Mérés

  A Photoshop 3D-funkcióinak megszűnése

A Photoshop 3D-funkciói a jövőbeni frissítésekkel megszűnnek. A 3D-tartalmakkal dolgozó felhasználóknak javasoljuk az Adobe új Substance 3D alkalmazásait, amelyek az Adobe 3D-eszközeinek következő generációját képviselik. További részletek a Photoshop 3D-funkcióinak megszüntetéséről itt találhatók: Photoshop 3D | Gyakori kérdések a megszűnő 3D-funkciókkal kapcsolatban.

Megjegyzés:

A Photoshop CS6 alkalmazásban a 3D-funkciók a Photoshop Extended verzió részét képezi. A Photoshop Extended minden funkciója a Photoshop része. A Photoshopnak nincs külön Extended verziója.

A mérési funkció ismertetése

A Photoshop alkalmazás mérési funkciója révén a Vonalzó eszközzel vagy bármely kijelölő eszközzel definiált területeket megmérheti, beleértve a Lasszó, a Gyors kijelölés vagy a Varázspálca eszközzel kijelölt szabálytalan területeket is. Kiszámíthatja továbbá egy vagy több kép magasságát, szélességét, területét, kerületét, illetve nyomon követheti a méréseket. A program a mérési adatokat a Méretnapló panelen rögzíti. A Méretnapló paletta oszlopait testreszabhatja, az oszlopokban lévő adatokat rendezheti, a naplóban szereplő adatokat pedig tabulátorokkal tagolt Unicode formátumú fájlba exportálhatja.

Méretlépték

A méretlépték beállításával definiálhatja, hogy a kép adott számú képpontja hány egységnek feleljen meg a használt mértékegységben (hüvelykben, milliméterben vagy mikronban). A lépték definiálása után a kívánt területen végzett mérések eredményei a kiválasztott mértékegységben jelennek meg a számításokban és a naplóban. Több méretléptékkészletet is létrehozhat, jóllehet egy dokumentumban egyidejűleg csak egy lépték használható.

Léptékjelölők

Léptékjelölőket helyezhet el a képen, amelyek jelzik a méretléptéket. A léptékjelölők megjeleníthetők a mértékegységeket feltüntető feliratokkal, vagy nélkülük.

A méretlépték beállítása

Adott dokumentum méretléptékét a Vonalzó eszközzel állíthatja be. A gyakran használt méretléptékekből készleteket hozhat létre. A program a készleteket a Kép menü Elemzés almenüjének Méretlépték beállítása pontjában helyezi el. Az adott dokumentum aktuális méretléptéke mellett az almenüben egy pipa jel látható, és a léptéket az Információ panelen is feltünteti.

Megjegyzés:

A mérési skála beállítása DICOM-fájlokhoz automatikusan történik. Lásd: DICOM-fájlok – ismertető.

Az alapértelmezett méretlépték (1 képpont = 1 képpont) visszaállításához válassza a Kép > Elemzés > Méretlépték beállítása > Alapértelmezett lehetőséget.

Méretlépték beállítása

 1. Nyisson meg egy dokumentumot.
 2. A Kép menü Elemzés almenüjének Méretlépték beállítása pontjában válassza az Egyéni lehetőséget. A program automatikusan kijelöli a Vonalzó eszközt. Húzza el az eszközt, és mérje meg a kép két pontja közötti távolságot képpontban, vagy írjon be egy értéket a Képponthossz mezőbe. A Mértéklépték párbeszédpanel bezárásakor a program visszaállítja az aktuális eszközbeállítást.

 3. A Logikai hossz és a Logikai egységek mezőbe írja be azt az értéket, amelyet a képponthosszal egyenlővé szeretne tenni.

  Ha például a Képponthossz mező értéke 50, és 50 képpont/mikron léptéket szeretne beállítani, a Logikai hossz mezőbe az 1-es, a Logikai egységek mezőbe a mikron értéket írja be.

 4. A dokumentum méretléptékének beállításához kattintson az OK gombra a Mértéklépték párbeszédpanelen.
 5. Ha az aktuális méretlépték-beállítást menteni szeretné a dokumentummal, a Fájl menüben kattintson a Mentés parancsra.

  Ha meg szeretné jeleníteni a léptéket az Információ panelen, a panelmenüben válassza a Panelbeállítások elemet, majd jelölje be az Állapotadatok csoport Mértéklépték jelölőnégyzetét.

  Megjegyzés:

  Ha a dokumentumablak alján szeretné megjeleníteni a léptéket, válassza a Mértéklépték lehetőséget a dokumentumablak menüjének Megjelenítés almenüjében.

Méretléptékkészlet létrehozása

 1. Nyisson meg egy dokumentumot.
 2. Válassza a Kép > Elemzés > Méretlépték beállítása > Egyéni lehetőséget.

 3. Hozzon létre egy méretléptéket.
 4. Kattintson a Készlet mentése gombra, és nevezze el a készletet.
 5. Kattintson az OK gombra. A program elhelyezi a létrehozott készletet a Kép menü Elemzés almenüjének Méretlépték beállítása almenüjében.

Méretléptékkészlet törlése

 1. Válassza a Kép > Elemzés > Méretlépték beállítása > Egyéni lehetőséget.

 2. Jelölje ki a törölni kívánt készletet.
 3. Kattintson a Készlet törlése, majd az OK gombra.

Léptékjelölők használata

A méretlépték-jelölők megjelenítik a dokumentumban használt méretléptéket. A léptékjelölők létrehozása előtt állítsa be a dokumentum méretléptékét. A jelölő hosszát megadhatja logikai egységekben, felvehet hosszértéket kijelző szöveges feliratot, és feketére vagy fehérre állíthatja be a jelölő és a felirat színét.

Léptékjelölő létrehozása

 1. Válassza a Kép menü Elemzés almenüjének Léptékjelölő elhelyezése pontját.

 2. A Mértéklépték-jelölő párbeszédpanelen adja meg az alábbi beállításokat:

  Hossz

  Ebben a mezőben definiálhatja a léptékjelölő hosszát. A jelölő képpontban mért hossza a dokumentumhoz aktuálisan beállított méretléptéktől függ.

  Betűtípus

  Válassza ki a megjelenített szöveg betűkészletét.

  Betűméret

  Válassza ki a megjelenített szöveg betűméretét.

  Szöveg megjelenítése

  Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve megjelenítheti a jelölő logikai hosszát és mértékegységét.

  Szöveg pozíciója

  Az ebben a csoportban lévő választógombok egyikének bejelölésével meghatározhatja, hogy a felirat a léptékjelölő alatt vagy felett jelenjen-e meg.

  Szín

  Az ebben a csoportban lévő választógombok egyikének bejelölésével meghatározhatja, hogy a jelölő és a felirat színe fehér vagy fekete legyen-e.

 3. Kattintson az OK gombra.

A léptékjelölő megjelenik a kép bal alsó sarkában. A jelölővel egy rétegcsoportot ad a dokumentumhoz, amely egy szövegrétegből (ha a Szöveg megjelenítése beállítás meg van adva) és egy grafikarétegből áll. A Mozgató eszközzel áthelyezheti a léptékjelölőt, a Szöveg eszközzel pedig szerkesztheti a feliratát, vagy módosíthatja a szöveg méretét, betűtípusát és színét.

Léptékjelölők felvétele vagy lecserélése

Egy dokumentumban több léptékjelölőt is elhelyezhet, vagy lecserélheti a meglévőket.

Megjegyzés:

Ha további léptékjelölőket vesz fel a képre, ugyanabba a pozícióba kerülnek, és a hosszuktól függően eltakarhatják egymást. Ha meg szeretne jeleníteni egy takarásban lévő jelölőt, rejtse el az azt eltakaró léptékjelölő rétegét.

 1. Válassza a Kép menü Elemzés almenüjének Léptékjelölő elhelyezése pontját.

 2. Kattintson az Eltávolítás vagy a Megtartás gombra.
 3. Adja meg az új jelölő beállításait, és kattintson az OK gombra.

Léptékjelölő törlése

 1. A Rétegek panelen jelölje ki a törölni kívánt léptékjelölő Mértéklépték-jelölő rétegcsoportját.
 2. Kattintson a jobb gombbal a rétegcsoportra, és a helyi menüben válassza a Csoport törlése parancsot, vagy kattintson a Réteg törlése gombra.
 3. Kattintson a Csoportot és tartalmát elemre.

Mérési művelet elvégzése

A mérési műveletekhez a Photoshop kijelölőeszközeit, valamint a Vonalzó és a Számláló eszközt használhatja. Válassza a Méretnapló palettán rögzíteni kívánt adattípusnak megfelelő mérőeszközt.

 • Jelölje ki azt a területet, amelynek adatait (például magasságát, szélességét, kerületét, területét vagy képpontjainak szürkeárnyalat-értékét) meg szeretné mérni. Egyidejűleg egy vagy több kijelölt terület adatait mérheti.

 • A Vonalzó eszköz húzásával távolságot vagy szöget mérhet.

 • A Számláló eszközzel megszámolhatja a kép elemeit, majd rögzítheti az elemek számát. Lásd: A képen lévő objektumok megszámlálása.

  Az egyes mérések egy vagy több adatpontot mérnek. A kijelölt adatpontok meghatározzák, hogy a program milyen információkat rögzítsen a Méretnapló palettán. Az adatpontok megfelelnek a méréshez használt eszköznek. A kijelölt területek méréséhez a terület, a kerület, a magasság és a szélesség típusú adatpontok használhatók. A Vonalzó eszközhöz a hossz és a szög típusú adatpontok használhatók. A munkafolyamat felgyorsításához adott méréstípusok adatpontjait készletekbe foglalhatja és mentheti.

 1. Nyisson meg egy dokumentumot.
 2. A Kép menü Elemzés almenüjében mutasson a Méretlépték beállítása pontra, és válasszon egy méretléptékkészletet a dokumentumhoz (lásd: A méretlépték beállítása), vagy válassza az Egyéni lehetőséget, és állítson be egy egyedi méretléptéket.

  A program kiszámítja a mérés eredményét, és a méréskor érvényben lévő léptékegységben rögzíti azt a Méretnapló palettán. Ha nincs megadva méretlépték, a program az alapértelmezett léptéket használja (1 képpont = 1 képpont).

 3. (Kihagyható lépés) A Kép menü Elemzés almenüjében mutasson az Adatpontok kijelölése pontra, és tegye az alábbiak egyikét:

  • Az Egyéni lehetőséget választva jelölje ki a mérni kívánt adatpontokat.

  • Válasszon egy meglévő adatpontkészletet az almenüből.

  Az Adatpontok kijelölése párbeszédpanelen az adatpontok a mérésükre szolgáló mérőeszközök szerint vannak csoportosítva. Az Általános csoportban lévő adatpontok bármely eszközzel mérhetők. Hasznos információkat szolgáltatnak a Méretnapló palettának, például a mért fájl nevét, a méretléptéket, valamint a mérés dátumát és idejét.

  Alapértelmezés szerint az összes adatpont ki van jelölve. Adott típusú méréshez kijelölheti az adatpontok egy részhalmazát, majd adatpontkészletként mentheti a kombinációt.

  Megjegyzés:

  Amikor egy adott eszközzel mérést végez, csak az eszközzel társított adatpontok jelennek meg a naplóban még akkor is, ha más adatpontok is ki vannak jelölve. Ha például a Vonalzó eszközzel végez mérést, az Általános csoportban kijelölt adatpontok mellett csak a Vonalzó adatpontjai jelennek meg a Méretnapló palettán.

 4. Válasszon egy képelemet és egy, a kijelölt adatpontoknak megfelelő mérőeszközt. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Jelöljön ki egy vagy több területet a képen.

  • A Kép menü Elemzés almenüjében válassza a Vonalzó eszközt, vagy kattintson az eszközpanelen a Vonalzó ikonra, majd az eszköz segítségével mérje meg egy képrész hosszát.

  • A Kép menü Elemzés almenüjében válassza a Számláló eszközt, vagy kattintson az eszközpanelen a Számláló ikonra, majd számlálja meg a kép kívánt elemeit.

 5. A Méretnapló panel megnyitásához kattintson az Ablak menüben a Méretnapló parancsra.
 6. A Kép menü Elemzés almenüjében válassza a Mérések rögzítése parancsot, vagy a Méretnapló panelen kattintson a Mérések rögzítése gombra.

  Megjegyzés:

  Ha az aktuálisan kijelölt adatpontok nem felelnek meg az éppen használt mérőeszköznek, a program kéri az eszköznek megfelelő adatpontok kijelölését.

  A Méretnapló palettán egy-egy oszlop felel meg az Adatpontok kijelölése párbeszédpanelen kijelölt adatpontok mindegyikének. Minden egyes mérés új adatsorral bővíti a Méretnapló palettát.

  Ha több kijelölt területen végez méréseket a képen, a naplóban egy adatsor az összes kijelölt terület összesített adatait tartalmazza, ezt pedig egy-egy további sor követi a kijelölt területek adataival. A napló Címke oszlopában az egyes kijelölt területek külön elemekként jelennek meg, és egyedi számot kapnak.

  A 2–6. lépést egy vagy több dokumentum számos kijelölt területén megismételheti. A Méretnapló paletta Dokumentum oszlopa a mérési adatok forrását jelöli.

Mértékadatpontok

Szög

A Vonalzó eszköz tájolási szöge (±0–180).

Terület

A kijelölés területe négyzetképpontban vagy az aktuális méretlépték szerint kalibrált mértékegységben (például négyzetmilliméterben).

Köralakúság

4 pi (terület/kerület2). Az 1,0 érték tökéletes kört jelent. Minél jobban közelít a 0,0 értékhez, annál elnyújtottabb ellipszisnek felel meg. Igen apró kijelölések esetén ezek az értékek nem feltétlenül helyesek.

Szám

Az alkalmazott mérőeszköz függvénye. Kijelölőeszköz esetén: a képen kijelölt, nem egybefüggő területek száma. A Számláló eszköz esetén: a képen megszámlált elemek száma. A Vonalzó eszköz esetén: a látható vonalzóvonalak száma (1 vagy 2).

Dátum és idő

A mérés időpontját jelző dátum- és időbélyegző.

Dokumentum

Az a dokumentum (fájl), amelyben a mérést végezték.

Szürkeárnyalat-érték

A fényerő mérésére szolgál, értékei a következők lehetnek: 0–255 (8 bites képeken), 0–32 768 (16 bites képeken) vagy 0,0–10 (32 bites képeken). A szürkeárnyalattal kapcsolatos összes mérés esetén a program belső használatra szürkeárnyalatossá konvertálja a képeket az alapértelmezett szürkeárnyalatos profil alapján (ami megfelel a Kép menü Színmód almenüjében lévő Szürkeárnyalatos parancs hatásának). Ezután az egyes elemekhez és az összegzéshez elvégzi a kért számításokat (átlag, medián, minimum vagy maximum).

Magasság

A kijelölés magassága (maximális y érték–minimális y érték) az aktuális mértéklépték szerinti egységben.

Hisztogram

Ezt az adatpontot mérve hisztogramadatokat generál a program a kép egyes csatornáiról (RGB színmódú képekhez hármat, CMYK színmódúakhoz négyet és így tovább), majd rögzíti az egyes értékeknél mért képpontok számát 0–255-ig (a 16 vagy 32 bites értékeket 8 bites értékekké konvertálva). Amikor a Méretnapló palettáról exportálja az adatokat, a program CSV formátumú (vesszőkkel tagolt) fájlba exportálja a numerikus hisztogramadatokat. A fájlt a saját mappájába menti, oda, ahol a Méretnapló tabulátorokkal tagolt szövegfájlja is található. A hisztogramfájlok 0-val kezdődő és egyesével növekvő egyedi számot kapnak. Ha több kijelölésben végez méréseket egyidejűleg, a program egy hisztogramfájlt generál a kijelölt terület egészéhez, valamint további egy-egy hisztogramfájlt az egyes kijelölésekhez.

Integrált sűrűség

A kijelölésben lévő képpontok értékének összege. Egyenértékű a (képpontban mért) terület és az átlagos szürkeárnyalat-érték metszetével.

Címke

Ezt az adatpontot választva a program az egyes méréseket azonosítja, és automatikusan megszámozza (Mérés 1, Mérés 2 és így tovább). Több kijelölés egyidejű mérése esetén mindegyik kijelölés mérési értéke egy további „Elem” címkét és számot kap.

Hossz

A Vonalzó eszköz által a képen meghatározott hossztávolság az aktuális méretlépték szerinti egységben.

Kerület

A kijelölés kerülete. Több kijelölés egyidejű mérése esetén egy érték keletkezik az összes kijelölés kerületének, és további egy-egy az egyes kijelölések kerületének megfelelően.

Méretezés

A forrásdokumentum méretléptéke (például 100 kpt = 3 km).

Méretezési egységek

A méretlépték logikai egysége.

Mérettényező

A méretezési egységhez rendelt képpontok száma.

Forrás

A mérés forrása: Vonalzó vagy Számláló eszköz, illetve a Kijelölő.

Szélesség

A kijelölés szélessége (maximális x érték–minimális x érték) az aktuális méretlépték szerinti egységben.

Adatpontkészlet létrehozása

 1. A Kép menü Elemzés almenüjében mutasson az Adatpontok kijelölése pontra, és kattintson az Egyedi parancsra.

 2. Jelölje ki a készletbe felvenni kívánt adatpontokat.
 3. Kattintson a Készlet mentése gombra, és nevezze el a készletet.
 4. Kattintson az OK gombra. A program menti a készletet, és az Elemzés menü Adatpontok kijelölése almenüjébe helyezi.

Adatpontkészlet szerkesztése

 1. A Kép menü Elemzés almenüjében mutasson az Adatpontok kijelölése pontra, és kattintson az Egyedi parancsra.

 2. A Készlet menüben jelölje ki a szerkeszteni kívánt készletet.
 3. Jelölje ki a kívánt adatpontokat, mások mellől törölje a jelet. A készlet neve az Egyedi elnevezésre változik.
 4. Kattintson a Készlet mentése gombra. A meglévő készlet lecseréléséhez adja meg a készlet eredeti nevét, vagy új készlet létrehozásához írjon be új nevet.

Adatpontkészlet törlése

 1. A Kép menü Elemzés almenüjében mutasson az Adatpontok kijelölése pontra, és kattintson az Egyedi parancsra.

 2. A Készlet menüben jelölje ki a törölni kívánt készletet.
 3. Kattintson a Készlet törlése, majd a megerősítéshez az Igen gombra.
 4. Kattintson az OK gombra.

A Méretnapló használata

Az objektumok mérésekor a program a Méretnapló panelen rögzíti a mérési adatokat. A napló sorai egy-egy mérési halmaznak, oszlopai a mérési halmazban lévő adatpontoknak felelnek meg.

Valahányszor megmér egy objektumot, egy új sor keletkezik a méretnaplóban. A napló oszlopainak sorrendjét megváltoztathatja, az oszlopokban lévő adatokat rendezheti, a sorokat vagy oszlopokat törölheti, és az adatokat vesszőkkel tagolt szövegfájlba exportálhatja.

A Méretnapló megjelenítése

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • A Kép menü Elemzés almenüjében kattintson a Mérések rögzítése parancsra.

  • Az Ablak menüben kattintson a Méretnapló parancsra.

Sorok kijelölése a naplóban

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintással jelölje ki a kívánt sort a naplóban.

  • Több, egymás után következő sor kijelöléséhez kattintson az első sorra, és húzással jelölje ki a többi sort, vagy kattintson az első sorra, és a Shift billentyűt nyomva tartva kattintson az utolsó sorra.

  • Nem egymás után következő sorok kijelöléséhez kattintson az első sorra, majd a további sorok kijelöléséhez a Ctrl (Windows), illetve a Command (Mac) billentyűt nyomva tartva kattintson a többi sorra.

  • Az összes sor kijelöléséhez kattintson Az összes méret kijelölése ikonra.

  • Az összes sor kijelölésének megszüntetéséhez kattintson a Mérések kijelölésének megszüntetése ikonra.

Oszlopok kijelölése a naplóban

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson a kívánt oszlop fejlécére.

  • Több, egymás melletti oszlop kijelöléséhez kattintson az egyik oszlop fejlécére, és húzással jelölje ki a többi oszlopot, vagy kattintson az első oszlop fejlécére, és a Shift billentyűt nyomva tartva kattintson az utolsó oszlop fejlécére.

  • Nem egymás mellett lévő oszlopok kijelöléséhez kattintson az első oszlop fejlécére, majd a további oszlopok kijelöléséhez a Ctrl (Windows), illetve a Command (Mac) billentyűt nyomva tartva kattintson a többi oszlop fejlécére.

Oszlopok sorrendjének vagy méretének módosítása, illetve az oszlopokban lévő adatok rendezése a naplóban

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • A kijelölt oszlopok húzásával módosítsa a sorrendjüket a naplóban. Az egyes oszlopok pozícióját egy dupla fekete vonal jelzi.

  • Adott oszlop átméretezéséhez kattintson az oszlop fejlécére, és húzza odébb az elválasztó vonalat.

  • Adott oszlopban lévő adatok átrendezéséhez, pontosabban a rendezési sorrend módosításához kattintson az oszlop fejlécére, vagy a jobb gombbal kattintson a fejlécre, és a helyi menüben válassza a Növekvő sorrend vagy a Csökkenő sorrend parancsot. (A sorok manuálisan nem rendezhetők át.)

Sorok vagy oszlopok törlése a naplóból

 1. Jelöljön ki egy vagy több sort, illetve oszlopot a naplóban.
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • A Méretnapló menüjében válassza a Törlés parancsot.

  • Kattintson a panel tetején látható, szemeteskukát ábrázoló ikonra.

  • Kattintson a jobb gombbal a megfelelő sorra vagy oszlopfejlécre, és a helyi menüben válassza a Törlés parancsot.

A Méretnapló adatainak exportálása

A Méretnapló adatait vesszőkkel tagolt szövegfájlba exportálhatja. A szövegfájlt megnyithatja egy táblázatkezelő alkalmazásban, és statisztikai vagy analitikai számításokat végezhet a mérési adatokkal.

 1. Jelöljön ki egy vagy több adatsort a naplóban.
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • A Méretnapló menüjében válassza az Exportálás parancsot.

  • Kattintson a panel tetején látható Exportálás ikonra.

  • Kattintson a jobb gombbal a megfelelő sorra, és a helyi menüben válassza az Exportálás parancsot.

 3. Adjon meg egy fájlnevet és egy helyet, majd kattintson a Mentés gombra.

  A program egy vesszőkkel tagolt, UTF-8 kódolású szövegfájlba exportálja a mérési adatokat.

További hasonló tartalmak

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba