vagy Táblázat- és cellastílusok betöltése elemet.
 2. Kattintson duplán az importálni kívánt stílusokat tartalmazó InDesign dokumentumra.
 3. A Stílusok betöltése párbeszédpanelen ellenőrizze, hogy szerepel-e pipa az összes importálni kívánt stílus mellett. Ha a meglévő stílusok bármelyikének neve egyezik az importált stílusok egyikének nevével, válasszon az alábbi lehetőségek közül az Ütközés meglévő stílussal beállításnál, majd kattintson az OK gombra:

  Bejövő stílusdefiníció használata

  E beállítás esetén a program felülírja a meglévő stílust a betöltött stílussal, és annak minden új jellemzőjét alkalmazza az aktuális dokumentumban található összes olyan cellára, amely a régi stílussal rendelkezett. A bejövő és a meglévő stílus definíciója összehasonlítás céljából megjelenik a Stílusok betöltése párbeszédpanel alján.

  Automatikus átnevezés

  Hatására a program átnevezi a betöltött stílust. Ha például mindkét dokumentum rendelkezik „1. táblázatstílus” nevű stílussal, a program az „1. táblázatstílus másolat” névre nevezi át a betöltött stílust.

Táblázat- és cellastílusok alkalmazása

A bekezdés- és karakterstílusoktól eltérően a táblázat- és cellastílusoknak nincsenek közös attribútumaik, így a táblázatstílus alkalmazása nem írja felül a cellák, a cellastílusoké pedig a táblázat formázását. Alapértelmezés szerint a cellastílusok alkalmazása eltávolítja a korábbi cellastílus által adott formázást, de meghagyja a helyi cellaformázást. A táblázatstílusok alkalmazása ehhez hasonlóan eltávolítja a korábbi táblázatstílusok által végzett formázást, de meghagyja a Táblázat beállításai párbeszédpanelen beállított attribútumokat.

A Stílusok panelen pluszjel (+) jelenik meg a jelenlegi cella- vagy táblázatstílus mellett, ha a kijelölt cellára vagy táblázatra az alkalmazott stíluson kívül további formázás is vonatkozik. Az ilyen további formázás neve felülírás.

 1. Vigye a beszúrási pontot a táblázatba, vagy jelölje ki azokat a cellákat, amelyekre a stílust alkalmazni szeretné.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Kattintson a táblázat- vagy cellastílusra a Táblázatstílusok, illetve Cellastílusok panelen (Ablak > Stílusok > Táblázatstílusok, illetve Cellastílusok). Ha a stílus egy csoport része, bontsa ki a csoportot.

  • Nyomja le a stílushoz megadott billentyűparancsot. (Győződjön meg róla, hogy a Num Lock funkció be van kapcsolva.)

Táblázat- vagy cellastílus alapozása másik stílusra

A hasonló táblázat- vagy cellastílusokat egyszerűen összekapcsolhatja egy alapstílus, más néven szülőstílus létrehozásával. A szülőstílusok szerkesztésekor módosított jellemzők a gyermekstílusokban is megváltoznak. Alapértelmezés szerint a táblázatstílusok alapja a [Nincs táblázatstílus], a cellastílusoké pedig a [Nincs].

 1. Hozzon létre egy új stílust.
 2. Az Új táblázatstílus vagy az Új cellastílus párbeszédpanelen válasszon egy szülőstílust az Ez alapján menüből. Az új stílus lesz a gyermekstílus.
 3. Adja meg az új stílus szülőstílustól különböző formázását.

Táblázat- és cellastílusok szerkesztése

A stílusok használatának egyik előnye, hogy a stílusdefiníciók változása az adott stílussal formázott összes táblázatban vagy cellában tükröződik.

Megjegyzés:

Ha egy InDesign dokumentumhoz csatolt InCopy-tartalomban szerkeszti a stílusokat, a módosítások felülíródnak a csatolt tartalom frissítésekor.

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Ha nem szeretné alkalmazni a stílust a kijelölt táblázatra vagy cellára, kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva tartva (Mac OS) a stílus nevére a stíluspanelen, és válassza a [stílusnév] szerkesztése parancsot.

  • A stíluspanelen kattintson duplán a stílus nevére, vagy jelölje ki azt, és válassza a Stílusbeállítások parancsot a stíluspanel menüjéből. Ne feledje, hogy ez a módszer a cellastílust az összes kijelölt cellára, a táblázatstílust pedig az összes kijelölt táblázatra alkalmazza. Ha nincs kijelölve táblázat, a táblázatstílus a dupla kattintáskor a létrehozandó táblázatok alapértelmezett stílusává válik.

 2. Adja meg a megfelelő beállításokat a párbeszédpanelen, és kattintson az OK gombra.

Táblázat- és cellastílusok törlése

Amikor töröl egy stílust, választhat helyette egy másik stílust, illetve megadhatja, hogy meg kívánja-e őrizni a formázását.

 1. Jelölje ki a stílust a stíluspanelen.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • A panel menüjében kattintson a Stílus törlése parancsra.

  • Kattintson a panel alján a Törlés  gombra, vagy húzza rá a stílust.

  • Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt nyomva tartva (Mac OS) a stílusra, majd válassza a Stílus törlése parancsot. Ez a módszer különösen hasznos akkor, ha egy stílust a kijelölt cellára vagy táblázatra történő alkalmazása nélkül szeretne törölni.

 3. Jelölje ki a stílust a lecseréléséhez.

  Ha a [Nincs táblázatstílus] stílusra cserél egy táblázatstílust, illetve a [Nincs] stílusra egy cellastílust, jelölje be a Formázás megőrzése jelölőnégyzetet azon táblázat vagy cella formázásának megőrzéséhez, amelyikre a stílust alkalmazza. Ekkor a táblázat vagy cella formátuma változatlan marad, de már nem lesz hozzá stílus rendelve.

 4. Kattintson az OK gombra.

Táblázat- és cellastílusok újradefiniálása az aktuális formázás alapján

Miután alkalmazott egy stílust, annak minden beállítását felülírhatja. Ha elégedett a módosításokkal, újradefiniálhatja a stílust az új formázás megtartásához.

Megjegyzés:

Ha egy InDesign dokumentumhoz csatolt InCopy-tartalomban definiálja újra a stílusokat, a módosítások felülíródnak a csatolt tartalom frissítésekor.

 1. Vigye a beszúrási pontot az átdefiniálni szánt stílussal formázott táblázatba vagy cellába.
 2. Módosítsa a szükséges módon a táblázatot vagy a cellát.
 3. Válassza a stíluspanel menüjében a Stílus újradefiniálása parancsot.
Megjegyzés:

Cellastílusok esetében a parancs csak a cellastílus részét képező attribútumokhoz használható. Ha például a cellastílus része a piros kitöltés, és a cellát manuálisan kék kitöltésűre állítja, a stílus a cella alapján átdefiniálható. Ha azonban olyan attribútumot módosít, amely nem része a cellastílusnak, azzal nem definiálhatja újra a stílust.

Táblázat- és cellastílusok felülírása

Miután alkalmazott egy táblázat- vagy cellastílust, annak minden beállítását felülírhatja. Táblázatstílus felülírásához a Táblázat beállításai párbeszédpanel beállításait kell módosítani. Cella felülírásához módosítsa a beállításokat a Cellabeállítások párbeszédpanelen, vagy más panelek használatával módosítsa a körvonalat vagy a kitöltést. Ha felülbírált cellát vagy táblázatot jelöl ki, a Stílus panelen a stílus neve mellett egy pluszjel (+) jelenik meg.

A stílusok alkalmazásakor törölheti a táblázat- és cellafelülírásokat. Törölheti a felülírásokat az olyan táblázatokból és cellákból is, amelyek valamilyen stílussal rendelkeznek.

Megjegyzés:

Ha egy stílus mellett pluszjel (+) látható, mutasson az egérrel a stílusra a felülírási jellemzők leírásának megjelenítéséhez.

Felülírások megőrzése vagy eltávolítása táblázatstílus alkalmazásakor

 • Ha egy táblázatstílust a cellastílusok megőrzésével, de a felülírásokat eltávolítva szeretne alkalmazni, tartsa lenyomva az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt, miközben a stílus nevére kattint a Táblázatstílusok panelen.
 • Ha egy táblázatstílust a cellastílusokat és a felülírásokat eltávolítva szeretne alkalmazni, tartsa lenyomva az Alt+Shift (Windows) vagy az Option+Shift (Mac OS) billentyűket, miközben a stílus nevére kattint a Táblázatstílusok panelen.
Megjegyzés:

Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a Control billentyűt lenyomva (Mac OS) a stílusra a Táblázatstílusok panelen, majd válassza a [táblázatstílus] alkalmazása, cellastílusok törlése parancsot.

Felülírások eltávolítása cellastílus alkalmazásakor

 1. Ha egy cellastílust a felülírásokat eltávolítva szeretne alkalmazni, tartsa lenyomva az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt, miközben a stílus nevére kattint a Cellastílusok panelen.
  Megjegyzés:

  Csak a cellastílus részét képező jellemzők esetében számít a felülírás. Ha például a cellastílus része a piros kitöltés, de más attribútum nem szerepel benne, akkor bármilyen más cellabeállítás módosítása nem számít felülírásnak.

Cellastílussal nem meghatározott jellemzők törlése

 1. Válassza a Cellastílusok panel menüjéből a Stílussal nem meghatározott attribútumok törlése parancsot.

Táblázat- vagy cellafelülírások törlése

 1. Jelölje ki a felülírásokat tartalmazó cellákat vagy táblázatot.
 2. A Stílusok panelen kattintson a Kijelölés felülírásainak törlése  gombra, vagy válassza a panelmenü Felülírások törlése parancsát.

Ha megszakítja a táblázatok vagy cellák és a hozzájuk rendelt stílusok közötti kapcsolatot, azok megtartják jelenlegi formázásukat. A későbbi stílusmódosítások azonban nem lesznek rájuk érvényesek.

 1. Jelölje ki a stílussal formázott cellákat.
 2. Válassza a stíluspanel menüjében a Stílushoz csatolás megszüntetése parancsot.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online