עריכת PDF חתום | שאלות נפוצות

אם קובץ PDF נחתם באמצעות מזהה דיגיטלי או אישור, הוא ננעל כדי למנוע שינויים במסמך. המזהים הדיגיטליים או האישורים המשמשים לחתימה על קובצי PDF משמשים למטרה מסחרית ומשפטית וחלים על-פי חוק במדינות רבות.

האם באפשרותי לערוך PDF שחתמתי?

אם אתה החותם היחידי, באפשרותך להסיר את החתימה ולאחר מכן לעבוד על המסמך או לערוך את מסמך המקור.

כדי להסיר חתימה, לח. לחיצה ימנית על החתימה ובחר נקה חתימה.

נקה חתימה

אם קיבלת קובץ PDF חתום, באפשרותך לבקש מהחותם להסיר את החתימה ולשתף את קובץ ה-PDF או לבקש ממנו לשלוח לך עותק לא חתום של ה-PDF.

האם יש דרך לאחזר את ה-PDF שלא נחתם ולחתום עליו מחדש?

אם אתה החותם היחידי, באפשרותך להסיר את החתימה ולעבוד על המסמך. אם המסמך נחתם על-ידי אחרים, תוכל לבקש מהיוזם לשתף איתך עותק לא חתום או את מסמך המקור.

מה קורה אם PDF ננעל לאחר החתימה?

מעת לעת, אתה או החותם עשויים לבחור לנעול את המסמך לאחר החתימה. במקרה זה, המסמך זמין לקריאה בלבד וחל איסור לבצע שינויים נוספים; לא ניתן להוסיף למסמך אפילו חתימה. האפשרות נעל מסמך לאחר חתימה שימושית אם אתה הוא החותם האחרון או החותם היחידי.

Lock document after signing

מהם התרחישים שבהם קובץ PDF ננעל?

כאשר תחתום על PDF באמצעות המזהה הדיגיטלי שלך, ה-PDF יוגדר לקריאה בלבד עבור אחרים. אם קיבלת קובץ PDF שנחתם על-ידי אחרים באופן דיגיטלי, תוכל לחתום עליו, אך לא תוכל לערוך אותו.

בזמן החתימה על PDF, אם החותם בוחר לנעול את המסמך לאחר החתימה, המסמך הופך להיות זמין לקריאה בלבד עבור כולם, כולל החותם.

מה אם דרושות חתימות מרובות וה-PDF ננעל לאחר החתימה הראשונה?

אין לך אפשרות אחרת אלא ליצור שוב את ה-PDF או לבקש את ה-PDF מהבעלים באופן כללי, ה-PDF נעול לעריכה, אך לא לחתימה, אלא אם אתה או החותם הראשון בחרתם באפשרות נעל מסמך לאחר חתימה בזמן החתימה.

איך לטפל בנושאים האלה באופן יעיל יותר בעתיד?

לפני שתחתום על PDF, תוכל לשמור עותק של ה-PDF. בנוסף, בזמן החתימה על PDF, תתבקש לבצע שמירה בשם של ה-PDF. תוכל לבחור שם אחר, כך שקובץ ה-:PDF המקורי יישמר לא חתום.

אם אתה אחרים צפויים לחתום על ה-PDF, אל תבחר באפשרות נעל מסמך לאחר חתימה בתיבת הדו-שיח 'שמירה בשם' או בתיבת הדו-שיח 'חתימה על מסמך'.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?