XML formátummal végezhető műveletek

Az Adobe InDesign CS5 számos más alkalmazáshoz hasonlóan képes XML-tartalom létrehozására és használatára. Az InDesign-fájlban lévő tartalom címkézését követően a fájlt XML-fájlként kell menteni és exportálni, hogy újból fel lehessen használni egy másik InDesign-fájlban vagy más alkalmazásban. XML-fájlok az InDesign programba is importálhatók, és az XML-adatok megjelenítése és formázása a kívánt módon történhet.

XML – ismertető

Az XML (Extensible Markup Language) lehetőséget nyújt az adott fájlban lévő adatok újbóli felhasználására, valamint a kérdéses fájlban tárolt adatok más fájlból származó adatokkal történő automatikus cseréjére. XML használatakor a program címkékkel írja le a fájl egyes részeit (például címsor vagy szövegegység). Ezek a címkék megjelölik az adatokat, amelyek XML-fájlba menthetők, ezáltal más fájlokba exportáláskor a megfelelő módon kezelhetők. Az XML egyfajta adatfordítási mechanizmusként is értelmezhető. Az XML-címkékkel úgy címkézhető a szöveg és az egyéb tartalom a fájlban, hogy az alkalmazások felismerhessék és meg tudják jeleníteni az adatokat.

Bővíthető nyelv

Az XML bővíthető nyelv, hiszen a felhasználók saját maguk hozzák létre saját XML-címkéiket: minden egyes újból felhasználandó adattípushoz más és más címkét készíthetnek. Az XML-címkék nem tartalmaznak információt arra nézve, hogy az adatokat miként kell megjeleníteni és formázni. Ezek a címkék kifejezetten a tartalom azonosítására szolgálnak.

Létrehozhat az InDesign alkalmazásban például egy Címsor1 címkét, amelyet hozzárendelhet a dokumentum minden legfelső szintű címsorához. A dokumentum XML-fájlként történő mentése után a Címsor1 nevű tartalom importálható és használatba vehető minden, az XML nyelvet támogató alkalmazásban – mindez történhet weblapként, nyomtatott katalógusként, címjegyzékként, árlistaként vagy adatbázistáblaként.

Az InDesign számos más alkalmazáshoz hasonlóan képes XML-tartalom létrehozására és használatára. Az InDesign-fájlban lévő tartalom címkézését követően a fájlt XML-fájlként kell menteni és exportálni, hogy újból fel lehessen használni egy másik InDesign-fájlban vagy más alkalmazásban. XML-fájlok az InDesign programba is importálhatók, és az XML-adatok megjelenítése és formázása a kívánt módon történhet.

Az Adobe InCopy számos más alkalmazáshoz hasonlóan képes az XML létrehozására és használatára. Az InCopy-fájlban lévő tartalom címkézését követően a fájlt XML-fájlként kell menteni és exportálni, hogy újból fel lehessen használni egy másik InCopy- vagy InDesign-fájlban vagy más alkalmazásban.

Az InDesign segítségével XML-címkéket hozhat létre, amelyekkel címkézheti a dokumentum részeit – akkor is, ha nem jártas az XML terén. Az InDesign kezeli az XML programozását a háttérben, és létrehozza az XML-t, ha a dokumentumot XML formátumban exportálja.

Megjegyzés:

Ne keverje össze az XML-címkéket az InDesign címkézett szövegeivel. Ha többet szeretne tudni a címkézett szövegekről, amelyek az InDesign tartalmak egy más módszerű exportálását és importálását jelentik, tekintse meg, hogy történik a PDF-ek strukturálása az InDesignban.

XML-adatstruktúra

Az XML-adatok elemekből épülnek fel: a címkézett adatok elemekben kapnak helyet. Az XML-fájlokban az elemek más elemekbe ágyazódnak, így hozva létre az adatok hierarchiastruktúráját.

Az XML-adatok struktúrája a Struktúramezőben tekinthető meg, ahol az elemek hierarchiája és sorrendje is látható. Az XML-struktúrában a gyermekelemek a szülőelemekben helyezkednek el, és természetesen ez utóbbiak is lehetnek más szülőelemek gyermekelemei. Ugyanúgy igaz, hogy a szülőelemek gyermekelemeket tárolnak, és ez utóbbiak további gyermekelemeknek lehetnek a szülőelemei.

A következő képen például egy fejezet elem számos további recept elem szülőeleme. Minden egyes recept elem egyben szülőeleme a receptnév, az összetevők, az utasítások, a jegyzetek és a tálalás elemnek is. Az összes elem a gyökérelemben fut össze, amely a Struktúramező tetején helyezkedik el.

XML az InDesign Struktúramezőjében (balra) és megjelenítve (jobbra)

Az alábbi képen egy fejezet elem egy további recept elem szülőeleme. A recept elem egyben a receptnév és az összetevők gyermekelem szülőeleme is. Az összes elem a Szövegegység elemben fut össze, amely mindig a Struktúramező tetején helyezkedik el.

XML-címkékkel formázott InCopy-dokumentum

XML-eszközök

Az InDesign alkalmazásban a Struktúramező és a Címkék panel szolgál az XML-tartalmak kezelésére. A Struktúramező a dokumentumban található összes elemet és azok hierarchiastruktúráját szemlélteti. Az egyes elemek könnyebb azonosíthatóságának érdekében az InDesign megjeleníti az elemcímkéket és az elemekben tárolt tartalom típusát jelző ikont. A Struktúramezőben ezenkívül megjeleníthető az adott elemben lévő szöveg első néhány szava, más néven a szöveg előnézet. (Ez nem tévesztendő össze az szövegrészeket tartalmazó fájlokkal, amelyek újrahasznosítható objektumokat tartalmaznak.)

A Struktúramező (balra) és a Címkék panel (jobbra)

A. Háromszögikon az elemek kibontásához és összecsukásához B. Elem (elrendezésbe helyezve) C. Elem (elrendezésen kívül) D. Szövegrész E. Elemcímke 

A Struktúramező (balra) és a Címkék panel (jobbra)

A. Háromszögikon az elemek kibontásához és összecsukásához B. Elem elrendezésbe helyezve C. Szövegrész D. Elemcímke 

A Struktúramező segítséget nyújt az XML-elemek megtekintéséhez, szerkesztéséhez és kezeléséhez. számos módon alkalmazható az XML-elemek használata közben. Ha például importált XML-tartalmat szeretne az elrendezésbe helyezni, a Struktúramezőről közvetlenül az oldalra húzhatja a szükséges elemeket. A mező az elemek hierarchiájának beállítására is alkalmas. Sőt, elemek, attribútumok és megjegyzések hozzáadásához, valamint utasítások feldolgozásához is használható.

A Címkék panel az elemek címkéit sorolja fel, és a címkék importálását, exportálását, hozzáadását, törlését és átnevezését is lehetővé teszi. A Címkék panellel elemcímkék alkalmazhatók az XML formátumba exportálandó tartalomra, illetve címkék azokra a keretekre, amelyekbe XML-tartalmat tervez importálni.

A Címkék panel az elemek címkéit sorolja fel, és a címkék importálását, exportálását, hozzáadását, törlését és átnevezését is lehetővé teszi. A Címkék panellel elemcímkék alkalmazhatók az XML formátumba exportálandó tartalomra.

DTD-fájlok – ismertető

Az XML alapú adatok másokkal való megosztásához minden érintett által ismert címkenévgyűjteményt és elemattribútumokat kell kidolgozni, hiszen csak így tudja minden csoporttag ugyanúgy használni a címkéket. Az XML alapú adatok megosztására az egyik hatékony módszer a DTD-fájlok használata.

Ezek a fájlok elemek és attribútumok csoportját biztosítják a csoport tagjainak, és definiálják azokat a szabályokat is, amelyek az elemek struktúrahierarchiabeli elhelyezkedését határozzák meg. A DTD-fájl megkövetelheti például, hogy a Cím elem legyen a Szövegegység elem gyermekeleme, mert a címnek a szövegegységen belül kell megjelennie; ha úgy jelöl meg címkével egy címet, hogy az azt tartalmazó szövegegységet nem látja el címkével, a DTD-fájl érvénytelennek fogja jelölni a Cím elemet. Az InDesign-fájlokban található érvénytelen strukturális hibákat DTD-fájllal lehet megkeresni és megjelölni. Ez a folyamat az érvényesítés.

DTD-fájl használatához be kell tölteni azt a dokumentumba (ha még nem található benne ilyen fájl). Ezzel a művelettel a DTD-fájlból a Címkék panelre importálja az elemneveket a program. Az ugyanazon DTD-fájlt betöltő felhasználók ugyanazokkal az elemnevekkel dolgozhatnak, így biztosítható az, hogy a csoporton belül mindenki ugyanazokat az elemeket használja. Az importált elemek zároltak, tehát nem lehet őket törölni vagy átnevezni mindaddig, amíg a DTD-fájlt nem törlik a dokumentumból.

Noha az InCopy alkalmazásba nem importálhatók DTD-fájlok, az InDesign programba importáltak rendelkezésre állnak a szövegegység InCopy alkalmazásbeli szerkesztésekor. A címkék helyes alkalmazásának biztosítása végett a DTD-fájlok megtekintését és a különböző szövegegységek e fájlok alapján történő megfelelő érvényesítését az InCopy is lehetővé teszi.

Az InCopy programbeli megtekintéshez megnyitott DTD-fájl

XML-szabálykészletek

Az XML-szabálykészletek tulajdonképpen parancsfájlnyelven (például JavaScript vagy AppleScript) írt utasításgyűjtemények, amelyek értékelik az XML alapú adatokat, és bizonyos műveleteket hajtanak végre, ha azok megfelelnek bizonyos követelményeknek. Minden szabály legalább egy feltételből és egy műveletből áll. A szabály értékeli az XML alapú adatokat a megadott feltételek szerint, és ha valamely feltétel teljesül, a program végrehajtja a megfelelő műveletet. Egy ilyen szabály megadhatja például, hogy minden olyan esetben, amikor a Bekezdés elem az Alcím elem alatt jelenik meg (ez a feltétel), a program alkalmazzon egy adott stílust (ez a művelet). Ugyanígy az is megadható, hogy ha a Termék elem látható (ez a feltétel), az alkalmazás új keretet hozzon létre, és importálja a termék képét (ezek a műveletek). XML-szabályokkal dinamikus módon hozhatók létre és formázhatók az XML alapú elrendezések.

XML-fájlok előkészítése K4- vagy InCopy-munkafolyamatban való használatra

Az XML-címkézéssel ellátott fájlok K4- vagy InDesign/InCopy-környezetbeli munkafolyamatban való használatra való előkészítése során esetleg módosítani kell a fájlszerkezet előkészítésének, valamint az XML-fájlok InDesign-fájlokba való importálásának módját.

Az XML-fájlok kétféleképpen importálhatók az InDesign-fájlokba: egyesítéssel, illetve hozzáfűzéssel. Az egyesítés lecserélheti a már kialakított szerkezetet, míg a hozzáfűzés kiegészíti azt. Bármelyiket módszert választja is, lényeges, hogy a gyökérelemet egyik esetben sem lehet a szövegkerethez társítani. Vagy az alapértelmezett „Root” nevű elemet használja fel, vagy az adott munkafolyamatnak, illetve igényeknek megfelelően nevezze azt át ügyelve arra, hogy azt nem szövegkerethez társítja.

Az XML-fájlok K4- vagy InCopy-munkafolyamatban való használatával kapcsolatos további tudnivalókért forduljon a rendszergazdához.


További hasonlók

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online