Szövegtördelés

Szöveg tördelése

Az oldalon látható szöveg megjelenése a különböző folyamatok összhatásának eredményeként létrejövő tördelés függvénye. Az InCopy a kiválasztott szótávolság, betűtávolság, karakterméretezés és kötőjelezés beállításokkal tördeli meg a szöveget úgy, hogy az a legjobban illeszkedjen a megadott paraméterekhez.

Az InCopy két tördelési módszert nyújt: ezek az Adobe Paragraph Composer (az alapértelmezett) és az Adobe Single-line Composer (mindkettő elérhető a Vezérlőpult menüből). A használni kívánt tördelő a Bekezdés panel menüjében, az Igazítás párbeszédpanelen vagy a vezérlőpult menüjében választható ki.

Az InCopy négy betűszedési módszert támogat: Adobe Japanese Single-line Composer, Adobe Japanese Paragraph Composer, Adobe Paragraph Composer, és Adobe Single-line Composer. Minden tördelő felméri a lehetséges töréseket a japán és latin szövegben, és azokat választja, melyek a legjobban támogatják egy adott bekezdéshez meghatározott elválasztási és sorkizárási beállításokat. Az Adobe japán bekezdéstördelő alapértelmezettként ki van választva. A beállításokról többet is megtudhat az InCopy Súgóból.

Az InDesign Magazine cikke a tördelési hibák javításáról (angol nyelven): Mind the Gaps.

Tördelési módszerek

Az InCopy két tördelési módszert nyújt: ezek az Adobe Paragraph Composer (az alapértelmezett) és az Adobe Single-line Composer. Mindkét megoldás értékeli a lehetséges töréseket, és kiválasztja azokat, amelyek a legjobban illenek az adott bekezdés elválasztási és sorkizárási beállításaihoz.

Adobe bekezdéstördelő

Ez a segédprogram a teljes bekezdésre nézve vizsgálja a töréspontok halmazát, így a bekezdés elején lévő sorok optimalizálásával kiküszöbölhetők a későbbi, nem tetszetős törések. A bekezdés tördelése egyenletesebb lesz, kiegyensúlyozottak lesznek a térközök, és az elválasztások száma is csökken.

A bekezdéstördelő először azonosítja a lehetséges töréspontokat, értékeli azokat, majd a betűköz, a szavak térköze és az elválasztás egyenletességén alapulva súlyozottan kezeli őket.

Megjegyzés:

Az Elválasztás párbeszédpanellel meghatározható a hatékonyabb térközhasználat és a kevesebb elválasztójel közötti viszony. (Lásd: Szöveg elválasztása.)

Adobe egysoros tördelő

Egyszerre egy sor tördelésével a hagyományos szövegtördelési módszert alkalmazza. Akkor célszerű használni, ha az utolsó szerkesztési fázisok során ki szeretné küszöbölni a tördelés megváltozását.

Bekezdés tördelési módjának kiválasztása

 1. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:

  • Válassza a Bekezdés panel menüjének (alapértelmezett) Adobe bekezdéstördelő vagy Adobe egysoros tördelő parancsát.

  • Kattintson a Bekezdés panel vagy a vezérlőpult menüjének Igazítás parancsára, és válasszon beállítást a Szerkesztő listában.

Megjegyzés:

A tördelést végző összetevőkhöz esetleg más gyártók is kiadhatnak további bővítményeket, amelyekhez olyan programfelületek is tartozhatnak, amelyekkel testre is szabható az összetevők működése.

Tördelési beállítások megadása

 1. Válassza a Szerkesztés menü Beállítások almenüjének Kompozíció (Windows) vagy az InCopy menü Beállítások almenüjének Kompozíció (Mac OS) parancsát.

 2. A tördelési problémák képernyőn történő kiemeléséhez adja meg a Fattyú- és árvasorok, valamint az Elválasztás és Sorkizárás megsértése beállítást.

 3. Objektumot körbefolyó szöveg sorkizárásához válassza a Szöveg igazítása objektumhoz lehetőséget.

 4. A Mojikumi kompatibilitási módok között határozza meg, hogy az Új Függőleges méretezés használata vagy a CID-alapú mojikumi használata lehetőséget választja-e.

 5. Kattintson az OK gombra.

Szöveg elválasztása

Az elválasztási és a sorkizárási beállítások hatással vannak a sorok vízszintes elhelyezésére, valamint a szöveg esztétikus megjelenésére. Az elválasztási beállítások azt szabják meg, hogy a szavak elválaszthatók-e, és ha igen, akkor mely szóelválasztások használhatók.

A sorkizárást a választott igazítási beállítás, a szavak és a betűk térköze, illetve az esetleges karakterjel-méretezés függvényében alkalmazza a rendszer. Lehetősége van teljesen sorkizárt szövegből álló keskeny hasábokban elhelyezkedő egy-egy szó sorkizárására is.

Eda Warren cikke a tördelési hibák javításáról (angol nyelven): Mind the Gaps.

Elválasztás beállítása kézzel

A szavak elválasztása történhet kézzel vagy automatikusan, de a két módszer kombinálható is. A kézzel végrehajtott elválasztás legbiztonságosabb módja a lágy elválasztójel beszúrása: ez a karakter mindaddig nem jelenik meg, amíg a szót nem sor végén kellene elválasztani. Ha a lágy elválasztójelet a szó elejére szúrja be, a program nem választja el a szót.

 1. A Szöveg eszköz  használatával kattintson oda, ahol el szeretné helyezni az elválasztójelet.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Kattintson a Szöveg menü Különleges karakter beszúrása almenüjében lévő Kötőjelek és gondolatjelek almenü Lágy elválasztójel parancsára.

  • Ez az elválasztójel a CTRL+SHIFT+- (Windows) vagy a COMMAND+SHIFT+- (Macintosh) billentyűkombinációval is beszúrható.

Megjegyzés:

A szón belül elhelyezett lágy elválasztójel nem garancia arra, hogy az InDesign el is választja a szót. A szóelválasztás az egyéb elválasztási és tördelési beállításoknak is függvénye. A lágy elválasztójel beszúrása a szóba azt azonban szavatolja, hogy a szó csak a jel helyén legyen elválasztható.

Automatikus elválasztás alkalmazása

Az elválasztás a számítógépen tárolt különálló felhasználói szótárfájlokban vagy a magában a dokumentumban lévő szólistákon alapul. Az elválasztás egységességének biztosítása végett megadható, hogy mely szólistát vegye alapul a program: ez különösen abban az esetben hasznos, ha külső félhez is eljut a dokumentum, esetleg egy teljes munkacsoport dolgozik azon.

 1. A bekezdésen belüli automatikus elválasztás be- vagy kikapcsolásához engedélyezze vagy tiltsa le a Bekezdés panel vagy a vezérlőpult Elválasztás beállítását. (Ez a beállítás bekezdésstílusba is foglalható.)

  Az automatikus elválasztás beállításainak definiálásával meghatározható a hatékonyabb térközhasználat és a kevesebb elválasztójel közötti viszony. Lehetőség van arra is, hogy letiltsa a nagybetűs szavak és a bekezdés utolsó szavának elválasztását.

Bekezdés automatikus elválasztási beállításainak megadása

 1. Kattintson az egyik bekezdésbe, vagy jelölje ki a módosítandó bekezdéseket.
 2. A Bekezdés panel menüjében válassza az Elválasztás parancsot.
 3. Jelölje be az Elválasztás jelölőnégyzetet.
 4. Hajtsa végre a következő beállításokon a szükséges módosításokat, és kattintson az OK gombra:

  Ha van benne legalább X betű

  Ez a mező meghatározza az elválasztható szavak minimális hosszát.

  Az első szótag _ betű / Az utolsó szótag _ betű

  Ez a két mező határozza meg, hogy legalább hány karakter legyen a kötőjellel elválasztható szavak elején, illetve végén. Ha például a mezőkben a 4 értéket adja meg, az automatika szót a program auto- matika formában választja el az au- tomatika vagy az automati- ka alakok helyett.

  Elválasztójelek maximális száma

  Itt adható meg, hogy az egymást követő sorokban legfeljebb hány elválasztójel lehet. Ha a mezőbe nullát ír, korlátlan számú elválasztójel szerepelhet a szövegben.

  Elválasztási zóna

  A nem sorkizárt szöveget tartalmazó sor végén ennyi üres terület lehet, mielőtt az elválasztás megkezdődik. A beállításnak csak abban az esetben van hatása, ha az egysoros tördelőt nem sorkizárt szöveghez használja.

  Egyenletesebb szóközök és Kevesebb elválasztás

  A két lehetőség közötti egyensúly módosításához húzza a csúszkát a kívánt helyre.

  Nagybetűs szavak elválasztása

  Ha nem szeretné, hogy a program a nagybetűs szavakat is elválassza, törölje a jelölőnégyzet jelölését.

  Utolsó szó elválasztása

  A bekezdések utolsó szavai elválasztásának megakadályozásához törölje a jelölőnégyzet jelölését.

  Elválasztás oszlopon keresztül

  Ha törli a négyzet jelölését, az InDesign úgy választja el a szavakat, hogy az elválasztás ne essen hasábok, keretek vagy oldalak határára.

Nemkívánatos szóelválasztás kiküszöbölése

Nem törhető elválasztójelek használatával elkerülhető, hogy egyes szavak elválaszthatók legyenek: ilyenek például a tulajdonnevek, vagy az elválasztva csúnyán, töredezve megjelenő szavak. Nem törhető szóközök alkalmazásával több egymás utáni szó elválasztása is megakadályozható, például rövidítést tartalmazó személynevek esetén (Kiss P. István).

Szövegtörés megakadályozása

 1. Jelölje ki az egyazon sorban tartandó szöveget.
 2. Kattintson a Karakter panel vagy a vezérlőpult menüjének Nincs törés parancsára.
Megjegyzés:

A szó elválasztását úgy is meggátolhatja, hogy lágy elválasztójelet szúr be a szó elejére. Ez az elválasztójel a CTRL+SHIFT+- (Windows) vagy a COMMAND+SHIFT+- (Macintosh) billentyűkombinációval is beszúrható.

Nem törhető elválasztójel létrehozása

 1. A Szöveg eszköz  használatával kattintson oda, ahol el szeretné helyezni az elválasztójelet.
 2. Kattintson a Szöveg menü Különleges karakter beszúrása almenüjében lévő Kötőjelek és gondolatjelek almenü Nemtörő elválasztójel parancsára.

Nem törhető szóköz létrehozása

 1. A Szöveg eszköz  használatával kattintson oda, ahol el szeretné helyezni az szóközt.
 2. Kattintson a Szöveg menü Üres köz beszúrása almenüjének Nemtörő szóköz parancsára (vagy bármely más, üres közt beszúró karakter nevére).

A Nemtörő szóköz beállítással beszúrt karakter szélessége a pontméret, az igazítási beállítás és a szavak térközének beállításai függvényében változó, a Nem törő szóköz (rögzített szélesség) beállítással beszúrt karakter viszont a környezettől függetlenül mindig ugyanakkora szélességű.

Igazítási beállítások módosítása

Az Igazítás párbeszédpanelen pontosan megadhatja a szavak távolságát, a betűtávolságot és a karakterjel-méretezés értékét. A térköz beállítása sorkizárt szövegnél hasznos igazán, noha a nem sorkizárt szöveg térköze is beállítható.

Megjegyzés:

CJK szöveg esetében figyelmen kívül van hagyva a szavak közötti térköz, a karaktertérköz és a karakterméretezések a sorkizárási beállításokhoz. CJK szöveg karaktertérközének beállításához használja a Mojikumi párbeszédpanelt.

Sorkizárt szöveg szó- és betűtérközének beállítása

 1. Szúrja be a kurzort a módosítandó bekezdésbe, vagy jelölje ki azt a szövegobjektumot vagy keretet, amelynek minden bekezdését módosítani szeretné.
 2. A Bekezdés panel menüjében kattintson az Igazítás parancsra.
 3. A Szóköz, a Betűköz és a Karakterjelköz mezőben adja meg a kívánt értékeket. A Minimális és a Maximális mezőben lévő értékek az elfogadható térközök tartományát definiálják, de csak a sorkizárt bekezdésekben. A Kívánt mező értéke a sorkizárt és a nem sorkizárt bekezdésekre egyaránt vonatkozik:

  Szavak térköze

  Meghatározza a szavak között a SZÓKÖZ billentyű lenyomására keletkező távolságot. A lehetséges értékek: 0–1000%; ha a mező értéke 100%, a program külön nem növeli a távolságot a szavak között.

  Betűtávolság

  A betűk közötti távolság az alávágás és a betűköz értékeivel együtt. A betűközök értéke -100% és 500% közötti lehet: ha a mező értéke 0%, a program külön nem növeli a távolságot a betűk között; 100%-os értéknél egy teljes közzel növeli a betűk közötti távolságot.

  Karakterméretezés

  A karakterek szélessége (a karakterjel bármely betűtípus egy karaktere). A karakterjel-méretezés 50–200% között érték lehet

  Megjegyzés:

  A térközbeállítások mindig egy egész bekezdésre érvényesülnek. Ha nem egy teljes bekezdésben, hanem csak néhány karakter között szeretné a távolságot definiálni, a betűközt állítsa be.

 4. Az egyszavas sorkizárási beállítással adja meg, hogyan szeretné igazítani az egyszavas bekezdéseket.

  Keskeny hasáboknál előfordulhat, hogy egy sorban egyedül jelenik meg egy szó. Ha a bekezdés teljes sorkizárásra van állítva, a sorban egyedül álló szó túlságosan széthúzottnak tűnhet. Ezeket a szavakat a teljes sorkizárás helyett középre zárhatja vagy a bal, illetve jobb oldali margóhoz is igazíthatja.

Sorkizárt szöveg karakterjel-méretezésének megadása

 1. Kattintson egy beszúrási pontra a szóban forgó bekezdésben, vagy jelölje ki a módosítandó bekezdéseket.
 2. A Bekezdés panel menüjében kattintson az Igazítás parancsra.
 3. Írja be a szükséges értékeket a Karakterméretezés sor Minimális, Kívánt és Maximális oszlopbeli mezőjébe. Ezután kattintson az OK gombra.
Before (top) and after (bottom) glyph scaling in justified text

Megjegyzés:

Karakterjel-méretezéssel egyenletes sorkizárás érhető el, noha az alapértelmezett 100%-os értéktől történő több, mint 3%-os eltérés már torzult betűalakokat eredményezhet. Hacsak nem különleges hatást szeretne elérni, javasolt a karakterjel-méretezés értékét a 97–103%-os tartományban hagyni.

Bő térköz és sorkizárt szöveg együttes használata

Bő térközt jelző karakter használatával változtatható nagyságú térköz helyezhető el a teljesen sorkizárt bekezdések utolsó sorában az utolsó szó és valamely díszítő betűtípus szövegegység-végkaraktere között. Ha nem sorkizárt szövegben használ bő térközt, úgy az szavak közötti normál térközként jelenik meg. Sorkizárt szövegben a program úgy növeli a szélességét, hogy az utolsó sor teljes üres területét magába foglalja. Bő térköz használatával jelentős különbség érhető el annak mikéntjében, ahogyan az Adobe bekezdéstördelő az egész bekezdést formázza.

Before and after adding a flush space character

 1. A Szöveg eszköz  használatával kattintson közvetlenül a szövegegység-végkarakter elé.
 2. Válassza a Szöveg menü Üres köz beszúrása almenüjének Bő térköz parancsát.
Megjegyzés:

A bő térköz hatása mindaddig nem látható, amíg nem alkalmazza az Összes sor igazítása lehetőséget a bekezdésre.

Túl ritka vagy túl sűrű sorok kiemelése

Mivel a szöveget tartalmazó sorok tördelése nem csupán a szavak térköze és a betűköz kérdése (hanem például az elválasztási beállítások függvénye is), az InDesign nem minden esetben képes figyelembe venni a szavak és a betűk térközére vonatkozó beállításokat. A szövegsorokban észlelhető tördelési problémák mindazonáltal sárga színnel kiemelhetők; a három színárnyalat közül a legsötétebb jelzi a legkomolyabb problémát.

 1. Válassza a Szerkesztés menü Beállítások almenüjének Kompozíció (Windows) vagy az InCopy menü Beállítások almenüjének Kompozíció (Mac OS) parancsát.
 2. Válassza az Elválasztás és Sorkizárás megsértése lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online