קבעו את העדפות האימות שלכם מראש. כך תוכלו לוודא שהחתימות הדיגיטליות חוקיות כאשר אתם פותחים PDF ופרטי האימות מופיעים עם החתימה. לפרטים, ראו קביעת העדפות אימות חתימות.

כשחתימות דיגיטליות מאומתות, מוצג סמל בשרות ההודעות של המסמך כדי לציין את מצב החתימה. פרטים נוספים על מצב החתימה מופיעים בחלונית Signatures בתיבת הדו-שיח Signature Properties.

הגדרת אימות חתימות

כאשר מתקבל מסמך חתום, כדאי לאמת את החתימות שלו כדי לאמת את החותם ואת התוכן החתום. האימות יכול להתרחש באופן אוטומטי, אם כך קבעתם את תצורת היישום. כדי לקבוע את חוקיות החתימה יש לבדוק את המקוריות של מצב אישור המזהה הדיגיטלי של החתימה ואת שלמות המסמך:

 • אימות המקוריות מעיד על כך שאישור החותם או אישורי ההורה שלו קיימים ברשימת הזהויות האמינות של המאמת. האימות גם מציין אם אישור החתימה חוקי בהתבסס על תצורת Acrobat או Reader של המשתמש.

 • אימות שלמות המסמך מציין אם התוכן החתום השתנה לאחר שנחתם. כאשר התוכן משתנה, אימות שלמות המסמך קובע אם החותם מאשר שינויים מסוג זה.

קביעת העדפות אימות חתימות

 1. פתחו את תיבת הדו-שיח Preferences.
 2. מתחת Categories, בחרו Signatures.
 3. כדי להגיע אל Verification, לחצו על More.

 4. כדי לבצע אימות אוטומטי של כל החתימות ב- PDF בשעת פתיחת המסמך, בחרו Verify Signatures When The Document Is Opened. אפשרות זו נבחרה כברירת מחדל.

 5. בחרו אפשרויות אימות לפי הצורך ולחצו על OK.

  Verification Behavior

  When Verifying

  אפשרויות אלו מציינות שיטות שקובעות באיזה תוסף להשתמש לאימות חתימה. התוסף הנכון נבחר, בדרך כלל, אוטומטית. פנו למנהל המערכת לגבי דרישות מיוחדות של תוספים לאימות חתימות.

  Require Certificate Revocation Checking To Succeed Whenever Possible ...‎‏

  במהלך האימות, בדקו שהאישורים לא נמצאים ברשימת האישורים האסורים. אפשרות זו נבחרה כברירת מחדל. אם תבטלו את בחירת אפשרות זו, המערכת תתעלם ממצב הפסילה לגבי חתימות מאשרות. באישור חתימות, מצב הפסילה נבדק תמיד.

  Verification Time

  Verify Signatures Using

  בחרו אפשרות כדי לציין כיצד לבדוק את החתימה הדיגיטלית לצורך אימות. כברירת מחדל, ניתן לבדוק את התאריך והשעה בהתבסס על התאריך והשעה שבהם נוצרה החתימה. לחלופין, ניתן לערוך בדיקה המתבססת על התאריך והשעה הנוכחיים או על התאריך והשעה שקבע שרת חותמות הזמן כאשר המסמך נחתם.

  Use Expired Timestamps

  אפשרות זו משתמשת בתאריך ובשעה שמספקת חותמת הזמן או בתאריך ובשעה המוטמעים בחתימה, גם אם פג התוקף של אישור החתימה. אפשרות זו נבחרה כברירת מחדל. ביטול הבחירה של אפשרות זו מאפשר להתעלם מחותמות זמן שפג תוקפן.

  Verification Information

  מציין אם יש להוסיף פרטי אימות ל- PDF החתום. ברירת המחדל היא להתריע בפני המשתמש כאשר פרטי האימות תופסים נפח גדול מדי.

  Windows Integration

  ציינו אם אפשר לתת אמון בכל אישורי הבסיס בתכונה אישורי Windows בעת אימות חתימות ומסמכים מאושרים. בחירה באפשרויות אלה עלולה לפגוע באבטחה.

  הערה:

  לא מומלץ לתת אמון בכל אישורי הבסיס בתכונת אישורי Windows. אישורים רבים המופצים עם Windows נועדו למטרות אחרות מאשר קביעת זהויות אמינות.

קביעת רמת המהימנות של אישור

ב- Acrobat או ב- Reader, חתימה של מסמך שאושר או נחתם היא חוקית אם יש יחסי אמון ביניכם לבין החותם. רמת האמון של האישור מצביעה על הפעולות שבגינן אתה נותן אמון בחותם.

ניתן לשנות את קביעות האמון של אישורים כדי לאפשר פעולות ספציפיות. לדוגמה, ניתן לשנות את הקביעות כדי להפעיל תוכן דינמי ו- JavaScript מוטמע במסמך המאושר.

 1. פתחו את תיבת הדו-שיח Preferences.
 2. תחת Categories, בחרו Signatures.
 3. כדי להגיע אל Identities & Trusted Certificates, לחצו על More.
 4. בחרו באפשרות Trusted Certificates מצד שמאל.
 5. בחרו אישור מתוך הרשימה ולחצו על Edit Trust.
 6. בכרטיסיה Trust, בחרו באילו מהפריטים הבאים כדי לתת אמון באישור זה:

  Use This Certificate As A Trusted Root

  אישור בסיס הוא הרשות המקורית בשרשרת רשויות האישורים שהנפיקו את אישור זה. האמון שניתן באישור שורש יחול על כל האישורים שהנפיקה אותה רשות.

  Signed Documents Or Data

  הכרה בזהות החותם.

  Certified Documents

  המערכת תיתן אמון במסמכים שאושרו על ידי המחבר בחתימה. מתן אמון בחותם לאישור מסמכים, וקבלת פעולות שהמסמך המאושר מבצע.

  כאשר בוחרים באפשרות זו, האפשרויות הבאות הופכות זמינות:

  Dynamic content

  אפשרות להפעלת סרטים, צלילים ורכיבים דינאמיים אחרים במסמך מאושר.

  Embedded High Privilege JavaScript

  התרת הפעלת JavaScript הדורשת זכויות מיוחדות שמוטמעת במסמכי PDF. קובצי JavaScript עלולים לשמש למטרות מזיקות. כאמצעי זהירות, מומלץ לבחור באפשרות זו רק בשעת הצורך ובאישורים אמינים בלבד.

  Privileged System Operations

  אפשרות המאפשרת חיבורי אינטרנט, קובצי Script חוצי תחומים, הדפסות שקטות, הפניות לעצמים חיצוניים ופעולות של מתודולוגיית ייבוא/ייצוא במסמכים מאושרים.

  הערה:

  בחרו באפשרויות Embedded High Privilege JavaScript ו- Privileged System Operations עבור מקורות שאתם נותנים בהם אמון ועובדים איתם באופן הדוק בלבד. לדוגמה, השתמשו באפשרויות אלה עבור המעסיק או ספק השירות שלך.

 7. לחצו על OK, סגרו את תיבת הדו-שיח Digital ID and Trusted Certificate Settings ולאחר מכן לחצו על OK בתיבת הדו-שיח Preferences.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך לחתימות דיגיטליות בכתובת www.adobe.com/go/acrodigsig.

שימוש בחלונית Signatures לחתימות דיגיטליות

החלונית Signatures מציגה מידע אודות כל חתימה דיגיטלית במסמך הנוכחי ואת היסטוריית השינויים שבוצעו במסמך מאז החתימה מבוססת האישור הראשונה. לכל חתימה דיגיטלית יש סמל המזהה את מצב האימות שלה. פרטי האימות מוצגים מתחת לכל חתימה, וניתן לצפות בהם בעזרת הרחבת החתימה. כמו כן, החלונית Signatures מספקת מידע אודות זמן החתימה על המסמך, פרטי אמינות ופרטי החותם.

החלונית Signatures ב- Acrobat
אימות חתימות בחלונית Signatures

 1. בחרו View‏ > Show/Hide‏ > Navigation Panes‏ > Signatures או לחצו על הלחצן Signature Panel בסרגל ההודעות של המסמך.

הערה:

ניתן ללחוץ לחיצה ימנית על שדה חתימה בחלונית Signatures כדי לבצע את רוב המשימות הקשורות לחתימות, כולל הוספה, ניקוי ואימות של חתימות. במקרים מסוימים, שדה החתימה ננעל לאחר החתימה.

חתימה במצב Preview Document

אם שלמות המסמך חיונית לתהליך העבודה, השתמשו בתכונה Preview Document לצורך חתימה על מסמכים. תכונה זו מנתחת את המסמך כדי לגלות תוכן שעלול לשנות את מראה המסמך. לאחר מכן היא משמיטה תוכן מסוג זה, ומאפשרת לצפות במסמך ולחתום עליו כשהוא נמצא במצב סטטי ומאובטח.

התכונה Preview Document מאפשרת לכם לברר אם המסמך מכיל תוכן דינאמי או יחסי תלות חיצוניים. היא גם מאפשרת לכם לברר אם המסמך מכיל מבנים כגון שדות טפסים, מולטימדיה או JavaScript שעשויים להשפיע על המראה שלו. לאחר צפייה בדוח, ניתן ליצור קשר עם מחבר המסמך לגבי בעיות שצוינו בדוח.

כמו כן, ניתן להשתמש במצב Preview Document מחוץ לתהליך העבודה של החתימה כדי לבדוק את שלמות המסמך.

 1. פתחו את תיבת הדו-שיח Preferences.

 2. תחת Categories, בחרו Signatures.

 3. עבור Creation & Appearance, לחצו על More.

 4. עבור When Signing, בחרו View Documents In Preview Mode ולחצו על OK.

 5. ב- PDF, לחצו על שדה החתימה ובחרו Sign Document.

  תופיע שורת ההודעות של המסמך ובה תיאור של מצב העמידה בתקנים ואפשרויות.

 6. (אופציונלי) לחצו על View Report בשורת ההודעות של המסמך (אם זמינה) ובחרו בכל פריט ברשימה כדי להציג פרטים. כשתסיימו, סגרו את תיבת הדו-שיח PDF Signature Report.

 7. אם אתם סבורים כי המסמך עומד בכל הדרישות לשביעות רצונכם, לחצו על Sign Document בסרגל ההודעות של המסמך והוסיפו את החתימה הדיגיטלית שלכם.

 8. שמרו את ה- PDF בשם שונה מהשם המקורי וסגרו את המסמך בלי להכניס בו שינויים נוספים.

אישור PDF

כשמאשרים קובץ PDF, מאשרים את תוכנו. ניתן גם לציין את סוגי השינויים המותרים במסמך מבלי לפגוע באישורו. לדוגמה, נניח שמשרד ממשלתי יוצר טופס שבו שדות לחתימה. לאחר השלמת הטופס, המשרד מאשר את המסמך ומתיר למשתמשים רק לשנות שדות טופס ולחתום על המסמך. משתמשים יכולים למלא את הטופס ולחתום על המסמך. עם זאת, אם יסירו עמודים או יוסיפו הערות, ישתנה מצב האישור של המסמך.

ניתן להחיל אישור חתימה רק אם קובץ PDF עדיין אינו כולל חתימות כלשהן. חתימת אישור יכולה להיות גלויה או מוסתרת. סמל של סרט כחול בחלונית Signatures מעיד על חתימת אישור חוקית. דרושה חתימה דיגיטלית כדי להוסיף את חתימת האישור הדיגיטלית.

 1. הסירו תוכן שעשוי לפגוע באבטחת המסמך, כגון JavaScript, פעולות או מדיה מוטבעת.

 2. בחרו Tools >‏ Certificates כדי לפתוח את החלונית.

 3. לחצו על אחת מהאפשרויות הבאות:

  Certify (Visible Signature)‎

  מוסיף חתימת אישור בשדה של חתימה דיגיטלית קיימת (אם זמינה) או במיקום שתקבעו.

  Certify (Invisible Signature)‎

  מאשר את המסמך, אך החתימה שלכם מופיעה בחלונית Signatures בלבד.

 4. פעלו לפי ההנחיות על-גבי המסך כדי להוסיף את החתימה (אם רלוונטי), ציינו חתימה דיגיטלית וקבעו אפשרות עבור Permitted Actions After Certifying.

  הערה:

  אם הפעלתם את האפשרות When Signing: View Documents In Preview Mode מתוך Signature preferences, לחצו על Sign Document בשורת ההודעות של המסמך.

 5. שמרו את ה- PDF בשם שונה מהשם המקורי וסגרו את המסמך בלי להכניס בו שינויים נוספים. כדאי לשמור אותו כקובץ אחר כדי שתוכלו לשמור על המסמך הלא חתום המקורי.

הוספת חותמת זמן למסמך

Acrobat מספק למשמשים את היכולת להוסיף חותמת זמן של מסמך ל- PDF מבלי לדרוש לצידה גם חתימה מבוססת זהות. דרוש שרת חותמות זמן כדי להוסיף חותמת זמן ל- PDF. (ראו קביעת שרת חותמות זמן.) חותמת זמן מעידה על הקיום והמקוריות של המסמך בנקודת זמן ספציפית. חותמות זמן אלה עומדות בדרישות של תכונות חותמת הזמן והפסילה המתוארות בחלק 4 של תקן ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures ‏(PAdES). משתמשי Reader X (ואילך) יכולים גם להוסיף חותמת זמן למסמך אם הוא כולל תכונות תואמות Reader.

למידע נוסף על PAdES, ראו blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html

 1. פתחו את המסמך שברצונכם להוסיף לו חותמת זמן.

 2. בחרו Tools ‏> Certificates‏ > Time Stamp.

 3. בתיבת הדו-שיח Choose Default Timestamp Server, בחרו מהרשימה את שרת חותמות הזמן שנקבע כברירת מחדל, או הוסיפו שרת חותמות זמן חדש וקבעו אותו כברירת מחדל.

 4. לחצו על Next ושמרו את המסמך עם חותמת הזמן.

אימות של חתימה דיגיטלית

אם מצב החתימה אינו ידוע או לא אומת, אמתו את החתימה ידנית כדי לקבוע מה הבעיה ופתרון אפשרי. אם מצב החתימה אינו חוקי, צרו קשר עם בעל החתימה.

לקבלת מידע נוסף אודות אזהרות בנושא חתימות וחתימות חוקיות ולא חוקיות, עיינו במדריך לחתימות דיגיטליות בכתובת www.adobe.com/go/acrodigsig.

ניתן לבצע הערכה של חוקיות Digital Signature ו- Timestamp על-ידי בדיקת Signature Properties.

 1. קבעו העדפות לאימות חתימות. למידע נוסף, ראו קביעת העדפות לאימות חתימות.

 2. פתחו את קובץ ה- PDF שכולל את החתימה ולחצו עליה. תיבת הדו-שיח Signature Validation Status מתארת את תקפות החתימה.

 3. לקבלת מידע נוסף אודות Signature ו- Timestamp, לחצו על Signature Properties.

 4. עיינו ב- Validity Summary בתיבת הדו-שיח Signature Properties. ייתכן שהסיכום יציג אחת מההודעות הבאות:

  Signature date/time are from the clock on the signer's computer

  השעה מבוססת על הזמן המקומי במחשב של החותם.

  Signature is timestamped

  החותם השתמש בשרת חותמות זמן, ולפי הקביעות שלכם, יש לכם יחסי אמון עם שרת חותמת זמן זה.

  Signature is timestamped but the timestamp could not be verified

  כדי שתוכלו לאמת חותמות זמן, עליכם להשיג את האישור של שרת חותמות הזמן ולהוסיף אותו לרשימת הזהויות האמינות שלכם. בדקו זאת עם מנהל המערכת.

  Signature is timestamped but the timestamp has expired

  Acrobat ו- Reader מאמתים חותמות זמן בהתבסס על התאריך והשעה הנוכחיים. ההודעה מוצגת אם תוקף האישור של החותם שהוסיף את חותמת הזמן פג לפני השעה הנוכחית. כדי לאפשר ל- Acrobat או Reader לקבל חותמת זמן שפג תוקפה, בחרו באפשרות Use Expired Timestamps בתיבת הדו-שיח Signature Verification Preferences‏ (Preferences‏ > Signatures‏ > Verification‏: More). ‏Acrobat ו- Reader מציגים הודעת אזהרה כאשר מאמתים חתימות עם חותמות זמן שפג תוקפן.

 5. לקבלת פרטים אודות האישור של החותם, כגון קביעות אמון או מגבלות חוקיות של החתימה, לחצו על Show Signer’s Certificate בתיבת הדו-שיח Signature Properties.

  אם המסמך השתנה לאחר שנחתם, בדקו את הגרסה החתומה של המסמך והשוו אותה לגרסה הנוכחית.

הסרת חתימה דיגיטלית

לא ניתן להסיר חתימה, אלא אם כן אתם אלה שהוספתם אותה ומותקן במחשב שלכם המזהה הדיגיטלי המאפשר להוסיף אותה.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסיר חתימה דיגיטלית, לחצו לחיצה ימנית על שדה החתימה ובחרו Clear Signature.
  • כדי להסיר את כל החתימות הדיגיטליות ב- PDF, בחרו Clear All Signature Fields בתפריט האפשרויות בחלונית Signatures. (כדי לפתוח את החלונית Signatures, בחרו View >‏ Show/Hide >‏ Navigation Panes >‏ Signatures.)

הצגת גרסאות קודמות של מסמך שנחתם בחתימה דיגיטלית

בכל פעם שחותמים על מסמך באמצעות אישור, גרסה חתומה של ה- PDF בנקודת זמן זו נשמרת עם ה- PDF. כל גרסה נשמרת במצב של צירוף בלבד, כך שלא ניתן לשנות את המקור. ניתן לגשת לכל החתימות הדיגיטליות והגרסאות המתאימות להן מהחלונית Signatures.

 1. בחלונית Signatures, בחרו חתימה והרחיבו אותה ובחרו באפשרות View Signed Version מתוך התפריט Option .

  הגרסה הקודמת נפתחת בקובץ PDF חדש, ונתוני הגרסה ושם החותם מופיעים בשורת הכותרת.

 2. כדי לחזור למסמך המקור, בחרו בשם המסמך בתפריט Window.

השוואת גרסאות של מסמך חתום

לאחר שמסמך נחתם, ניתן להציג רשימה של השינויים שבוצעו במסמך לאחר הגרסה האחרונה.

 1. בחרו חתימה בחלונית Signatures.

 2. בחרו באפשרות Compare Signed Version To Current Version מתוך התפריט Option .

 3. לסיום, סגרו את המסמך הזמני.

מתן אמון באישור של חותם

כדי לתת אמון באישור יש צורך להוסיף אותו לרשימת הזהויות האמינות של המשתמש ב- Trusted Identity Manager ולקבוע את רמת האמון שלו באופן ידני. פעמים רבות, משתמשי קצה מחליפים אישורים לפי הצורך כאשר הם משתמשים באבטחת אישורים. לחלופין, הם מוסיפים אישורים ישירות מחתימות במסמכים חתומים ולאחר מכן קובעים רמות אמון. עם זאת, ארגונים רבים דורשים מהעובדים לאמת חתימות של אחרים מבלי לבצע כל פעולה ידנית. Acrobat נותן אמון בכל האישורים בפעולות חתימה ואישור כאשר הם כבולים לעוגן אמון. לכן מנהלי מערכת צריכים לקבוע מראש התקנות לקוח או לאפשר למשתמשי הקצה שלהם להוסיף עוגן אמון או כמה עוגנים. לקבלת מידע נוסף לגבי מתן אמון באישורים, ראו אודות חתימות מבוססות אישור.

תיקי PDF וחתימות דיגיטליות

ניתן להוסיף חתימה לקובצי PDF של רכיבים בתוך תיק PDF או להוסיף חתימה לתיק ה- PDF כולו. הוספת חתימה ל- PDF של רכיבים נועלת אותו כדי לא לאפשר עריכה ומאבטחת את התוכן שלו. לאחר שתוסיפו חתימה לכל קובצי ה- PDF של רכיבים, תוכלו להוסיף חתימה לתיק ה- PDF כולו כדי להפוך אותו לסופי. לחלופין, באפשרותכם להוסיף חתימה לתיק ה- PDF כולו כדי לנעול את התוכן של כל קובצי ה- PDF בו-זמנית.

 • כדי להוסיף חתימה ל- PDF של רכיבים, ראו חתימה על קובצי PDF. ה- PDF החתום נשמר אוטומטית בתיק ה- PDF.

 • כדי לחתום על תיק ה- PDF כולו, חתמו על עמוד השער (View‏ > Portfolio‏ > Cover Sheet). לאחר שתוסיפו חתימה לתיק ה- PDF כולו, לא תוכלו להוסיף חתימות למסמכים בקובצי PDF של רכיבים. עם זאת, תוכלו להוסיף חתימות נוספות לעמוד השער.

חתימות דיגיטליות בקבצים מצורפים לקובצי PDF שהם רכיב בתיק

ניתן להוסיף חתימות לקבצים מצורפים לפני שחותמים על עמוד השער. כדי להחיל חתימות על קובצי PDF מצורפים, פתחו את ה- PDF בחלון נפרד. לחצו לחיצה ימנית על הקובץ המצורף ובחרו Open File בתפריט ההקשר. כדי להציג חתימות בתיק ה- PDF, נווטו לעמוד השער כדי להציג את סרגל ההודעות של המסמך ואת החלון Signatures.

תיקי PDF חתומים ומאושרים

לתיק PDF שנחתם או אושר כראוי יש חתימה אחת או יותר המאשרת או מאמתת את תיק ה- PDF. החתימה בעלת החשיבות הרבה ביותר מוצגת ב- Signature Badge בסרגל הכלים. פרטי כל החתימות מופיעים בעמוד השער.

Signature Badge ב- Acrobat
ה- Signature Badge מציע דרך מהירה לאמת את האישור של תיק ה- PDF.

 • כדי להציג את שם הארגון או האדם שחתמו על תיק ה- PDF, רחפו עם העכבר מעל ל- Signature Badge.

 • כדי להציג פרטים על חתימה המופיעה ב- Signature Badge, לחצו על ה- Signature Badge. עמוד השער והחלון Signatures משמאל נפתחים ומציגים פרטים.

אם האישור של תיק ה- PDF הוא לא חוקי או שיש בעיה לגביו, ה- Signature Badge יציג סמל אזהרה. כדי להציג הסבר של הבעיה, רחפו עם העכבר מעל ל- Signature Badge שבו מופיע סמל האזהרה. קיימים סמלי אזהרה שונים למצבים שונים.

לקבלת רשימת אזהרות והסבר על כל אזהרה, עיינו ב- DigSig Admin Guide בכתובת www.adobe.com/go/acrodigsig.

חתימות בנתוני XML

‏Acrobat ו- Reader תומכים בחתימות בנתוני XML המשמשות לחתימה על נתונים בתבניות XML Forms Architectures ‏(XFA). מחבר הטופס מספק הוראות לחתימה, אימות וניקוי ב- XML עבור אירועי טפסים, כגון לחיצה על לחצן, שמירת קובץ או שליחה.

חתימות בנתוני XML עומדות בתקן W3C XML-Signature. בדומה לחתימות דיגיטליות בקובצי PDF, חתימות דיגיטליות ב- XML מבטיחות שלמות, אימות ומניעת דחייה במסמכים.

עם זאת, לחתימות PDF יש כמה מצבי אימות נתונים. חלק מהמצבים מופעלים כאשר משתמש משנה את התוכן החתום ב- PDF. לעומת זאת, לחתימות ב- XML יש רק שני מצבי אימות נתונים, חוקי ולא חוקי. המצב הלא חוקי מופעל כאשר משתמש משנה את התוכן החתום ב- XML.

קביעת אימות חותמות זמן לטווח ארוך

אימות חותמות לטווח ארוך מאפשר לכם לבדוק אם החתימה חוקית זמן רב לאחר שהמסמך נחתם. כדי להשיג אימות לטווח ארוך, יש להטמיע ב- PDF החתום את כל הרכיבים הנדרשים לאימות החתימה. הטמעת הרכיבים יכולה להתרחש בעת החתימה על המסמך או לאחר יצירת החתימה.

ללא מידע מסוים המצורף ל- PDF, ניתן לאמת את החתימה לזמן מוגבל בלבד. מגבלה זו מתרחשת מפני שבמוקדם ובמאוחר, פג התוקף של האישורים הקשורים לחתימה או שהם נפסלים. כאשר פג תוקף של אישור, הרשות שהנפיקה אותו כבר אינה חייבת לציין את מצב הפסילה שלו. ללא אישור מצב הפסילה, לא ניתן לאמת את החתימה.

הרכיבים הדרושים לקביעת מצב החוקיות של חתימה כוללים את שרשרת אישורי החתימה, מצב פסילת האישורים וייתכן שגם חותמת זמן. אם הרכיבים הדרושים זמינים ומוטמעים במהלך החתימה, ניתן לאמת את החתימה עם דרישה למשאבים חיצוניים לצורך האימות. Acrobat ו- Reader יכולים להטמיע את הרכיבים הדרושים, אם הם זמינים. יוצר ה- PDF חייב להפעיל זכויות שימוש עבור משתמשי Reader‏ (File‏ > Save As Other‏ > Reader Extended PDF).

הערה:

כדי להטמיע פרטי חותמת זמן, יש צורך בשרת חותמות זמן עם תצורה מתאימה. בנוסף, יש לבחור בקביעה Secure Time עבור זמן אימות החתימה (Preferences‏ > Security‏ > Advanced Preferences‏ > הכרטיסייה Verification). אישורי CDS יכולים להוסיף פרטי אימות, כגון פרטי פסילה וחותמת זמן למסמך מבלי לדרוש מהחותם לבצע פעולות של קביעת תצורה. עם זאת, החותם חייב להיות מחובר לאינטרנט כדי להשיג את המידע המתאים.

הוספת פרטי אימות בעת החתימה

 1. ודאו שהמחשב יכול להתחבר למשאבי הרשת המתאימים.

 2. ודאו שההעדפה Include Signature’s Revocation Status עדיין מסומנת (Preferences‏ > Signatures‏ > Creation & Appearances‏: More). העדפה זו נבחרה כברירת מחדל.

 3. חתמו על ה- PDF.

אם כל הרכיבים של שרשרת האישורים זמינים, המידע יתווסף ל- PDF באופן אוטומטי. אם נקבע שרת חותמות זמן, תתווסף גם חותמת הזמן.

הוספת פרטי אימות לאחר החתימה

בתהליכי עבודה מסוימים, פרטי אימות החתימה אינם זמינים בשלב החתימה, אך ניתן להשיג אותם בשלב מאוחר יותר. לדוגמה, עובד חברה יכול לחתום על חוזה באמצעות מחשב נייד בזמן טיסה. המחשב לא יכול לקיים תקשורת עם האינטרנט כדי להשיג מידע על חותמות זמן ומצב פסילה ולהוסיף אותו לחתימה. כאשר הגישה לאינטרנט מתאפשרת בשלב מאוחר יותר, כל מי שמאמת את החתימה יכול להוסיף את המידע ל- PDF. כל אימות עתידי של החתימה יוכל להשתמש במידע זה.

 1. ודאו שהמחשב יכול להתחבר למשאבי הרשת המתאימים ולאחר מכן לחצו לחיצה ימנית על החתימה ב- PDF.

 2. בחרו Add Verification Information.

המידע והשיטות ששימשו כדי לכלול את פרטי האימות לטווח ארוך (LTV) ב- PDF תואמים לחלק 4 של התקן ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures ‏(PAdES). לקבלת מידע נוסף, ראו blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html. הפקודה אינה זמינה אם החתימה לא חוקית או אם החתימה נחתמה באמצעות אישור בחתימה עצמית. הפקודה אינה זמינה גם במקרה שהתאריך והשעה של האימות זהים לתאריך ולשעה הנוכחיים.