Túltöltési készlet

Túltöltési készletek panel – áttekintés

A túltöltési készlet túltöltési beállítások gyűjteménye, amelyet a dokumentum egy oldalára vagy oldaltartományára alkalmazhat. A Túltöltési készletek panelen beírhatja a túltöltési beállításokat, és mentheti a túltöltési készletet. A túltöltési készleteket az aktuális dokumentum tetszőleges oldalára alkalmazhatja, illetve a készleteket másik InDesign dokumentumból is importálhatja. Ha egy túltöltési oldaltartományra nem alkalmaz túltöltési készletet, az [Alapértelmezett] beállítás lesz használatban.

A túltöltési készlet beállításainak megtekintése

 1. Ha a Túltöltési készletek panel nincs megnyitva, válassza az Ablak > Kimenet > Túltöltési készletek parancsot.
 2. A Túltöltési készletek panelen tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson duplán a készletre.

  • Válassza ki a készletet, majd kattintson a panelmenü Készletbeállítások parancsára.

A túltöltési készletek listájának tömörítése

 1. A Túltöltési készletek panelen válassza a panelmenü Kis panelsorok elemét.

Nem használt túltöltési készletek azonosítása

 1. A Túltöltési készletek panelen válassza a panelmenü Összes nem használt kijelölése elemét. A túltöltési szolgáltatás kiemeli az adott dokumentumhoz nem hozzárendelt összes készletet (az [Alapértelmezett] és a [Nincs túltöltési készlet] kivételével). A készleteket egyszerűen törölheti.

Túltöltési készlet létrehozása és módosítása

 1. Ha a Túltöltési készletek panel nincs megnyitva, válassza az Ablak > Kimenet > Túltöltési készletek parancsot.
 2. Készlet létrehozásához kattintson a panelmenü Új készlet parancsára, készlet szerkesztéséhez pedig kattintson duplán a készletre.
  Megjegyzés:

  Ha a Túltöltési készletek panel alján található Új túltöltési készlet létrehozása ikonra kattint, a program az [Alapértelmezett] készlet beállításai alapján hozza létre azt.

 3. Adja meg a következő beállításokat, majd kattintson az OK gombra:

  Elnevezés

  Írja be a készletnek szánt nevet. Az [Alapértelmezett] készlet nevét nem módosíthatja.

  Túltöltés szélessége

  Adja meg a festékek átfedését meghatározó értéket.

  Túltöltés megjelenítése

  Adja meg a túltöltések alakját szabályozó beállításokat.

  Kép

  Adja meg az importált bittérképek túltöltését meghatározó beállításokat.

  Túltöltés határértéke

  Adjon meg értékeket a túltöltést kiváltó feltételek meghatározásához. Az itt szükséges értékeket számos változó befolyásolja. További információért forduljon a nyomdai előkészítőhöz.

Túltöltési készletek kezelése

A túltöltési készletek másolhatók, törölhetők, importálhatók és testreszabhatók.

Túltöltési készlet másolása

 1. Tegye a következők egyikét:
  • A Túltöltési készletek panelen válasszon egy készletet, majd kattintson a panelmenü Készlet másolása parancsára.

  • Húzzon egy készletet a panel alján található Új túltöltési készlet létrehozása gombra.

Túltöltési készlet törlése

 1. A Túltöltési készletek panelen válassza ki a készleteket, és tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson a Kijelölt minta törlése gombra.

  • Kattintson a panelmenü Készletek törlése parancsára.

 2. A helyettesítésre felszólító üzenetnél válasszon túltöltési készletet az Túltöltési készlet törlése párbeszédpanelen. Ez a párbeszédpanel akkor jelenik meg, ha a kijelölt készletek közül valamelyik oldalhoz van rendelve.
 3. A törlés megerősítéséhez kattintson az Igen gombra.
Megjegyzés:

Az alábbi beépített készleteket nem törölheti: [Alapértelmezett] és [Nincs alátöltési készlet].

Készletek importálása más InDesign dokumentumból

 1. A Túltöltési készletek panelen válassza a panelmenü Túltöltési készlet betöltése elemét.
 2. Kattintson a fájlra, majd a Megnyitás gombra.

Túltöltési készlet hozzárendelése oldalakhoz

A kívánt túltöltési készletet a dokumentumhoz vagy adott oldalaihoz rendelheti. Az érintkező színeket nem tartalmazó oldalak nyomtatása gyorsabb lesz, ha ezeken kikapcsolja a túltöltést. A túltöltés végrehajtására a dokumentum nyomtatásakor kerül sor.

A túltöltés-hozzárendelés az oldalakon alkalmazott készleteket sorolja fel, a lista a Hozzárendelés gombra kattintáskor frissül.

 1. A Túltöltési készletek panelen válassza a panelmenü Túltöltési készlet hozzárendelése elemét.
 2. A Túltöltési készlet mezőben válassza a használni kívánt készletet.
 3. Jelölje ki azokat az oldalakat, amelyekre a készletet alkalmazni szeretné.
 4. Kattintson a Hozzárendelés, majd a Kész gombra.
Megjegyzés:

Ha a Hozzárendelés gombra kattintás nélkül a Kész gombra kattint, a párbeszédpanel a minták hozzárendeléseinek módosítása nélkül bezáródik. A Hozzárendelés gombbal korábban végrehajtott hozzárendelések nem változnak.

Túltöltési oldaltartományok beállítása

 1. A Túltöltési készletek panelen válassza a panelmenü Túltöltési készlet hozzárendelése elemét.
 2. A Túltöltési készlet mezőben válassza ki az oldaltartományokhoz használni kívánt készletet.
 3. Jelölje be a Tartomány jelölőnégyzetet, és írjon be legalább egy tartományt növekvő sorrendben. A tartomány számai közé kötőjelet, az oldalak, illetve az oldaltartományok közé pedig vesszőt vagy szóközt tegyen. Érvényes tartomány például: 2-4, 6, 9-10, 12-.
 4. Kattintson a Hozzárendelés, majd a Kész gombra.

Ha adott oldaltartományban nem kíván túltöltést alkalmazni, a panel menüben válassza a Túltöltési készlet hozzárendelése elemet, adjon meg egy oldaltartományt, majd válassza a [Nincs túltöltési készlet] elemet a Túltöltési készletek menüben. Kattintson a Hozzárendelés, majd a Kész gombra.

Túltöltési készlet beállítások

A túltöltési készlet beállításait túltöltési készlet létrehozásakor vagy szerkesztésekor lehet módosítani. Az Acrobat és az InDesign programban ugyanazok a túltöltésikészlet-beállítások állnak rendelkezésre. Az Acrobat programban a túltöltési készletek az Eszközök > Nyomtatási művelet > Túltöltés készletek paranccsal tekinthetők meg. Az InDesign programban válassza az Ablak > Kimenet > Túltöltés készletek parancsot.

Túltöltési szélesség

A túltöltés szélessége az átfedés mértéke az egyes túltöltések között. A papír jellemzőiben, a rácsozás szabályaiban és a nyomógépek feltételeiben meglévő eltérések miatt esetenként különböző szélességű túltöltést kell alkalmazni. Az egyes feladatoknál a túltöltési szélesség megfelelő értékének meghatározásához kérje a nyomda segítségét.

Alapértelmezett

A túltöltés szélességét adja meg pontban, az összes szín túltöltéséhez, kivéve a teli feketét. Az alapbeállítás 0p 0,25.

Fekete

A festékek tömör fekete színre való rátöltésének mértékét jelzi, illetve a visszatartás mértékét – a fekete szegélyek és az alatta lévő festékek távolságát a mélyfekete színek túltöltésénél. Az alapbeállítás 0p 0,5. Ezt az értéket gyakran az alapbeállítás másfélszeresére vagy kétszeresére növelik.

Az InDesign programban a fekete szín számára megadott érték a teli fekete vagy mélyfekete értékét adja meg – ez más színekkel kevert, négyszínes fekete (K) a fedettség növeléséhez és dúsabb szín eléréséhez.

Megjegyzés:

(InDesign) Ha az Alkalmazás beépített túltöltését választja, és 4 pontnál szélesebb Alapértelmezett túltöltést vagy Fekete túltöltést ad meg, az eredményül kapott túltöltési szélesség 4 pontra lesz korlátozva. A megadott érték azonban továbbra is megjelenik, mert ha átkapcsol az Adobe In-RIP túltöltésre, a 4 pontnál szélesebb túltöltések a megadott érték szerint jelennek meg.

Túltöltés megjelenítése

Két túltöltési szegély közös végpontban való találkozásánál illesztés alakul ki. Megadható a két túltöltésszakasz külső illesztésének alakja és a három túltöltés metszéspontja.

Illesztési típus

A két túltöltésszakasz külső illesztésének alakját adja meg. A sarkos, a lekerekített és a lecsapott illesztés választható. Az alapbeállítás a sarkos illesztés, amely megegyezik a korábbi túltöltési eredményekkel, és így kompatibilis az Adobe túltöltési motor korábbi verzióival.

Túltöltés illesztési példái, balról jobbra: sarkos, lekerekített és lecsapott illesztés

Végződés típusa

Három túltöltés találkozását szabályozza. A sarkos (ez az alapbeállítás) a keresztező objektumra nem terjeszti ki a túltöltést. Az átfedés választása a két vagy több sötétebb objektummal érintkező legvilágosabb semleges denzitású objektummal előállított túltöltés alakját érinti. A legvilágosabb túltöltés végződése túlnyúlik a három objektum találkozási pontján.

Túltöltés-végződési példák kinagyítva: sarkos (balra) és átfedés (jobbra)

Túltöltési határértékek

Lépés

Azt a színváltozási küszöbértéket adja meg, amelynél a túltöltési modul túltöltést hoz létre. Egyes feladatoknál csak a jelentősebb színeltéréseknél van szükség túltöltésre, míg más esetekben kisebb eltéréseknél is. A Lépés érték annak mértékét jelzi, amennyire az érintkező színek összetevőinek (például a CMYK értékeknek) eltérőknek kell lenniük ahhoz, hogy túltöltés jöjjön létre.

Annak mértékét, hogy az érintkező színek összetevőinek mennyire kell eltérőnek lennie a túltöltés létrejöttéhez, az Új túltöltési készlet vagy a Túltöltési készlet beállításainak módosítása párbeszédpanelen található Lépés beállítás értékének növelésével vagy csökkentésével változtathatja meg. Az alapértelmezés 10%. A legjobb eredmények a 8% és a 20% közötti érték megadásával érhetők el. Minél kisebb ennek értéke, annál nagyobb lesz a színkülönbségekre való érzékenység, és annál több lesz a túltöltés.

Fekete szín

A fekete festék azon minimális mennyiségét jelzi, amelynél a fekete túltöltési szélesség beállítását alkalmazza a rendszer. Az alapértelmezett érték 100%. A legjobb eredmények a 70%-nál nem kisebb érték megadásával érhetők el.

Fekete denzitás

A semleges denzitás azon értékét jelzi, amelynél és amely fölött az InDesign feketének tekint egy festéket. Ha például azt szeretné, hogy a fekete túltöltési szélesség beállítását használja a rendszer egy sötét direktszínnél, adja meg itt a semleges denzitás értékét. Az érték általában nem tér el jelentősen az alapértelmezett 1.6 értéktől.

Eltolt túltöltés

Az érték azt határozza meg, hogy a túltöltési modul mikor kezdi eltolni a színhatár középvonalát. Az érték a világosabb szín semleges denzitásának és a sötétebb érintkező szín semleges denzitásának az arányát tükrözi. Ha például az Eltolt túltöltés értéke 70%, a túltöltés kezdőpontjának középvonal irányába való eltolása azon a helyen történik, ahol a világosabb szín semleges denzitása 70%-kal meghaladja a sötétebb színét (azaz a világosabb és a sötétebb szín semleges denzitásának hányadosa 0,70). Az azonos semleges denzitású színeknél csak akkor kerül sor a túltöltés eltolására, ha az Eltolt túltöltés beállítása 100%.

Túltöltés színcsökkentése

Azt a mértéket jelöli, amelyhez az Acrobat az érintkező színek összetevőit használja a túltöltési szín csökkentéséhez. Ez a beállítás akkor hasznos, ha bizonyos érintkező színeknél (pl. pasztell) a mindkettőnél sötétebb túltöltés jönne létre. A beállításra megadott 100%-nál kisebb érték fokozatosan világosabbra veszi a túltöltés színét, a 0% olyan túltöltést hoz létre, amelynek semleges denzitása megegyezik a sötétebb szín semleges denzitásával.

Importált grafikák túltöltése

Túltöltési készletet hozhat létre a képeken belüli, valamint a bittérképes képek (például fényképek és raszteres PDF fájlokba mentett képek) és vektor alapú objektumok (például rajzolóprogramokban készült és vektoros PDF fájlokba mentett képek) közötti túltöltések szabályozásához. Minden túltöltési modul másképp kezeli az importált grafikákat. Fontos, hogy figyelemmel legyen ezekre a különbségekre a túltöltési beállítások megadásakor.

Túltöltés elhelyezése

Beállítások a túltöltések helyének megadására vektoros objektumok (köztük az InDesign programban rajzolt objektumok) és bittérképes képek közötti túltöltésnél. A Semleges denzitás kivételével valamennyi beállítás következetes szegélyt hoz létre. A Középre választása az objektumok és a képek közötti szegélyt közrefogó túltöltést eredményez. Az alátöltés megadásakor az objektumok átfedik az érintkező képet. A Semleges denzitás a dokumentum más részében használt túltöltési szabályokat alkalmazza. Egy objektum és egy fénykép ezzel a beállítással végrehajtott túltöltésénél egyenetlen szegélyek keletkezhetnek ahogy a túltöltés egyik oldalról a másikra vált. A Rátöltés választásakor a bittérképes kép átfedi a határos objektumot.

Objektumok túltöltése képekhez

A vektoros objektumok (például a jelkulcsként használt keretek) túltöltését biztosítja képekhez a Túltöltés elhelyezése beállításnak megfelelően. Ha a vektoros objektumok nem fednek át képeket az adott oldaltartományon, a túltöltés gyorsabb végrehajtása érdekében célszerű kikapcsolni ezt a beállítást.

Képek túltöltése képekhez

Az egymást átfedő vagy szomszédos bittérképes képek határa mentén kapcsolja be a túltöltést. A szolgáltatás alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Képek túltöltése belsőleg

Minden egyedi bittérképes képen belül bekapcsolja a színek közötti túltöltést (tehát nem csak ott, ahol vektoros grafikával vagy szöveggel érintkeznek). Ezt a beállítást csak egyszerű, kontrasztos képeknél, például képernyőről rögzített képeknél és rajzoknál, célszerű használni. Árnyalatos és más összetett képeknél ki kell kapcsolni, mert hibás túltöltéseket eredményezhet. Utóbbi esetben gyorsabb lesz a túltöltés végrehajtása.

Egybites képek túltöltése

Az egybites képek túltöltését biztosítja a szomszédos objektumokhoz. Ez nem használja a Túltöltés elhelyezése beállítást, mert az egybites képek csak egy színt használnak. A legtöbb esetben célszerű bejelölve hagyni a beállítást. Ekkor azonban néhány esetben, amikor az egybites képen a képpontok távol vannak egymástól, sötétebbé válhat a kép, és lassabb lesz a túltöltés.

Csúszó túltöltés beállítása

 1. Készlet létrehozásához kattintson a panelmenü Új készlet parancsára, készlet szerkesztéséhez pedig kattintson duplán a készletre.
 2. A Túltöltési határértékek szakasz Csúszó túltöltés mezőjébe írja be a százalékos értéket (0-100), vagy használja az alapértelmezett értéket (70%). Ha az érték 0%, alapértelmezés szerint az összes túltöltés a középső vonalra vonatkozik, ha az érték 100%, a csúszó túltöltés ki van kapcsolva, ekkor a az egyik szín teljesen szóródik a másikba függetlenül attól, hogy az érintkező színek között milyen semleges denzitási kapcsolat van.

Tudnivalók a fekete túltöltéséről

Készletek létrehozásakor vagy szerkesztésekor a Fekete szín mezőben megadott érték meghatározza, hogy a program mit tekint teli vagy mélyfekete színnek. A mélyfekete olyan fekete szín, amely támogató színt használ, azaz egy vagy több négyszínes szín adott százalékát a fekete megerősítéséhez.

A Fekete szín beállítás akkor hasznos, ha ellensúlyozni kell a túlzott pontnövekedést (például gyengébb minőségű papírnál). Ezekben a helyzetekben 100%-nál kevesebb fekete nyomtatódik tömör területként. A fekete és a mélyfekete színek visszarácsozásával (tömör fekete tónusok használatával) és a Fekete szín beállítás értékének csökkentésével ellensúlyozható a pontnövekedés, és biztosítható, hogy a túltöltési motor a megfelelő túltöltési szélességet és elhelyezést alkalmazza a fekete objektumokra.

Amikor a szín eléri a Fekete szín értékét, a fekete színre érvényes túltöltési szélességet használja a rendszer a szomszédos színekre, és távolságtartó túltöltéseket alkalmaz a mélyfekete területekre a Fekete túltöltési szélesség értékével.

Ha a támogató szín a fekete terület szegélyéig terjed, ez bármilyen színilleszkedési hibánál láthatóvá válik, és nemkívánatos fényudvar keletkezik, vagy torzul az objektumok szegélye. A túltöltési motor távolságtartó vagy visszatartó elhelyezést használ a mélyfekete színeknél, hogy a támogató szín megadott távolságra maradjon az előtérben lévő negatívba forgatott vagy világos elemektől, és így a világos elemek megtartsák élességüket. A támogató színek fekete területek szegélyétől vett távolsága a Fekete túltöltési szélességének beállításával szabályozható.

Megjegyzés:

Ha a túltöltendő elem egy vékony elem, például egy grafikát körülvevő fekete jelkulcs, a túltöltési modul felülbírálja a Fekete túltöltési szélesség beállítását, és a túltöltést a vékony elem szélességének felére korlátozza.

Túltöltés szélességének beállítása a színekhez a fekete mellett

 1. Készlet létrehozásához kattintson a panelmenü Új készlet parancsára, készlet szerkesztéséhez pedig kattintson duplán a készletre.
 2. A Túltöltés szélessége szakasz Fekete mezőjébe írja be a távolságot (pont), amennyire más színek szóródjanak a fekete színbe, vagy hogy mennyire támogatja a rácsozás alátöltését a fekete szín alá. A fekete szín túltöltési szélességének értéke általában 1,5-2-szerese az alapértelmezett túltöltési szélességnek.
 3. Adja meg a Fekete szín és a Fekete sűrűség mező értékét.
Megjegyzés:

A fekete szín túltöltési szolgáltatásainak használatához a színes területnek a Fekete sűrűség mezőben megadottnál nem kisebb semleges denzitással rendelkező festéket kell használnia, és a festék százalékos értéke nem lehet kisebb a Fekete szín mezőben megadott értéknél.

Ütköző túltöltéskészletekkel rendelkező könyvek nyomtatása

A túltöltési készletet egy kimeneti egységre (például egy oldalra) alkalmazhatja. Ez általában nem okoz problémát. Ha azonban egy könyv több dokumentumát nyomtatja, és minden dokumentumhoz vagy oldalhoz eltérő túltöltési készlet tartozik, az InDesign a készletek dokumentumok közötti szinkronizálásával feloldhat egyes, a túltöltési készletek közötti ütközéseket.

 • Ha egy könyv dokumentumai azonos névvel rendelkező eltérő túltöltési készleteket használnak, az InDesign a fődokumentumhoz használt készletet rendeli hozzá, ha megadta a Szinkronizálási beállítások párbeszédpanelen a Túltöltési készlet beállítást.

 • A szinkronizálási szolgáltatás a fődokumentum összes készletét elérhetővé teszi a könyv többi dokumentumai számára, de nem rendeli hozzá, a túltöltési készleteket minden dokumentumhoz külön kell hozzárendelni, vagy az [Alapértelmezett] készletet kell használni. A készletek a dokumentum Túltöltési készletek hozzárendelése párbeszédpanelének Túltöltési készlet listájában jelennek meg.

Megjegyzés:

Ha egy oldalpár oldalaihoz eltérő túltöltési készletet rendel, az InDesign mindkettőt figyelembe veszi.

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba