סיכום תכונות | Bridge (מהדורת אוקטובר 2022)

למד אודות תכונות חדשות ושיפורים במהדורת אוקטובר 2022 של Bridge (גרסה 13)

חלוניות תוכן מרובות

במהדורה זו, Bridge מעניק את היכולת לפתוח שתי חלוניות תוכן או יותר. זה מקל על העתקה והדבקה של תוכן בין תיקיות או על השוואת קבצים בין תיקיות. כדי ליצור חלונית תוכן חדשה, בצע את הפעולות הבאות:

 • לחץ על הסמל   ליד השם של החלונית Content.

  יצירת תוכן חדש

 • לחץ על הסמל   לחץ השם של החלונית Content ובחר New Content Tab (כרטיסיית תוכן חדשה).

  יצירת תוכן חדש

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיקיה בחלונית Content או בחלונית Folder ופתח אותה בכרטיסיית תוכן חדשה.

  פתיחה בכרטיסיה חדשה

  פתיחה בכרטיסיית תוכן חדשה

 • עבור אל File ‏> New Content Tab או לחץ על Ctrl+Shift+T.

כמו בכל החלוניות האחרות, תוכל לארגן מחדש את החלונית ‎Content כדי שתתאים לזרימת העבודה שלך. אפשר לחלק אותה בכרטיסיות, למקם פריטים זה לצד זה או לבטל את העגינה ולהניח לה לצוף.

תוכל גם לשלוט בתיקיית ברירת המחדל שנפתחת עם חלונית התוכן החדשה מ-Preferences >‏ Content.

העדפות תוכן

בחר באפשרות Do not retain the Active Folder while Switching Workspaces (אל תשמור את התיקיה הפעילה בעת החלפת סביבות עבודה) אם אינך רוצה שהתיקיות מחלונית התוכן הפעילה יופיעו בסביבת העבודה החדשה.

הערה:
 • אם החלונית Content סגורה, תוכל לפתוח אותה מ-Windows ‏> Content.
 • רק חלונית תוכן אחת פעילה בזמן נתון, ומסומנת בריבוע כחול. כל חלוניות Bridge הנוספות, למשל סרגל הנתיב, החלונית Filter, החלונית Preview והחלונית Metadata  ישקפו את הפרטים של הנכסים המנוהלים בחלונית התוכן הפעילה.

הגדרת צגים מרובים

כעת תוכל להשתמש ב-Adobe Bridge במספר צגים באופן יעיל. בעת עבודה עם מספר צגים, חלון היישום מופיע בצג אחד, ותוכל למקם חלונות צפים בצג השני. 

הערה:

מיקומי החלוניות נשמרים עם סביבת העבודה. ניתן ליצור סביבות עבודה עם חלוניות צפות או עם חלוניות מעוגנות בצג שני ולשמור את סביבות העבודה בצג הכפול. לדוגמה, תוכל ליצרו סביבות עבודה מותאמות אישית לתצוגה מקדימה באמצעות עגינת החלונית Preview‏ בצג שני כדי לנווט בנכסים בצג הראשון כדי לראות תצוגה מקדימה גדולה יותר בצג השני.


התאמה אישית של ממשק המשתמש

כעת תוכל להתאים אישית את ממשק היישום לצורכי זרימת העבודה שלך באמצעות עגינה וביטול עגינה של כל חלונית, העברתן לקבוצות והסרתן מהן, או לבטל את העגינה כך שיצופו מעל חלון היישום.  כדי לבטל עגינה של חלונית, לחץ וגרור אותה מהקצה העליון שלה או השתמש באפשרות לביטול העגינה של החלונית מהתפריט.

עגינה, קיבוץ או הצפה של חלוניות

באפשרותך לבצע עגינה של חלוניות יחד, להעביר אותן לקבוצות או להוציא אותן מקבוצות, ולבטל את העגינה כך שירחפו מעל חלון היישום. כאשר אתה גורר חלונית, אזורי שחרור - אזורים שאליהם אפשר להעביר את החלונית - יודגשו. אזור השחרור שתבחר יקבע היכן תתווסף החלונית, והאם היא תעוגן או תקובץ עם חלוניות אחרות.

אזורי עגינה

אזורי העגינה קיימים לאורך קצוות של חלונית, קבוצה או חלון. עגינת חלונית מציבה אותה ליד הקבוצה הקיימת, ומשנה את הגודל של כל הקבוצות כדי לקבל את החלונית החדשה.

אזורי עגינה
גרירת חלונית (A) לאזור עגינה (B) כדי לעגן אותה (C)

אזורי קיבוץ

אזורי הקיבוץ קיימים במרכז חלונית או קבוצה, ולאורך אזור הכרטיסיות של חלוניות. שחרור חלונית באזור קיבוץ יערום אותה עם החלוניות האחרות.

אזורי קיבוץ
גרירת חלונית (A) אל אזור קיבוץ (B) כדי לקבץ אותה עם חלוניות קיימות (C)

למידע נוסף, ראה התאמת חלוניות.

שינוי קנה מידה של ממשק המשתמש

ניתן גם להגדיר את תצורת ההעדפות של שינוי קנה מידה ב-Bridge כדי לשנות באופן אחיד את קנה המידה של הממשק בהתאם לרזולוציית המסך שלך. בעבר, היה ניתן להגדיר את הממשק לגנה מידה אוטומטי, ב-100% או 200%. כעת יש לך גמישות לשנות את קנה המידה של הממשק יחד עם הטקסט. כדי לשנות את קנה המידה של ממשק המשתמש, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר Edit‏ > Preferences ‏> Interface (ב-Win) או Adobe Bridge ‏> Preferences ‏> Interface (ב-macOS).

 2. בתיבת הדו-שיח Preferences, בחר Interface.

 3. גרור את המחוון Scaling מ-Small ל-Large כדי לשנות את הגודל של כלים, טקסט ורכיבי UI נוספים.

  שינוי קנה מידה של ממשק משתמש

  הערה:

  השינוי יחול בהפעלה הבאה של Adobe Bridge.

  לקבלת מידע נוסף, ראה העדפות ממשק משתמש.


שיפור בשיוך סוגי קובץ

קיימים שיפורים רבים בתכונה File Type Associations (שיוכי סוגי קובץ) במהדורה זו לגבי יכולת גילוי, חיפוש ועוד.

כדי להציג את תיבת הדו-שיח File Type Associations, בצע את הפעולות הבאות:

 • נווט אל Edit ‏> Preferences‏ > File Type Associations (ב-Win) או אל Adobe Bridge‏ > Preferences ‏> File Type Associations (ב-macOS).
 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בחלונית Content, בחר Open With ולאחר מכן בחר Change Associations.

להלן חלק מהשיפורים ב-File Type Associations:

 • אפשרות חיפוש חדשה זמינה כעת בדו-שיח File Type Associations, שמאפשרת לך לדלג במהירות להרחבה או ליישום שאתה מחפש.
חיפוש

 • הרשימה File Type Associations תומכת כעת בבחירה, תיאורי כלים ובסימני ביקורת עבור הפריטים הנבחרים בתפריט הנפתח. נוסף גם קישור למידע נוסף להנחיות נוספות.
תפריט נפתח

 • נוספה גם אפשרות Browse חדשה בתפריט ההקשרי של קבצים בחלונית Content.
תפריט תלוי-הקשר

כאשר אתה מעיין ובוחר יישום לפתיחת הקובץ, Bridge מאפשר לך לבחור אם תרצה לפתוח את הקובץ עם יישום זה פעם אחת בלבד או תמיד. בחירת האפשרות Always מגדירה את השיוך עבור סוג קובץ זה.

Always open with this app (פתח תמיד עם יישום זה)


Always show subfolder contents (תמיד הצג תוכן של תיקיית משנה)

במהדורה זו, אפשרות חדשה, Always Show Items From Subfolders (תמיד הצג פריטים של תיקיית משנה) ,נוספה לתפריט ההקשרי   של החלונית Content. כדי להפעיל אפשרות זו, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר את האפשרות Show Items from Subfolders (הצג פריטים מתיקיות משנה) מהתפריט View.

  הצג פריטים מתיקיות משנה

 2. בחר Always Show Items from Subfolder (תמיד הצג פריטים מתיקיית משנה) מהתפריט ההקשרי.

  הצג תמיד תוכן מתיקיית משנה

  לאחר בחירת אפשרות זו, בכל פעם שתבחר תיקיה בחלונית Folders , בחלונית Favorite או בסרגל הנתיב, החלונית Active Content (תוכן פעיל) תציג את כל הפריטים מתיקיית המשנה.

אם אינך רוצה להציג עוד את התוכן של תיקיות משנה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בטל את הבחירה של Show Items from Subfolders (הצג פריטים מתיקיות משנה) מהתפריט View.

 2. לחץ על בסרגל העליון של החלונית Contentpanel.

  סגירת תיקיות משנה

הערה:
 • אם תפעיל אפשרות זו עבור תיקיות עם נכסים רבים, ייתכן שתקבל הודעה המצהירה שהפעלת אפשרות זו עשויה להשפיע על הביצועים של Bridge. היא שברגע שתבחר אפשרות זו, Bridge יוצר תמונות ממוזערות לתצוגה מקדימה כדי לפרט ולהציג את כל הפריטים, פעולה שיכולה להשפיע על הביצועים בהתאם לתצורת המערכת.
 • אפשרות זו היא ספציפית לחלונית תוכן. אם תפתח חלונית תוכן חדשה, עליך להפעיל אפשרות זו שוב.
 • אם תנווט באמצעות החצים קדימה ואחורה בסרגל העליון, האפשרות Show Items from Subfolder תבוטל.

ניהול סביבת עבודה

Bridge מספק כעת תיבת דו-שיח נפרדת כדי לשנות את סדר התצוגה של סביבות עבודה. תוכל גם לשלוט בסביבות העבודה שיופיעו בתפריט הגלישה או אפילו להסתיר סביבת עבודה כדי שלא תוצג בתפריט Workspaces (סביבות עבודה). כדי לערוך את סביבת העבודה בהתאם להעדפותיך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב-Bridge, נווט אל Windows > ‏Workspace > ‏Edit Workspace.
  ניהול סביבת עבודה

  לחץ על הסמל   ליד שם של סביבת עבודה ובחר Edit Workspaces..

  עריכת סביבות עבודה

 2. בתיבת הדו-שיח Edit Workspaces (עריכת סביבות עבודה), בצע את הפעולות הבאות:

  • גרור את סביבות העבודה הרצויות ולחץ על OK.
  • שינוי שם או מחיקה של סביבות עבודה מותאמות.
  • העבר את סביבת העבודה אל Overflow Menu (תפריט הגלישה) או אם אתה רוצה שסביבת העבודה תהיה מוסתרת, תוכל להעביר אותה אל Do Not Show (אל תציג).
  עריכת סביבת עבודה


שיפורים נוספים

החלף בין מצב מסך מלא לתצוגה רגילה באמצעות מקש Accent

כעת תוכל להרחיב כל חלונית כדי להציג אותה במצב מסך מלא ולהחליף בחזרה לתצוגה רגילה באמצעות לחיצה על מקש Accent (`). בדרך כלל, מקש זה ממוקם משמאל למקש של מספר אחד (1). מקש זה מוכר גם כמקש Back Quote או Tilde. לחץ על מקש Accent שוב כדי לשחזר את גודל החלונית.

הערה:

כאשר Adobe Bridge מותקן במחשב עם מקלדת שאינה מקלדת ארה"ב, ייתכן שהפקודה Maximize Or Restore Frame (הגדלה או שחזור של מסגרת) תמופה למקש שאינו מקש Accent. 

תמיכה מקורית ב-Apple silicon

כעת Bridge פועל באופן מקורי  במחשבי Apple עם שבב M1 ואילך של Apple silicon. 

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט