סביבות עבודה ב- Adobe Bridge

סקירה של סביבת העבודה

סביבת העבודה של Adobe Bridge מורכבת משלוש עמודות, או חלוניות, המכילות בעצמן חלוניות שונות. ניתן להתאים את סביבת העבודה של Adobe Bridge על-ידי הזזה או שינוי גודל של חלוניות. באפשרותך ליצור סביבות עבודה מותאמות אישית או לבחור מבין כמה סביבות עבודה מוגדרות מראש של Adobe Bridge.

Bridge_interface
ממשק המשתמש של Adobe Bridge

להלן הרכיבים העיקריים של סביבת העבודה של Adobe Bridge:

שורת תפריט

השתמש בשורת התפריט כדי לגשת לתפריטים File‏, Edit‏, View‏, Stacks‏, Label‏, Tools‏, Window ו- Help ולחץ על כל תפריט רצוי מביניהם כדי להציג את האפשרויות הזמינות הספציפיות ליישום בתפריטים הנפתחים.

סרגל היישום

מספק לחצנים לפעולות חיוניות, כגון פרסום ל- Adobe Stock ול- Adobe Portfolio, יצירת גיליון קשר של PDF, ניווט בהיררכיית התיקיות, החלפת סביבות עבודה וחיפוש קבצים.

סרגל הנתיב

מציג את הנתיב עבור התיקייה שאתה מציג ומאפשר לך לנווט בספרייה.

החלונית Favorites

מספקת גישה מהירה לתיקיות שבהן אתה מעיין לעתים קרובות.

החלונית Folders

מציגה את היררכיית התיקיות. השתמש בה כדי לנווט בין תיקיות.

החלונית Filter‏

מאפשרת לך למיין ולסנן קבצים המופיעים בחלונית Content.

החלונית Collections

מאפשרת לך ליצור, לאתר ולפתוח אוספים ואוספים חכמים.

החלונית ‎Content

מציגה קבצים שצוינו על-ידי לחצני תפריט הניווט, סרגל הנתיב, החלונית Favorites, החלונית Folders או החלונית Collections. השוליים והמרווחים בחלונית Content הותאמו ביעילות על מנת שניתן יהיה להציג יותר תמונות ממוזערות בתצוגת ברירת המחדל.

החלונית Publish‏

מאפשר לך להעלות תוכן ל- Adobe Stock ול- Adobe Portfolio מתוך Bridge. לפרטים עיין בפרסום תמונות ל- Adobe Stock ופרסום נכסים ל- Adobe Portfolio.
כדי להציג חלונית זו בסביבת עבודה כלשהי, בחר Publish Panel < Window.

החלונית Preview‏

מציגה תצוגה מקדימה של הקובץ או הקבצים שנבחרו. תצוגות מקדימות אינן מקושרות לתמונות הממוזערות המוצגות בחלונית Content והן גדולות מהן בדרך כלל. באפשרותך להקטין או להגדיל את התצוגה המקדימה על-ידי שינוי גודל החלונית.

החלונית Metadata‏

מכילה פרטי מטא-נתונים עבור הקובץ שנבחר. אם נבחרו קבצים מרובים, מצוינים נתונים משותפים (כגון מילות מפתח, תאריך יצירה והגדרת חשיפה).

החלונית Keywords‏

עוזרת לארגן את התמונות על-ידי שיוך מילות מפתח אליהן.

החלונית Output

מכיל אפשרויות ליצירת גיליון קשר של PDF. מופיעה כאשר סביבת העבודה Output נבחרת. לקבלת מידע נוסף, עיין ביצירת גיליון קשר של PDF בסביבת העבודה של Output.

חיפוש ב- Adobe Stock

בנוסף לחיפוש נכסים ב- Bridge או במחשב, ניתן להשתמש גם בתיבה Quick Search (בצד הימני של סרגל היישום) כדי לחפש תמונות, וקטורים ואיורים באיכות גבוהה ב- Adobe Stock. בעת החיפוש, התוצאות מופיעות באתר האינטרנט של Adobe Stock בדפדפן האינטרנט המהווה ברירת מחדל. לקבלת מידע נוסף על Adobe Stock, עיין בלמידה ותמיכה של Adobe Stock.

כדי לעבור בין חיפוש ב- Adobe Stock לאפשרויות החיפוש ב- Windows‏ (Win)/‏Spotlight ‏(Mac), השתמש ברשימה הנפתחת בתיבה Quick Search.

Bridge_search
אפשרות החיפוש של Adobe Stock

התאמת חלוניות

ניתן להתאים את חלון Adobe Bridge על-ידי הזזה ושינוי גודל של חלוניות. עם זאת, לא ניתן להזיז חלוניות מחוץ לחלון של Adobe Bridge.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • גרור כרטיסייה של חלונית לחלונית אחרת.
  • גרור את הסרגל המפריד האופקי בין החלוניות כדי להגדיל או להקטין את החלוניות.
  • גרור את הסרגל האנכי המפריד בין החלוניות לחלונית Content כדי לשנות את גודל החלוניות או את גודל החלונית Content.
  • הקש Tab כדי להציג או להסתיר את כל החלוניות פרט לחלונית המרכזית (החלונית המרכזית משתנה בהתאם לסביבת העבודה שנבחרה).
  • בחר Window ולאחר מכן בחר בשם החלונית שברצונך להציג או להסתיר.
  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ולחץ (Mac OS) על כרטיסיית חלונית ובחר בשם החלונית שברצונך להציג.

עבודה עם מועדפים

 • כדי לציין העדפות עבור מועדפים, בחר Edit >‏ Preferences ‏(Windows) או Adobe Bridge >‏ Preferences ‏(Mac OS). לחץ על General ובחר את האפשרויות הרצויות באזור Favorite Items של תיבת הדו-שיח Preferences.
 • כדי להוסיף פריטים ל- Favorites, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • גרור קובץ או תיקייה לחלונית Favorites מסייר Windows ‏(Windows), מ- Finder ‏(Mac OS), או מהחלונית Content או Folders של Adobe Bridge.
  • בחר קובץ, תיקייה או אוסף ב- Adobe Bridge ובחר File >‏ Add To Favorites.

הערה:

להסרת פריט מהחלונית Favorites, בחר אותו ובחר File >‏ Remove From Favorite. או לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control (‏Mac OS) ולחץ על הפריט, ובחר Remove From Favorites מהתפריט תלוי-ההקשר.

בחירה וניהול של סביבות עבודה

סביבת עבודה של Adobe Bridge היא תצורה או פריסה מסוימת של חלוניות. ניתן לבחור סביבת עבודה מוגדרת מראש או סביבת עבודה מותאמת אישית ששמרת בעבר.

על-ידי שמירת סביבות עבודה שונות של Adobe Bridge, ניתן לעבוד בפריסות שונות (ולעבור במהירות מפריסה לפריסה). לדוגמה, השתמש בסביבת עבודה אחת למיון תמונות חדשות ובסביבת עבודה אחרת לעבודה עם קובצי תמונה מקומפוזיציה של After Effects.

Adobe Bridge מספק את סביבות העבודה המוגדרות מראש הבאות:

Essentials

להצגת החלוניות Favorites, ‏Folders, ‏Filter, ‏Collections, ‏Content,‏ Preview, ‏Metadata ו- Keywords. זהו מרחב העבודה של ברירת המחדל.

ספריות

הצגת החלוניות Library‏, Preview‏, Folders‏, Content ו-Metadata . בנוסף, הצגת התצוגה המקדימה של קבצים שנבחרו בחלונית Preview .

Filmstrip

להצגת תמונות ממוזערות בשורה אופקית נגללת (בחלונית Content) ביחד עם תצוגה מקדימה של העצם שנבחר כעת (בחלונית Preview). מוצגות גם החלוניות Favorites, ‏Folders, ‏Filter ו- Collections.

Output

הצגת אפשרויות ליצירת גיליון קשר של PDF.

Metadata

להצגת החלונית Content בתצוגה List, יחד עם החלוניות Favorites, ‏Metadata ו- Filter.

Keywords

להצגת החלונית ‏Content בתצוגה ‏Details יחד עם החלוניות ‏Favorites, ‏Keywords ו-  Filter.

Preview

להצגת חלונית Preview גדולה; חלונית Content צרה ואנכית בתצוגה Thumbnails; והחלוניות Favorites,‏ Folders,‏ Filter ו- Collections‏.

Light Table

להצגת החלונית Content בלבד. הקבצים מוצגים בתצוגה Thumbnails.

Folders

להצגת החלונית Content בתצוגה Thumbnails, ביחד עם החלוניות Favorites ו- Folders.

הערה:

ב- Mac OS, הקשה על Command+F5 לטעינת סביבת העבודה של Keywords מפעילה את Mac OS VoiceOver כברירת מחדל. כדי לטעון את סביבת העבודה Preview באמצעות קיצור המקשים, השבת תחילה את קיצור המקשים של VoiceOver בהעדפות קיצורי המקשים של Mac OS. לקבלת הוראות, עיין בעזרה של Mac OS.

 • כדי לבחור סביבת עבודה, בחר Window >‏ Workspace, ובחר את סביבת העבודה הרצויה. לחלופין, לחץ על אחד מלחצני סביבת העבודה בסרגל היישום של Adobe Bridge.

הערה:

גרור את הסרגל האנכי משמאל ללחצני סביבת העבודה כדי להציג יותר או פחות לחצנים. גרור את הלחצנים כדי לשנות את הסדר שלהם.

 • כדי לשמור את הפריסה הנוכחית כסביבת עבודה, בחר Window >‏ Workspace >‏ New Workspace. בתיבת הדו-שיח New Workspace, הזן שם לסביבת העבודה, ציין אפשרויות ולחץ על Save.
 • כדי למחוק או לשחזר סביבת עבודה מותאמת אישית, בחר Window >‏ Workspace ולאחר מכן בחר את אחת מהפקודות הבאות:

Delete Workspace

למחיקת סביבת העבודה השמורה. בחר את סביבת העבודה מהתפריט Workspace בתיבת הדו-שיח Delete Workspace ולחץ על Delete.

Reset Workspace

לשחזור סביבת העבודה השמורה שנבחרה כעת להגדרות ברירת המחדל.

Reset Standard Workspace

לשחזור הגדרות ברירת המחדל עבור סביבות העבודה המוגדרות מראש של Adobe ‏(Essentials,‏ Output וכדומה).

ניהול צבע

אם אתם משתמשים ב- Adobe Creative Cloud, באפשרותכם להשתמש ב- Adobe Bridge כדי לסנכרן באופן אוטומטי קביעות צבע בין יישומים. סנכרון זה מבטיח שמירה על מראה צבעים אחיד בכל יישומי Adobe עם ניהול צבע.

אם קביעות הצבע אינן מסונכרנות, תופיע הודעת אזהרה בראש תיבת הדו-שיח Color Settings בכל יישום. Adobe ממליצה לסנכרן את קביעות הצבע לפני שאתה עובד עם מסמכים חדשים או קיימים.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר Edit ‏> Color Settings.
  • לחץ על Control+Shift+K‏ (Windows) או Command+Shift+K ‏(macOS).
 2. בחרו קביעת צבע מהרשימה ולחצו על Apply.

  הערה:

  בחר Show Expanded List of Color Settings Files כדי להרחיב את הרשימה.

שינוי הגדרות שפה

Adobe Bridge יכול להציג תפריטים, אפשרויות ותיאורי כלים במגוון שפות. ניתן גם להורות ל- Adobe Bridge להשתמש בשפה מסוימת לקיצורי מקשים.

 1. בחר Edit > ‏Preferences ‏(Windows) או Adobe Bridge > ‏Preferences ‏(Mac OS), ולחץ על Advanced.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:
  • בחר שפה מתפריט Language להצגת תפריטים, אפשרויות ותיאורי כלים בשפה שנבחרה.
  • בחר שפה מתפריט Keyboard לשימוש בהגדרות המקלדת של שפה שנבחרה לקיצורי מקשים.
 3. לחץ על הלחצן OK והפעל את Adobe Bridge מחדש.

  השפה החדשה תיכנס לתוקף בפעם הבאה שתפעיל את Adobe Bridge.

הפעלת סקריפטים של אתחול

ניתן להפעיל או לבטל סקריפטים של אתחול בהעדפות של Adobe Bridge. הסקריפטים המפורטים משתנים בהתאם לרכיבי Creative Suite®‎ שהתקנת. בטל סקריפטים של אתחול לשיפור הביצועים או לפתרון התנגשויות בין סקריפטים.

 1. בחר Edit > ‏Preferences ‏(Windows) או Adobe Bridge > ‏Preferences ‏(Mac OS), ולחץ על Startup Scripts.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר או בטל את הבחירה של הסקריפטים הרצויים.
  • להפעלה או ביטול של כל הסקריפטים, לחץ על Enable All או Disable All.
  • לחץ על Reveal My Startup Scripts כדי לעבור אל התיקייה Adobe Bridge Startup Scripts בכונן הקשיח.

תמיכה בצגי HiDPI ו- Retina

הוצג במהדורת Bridge CC 2015 6.3

צגי Retina של Apple וצגי HiDPI מאפשרים להציג יותר פיקסלים על המסך שלך. כדי להפיק תועלת מההתקדמות בטכנולוגיית התצוגה ברזולוציה גבוהה, Adobe Bridge כולל תמיכה מקורית עבור תצוגות צג ברזולוציה גבוהה הפועלות ב- Windows וב- Mac OS X (לדוגמה, MacBook Pro עם צג Retina).

Bridge מודע להגדרות שונות של נקודות לאינץ' (DPI) בצגים. בזמן עבודה על צג של HiDPI המוגדר לערך DPI של 150% ומעלה, ממשק המשתמש של Bridge משנה באופן אוטומטי את קנה המידה ל- 200% כדי שתוכל להמשיך לראות רכיבי UI חדים וברורים, גודל גופן קריא וסמלים מלוטשים במגוון רחב של הגדרות צג DPI.

הערה:

Bridge תומך ברזולוציית מסך מינימלית של ‎2560 x 1600. עבודה עם צגי HiDPI בעלי רזולוציית מסך המוגדרת לפחות מ- ‎2560 x 1600 חותכת את ממשק המשתמש של Bridge, וייתכן שחלק מהפריטים לא ייכנסו למסך.

העדפות שינוי קנה מידה של ממשק משתמש

הודות לתמיכה ב- DPI גבוה הזמינה ב- Windows, קנה המידה של ממשק המשתמש של Bridge משתנה ל- 200% בצגי HiDPI. עם זאת, Bridge גם מאפשר לך להגדיר את העדפת שינוי קנה המידה באופן ידני:

 1. בחר Edit‏ > Preferences‏ > Interface.

 2. בתיבת הדו-שיח Preferences, לחץ על Interface.

  Appearance:

  בחר Color Theme תחת Appearance מחלונית ההקשר שתיפתח. השתמש במחוון Image Backdrop כדי להתאים את רמות הניגודיות ברקע של החלוניות Content ו- Preview בהתאם להעדפות שלך. צבע הרקע שתתאים אינו קשור לערכת הצבעים שנבחרה עבור הממשק. בנוסף, הצבע של שורת התפריט תואם לערכת הצבעים שנבחרה עבור הממשק ב- Windows 10 וב- macOS. 

  האפשרות User Interface Scaling בהעדפות Bridge
  הגדרה של העדפות Interface תחת Appearance

  טקסט:

  בחר Text Size תחת Text מחלונית ההקשר שתיפתח. ברשימה הנפתחת User Interface Scaling, בחר באחת מהאפשרויות הבאות של שינוי קנה מידה:

  • Auto: (ברירת מחדל) משנה באופן אוטומטי את קנה המידה של Bridge בהתבסס על הגדרת ה-DPI של הצג: 
   1. 200% ב- DPI ‏>= 150% 
   2. 100% ב- DPI ‏< 150%
  • 100%: פותחת את היישום Bridge בקנה מידה של 100%. בחר אפשרות זו כדי לחזור למראה מלפני HiDPI.
  • 200%: פותחת את היישום Bridge בקנה מידה של 200%. בחר באפשרות זו בעת עבודה עם צגי HiDPI.

  הערה:

  בחירה באפשרות קנה המידה של 200% בעת עבודה עם צגים שאינם מסוג HiDPI חותכת את ממשק המשתמש.

  האפשרות User Interface Scaling בהעדפות Bridge
  הגדרה של העדפות Interface תחת Text
 3. לחץ על OK. הפעל מחדש את Bridge.

  שינוי קנה המידה ייכנס לתוקף בפעם הבאה שתפעיל את Adobe Bridge.

שחזור העדפות

הגדרות תוכנית רבות מאוחסנות בקובץ ההעדפות של Adobe Bridge, לרבות אפשרויות תצוגה, Adobe Photo Downloader, ביצועים וטיפול בקבצים.

שחזור העדפות מחזיר את ההגדרות לברירת המחדל שלהן ויכול לתקן בדרך כלל התנהגות חריגה של יישומים.

 1. החזק את מקש Ctrl‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) לחוץ בעת הפעלת Adobe Bridge.
  ResetPreferences
  Restore Settings dialog
 2. בתיבת הדו-שיח Reset Settings, בחר אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

  Reset Preferences

  להחזרת העדפות לברירות המחדל של היצרן. ייתכן שתוויות ודירוגים מסוימים יאבדו. Adobe Bridge יוצר קובץ העדפות כאשר הוא מופעל.

  ניקוי לצמיתות של כל קובצי המטמון המקומי

  ניקוי לצמיתות של כל המטמון המקומי עוזר כאשר Adobe Bridge לא מציג תמונות ממוזערות בצורה נכונה. Adobe Bridge יוצר מחדש את המטמון בעת ההפעלה.

  Reset Standard Workspaces

  להחזרת סביבות עבודה מוגדרות מראש של Adobe לתצורות ברירת המחדל של היצרן.

 3. לחץ על OK, או לחץ על Cancel כדי לפתוח את Adobe Bridge מבלי לאפס העדפות.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת