Betűtípusok – ismertető

A betűtípus olyan karakterek (betűk, számok és szimbólumok) teljes készlete, amelyek vastagsága, szélessége és stílusa azonos – például 10 pontos Adobe Garamond Bold.

A betűkészlet (más néven betűcsalád vagy fontcsalád) olyan betűtípusok gyűjteménye, amelyek azonos általános attribútumokkal rendelkeznek, és rendeltetésük szerint együtt használatosak – például Adobe Garamond.

A betűstílus az egyes betűcsaládban lévő betűtípusok variációja. Az antikva vagy álló normál (a tényleges elnevezés betűcsaládról betűcsaládra változik) a betűcsalád alapvető betűtípusa, amely lehet normál, félkövér, kövér, dőlt és félkövér dőlt.

Betűtípusok

Adott betűcsalád betűtípusainak és betűstílusainak mintaképét, betűstílussal formázott listaelemek formájában, megtekintheti a Karakter panelen és az alkalmazás mindazon területein, ahonnan betűstílust lehet választani. A különböző jellegű betűtípusokat az alábbi ikonok jelzik:

 • OpenType
 • OpenType SVG
 • Változó betűtípusok 
 • Type 1
 • TrueType
 • Adobe betűtípusok 
 • Multiple Master
 • Kompozit 

A szövegbeállítási párbeszédpanelen kikapcsolhatja a mintaképet, vagy módosíthatja a betűtípusnevek vagy -minták pontban mért méretét.

Az InDesign programban elérhető betűtípusok listájának megtekintéséhez tegye a következők egyikét:

 • Lépjen a Karakter panel (Ctrl + T) > Betűcsalád legördülő menüre
 • Lépjen a Vezérlőpult > Betűcsalád legördülő menüre
 • Lépjen a Tulajdonságok panel > Betűcsalád legördülő menüre

 

Betűtípusok telepítése

Ha az összes alkalmazásban használható betűtípusok telepítéséről és aktiválásáról szeretne többet megtudni, tanulmányozza az operációs rendszer vagy a betűtípus-kezelő program dokumentációját.

Ha elérhetővé kívánja tenni a betűtípusokat az InDesign alatt, akkor másolja a betűtípusfájlokat a merevlemez InDesign alkalmazási mappájának Fonts almappájába. A Fonts mappában található betűtípusok csak az InDesign alkalmazásban használhatók.

Ha az InDesign kettő vagy több aktív betűtípusa ugyanazt a betűcsaládnevet használja, ám Adobe PostScript-betűtípusneveik eltérőek, akkor a betűtípusok rendelkezésre állnak az InDesign alkalmazásban. A több példányban létező betűtípusok esetén a menükben látható nevük után zárójelben a betűtípus-technológiájuk is olvasható. A Helvetica TrueType betűtípus például Helvetica (TT) alakban, a Helvetica PostScript Type 1 betűtípus Helvetica (T1) formában, a Helvetica OpenType betűtípus pedig Helvetica (OTF) jelöléssel jelenik meg. Amennyiben két betűtípus PostScript-neve megegyezik, és az egyik nevében szerepel a .dfont kiterjesztés, akkor az InDesign a másik betűtípust használja.

OpenType betűtípusok

Mivel az OpenType betűtípusok ugyanazt az egy betűtípusfájlt használják a Windows® és Macintosh® számítógépeken, a fájlok platformok közötti áthelyezésekor nem kell betűtípus-helyettesítéssel vagy más, szövegtördelést okozó problémával foglalkoznia. Számos olyan jellemzővel rendelkeznek (például a hajlítások és a tetszés szerinti ligatúrák), amelyek a jelenlegi PostScript és TrueType betűtípusokban nem találhatók.

Megjegyzés:

Az OpenType betűtípusok esetén megjelenik egy ikon.

OpenType betűtípusoknál lehetőség van a karakterjel-változatok (például ligatúrák, kiskapitális karakterek, hányadok és régi stílusú arányos számok) automatikus helyettesítésére a szövegben.

stx_opentype
Normál (balra) és OpenType (jobbra) betűtípusok

A. Sorszámok B. Tetszés szerinti ligatúrák C. Hajlítások 

Az OpenType betűtípusoknál lehetséges bővített karakterkészlet és elrendezési funkciók gazdagabb nyelvi támogatást és speciális tipográfiai beállítási lehetőségeket biztosítanak. Az Adobe közép-európai (CE) nyelvi támogatású OpenType betűtípusoknak az alkalmazás betűtípus-menüjében megjelenő nevében „Pro” tag szerepel. A közép-európai nyelvi támogatást nem nyújtó OpenType betűtípusok jelölése „Standard”, és nevükben „Std” utótagot tartalmaznak. Valamennyi OpenType betűtípus a PostScript Type 1 és TrueType betűtípusokkal együtt is telepíthető és használható.

Az OpenType betűtípusokról a www.adobe.com/go/opentype_hu weblapon tájékozódhat.

OpenType betűtípus-attribútumok alkalmazása

OpenType betűtípus-attribútumok alkalmazása a Karakter panel vagy a Vezérlőpult használatával

Az OpenType betűtípusok attribútumainak (például szöveghányadok és -hajlítások) alkalmazásához a Karakter panel és a vezérlőpult hívható segítségül.

Az OpenType betűtípusokról a www.adobe.com/go/opentype_hu weblapon tájékozódhat.

 1. Győződjön meg arról, hogy a Karakter panelen vagy a vezérlőpulton ki van jelölve egy OpenType betűtípus.
 2. Válassza Karakter panel menüjének OpenType pontját, és válasszon OpenType-attribútumot, például a Tetszés szerinti ligatúrák vagy a Hányadok lehetőséget.

Az aktuális betűtípus által nem támogatott funkciók szögletes zárójelek között jelennek meg – például [Hajlítás].

Megjegyzés:

Az OpenType betűtípusok attribútumai a bekezdés- és a karakterstílus definiálásakor is kiválaszthatók. Ehhez a Stílus beállításai párbeszédpanel OpenType jellemzők csoportja használható.

OpenType betűtípus-attribútumok alkalmazása a helyi menü használatával

A kijelölt szövegen alkalmazható OpenType betűtípus-attribútumok alkalmazásához használja a helyi menüt.

 1. Válasszon szöveget vagy szövegkeretet.

 2. Válasszon OpenType attribútumot, például a Sorszámok vagy a Hányadok pontot az előugró ablakból. Ha megjelenik egy jelvény a szöveg vagy szövegkeret kiválasztása után, kattintson a jelvényre az OpenType attribútumok listájának megtekintéséhez.

Megjegyzés:

 • Összefűzött kereteknél az OpenType attribútumok kiválasztására szolgáló jelvény nem jelenik meg.
 • World-Ready szerkesztők esetén az OpenType betűtípus-attribútumok alkalmazására szolgáló helyimenü-opció inaktív.

OpenType betűtípus-attribútumok

OpenType betűtípus használatakor külön OpenType-jellemzők adhatók meg a vezérlőpult vagy a Karakter panel menüjében szöveg formázása vagy stílusok definiálása esetén.

Megjegyzés:

Az OpenType betűtípusok nagyban különböznek az általuk kínált szövegstílusok száma és az egyéb szolgáltatástípusok vonatkozásában. Ha valamely OpenType-jellemző nem használható, akkor az megjelenik szögletes zárójelek között a vezérlőpult menüjében – például [Hajlítás].

Tetszés szerinti ligatúrák

A betűtípusok tervezői olyan további ligatúrákat is belefoglalhatnak a betűtípusokba, amelyek csak bizonyos körülmények között használhatók. Ezt a lehetőséget választva alkalmazhatóvá válnak az esetleges további ligatúrák. A ligatúrákról a Ligatúrák alkalmazása betűpárokra című témakörben olvashat részletesen.

Hányadok

A perjellel elválasztott számokat (például 1/2) hányadossá alakítja a program.

Sorszám

Az angol sorszámokat (például 1st és 2nd) felső indexbe (1st és 2nd) helyezi a program. Hasonlóképpen, a felső indexbe írt betűk, például az a és az o a spanyol segunda (2a) és segundo (2o) szóban is helyes szedéssel jelenik meg.

Hajlítás

Ha az adott betűtípus lehetővé teszi, rendes és környezetfüggő hajlítások (másodlagos nagybetűk, szóvégi változatok) is megjeleníthetők.

Címváltozatok

Ezzel a lehetőséggel a nagybetűs címek írásához használt karakterek aktiválhatók. Némely betűtípus esetén ez a beállítás nemkívánatos hatást eredményezhet, ha a szöveg nagybetűs és kisbetűs karaktereket is tartalmaz.

Környezetfüggő változatok

Ha a betűtípus lehetővé teszi, környezetfüggő ligatúrákat és alternatív összekötő karaktereket aktivál a program. Néhány kézírásjellegű betűcsaládban alternatív karakterek is vannak, amelyek lehetővé teszik a betűk jobb összekötését. A „blúz” szó „bl” betűpárja például összeköthető úgy, hogy kézírásnak tűnjön. A beállítás alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Mind kiskapitális

A valódi kiskapitális karaktereket tartalmazó betűtípusok esetén ez a beállítás kiskapitálissá változtatja a karaktereket. További információval a Szöveg kis- vagy nagybetűs írásmódjának beállítása című témakör szolgál.

Perjeles nulla

Ezt a lehetőséget választva a 0 karakter átlósan áthúzva jelenik meg. Ez azért célszerű, mert bizonyos betűtípusokban (főleg a sűrítettekben) nehezen különböztethető meg a számjegyként írt 0 és a nagybetűs O karakter.

Stíluskészletek

Néhány OpenType betűtípus esztétikai célokat szolgáló további karakterjelkészleteket tartalmaz. A stíluskészlet olyan karakterjel-alternatívák csoportja, amely karakterenként vagy akár egy teljes szövegtartományra is alkalmazható. Másik stíluskészletet választva a betűtípus alapértelmezett karakterjelei helyett a készletben definiált karakterjeleket használja a program. Ha egy adott stíluskészlet karakterjelét egy másik OpenType-beállítással együtt alkalmazza, az eredeti beállítást tükröző karakterjel felülbírálja a karakterkészlet karakterjelét. A karakterkészletekbe tartozó karakterjeleket a Karaktertábla panellel tekintheti meg.

Helyfüggő alakok

Néhány kurzív írásmódban és némely nyelvben (például arab) a karakterek pontos megjelenése a szóban elfoglalt helyzettől függ. A karakter más és más megjelenésű a szó elején, közepén vagy végén, és megint máshogy nézhet ki, ha önmagában elkülönülve áll. Jelöljön ki egy karaktert, és a helyes formázás végett mutasson a Helyfüggő alakok pontra. Az Általános alak lehetőség a normál karaktert szúrja be, az Automatikus alak beállítás pedig a karakter szóbeli helyzetétől függő alakot vagy a különálló helyzetnek megfelelő alakot.

Felső index/felső és Alsó index/alsó

Egyes OpenType betűtípusokban az alapvonalhoz képest feljebb és lejjebb helyezett karakterjelek is vannak, amelyek a környező karakterekhez viszonyítva helyes méretben jelennek meg. Ha a szóban forgó OpenType betűtípus nem tartalmazza ezeket a karakterjeleket a normáltól eltérő hányadosokhoz, tanácsosabb inkább a Számláló és a Nevező attribútumot választani.

Számláló és Nevező

Egyes OpenType betűtípusok csak egyszerű hányadosokat (például 1/2 vagy 1/4) alakítanak át a megfelelő karakterjelekké, az összetetteket (például 4/13 vagy 99/100) nem. Ilyen esetben a Számláló és a Nevező attribútumot alkalmazhatja.

Helyi értékes álló számok

A teljes magasságú ábrák ugyanolyan szélesek lesznek. Ez a beállítás akkor hasznos, ha táblázatokban a sorokban lévő számoknak egymás alá kell esniük.

Arányos ugráló számok

A változó magasságú ábrák változó szélességgel jelennek meg. Ezt a lehetőséget célszerű használni a klasszikus és professzionális kinézetű szöveg érdekében, amely nem tartalmaz csak nagybetűs karaktereket.

Arányos álló számok

A teljes magasságú ábrák változó szélességgel jelennek meg. Ez a beállítás a csak nagybetűs karakterekből álló szöveghez ajánlott.

Helyiértékes ugráló számok

A változó magasságú ábrák rögzített, egyenlő szélességgel jelennek meg. Akkor érdemes ezt a lehetőséget választani, ha a régebbi stílusú ábrák klasszikus megjelenítésére van szükség, és hasábokba rendezve szeretné megjeleníteni a szöveget, például éves jelentéshez.

Alapértelmezett számstílus

A számkarakterjelek az aktuális betűtípus alapértelmezett számstílusát használják.

OpenType SVG betűtípusok

Az InDesign támogatja az OpenType SVG betűtípusokat, például a színes karakterkészleteket és az emoji karakterkészleteket. Az OpenType SVG-betűtípusok egyetlen karaktert több színnel és színátmenettel is elláthatnak.

OpenType SVG betűtípusok
OpenType SVG-betűtípusok: több szín és színátmenet

Az Emoji-betűtípusokkal számos színes és grafikus karaktert, például hangulatjeleket, zászlókat, KRESZ-táblákat, állatokat, embereket, ételeket vagy tájékozódási pontokat illeszthet be dokumentumaiba. Az OpenType SVG emodzsi-betűtípusok, például az EmojiOne, összetett karakterjelek készítésére használhatók. Például nemzeti zászlókat hozhat létre, vagy módosíthatja az embereket vagy testrészeket – például kezeket vagy orrot – ábrázoló karakterek bőrszínét.

Karaktertábla panel az EmojiOne SVG-betűtípus karaktereivel
Karaktertábla panel az EmojiOne SVG-betűtípus karaktereivel

OpenType SVG-betűtípusok használatához kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Hozzon létre egy szöveges objektumot a Szöveg eszköz segítségével.

 2. Betűtípusnak adjon meg OpenType SVG-betűtípust. Ezek jellel vannak ellátva a betűtípuslistában.

 3. Válasszon karakterjeleket a Karaktertábla panelről. A Karakterjelek panel megjelenítéséhez kattintson a Szöveg > Karakterjelek menüpontra. A Karakterjelek panelt megnyithatja az Ablak > Szöveg és táblázatok > Karakterjelek útvonalról is.

Összetett karakterjelek létrehozása

Szemléltetés céljából vegyük az EmojiOne OpenType SVG emoji-betűtípust. Egy-egy karakterjel létrehozásához több EmojiOne OpenType SVG-karaktert használhat.

Például nemzeti zászlókat hozhat létre, vagy módosíthatja az egyedülálló embereket vagy testrészeket ábrázoló, általában  vagy  színű alapértelmezett karakterek bőrszínét.

Megjegyzés:

Az emodzsi-betűtípusok (például az EmojiOne) karakterjelei másként viselkednek, mint a billentyűzet betűi. Ezeket a karakterjeleket a program különálló karakterekként kezeli, és a billentyűzet helyett csak a Karaktertábla panelről gépelhetők be.

Nemzeti zászlók létrehozása

Az EmojiOne „betűi” (A, B, C, D stb.) nem felelnek meg a billentyűzet hozzájuk tartozó billentyűinek. Ha a Karaktertábla panel két karakterének kombinálásával egy tetszőleges ország ISO-országkódját írja be, a két karakterből az ország zászlaja lesz. Például az US betűkettős az amerikai zászlót, a GB a brit zászlót, az AR az argentin zászlót, az IN pedig az indiai zászlót adja eredményül.

Karakterjelek kombinálása
Nemzeti zászlók létrehozása összetett karakterjelekkel

Karakterváltozatok létrehozása

Az egyedülálló embereket ábrázoló, általában , vagy  színű alapértelmezett karaktereket vagy a testrészeket az elérhető bőrszínek bármelyikével kombinálhatja. Az eredeti alapértelmezett karakter ekkor a kiválasztott bőrszínt veszi fel. Az ilyen összetett karakterek általában csak az egy embert ábrázoló karakterjelekkel működnek.

Bőrszínű karakterek
Bőrszínű karakterek
A személyek karaktereit kombinálhatja a bőrszínekkel
A személyek karaktereit kombinálhatja a bőrszínekkel

Megjegyzések:

 • Az egyedülálló emberek karakterei vagy a testrészeket ábrázoló emodzsik csak egy alkalommal színezhetők át a tetszőleges bőrszínkarakternek megfelelően.
 • A kompozit karakterjelek a betűtípusok egyik jellemzője. Az összetett karakterjelek létrehozását nem mindegyik OpenType SVG-betűtípus támogatja.
 • Egyes EmojiOne kompozitok szétválaszthatók összetevő karaktereikre.

Változó betűtípusok

Az InDesign támogatja a Változtatható betűtípus funkciót. Ez egy új OpenType betűtípus-formátum, amely olyan testreszabható attribútumokkal rendelkezik, mint a vastagság, a szélesség, a dőlés, az optikai méret stb. Ezeket az egyedi attribútumokat megváltoztathatja a kattintással elérhető kényelmes csúszkák segítségével   hüvelykVezérlőpultra, a Karakterpanelre, a Tulajdonságok panelre, a Karakterstílusok panelre vagy a Bekezdésstílusok panelre kattint.

A változtatható betűtípusok helyének megjelenítéséhez figyelje a(z) ikont a betűtípus neve mellett.

Hozzáférés változtatható betűtípusokhoz a Karakterpanelen

Karakter panel

Változtatható betűtípusok hozzáadása karakterstílusokhoz

Karakterstílus panel

Élő betűtípus előnézet

Kijelölhet egy szöveget a dokumentumban a betűtípusok valós idejű előnézetéhez. Egy kijelölt szöveg előnézetének megtekintéséhez állítsa az egérmutatót egy betűtípus neve fölé, a Vezérlőpult, a Karakter panel vagy a Tulajdonságok panel betűtípuslistájában.

Betűstílusok élő előnézete

Egy betűstílus valós idejű előnézetéhez nyissa meg a betűstílust a betűtípusmenüben, és állítsa az egérmutatót a betűstípus fölé.

Az előnézeti lehetőségek kikapcsolásához tegye a következőket:

 • Válassza a Szerkesztés > Beállítások elemet.
 • A Szövegbeállítások menüben szüntesse meg a Menün belüli betűtípus-előnézetek engedélyezése lehetőséget.

A kijelölt szöveg vagy a mintaszöveg betűméretének módosításához, és az előnézet valós idejű megtekintéséhez kattintson a Kisebb méretű mintaszöveg megjelenítése, az Alapértelmezett méretű mintaszöveg megjelenítése vagy a Nagyobb méretű mintaszöveg megjelenítése lehetőségre.

Betűtípusok szervezése, keresése és szűrése

Gyorsan megtalálhatók a gyakran használt betűtípusok, az egyes betűtípus családok kedvencként megjelölésével, vagy kiválasztva a legutóbb használt betűtípusokból, melyek a lista tetején jelennek meg. Az utoljára használt és kedvencként megjelölt betűtípusok megőrződnek az InDesign-munkamenetekben.

Betűtípusok rendezése
A. Legutóbb használt betűtípusok B. Betűtípusok kedvencként megjelölése. 

Betűtípusok keresésekor kategorizálással – talpatlan, talpas, kézírásos – szűkítheti a keresést. Ezenkívül megadhatja, hogy a számítógépen telepített, vagy az Adobe Fonts szolgáltatásból aktivált betűtípusok között szeretne-e keresni.

Betűtípusok a vizuális hasonlóság alapján is kereshetők (). A vizuális megítélésben a keresendőhöz hasonló betűtípusok a keresési eredmények tetején jelennek meg. Az alkalmazott szűrőkről állapotsáv tájékoztatja a betűtípusok menüben.

Betűtípus-kereső eszközök

Betűtípusok keresése
A. Betűtípusok megjelenítése osztályozás szerint B. Kedvenc betűtípusok megjelenítése C. Legutóbbi hozzáadottak mutatása D. Aktivált betűtípusok megjelenítése 

Betűtípusok megjelenítése osztályozás szerint

A betűtípusok listáját kategóriák – például Talpas, Folyóírás vagy Kézírásos – szerint szűrheti.

Kedvenc betűtípusok megjelenítése

Csak a csillaggal kedvencként megjelölt betűtípusok megjelenítése.

Legutóbbi hozzáadottak mutatása

A betűtípuslistához legutóbb hozzáadott betűtípusok megjelenítése.

Aktivált betűtípusok megjelenítése

Csak az Adobe Fonts szolgáltatásból aktivált betűtípusok megjelenítése a betűtípuslistában.

További betűtípusok aktiválása

Az InDesign alkalmazásban több száz szövegtípus több ezer betűtípusa közül válogathat, melyeket azonnal aktiválhat, és használhat dokumentumában. Az aktivált betűtípusok minden Creative Cloud alkalmazásban használhatók lesznek.

 1. A Karakter panelen kattintson a Továbbiak keresése lapra.

 2. Böngésszen a betűtípuslistában, és válassza ki a kívánt betűtípust.

  Megjegyzés: Egy betűtípusnak a kijelölt szövegen történő valós idejű előnézetéhez állítsa az egérmutatót a betűtípus neve fölé.

 3. Kattintson a betűtípus mellett megjelenő Aktiválás ikonra . A betűtípus aktiválása és elérhetővé tétele után egy pipa jelenik meg az Aktiválás ikonon.

  További betűtípusok aktiválása
  A. Aktivált betűtípusok szűrő B. Betűtípus aktiválása ikon C. Betűtípus deaktiválása ikon D. Aktiválás folyamatban ikon 

  Az Adobe Fonts szolgáltatással kapcsolatos bővebb tájékoztatásért látogasson el a fonts.adobe.com oldalra.

Japán betűtípusok előnézete

A Továbbiak keresése lapon a fonts.adobe.com oldalon elérhető japán betűtípusokra is rákereshet, illetve megtekintheti azok előnézetét. A japán betűtípusok előnézetének bekapcsolásához tegye a következőket:

 1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások > Szöveg lehetőséget.

 2. Válassza a Japán betűtípusok előnézetének engedélyezése a „Továbbiak keresése” menüpontban lehetőséget.

A módosítások csak az InDesign újraindításakor lépnek életbe.

Betűtípus alkalmazása szövegre

Betűtípus megadásakor egymástól függetlenül kiválasztható a betűcsalád és annak szövegstílusa. Másik betűcsaládra váltáskor az InDesign megkísérli egymáshoz rendelni az aktuális stílust és az új betűcsaládban elérhető stílust. Az Arial Bold betűtípus például Times Bold típusra változna Arial betűtípusról Times betűtípusra váltva.

Ha félkövér vagy dőlt stílust alkalmaz a szövegre, az InDesign a betűtípus által megszabott betűstílust alkalmazza. A legtöbb esetben a félkövér vagy a dőlt formázás megfelelő verziója a várt módon jelenik meg. Némely esetben azonban előfordulhat, hogy egyes betűtípusok nem félkövérként vagy dőltként jelölt változatot alkalmaznak. Néhány betűtípus-tervező például úgy kódolja a típust, hogy félkövér formázáskor a csak félig félkövéret alkalmazza a program.

 1. Jelölje ki a módosítandó szöveget.
 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Válasszon betűtípust a Karakter panel, a Vezérlőpult vagy a Tulajdonságok panel Betűcsalád menüjében, vagy szövegstílust a Szövegstílus menüben. (Macintosh rendszer esetén a betűcsalád-almenükben adható meg a szövegstílus.)

  • A Karakter panelen, a Vezérlőpulton vagy a Tulajdonságok panelen kattintson a betűcsalád neve elé, vagy gépelje be a stílus nevét (vagy duplán kattintson a benne szereplő első szóra), majd gépelje be a kívánt név első néhány karakterét. A név beírása közben az InDesign megjeleníti a beírt karaktereknek megfelelő betűcsalád- vagy szövegstílusneveket.

  • Válasszon betűtípust a Szöveg menü Betűtípus almenüjében. Az almenü használatával egyszerre lehet betűtípust és szövegstílust is választani.

Betűméret megadása

Alapértelmezés szerint a betűkészlet mérete pontokban van megadva (a pont a hüvely 1/72 része). 0,001-pontos lépésközzel 0,1 és 1296 pont között választhat betűméretet.

Megjegyzés:

A Fireworks alkalmazásban a betűnagyság alapértelmezés szerint képpontban van megadva.

 1. Jelölje ki a módosítani kívánt karaktereket vagy szövegobjektumokat. Ha nem jelöl ki szöveget, a betűméret csak az új szövegekre érvényesül.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • A Karakter panelen vagy a vezérlősoron állítsa be a betűméret értékét.

  • Válasszon méretet a Szöveg menüből elérhető Méret paranccsal. Az Egyéb beállítást választva új méretet adhat meg a Karakter panelen.

  Megjegyzés:

  A Beállítások párbeszédpanelen másik mértékegységet választhat a szöveghez. A Fireworks programban nincs ilyen lehetőség.

Műveletek hiányzó betűtípusokkal

Nem telepített betűtípusokat magukban foglaló dokumentumok megnyitásakor vagy elhelyezésekor a program üzenetben jelzi, hogy mely betűtípusok hiányoznak. Hiányzó betűtípust használó szövegrész kijelölésekor a Karakter és a vezérlőpult betűtípuslistájában zárójelben jelenik meg a betűtípus neve.

Az InDesign egy rendelkezésre álló betűtípussal helyettesíti a hiányzó betűtípusokat. Ilyen esetben kijelölhető a szöveg, és bármely más rendelkezésre álló betűtípus alkalmazható rá. A más betűtípusokkal helyettesített hiányzó betűtípusok a Szöveg menü Betűtípus almenüjének tetején, a Hiányzó betűtípusok nevű részben jelennek meg. A hiányzó betűtípusokkal formázott szöveg alapértelmezés szerint rózsaszín kiemeléssel látható.

Ha telepítve van egy adott TrueType betűtípus, a dokumentumban pedig ugyanazon betűtípus Type 1 (T1) verziója szerepel, a program hiányzóként jelöli a betűtípust.

A hiányzó betűtípusok kereséséhez és módosításához kattintson a Szöveg menü Betűtípus keresése parancsára. Ha a szóban forgó hiányzó betűtípus egy stílus része, a betűtípus a stílusban is frissíthető a stílusdefiníció módosításával.

Megjelenik az InDesign hiányzó betűtípusokra vonatkozó párbeszédablak, attól függetlenül, hogy az Adobe Fonts szolgáltatás engedélyezve van-e a Creative Cloud alkalmazásban. Ha le van tiltva, a Hiányzó betűtípusok párbeszédablakban lehetősége van engedélyezni az Adobe Fonts szolgáltatást.

Hiányzó betűtípusok elérhetővé tétele

 1. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Aktiválja a hiányzó betűtípusokat az Adobe Fonts szolgáltatásból. Bővebb tájékoztatásért lásd: Betűtípusok hozzáadása az Adobe Fonts szolgáltatásból.
  • Telepítse a hiányzó betűtípusokat.
  • Helyezze a hiányzó betűtípusokat az InDesign alkalmazásmappa Fonts almappájába. Az ebben a mappában található betűtípusok csak az InDesign alkalmazásban használhatók. További információt a Betűtípusok telepítése című témakör tartalmaz.
  • Aktiválja a hiányzó betűtípusokat egy betűtípus-kezelő programmal.

   

  Hiányzó betűtípusok
  Hiányzó betűtípusok

Megjegyzés:

Amennyiben nincs megfelelő hozzáférése a hiányzó betűtípusokhoz, keresse meg és cserélje le azokat a Betűtípus keresése paranccsal.

Helyettesített betűtípusok kiemelése a dokumentumban

Ha be van jelölve a Helyettesített betűtípusok jelölőnégyzet, akkor a hiányzó betűtípusokkal formázott szöveg a könnyebb azonosíthatóság végett rózsaszín kiemeléssel lesz látható.

 1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások > Kompozíció (Windows®) vagy az InDesign > Beállítások > Kompozíció (Mac OS®) lehetőséget.

 2. Válassza a Helyettesített betűtípusok lehetőséget, és kattintson az OK gombra.

Dokumentumtelepített betűtípusok

Az InDesign dokumentummal egy helyre mentett „Document Fonts” nevű mappa minden betűtípusa átmenetileg elérhető lesz egy dokumentum megnyitása után. A dokumentum elküldésekor vagy másik gépre áthelyezésekor a Csomag parancs készítheti el a „Document Fonts” mappát. (Mielőtt bármilyen dokumentum betűtípusát megosztja, ellenőrizze, hogy a betűtípus szoftverlicence azt engedélyezi.) Az Adobe Fonts szolgáltatásból aktivált betűtípusok nem másolhatók a Csomag paranccsal.

A „Document Fonts” nevű mappa betűtípusai nem egyenértékűek a normál, operációs rendszer betűtípusai között szereplő betűtípusokkal. Ezek ugyanis csak a dokumentum megnyitásával kerülnek telepítésre, és felülbírálják az azonos PostScript-nevű betűtípusokat. Ez a felülbírálás viszont csak dokumentumon belül érvényes. Az egyik dokumentum által telepített betűtípusok nem érhetők el egy másik dokumentumból. A dokumentum által telepített betűtípusok a dokumentum bezárásakor eltávolításra kerülnek. A dokumentumtelepített betűtípusokat a Betűtípusok menü egyik almenüje sorolja fel.

Egyes Type1 betűtípusok nem érhetők el a dokumentum számára. A Mac OS egyes betűtípusai sem érhetők el Windows alatt futó InDesign alkalmazásban.

A dokumentumtelepített betűtípusok használatáról szóló videót lásd: Fájlok megosztása a dokumentum betűtípusaihoz könnyű hozzáféréssel (videó).

Multiple Master betűtípusok

A Multiple Master betűtípusok testreszabható Type 1 típusú betűtípusok, amelyek betűjellemzőit a beállítható tervezési tengelyek (vonalvastagság, szélesség, stílus és optikai méret) szempontjából szokás vizsgálni.

A Multiple Master betűtípusok némelyikének optikaiméret-tengelye is van, amely révén egy adott mérethez tervezett, az optimális olvashatóságot szolgáló betűtípusok használhatók. Általánosságban elmondható, hogy az optikai méretet kisebb (például 10 pontos) betűtípusnál a nagyobb (például 72 pontos) betűtípusok optikai méretéhez viszonyítva vastagabb betűtalp és betűtest alkalmazásával, szélesebb karakterekkel, a vastag és a vékony vonalak közötti kisebb kontraszttal, magasabb x tengellyel és a betűk közötti kisebb térközzel érik el.

 1. Válassza a Szerkesztés > Beállítások > Szöveg (Windows) vagy az InDesign > Beállítások > Szöveg (Mac OS) lehetőséget.

 2. Jelölje be A pontos optikai méret automatikus használata jelölőnégyzetet, és kattintson az OK gombra.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat