Tabulátorok panel – áttekintés

A tabulátorokkal a kereten belül vízszintesen különböző helyekre helyezhető a szöveg. Az alapértelmezett tabulátorbeállítások a Beállítások párbeszédpanel Egységek és lépésközök kategóriájának Vonalzó mértékegysége csoportjában található Vízszintes lista értékétől függenek.

A tabulátorok a teljes bekezdésre érvényesek. Az első beállított tabulátor a tőle balra lévő összes alapértelmezett tabulátorpozíciót törli. A következőkben megadott tabulátorok az addig beállított tabulátorok közötti alapértelmezett tabulátorokat törlik. A tabulátor balra igazított, középre igazított, jobbra igazított vagy különleges karakterhez igazított lehet.

A tabulátorok beállítására a Tabulátorok panel szolgál.

Tabulátorok panel

A. Tabulátorigazítási gombok B. Tabulátor helye C. Tabulátorkitöltés mezője D. Igazítás be mező E. Vonalzó F. Gomb a panel szövegkeret fölé helyezéséhez 

Amikor ezt egy függőleges szövegbeviteli keretben teszi, akkor a Tabulátorok párbeszédpanel szintén függőleges lesz. Amikor a Tabulátorok párbeszédpanel iránya nem egyezik meg a szövegbeviteli keret irányával, kattintson a mágnes ikonra a vonalzók aktuális szövegbeviteli kerethez illesztéséhez.

Függőleges tabulátorok

A Tabulátorok panel megjelenítése

 1. Váltson a Szöveg eszközre, és kattintson a szövegkeretbe.
 2. Kattintson a Szöveg menü Tabulátorok parancsára.

Ha látható a keret teteje, a Tabulátorok panel az aktuális szövegkerethez igazodik, és szélessége az aktuális hasábéval lesz egyenlő.

Amikor meg van jelenítve egy vízszintes keret felső része, akkor a Tabulátorok párbeszédpanel az aktuális szövegbeviteli keret felső részéhez, a szélessége pedig az aktuális oszlop szélességéhez fog igazodni. Amikor egy függőleges kereten szövegbeszúrási pont van, akkor a Tabulátorok párbeszédpanel a szövegbeviteli keret jobb oldalához, a hosszúsága pedig az aktuális oszlop hosszúságához fog igazodni.

A Tabulátorok panel vonalzójának igazítása a szövegnek megfelelően

 1. Elrendezés nézetben görgessen a dokumentumban lévő tartalom tetejére.
 2. Görgetéssel jelenítse meg a szövegkeret tetejét.
 3. Kattintson a Tabulátorok panel mágnest ábrázoló gombjára . A Tabulátorok panel a kijelölést vagy a beszúrási pontot tartalmazó hasáb tetejéhez igazodik.

Tabulátorok beállítása

A tabulátor balra igazított, középre igazított, jobbra igazított vagy különleges karakterhez igazított lehet. A különleges karakterhez igazított tabulátor használatakor olyan tabulátor is beállítható, amely a tetszőlegesen választott karakterhez (például kettősponthoz vagy dollárjelhez) igazodik.

Bob Bringhurst cikke a tabulátorral és behúzással elérhető különféle hatásokról (angol nyelven): Tabs and Indents Gallery.

 1. A tabulátorbeállítások módosításainak hatását úgy tekintheti meg, hogy a Nézet menü Elrendezés nézet parancsára kattint.
 2. Váltson a Szöveg eszközre , majd kattintson a bekezdésbe.
 3. Nyomja meg a tabulátorbillentyűt. Adjon hozzá tabulátorokat azokban a bekezdésekben, ahol vízszintes területre van szüksége. (Tabulátorokat a rájuk vonatkozó beállítások megadása után is létrehozhat.)
  Szöveg igazítása tabulátorokkal
 4. A Szöveg menü Tabulátorok parancsára kattintva jelenítse meg a Tabulátorok panelt.
 5. A tabulátorok által érintett bekezdések megadásához jelöljön ki egy bekezdést vagy bekezdéscsoportot.

  Megjegyzés:

  Ha Hasáb és Szövegegység nézetben tabulátort szúr be a bekezdés elejére, a szöveg behúzása a tabulátor méretével fog megegyezni, függetlenül a tabulátor helyzetétől. Az Elrendezés nézetben a tabulátor tényleges nagysága jelenik meg.

 6. Formázza az első tabulátort: kattintson valamelyik tabulátorigazítási gombra (balra, jobbra vagy középre, illetve tizedesponthoz igazított tabulátor) a Tabulátorok panelen, így megadhatja, hogy a szöveg miként igazodjon a tabulátorpozícióhoz.
 7. Tegye a következők egyikét:
  • Kattintson a tabulátorvonalzó tetszőleges helyére, így új tabulátort szúrhat be.

  Új tabulátorbeállítás hozzáadása
  • Írja be a szükséges értéket az X mezőbe, majd nyomja meg az ENTER vagy a RETURN billentyűt. Ha az X érték van kijelölve, a FEL vagy a LE billentyűvel 1 pontonként növelheti vagy csökkentheti a tabulátorértéket.
 8. A továbbiakban beszúrandó, de különböző beállítású tabulátorokhoz ismételje meg a 3. és a 4. lépést.
Az első tabulátor jobbra igazított, a második balra

Megjegyzés:

Táblázatban úgy szúrhat be tabulátorkaraktert, hogy a Szöveg menü Különleges karakter beszúrása almenüjében lévő Egyéb almenü Tabulátor parancsára kattint.

Tabulátorok ismétlése

A Tabulátor ismétlése paranccsal több tabulátor hozható létre a tabulátor és a bal oldali behúzás vagy az előző tabulátor között mért távolság alapján.

 1. Kattintson a bekezdésben egy beszúrási pontra.
 2. A Tabulátorok panelen jelöljön ki egy tabulátort a vonalzón.
 3. A panel menüjében kattintson a Tabulátor ismétlése parancsra.
  Ismételt tabulátorok

  A. Tabulátorigazítási gombok B. Tabulátorpontok a vonalzón C. Panelmenü 

Tabulátorpozíció áthelyezése, törlése és módosítása

A Tabulátorok panelen áthelyezheti, törölheti és meg is változtathatja a tabulátorpozíciókat.

Tabulátorpozíció áthelyezése

 1. Váltson a Szöveg eszközre , majd kattintson a bekezdésbe.
 2. A Tabulátorok panelen jelöljön ki egy tabulátort a tabulátorvonalzón.
 3. Tegye a következők egyikét:
  • Írjon be egy új értéket az X mezőbe, majd nyomja meg az ENTER vagy a RETURN billentyűt.

  • Húzza a tabulátort egy másik helyre.

Tabulátorpozíció törlése

 1. Kattintson a bekezdésben egy beszúrási pontra.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Húzza le a vonalzóról a tabulátort.

  • Jelölje ki a tabulátort, majd kattintson a panel menüjének Tabulátor törlése parancsára.

  • Az alapértelmezett tabulátorpozíciók visszaállításához válassza a panel menüjének Az összes törlése parancsát.

Tabulátor igazításának megváltoztatása

 1. A Tabulátorok panelen jelöljön ki egy tabulátort a tabulátorvonalzón.
 2. Kattintson valamelyik tabulátorigazító gombra.

  Megjegyzés:

  Ha a tabulátorbeállításra kattintás közben lenyomva tartja az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt, sorban végiglépkedhet a négy tabulátorigazítási lehetőségen.

Karakterek meghatározása tizedesponthoz igazított tabulátorokhoz

A tizedesponthoz igazított tabulátorral a megadott karakterhez (ponthoz vagy dollárjelhez) igazítható a szöveg.

 1. A Tabulátorok panelen hozzon létre vagy jelöljön ki egy tizedesponthoz igazított tabulátort a tabulátorvonalzón.
 2. Az Igazítás be mezőbe írja be azt a karaktert, amelyhez igazítani szeretné a szöveget. A mezőbe bármilyen karaktert beírhat vagy beilleszthet. Ellenőrizze, hogy az igazítani szándékozott bekezdés tartalmazza-e az adott karaktert.
  A tizedesponthoz igazított tabulátorral igazított szöveg

Tabulátorkitöltők hozzáadása

A tabulátorkitöltők a tabulátorjel és az azt követő szöveg között álló ismételt karakterek (például pontok vagy gondolatjelek sorozata).

 1. A Tabulátorok panelen jelöljön ki egy tabulátort a vonalzón.
 2. Írjon be legfeljebb nyolc karaktert a Sorkitöltés mezőbe, és nyomja meg az ENTER vagy a RETURN billentyűt. A program a tabulátor teljes szélességét kitölti a beírt karaktersorozattal.
 3. A tabulátorkitöltő betűtípusának vagy egyéb formázásának megváltoztatásához jelölje ki a tabulátorkaraktert a szövegkeretben, és alkalmazza a formázást a Karakter panel vagy a Szöveg menü használatával.

Jobb oldali behúzással formázott tabulátorok beszúrása

A teljes hasábot átfogó, tabulátorokkal tagolt szöveg előkészítésének megkönnyítése végett egyetlen lépésben is beszúrhat egy jobbra igazított tabulátort a jobb oldali behúzáshoz. A jobb oldali behúzással rendelkező tabulátorok némileg különböznek a normál tabulátoroktól. Jobb oldali behúzással formázott tabulátor:

 • Az utána álló szöveget a szövegkeret jobb oldalához igazítja. Ha ugyanabban a bekezdésben további tabulátorok találhatók a jobb oldali behúzású tabulátor után, akkor azokat és szövegüket a következő sorba tördeli a program.

 • Az ilyen tabulátor különleges karakternek számít, és nem a Tabulátorok panelen, hanem a szövegben található meg. Beszúrása helyi menüből történik, nem pedig a Tabulátorok panelről. Ennek eredményeként az ilyen tabulátorok nem lehetnek bekezdésstílus részei.

 • Ez a tabulátor nem keverendő össze a Bekezdés panel Jobb oldali behúzás mezőjébe írt értékkel. Ez az érték ugyanis a bekezdés teljes jobb oldalát távol tartja a szövegkeret jobb szélétől.

 • Ez a típusú tabulátor is használható tabulátorkitöltőkkel. A jobb oldali behúzású tabulátorok a jobb oldali margó utáni első tabulátor kitöltőkaraktereit használják, ha viszont nincs ilyen tabulátor, akkor a jobb oldali margó előtti utolsó tabulátor hasonló karaktereit.

 1. Vigye a kurzort a Szöveg eszközzel  a sorban oda, ahová be szeretné szúrni a jobb oldali behúzású tabulátort.
 2. Kattintson a Szöveg menü Különleges karakter beszúrása almenüjében található Egyéb almenü Jobb oldali behúzási tabulátor parancsára.

Behúzások beállítása

A behúzások a keret jobb és bal szélén befelé húzzák a szöveget. A bekezdések első sorának behúzásához általában az első sor behúzása a megoldás, nem pedig szóközök vagy tabulátorok alkalmazása.

Az első sor behúzásának helyét a bal margó behúzásához viszonyítva határozza meg a program. Ha a bekezdés bal oldala például egy pica nagyságú behúzással formázott, akkor az első sor egy pica nagyságú behúzása a keret vagy a belső margó bal szélétől számított két pica szélességben húzza be a bekezdés első sorát.

A behúzásokat a Tabulátorok panelen, a Bekezdés panelen és a vezérlőpulton adhatja meg. Felsorolásjeles és számozott listák létrehozásakor ugyancsak lehetőség van behúzások definiálására.

CJK karakterek beállításakor a mojikumi beállítás segítségével megadhatja az első sor behúzását. Abban az esetben azonban, ha az első sor behúzása meg van adva a Bekezdés panelen, és a mojikumi beállításoknál is megad behúzást, lehetőség van rá, hogy a behúzás mértéke a két érték összege legyen.

Bob Bringhurst cikke a tabulátorral és behúzással elérhető különféle hatásokról (angol nyelven): Tabs and Indents Gallery.

Behúzás beállítása a Tabulátorok panelen

 1. A Szöveg eszközzel  kattintson a behúzni kívánt bekezdésre.
 2. A Szöveg menü Tabulátorok parancsára kattintva jelenítse meg a Tabulátorok panelt.
 3. A panelen az alábbi műveleteket végezheti el a behúzásjelölőkkel :
  • A szöveg első sorának behúzásához húzza a felső jelölőt. Az alsó jelölő húzásával mindkét jelölő elmozdítható, és az eredmény a teljes bekezdés behúzása lesz.
  Első sor behúzva (balra); nincs behúzás (jobbra)
  • Jelölje ki a felső jelölőt, és a szöveg első sorának behúzásához írja be a megfelelő értéket az X mezőbe. Az alsó jelölő kijelölésével és az X mezőbe írt értékkel mindkét jelölő elmozdítható, az eredmény pedig a teljes bekezdés behúzása.

A Tabulátorok párbeszédpanel használatával kapcsolatos további tudnivalók a Tabulátorok panel – áttekintés című részben olvashatók.

Behúzások beállítása a Bekezdés panellel vagy a vezérlőpulton

 1. A Szöveg eszközzel  kattintson a behúzni kívánt bekezdésre.
 2. Állítsa be a szükséges behúzási értékeket a Bekezdés panelen vagy a vezérlőpulton. Végezze el például a következő műveletek valamelyikét:
  • A teljes bekezdés egy pica nagyságú behúzásához írjon be egy értéket (például 1p) a Bal oldali behúzás mezőbe .

  • Ha csak a bekezdés első sorát szeretné egy pica nagyságban behúzni, írjon be egy értéket (például 1p) az Első sor bal oldali behúzása mezőbe .

  • Egy pica nagyságú függő behúzás létrehozásához írjon egy pozitív számot (például 1p) a Bal oldali behúzás mezőbe, egy negatív számot (például ‑1p) pedig az Első sor bal oldali behúzása mezőbe. Lásd Behúzások beállítása.

Behúzások visszaállítása

 1. Kattintson abba a bekezdésbe, amelyben vissza szeretné állítani a behúzásokat a nulla jelöléshez.
 2. A Tabulátorok panel menüjében kattintson a Behúzások visszaállítása parancsra.

Függő behúzás létrehozása

Függő behúzás alkalmazásakor az első sor kivételével a bekezdés összes sora be van húzva. Függő behúzást akkor érdemes használni, ha a bekezdés elején beágyazott grafikákat szeretne elhelyezni.

Nincs behúzás (balra); függő behúzás (jobbra)
 1. A Szöveg eszközzel  kattintson a behúzni kívánt bekezdésre.
 2. A Tabulátorok panelen vagy a vezérlőpulton adjon meg pozitív értéket a bal oldali behúzáshoz.
 3. Ha negatív értékkel szeretné megadni az első sor bal oldali behúzását, az alábbiakat kell tennie:
  • A vezérlőpulton írjon egy negatív értéket az Első sor bal oldali behúzása mezőbe .

  • A Tabulátorok panelen húzza a felső behúzásjelölőt balra, vagy jelölje ki azt, és írjon be egy negatív értéket az X mezőbe.

A legtöbb esetben célszerű a 2. lépésben megadott értéket negatív előjellel beírni: ha például 2 pica nagyságú bal oldali behúzást határozott meg, az első sor behúzása -2 pica lesz.

Bekezdés utolsó sorának jobb oldali behúzása

Az Utolsó sor jobb oldali behúzása lehetőséggel függő behúzás hozható létre a bekezdés utolsó sorának jobb oldalán. Erre akkor lehet szükség például, ha árukatalógusban szereplő árakat szeretne jobbra igazítani.

Utolsó sor jobb oldali behúzása
 1. Írja be a szöveget a bekezdésekbe. Minden bekezdés utolsó sorában vigye a beszúrási pontot a behúzandó szöveg elé, és kattintson a Szöveg menü Különleges karakter beszúrása almenüjében lévő Egyéb almenü Jobb oldali behúzási tabulátor parancsára.
 2. Jelölje ki a bekezdéseket.
 3. A bekezdések jobb oldali behúzásához írjon be egy értéket (például 2p) a Bekezdés panel vagy a vezérlőpult Jobb oldali behúzás mezőjébe.
 4. A tabulátor után álló szöveg jobb oldali behúzást megszabó értékének eltolásához írjon egy negatív értéket (például ‑2p) a Bekezdés panel vagy a vezérlőpult Utolsó sor jobb oldali behúzása mezőjébe.

A Behúzás ide lehetőség használata

A Behúzás ide különleges karakterrel a szóban forgó bekezdés bal oldali behúzásának értékétől függetlenül lehet a bekezdés sorait behúzni. Ez a karakter a következő szempontokból más, mint a bekezdés bal oldali behúzása:

 • A Behúzás ide művelet része a szövegfolyatásnak, mintha egy láthatatlan karakter lenne. Ha a program újrafolyatja a szöveget, ez a behúzás a szöveggel együtt mozog.

 • A Behúzás ide művelet a hozzá kötődő különleges karaktereket tartalmazó sor után elhelyezkedő összes sorra hatással van, így lehetőség van arra is, hogy csak néhány sort húzzon be a bekezdésben.

 • A Szöveg menü Rejtett karakterek megjelenítése parancsára kattintva a Behúzás ide karakter  láthatóvá válik.

Behúzás ide különleges karakter
 1. Vigye a kurzort a Szöveg eszközzel  oda, ahol el szeretné helyezni a behúzást.
 2. Kattintson a Szöveg menü Különleges karakter beszúrása almenüjében található Egyéb almenü Behúzás ide parancsára.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat