Grafikák és betűtípusok nyomtatása

Grafikák nyomtatási beállításai

A Nyomtatás párbeszédpanel Grafikák területén válasszon az alábbi beállításokból a grafikák kimeneti kezelésének megadásához.

Adatküldés

Megadja, hogy a beillesztett bittérképes képek adataiból mennyi legyen elküldve a nyomtatóra vagy fájlba.

Mind

Teljes felbontásban küldi az adatokat, ami megfelelő a nagy felbontású nyomtatáshoz, valamint a nagy kontrasztú szürkeárnyalatos vagy színes képekhez, például egy direkt színnel kombinált fekete-fehér szöveg esetén. Ez a beállítás igényli a legtöbb lemezterületet.

Optimalizált részmintavétel

Az adott kimeneti eszközön történő legjobb felbontású nyomtatáshoz szükséges képadatokat küldi el. (Nagy felbontású nyomtató esetén több adat szükséges, mint kis felbontású asztali modell esetén.) Akkor használja ezt a beállítást, ha nagy felbontású képeket használ, de asztali nyomtatón készít próbanyomatokat.

Megjegyzés:

Az InDesign nem csökkenti az EPS- vagy PDF-grafikák színfelbontását akkor sem, ha az Optimális felbontás beállítás meg van adva.

Nézőkép

A képernyőnek megfelelő felbontásban (72 dpi) küldi el a beillesztett bittérképes képeket, csökkentve a nyomtatási időt.

Nincs minta

Nyomtatáskor átmenetileg eltávolítja az összes grafikát, és azok kereteit áthúzásra cseréli, csökkentve a nyomtatási időt. A grafikák keretei ugyanakkorák, mint az importált grafikák, és a vágógörbe megmarad, így ellenőrizheti a méretet és a pozíciót. Az importált grafikák nyomtatásból való kizárása akkor hasznos, ha szöveges próbanyomatokat kíván terjeszteni a szerkesztőknek vagy lektoroknak. A grafika nélküli nyomtatás akkor is hasznos, ha egy nyomtatási probléma okát keresi.

Betűtípus-letöltési beállítások egy nyomtatóhoz

A nyomtatóban lévő betűtípusok a nyomtató memóriájában vagy a nyomtatóhoz csatlakoztatott lemezmeghajtón találhatók. Az 1-es típusú és a TrueType betűtípusok tárolhatók a nyomtatóban vagy a számítógépen, míg a bittérképes betűtípusok csak a számítógépen tárolhatók. Az InDesign szükség szerint letölti a betűtípusokat, ha telepítve vannak a számítógép merevlemezére.

A Nyomtatás párbeszédpanel Grafikák területén válasszon az alábbi beállításokból a betűtípusok nyomtatóra történő letöltési módjának megadásához.

Nincs minta

Hivatkozást tartalmaz a PostScript-fájlban lévő betűtípusra, amely megadja a raszteres képfeldolgozónak vagy az utófeldolgozónak, hogy hol kell szerepelnie a betűtípusnak. Ez a beállítás akkor megfelelő, ha a betűtípusok a nyomtatóban vannak. Viszont a betűtípusok helyes értelmezhetősége biztosítható valamely másik betűtípus-letöltési beállítás megadásával, például Részhalmaz vagy PPD betűtípusok letöltése.

Teljes

A nyomtatási feladat kezdetekor letölti a dokumentumhoz szükséges összes betűtípust. A betűtípus minden jele és karaktere szerepel akkor is, ha a dokumentum nem használja azokat. Az InDesign automatikusan részhalmazt hoz létre azokból a betűtípusokból, amelyek a Beállítások párbeszédpanelen megadott maximális jelszámnál többet tartalmaznak.

Részhalmaz

Csak a dokumentumban használt karaktereket (jeleket) tölti le. A jelek oldalanként egyszer töltődnek le. Ez a beállítás általában gyorsabb letöltést és kisebb PostScript-fájlt eredményez egyoldalas vagy kevés szöveget tartalmazó rövid dokumentumok esetén.

PPD betűtípusok letöltése

Letölti a dokumentumban használt összes betűtípust akkor is, ha azok a nyomtatóban találhatók. Ezzel a beállítással biztosíthatja, hogy az InDesign a számítógépen lévő betűtípus-körvonalakkal nyomtassa a szokásos betűtípusokat (például Helvetica és Times). Ez a beállítás feloldhatja a betűtípusok verzióproblémáit, például amikor eltérő karakterkészletek vannak a számítógépen és a nyomtatón, vagy túltöltéskor eltérnek a körvonalak. Ha nem gyakran használ kibővített karakterkészleteket, nem szükséges ez a beállítás asztali próbanyomatokhoz.

PostScript-nyomtatás beállításai

A Nyomtatás párbeszédpanel Grafikák területén válasszon az alábbi beállításokból a PostScript-információk nyomtatóra történő küldési módjának megadásához.

PostScript

Megadja a PostScript kimeneti eszközök értelmezőivel való kompatibilitás szintjét.

Adatformátum

Megadja, hogy az InDesign hogyan küldje a képadatokat a számítógépről egy nyomtatóra. Az ASCII adat ASCII szövegként kerül küldésre, amely kompatibilis a régebbi hálózatokkal és párhuzamos nyomtatókkal, és általában a legjobb a több platformon használt grafikákhoz. A bináris adat bináris kódként kerül exportálásra, amely kompaktabb, mint az ASCII, de nem kompatibilis minden rendszerrel.

Megjegyzés:

Az InDesign nem mindig tudja módosítani az EPS vagy DCS típusú grafikus fájlok adatformátumát. Ha problémát tapasztal bináris adatok küldésekor, próbálkozzon EPS vagy DCS típusú grafikus fájlokra történő konvertálással a forrásalkalmazásban.

Grafikák kihagyási beállításai

A Speciális terület OPI beállításaival szelektíven kihagyhat különböző importált grafikákat, amikor nyomtatóra vagy fájlba küldi a képadatokat, így csak az OPI-hivatkozások (megjegyzések) maradnak meg az OPI-kiszolgáló általi kezelésre.

OPI képcsere

Lehetővé teszi, hogy az InDesign a grafikák kis felbontású EPS-nézőképét nagy felbontású grafikákra cserélje kimenetkor. Az OPI képcsere működéséhez az EPS-fájlnak tartalmaznia kell azokat az OPI-megjegyzéseket, amelyek a kis felbontású nézőképről a nagy felbontású képre mutatnak. Az InDesign alkalmazásnak hozzá kell férnie az OPI-megjegyzésekben hivatkozott grafikákhoz. Ha nem érhetők el a nagy felbontású változatok, az InDesign megtartja az OPI-hivatkozásokat, és a kis felbontású nézőképeket exportálja a fájlba. Ha a munkafolyamat későbbi szakaszában szeretné az OPI által hivatkozott grafikákat cserélni, ne adja meg ezt a beállítást.

Az OPI kihagyása

Lehetővé teszi különböző importált grafikatípusok (EPS, PDF és bittérképes képek) szelektív kihagyását a képadatok nyomtatóra vagy fájlba történő küldésekor, így csak az OPI-hivatkozások (megjegyzések) maradnak meg az OPI-kiszolgáló általi kezelésre. A megjegyzések tartalmazzák az OPI-kiszolgálón lévő nagy felbontású kép megtalálásához szükséges információt. Az InDesign csak a megjegyzéseket tárolja; a szolgáltatónak hozzá kell férnie az eredeti nagy felbontású képhez egy kiszolgálón a csere pillanatában. Az OPI kihagyása beállítás nem érvényes beágyazott grafikákra.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?