Tartalom címkézése XML használatához

XML-címkék létrehozása és betöltése

Az oldal elemeinek címkézése előtt hozzon létre (töltsön be) címkéket a dokumentumban fellelhető különböző tartalomtípusok vagy elemek azonosítása végett. A címkék létrehozhatók teljesen újként, de betölthetők másik forrásból is, például InDesign-dokumentumból, InCopy-dokumentumból vagy DTD-fájlból. A dokumentumban alkalmazható XML-címkék létrehozásához vagy betöltéséhez az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • Hozzon létre egy címkét az Új címke paranccsal.

 • Töltsön be címkéket egy XML-fájlból vagy egy másik dokumentumból.

 • Importáljon egy DTD-fájlt.

 • Importáljon címkéket (és tartalmat) az XML importálása paranccsal.

Rendelkezésre álló címkék a Címke panelen

XML-címke létrehozása

 1. Válassza az Ablak > Segédeszközök > Címkék menüelemet a Címkék panel megnyitásához.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Válassza a Címke panel menüjének Új címke parancsát.

  • Kattintson a Címkék panel Új címke gombjára .

 3. Írja be a címke nevét. A név csak az XML-előírásoknak megfelelő lehet. Ha a névben szóközt vagy érvénytelen karaktert helyez el, hibaüzenet jelenik meg.
 4. Ha a Címkék panel menüjét használva hozta létre a címkét, válasszon színt a címkéhez. (Ha az Új címke gombra kattintva hozta létre, a színválasztáshoz módosítsa a címke színét.)
  Megjegyzés:

  Ugyanaz a szín több más címkéhez is hozzárendelhető. A választott szín a címke keretre történő alkalmazásakor és a Nézet menü Struktúra almenüjének Címkézett keretek megjelenítése parancsára kattintva, illetve a címke kereten belüli szövegre alkalmazásakor és a Nézet menü Struktúra almenüjének Címkejelölők megjelenítése parancsára kattintva jelenik meg. (A címkeszínek az exportált XML-fájlokban nem láthatók.)

 5. Kattintson az OK gombra.

XML-címkék betöltése másik forrásból

Címkéket XML-fájlból, InDesign-dokumentumból vagy InCopy-dokumentumból lehet betölteni.

Megjegyzés:

XML-fájl betöltésekor az InCopy automatikusan felveszi a címkéket a Címkék panelre.

 1. A panel menüjében kattintson a Címkék betöltése parancsra.
 2. Jelölje ki a Címkék panelre betöltendő címkéket tartalmazó fájlt, és kattintson a Megnyitás gombra.

Címke nevének vagy színének megváltoztatása

 1. Kattintson duplán a Címkék panelen lévő valamelyik címkenévre vagy a panel menüjének Címkebeállítások parancsára.
 2. Módosítsa a címke nevét vagy színét, és kattintson az OK gombra.
Megjegyzés:

A zárolt címkék neve nem változtatható meg. Az InCopy automatikusan zárolja a betöltött DTD-fájlban megadott címkéket. A címkék nevének módosításához módosítsa a DTD-fájlt, és töltse be újra a dokumentumba.

Elemek címkézése

Mielőtt XML fájlba exportálná a tartalmat, címkével kell ellátnia az exportálandó szöveget és egyéb elemeket (például kereteket és táblázatokat). Azokat az elemeket is meg kell címkéznie, amelyeket helyőrzőkként hozott létre az importált XML tartalomhoz. A címkézett elemek a Struktúramezőben is megjelennek, ahol elemekként láthatók.

XML-elemek és -címkék

A. Az elemek a Struktúramezőben jelennek meg. B. Címkejelölők veszik körbe a címkékkel rendelkező szöveget. 

Oldalelemek címkézésekor vegye figyelembe az alábbiakat:

 • A szövegkereteket címkézni kell, mielőtt a bennük lévő szöveget címkézhetné.

 • Minden keretre csak egy címke alkalmazható.

 • A többszálú szövegek keretei egyetlen címkével rendelkeznek, amely az összes többszálú szövegre érvényes, beleértve a túlszedett szövegeket is.

 • Ha címkézett elemen belül címkéz szöveget (például ha címkézett szövegben címkéz bekezdést), akkor a szöveg a meglévő elem gyermek elemeként jelenik meg a Struktúramezőben.

 • Ha keretben lévő elemet címkéz az Automatikus címkézés gombbal, akkor az InCopy automatikusan címkézi a keretet a Címkézési készlet beállításai párbeszédpanelen megadott címkével.

Szövegkereten belüli szöveg címkézése

 1. Kattintson a Nézet menü Elrendezés nézet parancsára.
 2. Győződjön meg arról, hogy a szöveget tartalmazó szövegkeret címkézett. (Ha a keret nem címkézett, amikor a keretben lévő szöveget szeretné címkézni, akkor az InCopy az alapértelmezett címkézi a szöveget.)
 3. Tegye a következők egyikét:
  • A Szöveg eszközzel  jelölje ki a szövegkereten belüli szöveget, és kattintson egy címkére a Címkék panelen. Ha a keretben lévő összes szöveget kijelöli, akkor a címke a kerethez jön létre, nem a szövegblokkra (ha nem jelölte be a Címke hozzáadása beállítást a Címkék panelen).

  • Válassza ki a címkézni kívánt szövegkeretet, táblázatot, táblázatcellákat vagy képet, és kattintson az Automatikus címkézés lehetőségre a Címkék panelen az alapértelmezett címke alkalmazásához. (Lásd: Automatikus címkézés alapértelmezett beállításainak megadása.)

  • A bekezdés- vagy karakterstílusokkal rendelkező szövegeket automatikusan címkézheti a Stílusok leképezése címkékre paranccsal.

Szöveg címkézése táblázatokban

Amikor egy táblázatot XML-formátumba exportálásához címkéz, a táblázat minden egyes cellájához egy táblázatelemet és egy cellaelemet hoz létre a program. A cellaelemek a táblázatelem gyermekelemei, és létrehozásuk automatikusan történik.

 1. Kattintson a Nézet menü Elrendezés nézet parancsára.
 2. Kattintson a táblázaton belülre, és válassza a Táblázat menü Kijelölés almenüjének Táblázat parancsát.
 3. Jelöljön ki egy címkét a táblázathoz a Címkék panelen.

  Az InCopy a táblázat valamennyi cellájához cellaelemet hoz létre (ezek a Struktúramezőben meg is jeleníthetők). A táblázat cellaelemeire alkalmazott címke típusa a jelenlegi címkézési beállításoktól függ.

 4. Ha szükséges, címkézze a táblázatcellákat eltérő címkével.

  Az első sorban lévő cellákat például címkézheti egy másik címkével, így jelölve őket fejléccímkeként. A címkék cellákra történő alkalmazásához jelölje ki a szóban forgó táblázatcellákat a dokumentumban, majd válasszon címkét. (A táblázat celláinak kijelölésével a Struktúramezőn látható kapcsolódó cellaelemeket is kijelöli a program.)

Megjegyzés:

A táblázat úgy is címkézhető, hogy kijelölése után a Címkék panel Automatikus címkézés ikonjára kattint. A program azonnal alkalmazza a Táblázat (vagy egy másik tetszőlegesen választott) címkét a táblázatra, annak függvényében, hogy milyen alapértelmezett beállítások érvényesek az automatikus címkézésre.

Tartalom címkézése stílus szerint

A szöveghez rendelt bekezdés-, karakter-, táblázat és cellastílusok hatékonyan alkalmazhatók a szöveg címkézésére XML-hez. A Törzs nevű bekezdésstílus például társítható a StoryText nevű címkével. Ezt követően a Stílusok leképezése címkékre paranccsal alkalmazható a StoryText címke a dokumentum minden olyan bekezdésére, amelyhez a Törzs bekezdésstílus van hozzárendelve. Ugyanarra a címkére több stílus is leképezhető.

Megjegyzés:

A Stílusok leképezése címkékre parancs automatikusan címkézi a tartalmat, beleértve a már címkézett bekezdéseket és karaktereket. A meglévő címkék megtartásához alkalmazza kézi módszerrel a címkéket.

 1. Kattintson a Címkék panel menüjének vagy a Struktúramező menüjének Stílusok leképezése címkékre parancsára.
 2. A dokumentum minden egyes stílusához adja meg azt a címkét, amelyhez a stílust hozzá szeretné rendelni.
  Stílusok leképezése címkékre párbeszédpanel

 3. A stílusnevek és a címkenevek megfeleltetéséhez kattintson a Leképezés név szerint gombra. A címkenevekkel azonos nevű stílusokat kijelöli a program a párbeszédpanelen. A Leképezés név szerint művelet különbséget tesz a kis- és nagybetűk között: a Cimsor1 és a cimsor1 elem például két különböző címkének számít.
 4. Ha egy InDesign-fájlban beállított stílusleképezéseket szeretne használni, kattintson a Betöltés gombra, és jelölje ki a fájlt.
 5. A Felvétel csoportban a következő lehetőségek közül választhat:

  Mesteroldalak szövegei

  A szülőoldal stílusait képezi le a címkékre.

  Munkaterület szövegek

  A munkaterület szövegeihez rendelt stílusokat képezi le a címkékre. (Törölje ezt a beállítást, ha a munkaterület szövegeinek címkézésére nincs szükség.)

  Üres szövegek

  Üres szövegek stílusait képezi le címkékre. (Törölje ezt a beállítást, ha az üres szövegek stílusainak címkézésére nincs szükség.)

 6. Kattintson az OK gombra.

  A rendszer alkalmazza az új XML-címkéket a dokumentumban található minden olyan bekezdés-, karakter-, táblázat- és cellastílusra, amelyet a Stílusok leképezése címkékre párbeszédpanelen megadott.

Oldalelem címkéjének törlése

Az elemek címkéjének törlésével eltávolítható a címke, de az elemhez társított tartalom megmarad.

 1. Jelölje ki az elemet a Struktúramező ablakban, vagy jelölje ki a dokumentumelrendezésben lévő oldalelemet.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Kattintson a Címkék eltávolítása az elemből parancsra a Struktúramező menüjében.

  • Kattintson Címkék panel Címketörlés gombjára.

Oldalelem újracímkézése

Újracímkézéssel a már meglévő címke cserélhető egy másikra (ehhez először nem szükséges törölni az elem címkéjét).

 1. Kattintson a Szöveg eszközre  .
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Jelölje ki a szöveget vagy szövegkeretet, majd kattintson egy másik címkére a Címkék panelen.

  • Helyezze a beszúrási pontot egy szövegelem címkézett szövegkeretére (ne a gyermek elemre). Kattintson a Címkék panel tetején az Újracímkézés parancsra, majd kattintson egy másik címkére a Címkék panelen.

  • Válassza ki a címkével ellátott teljes szövegblokkot, kattintson az Újracímkézés parancsra a Címkék panel tetején, és kattintson egy másik címkére. (Ha a Címkék panel tetején lévő Címke hozzáadása parancsra, majd egy másik címkére kattint, akkor egy új gyermek elem jelenik meg a Struktúramezőn.)

Automatikus címkézés alapértelmezett beállításainak megadása

Szövegkeret, táblázat, táblázatcellák vagy kép kijelölését, majd a Címkék panel Automatikus címkézés ikonjára kattintást követően az InDesign egy alapértelmezett címkét alkalmaz a kijelölt elemre. Az alapértelmezett címkéket a Címkézési készlet beállításai párbeszédpanelen adhatja meg.

Szövegkeret, táblázat, táblázatcellák vagy kép kijelölése, majd a Címkék panel Automatikus címkézés ikonjára kattintás után az InCopy egy alapértelmezett címkét alkalmaz a kijelölt elemre. Az alapértelmezett címkéket a Címkézési készlet beállításai párbeszédpanelen adhatja meg.

Megjegyzés:

Az InCopy akkor alkalmaz alapértelmezett címkét, ha a felhasználó szülőelemet megkövetelő elemet hoz létre, de olyannal még nem rendelkezik. Ha például egy szövegkereten belüli szöveget címkéz, ám a keret még nincs megjelölve címkével, az InCopy a Címkézési készlet beállításai párbeszédpanelen megadottak alapján rendel címkét a kerethez. Az alapértelmezett címkék hozzárendelésével az InCopy megőrizheti a helyes XML-struktúrát.

 1. Válassza a Címke panel menüjének Címkézési készlet beállításai parancsát.
 2. Válasszon alapértelmezett címkét a szövegkeretekhez, táblázatokhoz, táblázatcellákhoz és képekhez.
  Megjegyzés:

  Ha nem látja a szükséges címkét a felsorolásban, választhatja a lista Új címke elemét, és létrehozhat egy címkét.

XML-címkék leképezése stílusokra

Az XML-címkék pusztán adatleírások, tehát formázási utasítások nem szerepelnek bennük. Ebből kifolyólag importálás és elrendezés után formázni kell az XML-tartalmat. Ennek egyik módja az, ha bekezdés-, karakter-, táblázat- vagy cellastílusokra képezi le az XML-címkéket. A Szerzo címkét például leképezheti a Szerző karakterstílusra, így a program minden olyan importált és elhelyezett XML-tartalmat Szerzo címkével lát el automatikusan, amelyre a Szerző karakterstílus van leképezve. A címkék stílusokra történő leképezésével könnyebbé és gyorsabbá válik az importált XML formázása.

Minden címkét azonban nem szükséges bekezdés- vagy karakterstílusra leképezni. Elképzelhető az is, hogy egyes elemek nem jelennek meg az elrendezésben, míg mások könnyebben formázhatók egyesével. Sőt, a gyermekelemek magukra ölthetik a szülőelemükhöz hozzárendelt bekezdés- vagy karakterstílust, ezáltal nehezen megkülönböztethetők – ennek elkerülése végett érdemes a szülő- és a gyermekelemeket külön-külön leképezni.

Megjegyzés:

A Címkék hozzárendelése stílusokhoz parancs a teljes dokumentumon belül újra alkalmazza a stílusokat, és ennek néha nemkívánatos eredményei is lehetnek. Címke stílusra történő leképezésekor a korábban egy adott stílushoz rendelt szöveget (XML-címkéjétől függően) esetleg egy másik stílushoz rendeli a program. Ha már formázott egyes szövegrészeket, érdemesebb inkább kézzel alkalmazni a stílusokat, így elkerülhető a bekezdés- és a karakterstílusok beállításainak felülírása.

 1. Kattintson a Címkék panel vagy a Struktúramező menüjének Címkék hozzárendelése stílusokhoz parancsára.
  A Címkék hozzárendelése stílusokhoz párbeszédpanelen látható címkék stíluslistája

 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Stílusok, címkék és leképezési definíciók másik dokumentumból történő betöltéséhez kattintson a Betöltés gombra, válasszon dokumentumot, majd kattintson a Megnyitás gombra.

  • A címkék stílusokhoz történő, egyesével végrehajtott hozzárendeléséhez kattintson az egyik címke melletti, a Stílus oszlopban lévő listaelemre, és válasszon bekezdés- vagy karakterstílust a legördülő listában. (A bekezdésjel bekezdésstílusokat, az „A” betű karakterstílusokat jelöl a listában.) Ismételje a műveletet az összes leképezendő címkéhez.

  • Ha ugyanazzal a névvel szeretné a címkéket hozzárendelni a stílusokhoz, kattintson a Hozzárendelés név szerint gombra. A címkék nevével megegyező nevű stílusokat a Stílus oszlopban választhatja ki. A teljes egyezéshez nem csupán a címke és a stílus nevének kell ugyanannak lennie, hanem a kis- és nagybetűs írásmódjuknak is meg kell egyeznie: a H1 és a h1 írásmód például két különböző eredményt takar. (Ha egyazon stílusnév két különböző stíluscsoportban is megtalálható, a Leképezés név szerint gomb nem használható, és a program az egyik stílus átnevezését kéri.)

 3. Kattintson az OK gombra.

Címkézett keretek vagy címkejelölők megjelenítése vagy elrejtése

A Hasáb és Szövegegység nézetben a címkejelölők jelzik, hogy az oldal elemeinek címkézése hol történt meg. Az Elrendezés nézetben a címkézett keretek jelölik, hogy az elemek (például táblázatok és képek) címkézése hol történt meg. A címke színe határozza meg a jelölő vagy keret színét.

Ebben a példában az összes oldalelem címkézett, kivéve a cím alatti alcímet.

 1. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • A színkódokkal ellátott címkézett keretek megjelenítéséhez kattintson a Nézet menü Struktúra almenüjének Címkézett keretek megjelenítése parancsára.

  • A címkézett keretek színkódolásának elrejtéséhez válassza a Nézet menü Struktúra almenüjének Címkézett keretek elrejtése parancsát.

  • Ha színes zárójelek közé szeretné zárni a címkézett szöveget, kattintson a Nézet menü Struktúra almenüjének Címkejelölők megjelenítése parancsára..

  • A színes zárójelek elrejtéséhez válassza a Nézet menü Struktúra almenüjének Címkejelölők elrejtése parancsát.

Címkék vagy elemek törlése

 • Ha törölni szeretne egy címkét a Címkék panelről, húzza a panel alján látható Címketörlés gombra. Ha a címkét előzőleg már alkalmazták valamely tartalomrészre, figyelmeztető üzenet jelenik meg. Válasszon másik címkét a törölt címke helyett, majd kattintson az OK gombra.
 • Az összes használaton kívüli címke törléséhez a Címkék panel menüjében kattintson a Minden használaton kívüli címke kijelölése parancsra, majd kattintson a panel alján látható Címketörlés gombra.
 • A Struktúramezőben látható elemek törléséhez jelöljön ki egy elemet, majd kattintson a Struktúramező törlés ikonjára, vagy kattintson a Struktúramező menüjének Törlés parancsára. Ha az elem tartalmaz valamit, akkor megjelenik egy figyelmeztetés. Kattintson a Címketörlés elemre ahhoz, hogy a tartalom a dokumentumban maradjon; kattintson a Törlés parancsra az elem és annak tartalmának törléséhez.
Megjegyzés:

Az importált DTD-fájllal betöltött címkék mindaddig nem törölhetők, amíg nem törli a DTD-fájlt.

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba