Dokumentumok és könyvek túltöltése

Festéktúltöltés ismertetése

Amikor egy ofszetnyomdában nyomtatott dokumentum adott oldalon egynél több festéket használ, minden festéket a többi szomszédos festékhez tökéletesen illeszkedve (regiszterben) kell nyomtatni, hogy a különböző festékek találkozásánál ne keletkezzen hézag. A színek pontos illesztése azonban megvalósíthatatlan a nyomógépen áthaladó valamennyi ív összes objektumánál, így színilleszkedési hibák fordulhatnak elő. A színilleszkedési hibák nyomán nem kívánt térköz alakul ki a festékek között.

A színilleszkedési hibák ellensúlyozására némiképp megnövelhető az egyik objektum, hogy átfedjen egy másik színű objektumot – az eljárás elnevezése túltöltés vagy alátöltés. Alapértelmezés szerint adott festék másikra helyezése a nemkívánatos színkeveredés elkerülése érdekében kiüti (eltávolítja) az alatta lévő festékeket, de a túltöltéshez a színek felülnyomása szükséges (vagyis az, hogy az egyik szín a másikra nyomtatódjon), hogy legalább részleges átfedés legyen elérhető.

Színek pontatlan illeszkedése túltöltés nélkül (balra) és túltöltéssel (jobbra)

A legtöbb túltöltés a rátöltést használja – ez a világosabb objektum növelését jelenti egy sötétebb objektumra. Mivel két szomszédos szín közül a sötétebb határozza meg az objektum vagy a szöveg látható szegélyét, a világosabb szín kiterjesztése a sötétebb színre megtartja a látható szegélyt.

Túltöltési módok

A dokumentum túltöltését az alábbi módszerek tetszőleges kombinálásával végezheti:

 • Nyomdai alapszínek használata, amelyekhez nem szükséges túltöltés

 • Fekete szín felülnyomása

 • Körvonalak és kitöltések manuális felülnyomása

 • Az Adobe InDesign CS4 beépített túltöltésének vagy az Adobe In-RIP túltöltésnek használata.

 • Az importált grafika túltöltése a létrehozási képszerkesztő program túltöltési szolgáltatásaival Az alkalmazásokkal kapcsolatos további információt a dokumentációban talál.

  Válasszon a használt színkimeneti munkafolyamatnak megfelelő túltöltési módot (például Adobe PostScript vagy PDF.

A túltöltés szükségességét a színhasználati passzerhiba lehetőségének kizárásával kerülheti el. A passzerhiba megelőzéséhez ellenőrizze, hogy az érintkező nyomdai alapszínek közös festékeket használnak. Ha például sötétlila körvonalat ad meg élénkvörös kitöltéssel, mindkettő jelentős százalékban fog tartalmazni bíbor színt. A körvonal és kitöltés közös bíbor színét a program egyetlen területként nyomtatja annak érdekében, hogy ha passzerhiba történik a többi négyszínes szín esetében, a bíbor szín nyomtatási színkivonat jól láthatóvá teszi az eredményként kapott közt.

Automatikus túltöltés ismertetése

Az InDesign programban a színes dokumentumok túltöltése a beépített túltöltési szolgáltatással végezhető el, illetve azokkal az Adobe PostScript kimeneti eszközökkel, amelyek támogatják az Adobe In-RIP túltöltési szolgáltatást.

Mindkét túltöltési módszer esetében a program kiszámítja a módosítást a szöveg vagy a grafika széléhez viszonyítva. A két módszer egyetlen objektum különböző részeire alkalmazza a túltöltési technikákat még akkor is, ha a szöveg vagy az InDesign objektum több különböző háttérszín előtt található. A program automatikusan elvégzi a túltöltési módosításokat, és megadhatók a meghatározott oldaltartományok követelményeinek megfelelő túltöltési készletek. A túltöltés hatásait csak a túltöltési szolgáltatással létrehozott színbontásokon tekintheti meg, a képernyőn, az InDesign programban nem.

A túltöltési szolgáltatás megkeresi az ellentétes színű széleket, ezután túltöltéseket hoz létre az érintkező színek semleges denzitásai (sötétség vagy világosság) alapján, többnyire a világos színeket kiterjesztve a szomszédos sötétebb színekre. A Túltöltési készletek panelen megadott túltöltési beállítás módosítja a túltöltési szolgáltatás műveletének az eredményét.

Automatikus túltöltés követelményei

Ha a dokumentumok túltöltését az InDesign beépített szolgáltatásával szeretné végezni, a színbontásokat támogató PPD fájlra van szüksége.

Ha a dokumentumokat az Adobe In-RIP túltöltési szolgáltatásával szeretné elvégezni, a következő szoftverekre és hardverekre van szüksége:

 • Olyan Adobe PostScript 2-es szintű vagy újabb kimeneti eszköz, amely az Adobe In-RIP túltöltést támogató raszteres képfeldolgozót használ. A gyártótól vagy a nyomdai előkészítőtől megtudhatja, hogy az adott PostScript kimeneti eszköz támogatja-e az Adobe In-RIP túltöltést.

 • Olyan PostScript-nyomtatóleíró (PostScript Printer Description, PPD) fájl a nyomtatóhoz, amely támogatja az Adobe In-RIP túltöltést A PPD fájlt a nyomtató telepítésekor kell kiválasztania.

A beépített túltöltési szolgáltatás és az Adobe In-RIP túltöltési szolgáltatása közötti különbségek

Kompozit színek munkafolyamata

A beépített túltöltési szolgáltatás segítségével a dokumentum színbontását az InDesign programban vagy az in-RIP színbontási szolgáltatással is elvégezheti. Az Adobe In-RIP túltöltési szolgáltatás használatához In-RIP színbontást kell használnia.

Túltöltési szélesség

A beépített túltöltési szolgáltatás túltöltési szélességének határértéke 4 pont függetlenül attól, hogy milyen értéket ad meg. Ha nagyobb túltöltési szélességre van szüksége, használja az Adobe In-RIP túltöltést.

Vektoros EPS-grafika

A beépített túltöltési szolgáltatás segítségével nem végezhető el az elhelyezett vektoros EPS-grafika túltöltése. Az Adobe In-RIP túltöltési szolgáltatással az összes importált grafika túltöltése elvégezhető.

Importált bittérképes képek túltöltése

A beépített túltöltés képes a bittérképes ábrák (pl. fényképek), szöveg és más grafikák túltöltésére. A bittérképes ábrákat tisztán képpont alapú fájlformátumban kell elmenteni, amely megfelel a nyomdai műveletek színkezelési követelményeinek. A nyomdai műveletek számára a PSD (Photoshop) és a TIFF a legmegfelelőbb formátum; más formátumok használata előtt kérdezze meg nyomdai előkészítést végző szolgáltatót.

Ha OPI (Open Prepress Interface – nyílt nyomdai előkészítési interfész) kiszolgálót használ, ellenőrizze, hogy a kiszolgáló az FPO képeket (FPO: for‑position‑only, csak elhelyezésre szánt) valóban TIFF vagy PSD formátumban állítja elő. Ha a képek formátuma TIFF vagy PSD, lehetőség lehet a beépített túltöltés használatára, feltéve, ha a kimenet előállítása során nem ad meg egyetlen Mellőzés OPI esetén beállítást sem. (A Mellőzés OPI esetén beállítások a Nyomtatás párbeszédpanel Speciális lapján jelennek meg, ha PostScript-nyomtató van kiválasztva.)

Megjegyzés:

A túltöltésnek az OPI munkafolyamaton belüli viselkedése és pontossága sok mindentől függ, köztük az OPI kiszolgáló által az FPO képek létrehozásánál alkalmazott felbontáscsökkentési módszertől. A legjobb eredmény érdekében kérjen információt az OPI kiszolgáló szállítójától arról, hogy az adott OPI kiszolgáló hogyan alkalmazható együtt az Adobe túltöltési megoldásaival.

Importált vektorgrafikák túltöltése

Az Adobe In-RIP túltöltési szolgáltatásával és a beépített túltöltési szolgáltatással egyaránt elvégezhető az InDesign eszközeivel létrehozott szövegek és grafikák, valamint az elhelyezett vektoros PDF fájlok túltöltése. A beépített túltöltési szolgáltatással azonban az elhelyezett vektoros EPS-grafikák túltöltése nem végezhető el.

Az InDesign programban létrehozott szövegek, görbék és keretek túltöltése nem megfelelő, ha átfedésben vannak egy elhelyezett grafikát tartalmazó kerettel, amelynek túltöltését a beépített túltöltési szolgáltatás nem végzi el (például vektoros EPS-grafikák). Ezen objektumok túltöltése azonban megfelelően elvégezhető az Adobe In-RIP túltöltési szolgáltatással. Előfordulhat, hogy ha módosítja a grafika keretét, a beépített túltöltési szolgáltatás segítségével el tudja végezni a vektoros EPS-grafikát tartalmazó dokumentumok túltöltését. Ha az elhelyezett EPS-grafika nem derékszögű, próbálja meg átformálni a keretet úgy, hogy közelebb legyen a grafikához, és távolabb legyen más objektumoktól. Az Objektum menü Vágógörbe parancsára kattintva például jobban hozzáillesztheti a keretet a grafikához.

Az InDesign programban az elhelyezett EPS-grafikával átfedésben lévő szövegek és grafikák túltöltése nem megfelelő (balra), a megfelelő túltöltéshez a keretet úgy kell átformálni, hogy ne érintsen más objektumokat (jobbra).

Szöveg túltöltése

Az Adobe In-RIP és a beépített túltöltési szolgáltatás segítségével is elvégezhető a szöveges karakterek más szövegekhez és grafikákhoz való túltöltése. (A beépített túltöltési szolgáltatás esetében a szövegeket és a grafikákat az InDesign programban kell létrehozni, és azok nem szerepelhetnek importált grafikában.) A más háttérszínekkel átfedésben lévő szöveges karakterek túltöltése minden színre megfelelően elvégezhető.

Az Adobe In-RIP túltöltési szolgáltatás segítségével minden betűtípus túltöltése elvégezhető. Ezzel szemben a beépített túltöltés a Type 1, OpenType és Multiple Master betűtípusoknál működik optimálisan; TrueType betűtípusok alkalmazása inkonzisztens túltöltésekhez vezethet. Ha a dokumentumban TrueType betűtípusokat kell használni, és a beépített túltöltést szeretné használni, érdemes az összes TrueType szöveget körvonallá konvertálni a szöveg kiválasztásával, majd a Szöveg menü Körvonal létrehozása parancsára kattintással. A szöveget a program InDesign objektumokká alakítja, amelyek túltöltése megfelelően elvégezhető. A szöveg a körvonallá konvertálást követően nem szerkeszthető.

Túltöltési teljesítmény maximalizálása

Akár az Adobe In-RIP túltöltést, akár a beépített túltöltést használja, időt takaríthat meg azzal, hogy nem dolgozza fel a túltöltést nem igénylő – pl. csak fekete szöveget tartalmazó – oldalakat. A túltöltési készletekkel lehetőség van arra, hogy csak azon oldalak esetén engedélyezze a túltöltést, ahol szükség van rá.

A beépített túltöltés sebessége a számítógép sebességétől függ. Ha egy hosszú dokumentum minden oldalát túltölti, használja az elérhető leggyorsabb számítógéprendszert. A beépített túltöltés erőteljesen terheli a számítógép merevlemezét is, ezért a beépített túltöltési modul működését a gyors merevlemez és adatsín is segíti.

Ha szeretné, hogy számítógépei az idő legnagyobb részében más feladatok számára álljanak rendelkezésre, használja az Adobe In‑RIP túltöltést, amely minden túltöltést a kimeneti eszköz raszterfeldolgozójában, nem pedig a számítógépen végez el.

Lemezterület tartalékolása a beépített túltöltésre

Ahhoz, hogy minden túltöltést igénylő szín széleit túl lehessen tölteni, a túltöltési modul nagy számú útvonalat hoz létre, amelyeket csak a kimeneti eszköz használ (az útvonalak nem kerülnek a dokumentumba). Míg az Adobe In-RIP túltöltés minden ilyen útvonalat a raszterfeldolgozóban tárol és dolgoz fel, a beépített túltöltés a számítógép merevlemezét használja ideiglenes tárolóterületként. A beépített túltöltés használata előtt szabadítson fel annyi lemezterületet, amennyit csak lehet.

A szükséges lemezterület mennyisége sok mindentől függ, ezért nem lehet megjósolni, hogy egy adott túltöltési feladat mennyi területet igényel majd. A lemezterület-igény azonban várhatóan növekszik, ha a dokumentum alábbi jellemzői közül egy vagy több megnő:

 • A túltöltést igénylő oldaltartományban levő oldalak száma.

 • Az átfedő színes objektumok száma.

 • A túltöltést igénylő képek száma.

 • A túltöltést igénylő szöveg mennyisége.

 • A végső kimenet felbontása.

  Ha egy beépített túltöltést alkalmazó művelet feldolgozása megszakad, vagy kimeríti a rendelkezésre álló lemezterületet, a merevlemezen túltöltési adatok maradhatnak. Ha szükséges, lépjen ki az alkalmazásból, majd keresse meg és törölje az ideiglenes adatokat a C:\Temp mappából (Windows). A Mac OS rendszer használata esetén indítsa újra a számítógépet.

Dokumentum vagy könyv túltöltése

A túltöltési beállításokat csak akkor módosítsa, ha előzőleg kapcsolatba lépett a nyomdai előkészítővel, és megismerte, hogy a túltöltési beállítások hogyan használhatók az adott dokumentumra és a nyomtatási feltételekre vonatkozóan.

Ha egy könyv több dokumentumának túltöltését végzi, az egyéni túltöltési készleteket a könyv egyes dokumentumain belüli oldaltartományokhoz rendelje. A túltöltési beállításokat nem rendelheti egyszerre egy egész könyvhöz. A dokumentumon belüli ütköző készleteket azonban feloldhatja.

 1. Ha szükséges, hozzon létre egyéni beállításokat tartalmazó túltöltési készletet a dokumentumhoz és a nyomtatási feltételekhez.
 2. Rendelje hozzá a túltöltési készletet a kívánt oldaltartományhoz.
 3. A Nyomtatás párbeszédpanel megnyitásához kattintson a Fájl menü Nyomtatás parancsára.
 4. Válassza a Kimenet elemet a bal oldali listán.
 5. A Szín listában válassza a Színbontások vagy az In-RIP színbontások elemet attól függően, hogy gazdagépalapú vagy in-RIP színbontást szeretne végrehajtani.
 6. Az Alátöltés mezőben válasszon a következő beállítások közül:
  • Az alkalmazásba beépített szolgáltatás, amelynek segítségével használható az InDesign túltöltési szolgáltatása

  • Adobe In-RIP Ez a beállítás csak akkor működik, ha a kimeneti eszköz támogatja az Adobe In-RIP túltöltést.

 7. Ha a nyomdai előkészítő a festék beállításainak módosítását javasolja, kattintson a Festékkezelő gombra. Válasszon egy festéket, adja meg a nyomdai előkészítő által megadott beállításokat, majd kattintson az OK gombra.
 8. Az egyéb nyomtatási beállítások megadása után a dokumentum nyomtatásához kattintson a Nyomtatás gombra.
Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba