Hibaelhárítás betűtípusokhoz | Mac OS X

Hibaelhárítás az Adobe alkalmazásokban tapasztalt betűtípus-problémákhoz Mac OS X rendszeren

Ez a dokumentum segíthet az olyan problémák megoldásában, amelyek a Mac OS X rendszerben a betűtípusok telepítésekor vagy a betűtípusok Adobe alkalmazásokban való használatakor merülnek fel. A betűtípusokkal kapcsolatos problémák sokféleképp megjelenhetnek, melyek (de nem csak ezek fordulhatnak elő) a következők:

 • A betűtípusok nem jelennek meg az alkalmazások betűtípus menüpontjában.
 • A betűtípusok nem megfelelően kerülnek kinyomtatásra.
 • A menüpontokban és párbeszédablakokban megjelenő betűtípusokban hibás betűk vagy karakterek vannak.
 • A betűtípusok nem megfelelően jelennek meg a képernyőn.
 • Hiba merül fel vagy összeomlik a program a betűtípusok telepítése után.
 • A betűtípusok csak bizonyos felhasználók számára érhetőek el.

A témakör a leghatékonyabb segítséget akkor nyújthatja, ha az alábbi lépeseket sorrendben hajtja végre.

1. Ellenőrizze, hogy a betűtípus formátuma támogatott-e.

Ha nem támogatott betűtípus-formátumot használ, a rendszer nem tudja megjeleníteni vagy kinyomtatni az alkalmazásokban használt betűtípusokat.

A Mac OS X rendszer az alábbi betűtípus-formátumokat támogatja:

 • .dfont
 • Multiple Master (csak a Mac OS X 10.2 és későbbi verziók)
 • OpenType (.otf)
 • TrueType (.ttf)
 • TrueType Collection (.ttc)
 • Type 1 (PostScript)

2. Győződjön meg arról, hogy a betűtípust a megfelelő mappába telepítette.

A Mac OS X rendszerben öt olyan mappa van, amelyekben különböző módokon használhatja a betűtípusokat. A betűtípusokat annyi mappába telepítheti, amennyi szükséges, mert a Mac OS X rendszer engedélyezi, hogy egy adott betűtípusból több példány is legyen a rendszerben. Ha a betűtípusoknak ismétlődő nevük van, akkor a Mac OS x rendszer – a betűtípus formátumától függetlenül – az alábbi elérési helyekről használja a betűtípusokat (az alábbi sorrendben)

 1. Users/[felhasználónév]/Library/Fonts
 2. Library/Fonts
 3. Network/Library/Fonts
 4. System/Library/Fonts (Lehetőleg ne változtassa meg ezt a mappát. Ez olyan .dfont betűtípusokat tartalmaz, amelyekre a Mac OS X-nek a rendszerben való használathoz és megjelenítéshez van szüksége. További információk: Mac OS X: A betűtípusok helye és ezek célja.)
 5. System Folder/Fonts

Megjegyzés: A System Folder/Fonts mappába telepített betűtípusok az összes Classic, Carbon és Cocoa alkalmazásban elérhetőek.

Egy betűtípus Mac OS X rendszerben való telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Zárjon be minden alkalmazást (hogy az adott betűtípust ezekben az alkalmazásokban használni tudja).
 2. Bejelentkezés:
  • Ha a Users/[felhasználó neve]/Library/Font mappába telepít betűtípusokat, jelentkezzen be a felhasználónevével.
  • Ha a Library/Fonts mappába telepít betűtípusokat, jelentkezzen be rendszergazdaként.
  • Ha a Network/Library/Fonts mappába telepít betűtípusokat egy hálózati kiszolgálón, forduljon a hálózati rendszergazdához.
 3. Fogja meg és helyezze át a betűtípus-fájlokat az eredeti adathordozóról (például CD-ről) a merevlemezen található alábbi mappák egyikébe (vagy több mappába):

  Megjegyzés: Ha PostScript fájlokat telepít, a körvonalas betűkészlet fájlt és a bitmap suitcase betűcsaládot is húzza át a megfelelő mappába. (A Mac OS X rendszerben a suitcase betűcsaládok ugyanúgy viselkednek, mint a többi betűtípus-fájl. Kétszeri kattintással nem tudja megnyitni ezeket úgy, mint a Mac OS 9 verzióban.)

  • A System Folder/Fonts mappába, hogy hozzáférjen a betűtípushoz a Mac OS X rendszeren futó alkalmazásokban és a Classic üzemmódban (Mac OS 9) futó alkalmazásokban.
  • A Library/Fonts mappába, hogy a betűtípushoz minden felhasználó hozzáférjen a Mac OS X rendszer összes alkalmazásában. (A betűtípus nem érhető el a Classic üzemmódban futó alkalmazásokban.)
  • A Users/[felhasználó neve]/Library/Fonts mappába – ekkor csak a Mac OS X egy adott felhasználója férhet hozzá. (A betűtípus a Mac OS X rendszer összes alkalmazásában elérhető, de csak akkor, ha az adott felhasználóként jelentkezik be.)
  • A Network/Library/Fonts mappába – ehhez távoli felhasználók férhetnek hozzá egy Mac OS X rendszert futtató hálózati kiszolgálón, egy helyi hálózaton (LAN) belül.

3. Ellenőrizze, hogy a képernyőn megjelenítő és nyomtatási fájlok is telepítve vannak. (PostScript betűtípusok)

Ahhoz, hogy a Mac OS X rendszerben PostScript betűtípusokat használhasson, telepítse a bitmap (képernyőn megjelenítő) fájlt, vagy a bitmap betűtípusokat tartalmazó suitcase csomagot, valamint a körvonalas (nyomtatási) betűtípusokat ugyanabba a mappába. (Az Adobe bitmap betűtípus-fájlok a betűtípus nevét használják. A körvonalas fájlok a betűtípus rövidített, PostScript változatát használják [például az „Isabe” nevet az Isabella betűtípushoz].) Ha a körvonalas betűtípus-fájlt nem telepíti, előfordulhat, hogy nyomtatáskor a betűtípus hibásan jelenik meg. Ha a bitmap betűtípus-fájlt nem telepíti, a betűtípus nem érhető el a betűtípus-menüben.

4. A Classic alkalmazásokhoz használja az Adobe Type Manager (ATM) programot.

Az ATM program megakadályozza, hogy a betűtípusok egyenetlenül jelenjenek meg a képernyőn, ezáltal abban is segít, hogy a PostScript betűtípusok még szebben kerüljenek nyomtatásra nem-PostScript nyomtatókon, ha Classic módban futó alkalmazásokat használ. Az ATM Light 4.6 ingyenes verzióját letöltheti az Adobe webhelyéről.

5. Végezzen hibaelhárítást a külső gyártótól származó betűkészlet-kezelő szoftveren.

Inaktiváljon minden egyes betűkészlet-kezelő segédprogramot (például Extensis Suitcase Fusion, Insider FontAgent Pro vagy Linotype FontExplorer X). Próbálja ismét elvégezni azt a műveletet, amely az előbb a problémát kiváltotta (indítsa el az alkalmazást, lépjen be a betűtípus-menübe stb.). Ezután végezze az alábbi műveletek egyikét:

 • Ha a probléma ismét felmerül, folytassa az alábbi, következő lépéssel.
 • Ha a probléma nem merül fel, aktiválja újra a betűkészlet-kezelő segédprogramot. Használja a programot a betűtípusok bináris elkülönítésére, azaz tiltsa le a betűtípusok 50%-át, és hasonlítsa össze a készlet így elkülönített két felének eredményeit. Ezután folytassa az eljárást arra a félre vonatkozóan, amelynél a probléma ismét felmerül.

6. Távolítsa el a betűtípus-fájlokat.

Helyezze át a Users, Library és Network mappákban található Fonts mappát az asztalra vagy egy másik helyre, és indítsa újra a számítógépet. Ha a probléma nem merül újra fel, akkor az áthelyezett betűtípus-fájlok egyike (vagy több) okozza a problémát. Több részletben cserélje ki a betűtípus-fájlokat, hogy megállapítsa, melyik betűtípus okozza a problémát. (Például cserélje ki a System/Library/Fonts mappában az A-E betűvel kezdődő betűtípus-fájlokat, majd indítsa újra a számítógépet. Ha a probléma nem merül újra fel, végezze el ugyanezt a műveletet betűtípus-fájlok egy újabb kis csoportján. Ha a probléma ismét felmerül, akkor valószínűleg az érintett betűtípus-fájlok egyike okozza a problémát. Távolítsa el a betűtípus-fájlokat, és aztán egyenként helyezze azokat vissza. Minden egyes alkalommal indítsa újra a számítógépet, amíg meg nem találja a problémát okozó betűtípus-fájlt.) Miután megtalálta azt a betűtípus-fájlt, amely a problémát okozza, telepítse újra a betűtípust az eredeti adathordozóról.

7. Használja a betűtípus egy jelenlegi verzióját.

Győződjön meg arról, hogy a betűtípus legújabb verzióját használja.

Ahhoz, hogy az Adobe Type Library könyvtárban ellenőrizzen egy betűtípust, válassza ki a betűtípus-fájlt, majd válassza a File > Get Info > General menüpontot, hogy ellenőrizze a fájl létrehozási dátumát. (Ha PostScript betűtípusokat használ, ellenőrizze minden egyes körvonalas és suitcase fájl létrehozási dátumát.) Ha a betűtípus létrehozási dátuma 1992 előtti, akkor lehetséges, hogy elérhető a betűtípus egy új verziója. A frissítésekről további információért forduljon az Adobe ügyféltámogatáshoz az 1-800-833-6687 számon.

8. Törölje a rendszer betűtípus-gyorsítótárját.

A sérült betűtípus gyorsítótár-fájlok akkor is sérültként jeleníthetik meg a betűtípust, ha az nem sérült. Ennek gyakori jele a képernyőn zavarosan megjelenő szöveg. Miután törölte a gyorsítótárat, a sérült betűtípus-gyorsítótárat törölheti, mivel ez a probléma egyik lehetséges oka lehet. 

9. Hibaelhárítás sérült betűtípusokhoz.

Rendszerhiba jelentkezhet, ha az alkalmazás sérült betűtípushoz fér hozzá. 

 1. Húzza a Library/ Fonts mappa tartalmát az asztalon létrehozott új mappába. (Ha manuálisan helyezett betűtípusokat a Library/ Application Support/ Adobe/ Fonts mappába, akkor ezeket is helyezze át az új mappába.)
 2. A Keresőben válassza a File > Find menüpontot.
 3. Írja be az AdobeFnt.lst kulcsszót, válassza ki a rendszermeghajtót, majd nyomja meg a Return gombot.
 4. Törölje a talált AdobeFnt.lst fájlokat (például AdobeFnt10.lst).
 5. Indítsa újra a számítógépet.
 6. Indítsa újra az InDesign programot. Az InDesign új AdobeFnt.lst fájlokat hoz létre.
 7. Próbálja meg újra létrehozni a problémát. Ezután tegye az alábbiak egyikét:
  • Ha a probléma nem merül fel újra, helyezze vissza az egyik betűtípust a Library/Fonts mappába, majd folytassa az 5-6. lépést, amíg nem azonosítja a problémás betűtípust.
  • Ha rendelkezik betűtípus-kezelő segédprogrammal, indítsa újra, és kisebb csoportokban vagy egyenként aktiválja a betűtípusokat a problémás betűtípus azonosításához.
  • Ha a probléma ismét felmerül, helyezze vissza az asztalon létrehozott új mappa tartalmát a Library/Fonts mappába.

Megjegyzés: Ha a kereséskor nem talál adobefnt.lst fájlt, győződjön meg arról, hogy a keresési feltételeket a ’bármilyen’ lehetőségre állította a Kereső párbeszédablakában.

A betűtípusok hibaelhárítását Font Book használatával az alábbiak szerint végezze:

Fontos: Ne ürítse ki a Lomtárat az eljárás utolsó lépése előtt.

 1. Lépjen ki a Font Book programból és minden megnyitott alkalmazásból.
 2. Nyissa meg a Home/Library/Preferences mappát, és törölje az alábbi fájlokat:
  • com.apple.fontbook.plist
  • com.apple.ATS.plist

  Megjegyzés: Az első fájl a Font Book programhoz tartozó preferenciafájl. A második fájl határozza meg a Font Book programban letiltott betűtípusokat. Miután törölte a com.apple.ATS.plist fájlt, a következő bejelentkezéskor az összes korábban letiltott betűtípus be fog töltődni. Ha több száz vagy több ezer betűtípust telepített, akkor a rendszer teljesítménye lelassulhat a korábban letiltott betűtípusok betöltésekor.

 3. Törölje a betűtípus-gyorsítótárat. A betűtípus-gyorsítótár törléséhez végezze el a következőket:
  1. Nyissa meg a Library/Caches/ATS mappát.
  2. Keresse meg és törölje a betűtípus-gyorsítótár mappát. Például, ha Ön az első meghatározott felhasználó a Mac gépen, akkor a mappa neve 501 lesz. Ha Ön a második felhasználó, a mappa neve 502 lesz.

   Megjegyzés: Ha a Fast User Switching (gyors felhasználóváltás) funkciót használja, több 501.xxx, 502.xxx mappa is lehet az ATS mappában. Helyezze ezeket a Lomtárba.

 4. Ha bármely mappa lomtárba helyezési műveletéhez hitelesítés szükséges, adja meg a rendszergazdai jelszavát.
 5. Indítsa újra a számítógépet.
 6. Jelentkezzen be a fiókjába, és ürítse ki a Lomtárat.

 

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba