מדריך למשתמש ביטול

הצגה וניהול של קבצים ב- Adobe Bridge

 1. מדריך למשתמש של Bridge
 2. הקדמה
  1. מה חדש ב-Bridge
  2. דרישות המערכת של Bridge
  3. סביבת העבודה של Adobe Bridge
  4. ייבוא תמונות באמצעות Photo Downloader
  5. ארגון תוכן ומשאבים באמצעות Adobe Bridge
 3. עבודה עם נכסים
  1. Creative Cloud Libraries ב-Bridge
  2. יצירת גיליון קשר של PDF בסביבת העבודה של Output
  3. הצגה וניהול של קבצים ב- Adobe Bridge
  4. עבודה עם מטא-נתונים ב-Adobe Bridge
  5. עבודה עם מטמון של Adobe Bridge
  6. שימוש במילות מפתח ב- Adobe Bridge
  7. הפעלת Adobe Bridge
  8. התאמת התצוגה של החלונית Content של Adobe Bridge
  9. הצגת תמונות בתצוגה מקדימה ועריכת שעת הלכידה
  10. שימוש באוספים ב- Adobe Bridge
  11. אוספי קבצים ב- Adobe Bridge
  12. הפיכת משימות לאוטומטיות ב-Adobe Bridge
  13. Workflow Builder
  14. תצוגה מקדימה של קובצי מדיה דינמיים ב-Adobe Bridge
  15. יצירת גלריות אינטרנט וקובצי PDF
  16. עבודה עם מטמון משותף של Bridge
  17. ניהול מטמון מדיה
 4. Bridge ויישומי Adobe אחרים
  1. עבודה עם Adobe Media Encoder
  2. עבודה עם Adobe Premiere Pro
 5. ייצוא ופרסום
  1. המרת נכסים באמצעות החלונית Export
  2. פרסום תמונות ב- Adobe Stock
  3. פרסום נכסים בקו המוצרים של Adobe
 6. קיצורי מקשים
  1. קיצורי מקשים ב- Adobe Bridge
  2. חקור את Keyboard Shortcuts ב-Adobe Bridge
 7. תוכנת Adobe Camera Raw
  1. ניהול הגדרות Camera Raw
  2. סיבוב, חיתוך והתאמה של תמונות
  3. תיקון תמונות בעזרת הכלי Enhanced Spot Removal ב-Camera Raw
  4. מסנן רדיאלי ב- Camera Raw
  5. תיקון אוטומטי של פרספקטיבה ב-Camera Raw
  6. יצירת פנורמות
  7. גרסאות עיבוד ב- Camera Raw
  8. ביצוע התאמות מקומיות ב- Camera Raw

 

כדי לנווט בין קבצים ותיקיות, ניתן לבצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר תיקייה בחלונית Folders. הקש על מקשי חץ למטה וחץ למעלה בחלונית Folders כדי לנווט בספרייה. הקש על מקש חץ ימינה כדי להרחיב תיקייה. הקש על מקש חץ שמאלה כדי לכווץ תיקייה.

 • בחר פריט בחלונית Favorites.

 • בחר את הלחצן Go To Parent Or Favorites או על הלחצן Reveal Recent בסרגל היישום ובחר פריט.

  עצה: כדי לגלות קובץ במערכת ההפעלה, בחר אותו ובחר File‏ > Reveal In Explorer‏ (Windows) או File‏ > ‏Reveal In Finder ‏(Mac OS‏).

 • לחץ על הלחצן Go Back או על הלחצן Go Forward בסרגל היישום כדי לנווט בין תיקיות שביקרת בהן לאחרונה.

 • לחץ פעמיים על תיקייה בחלונית Content כדי לפתוח אותה.

  עצה: הקש Ctrl ולחץ פעמיים ‏(Windows) או הקש Command ולחץ פעמיים ‏(Mac OS) על תיקייה בחלונית Content כדי לפתוח תיקייה זו בחלון חדש.

 • גרור תיקייה מ- Windows Explorer ‏(Windows) או Finder ‏(Mac OS) לסרגל הנתיב כדי לעבור אל מיקום זה ב- Adobe Bridge.

 • גרור תיקייה מ- Windows Explorer ‏(Windows) או Finder ‏(Mac OS) אל החלונית Preview כדי לפתוח אותה. ב- Mac OS, ניתן גם לגרור תיקייה מ- Finder אל סמל Adobe Bridge כדי לפתוח אותה.

 • השתמש בסרגל הנתיב כדי לנווט:
  • בחר פריט בסרגל הנתיב כדי לעבור אליו.

  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ולחץ ‏(Mac OS) על פריט בסרגל הנתיב כדי להפעיל "שיוט" בתיקייה. השיוט בתיקייה מאפשר לך לראות את תיקיות המשנה של הפריט שנבחר ולעבור אליהן. ניתן גם ללחוץ על חץ המצביע ימינה  בסרגל הנתיב כדי לשייט בתיקיות המשנה של הפריט הקודם.

  • גרור פריט מהחלונית Content אל סרגל הנתיב כדי לעבור אל מיקום זה.

  • בחר את הפריט האחרון בסרגל הנתיב כדי לערוך את הנתיב. כדי לחזור למצב הסמל, הקש Esc.

הערה:

(Mac) בעת הניסיון לנווט למיקום הכונן של שירותים, כגון Dropbox ו- iCloud, ב- Bridge — ודא שתיקיית הספרייה של המשתמש נגישה. כברירת מחדל, תיקיית הספרייה של המשתמש מוסתרת ב-Mac OS X 10.7 ובמהדורות שאחריה. כדי לגשת לתוכן בתיקיית הספרייה, ראה איני מצליח לראות את קובצי הספרייה של המשתמש ב- Mac OS X 10.7 ואילך.

הערה:

הצג או הסתר את סרגל הנתיב על-ידי בחירה ב- Window > ‏Path Bar.

הצגת תוכן של תיקיות משנה

ניתן להורות ל- Adobe Bridge להציג תיקיות ותיקיות משנה בתצוגה "שטוחה" רציפה אחת. תצוגה שטוחה מציגה את כל התוכן של תיקייה, כולל תיקיות המשנה שבה, כך שאין צורך לנווט בתיקיות המשנה.

 1. כדי להציג תוכן של תיקיות בתצוגה שטוחה, בחר View ‏> Show Items From Subfolders (הצג פריטים מתיקיות משנה).

  בחר את Show Items מ-Subfolders כדי להציג את התוכן של תיקיות.
  בחר את Show Items מ-Subfolders כדי להציג את התוכן של תיקיות.

 2. בחר את האפשרות Always Show Items from Subfolders, אם ברצונך להציג את כל הפריטים מתיקיית המשנה בכל פעם שאתה בוחר תיקיה בחלונית Folders, בחלונית Favorite או בסרגל הנתיבים.

  בחר את Always Show Items מתיקיות משנה כדי להציג את כל הפריטים מתיקיית המשנה.
  בחר את Always Show Items מתיקיות משנה כדי להציג את כל הפריטים מתיקיית המשנה.

אם אינך רוצה להציג עוד את התוכן של תיקיות משנה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בטל את הבחירה של Show Items from Subfolders (הצג פריטים מתיקיות משנה) מהתפריט View.

 2. בחר את בסרגל העליון של החלונית Contentpanel.

הערה:
 • אם תפעיל אפשרות זו עבור תיקיות עם נכסים רבים, ייתכן שתקבל הודעה המצהירה שהפעלת אפשרות זו עשויה להשפיע על הביצועים של Bridge. הסיבה לכך היא שברגע שתבחר אפשרות זו, Bridge יוצר תמונות ממוזערות לתצוגה מקדימה כדי לפרט ולהציג את כל הפריטים.
 • אפשרות זו היא ספציפית לחלונית תוכן. אם תפתח חלונית תוכן חדשה, עליך להפעיל אפשרות זו שוב.
 • אם תנווט באמצעות החצים קדימה ואחורה בסרגל העליון, האפשרות Show Items from Subfolder  תושבת.

פתיחת קבצים ב- Adobe Bridge

ניתן לפתוח קבצים ב- Adobe Bridge, גם אם הם לא נוצרו בתוכנות Adobe. בעת פתיחת קובץ באמצעות Adobe Bridge, הקובץ נפתח ביישום שבו הוא נוצר במקור או ביישום שתציין. ניתן גם להשתמש ב- Adobe Bridge למיקום קבצים במסמך פתוח ביישום של Adobe.

בחר קובץ ובצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר ‏‏‏‏File‏‏ > Open.

 • הקש Enter ‏(Windows) או Return ‏(Mac OS).

 • הקש Ctrl+מקש חץ למטה (Windows) או Command+מקש חץ למטה (Mac OS).

 • לחץ פעמיים על הקובץ בחלונית Content.

 • בחר File > ‏Open With, ולאחר מכן את שם היישום שבעזרתו יש לפתוח את הקובץ.

 • גרור את הקובץ לסמל של יישום כלשהו.

 • בחר File > ‏Open In Camera Raw כדי לערוך את הגדרות Camera Raw עבור הקובץ.

 • כדי לפתוח תמונות ממצלמה דיגיטלית בתוך Adobe Bridge, השתמש ב- Adobe Photo Downloader. לקבלת מידע נוסף, ראה קבלת תמונות ממצלמה דיגיטלית או מקורא כרטיסים לתוך Adobe Bridge.
 • בחר File ‏> Import From Devices כדי לקבל מדיה לתוך Adobe Bridge ב- Mac OS 10.11.x מההתקנים הבאים:
  • מצלמות דיגיטליות והתקנים ניידים של Android שמחוברים במצב PTP‏ (Picture Transfer Protocol) או MTP ‏(Media Transfer Protocol)
  • התקנים ניידים של iOS

לקבלת מידע נוסף, ראה ייבוא מהתקן ב- Mac OS 10.11.x.

שינוי שיוכים של סוג קובץ

בחירת היישום שבו ייפתח סוג קובץ מסוים משפיעה רק על הקבצים שאתה פותח ב- Adobe Bridge ודורסת את הגדרות מערכת ההפעלה.

 1. בחר ‏‏Edit >‏‏ Preferences‏‏ (Windows)‏‏‏‏ או Adobe Bridge > ‏‏Preferences ‏‏(macOS), ובחר File Type Associations.

 2. לחץ על שם היישום (או על None) ולחץ על Browse לאיתור היישום שברצונך להשתמש בו. באפשרותך גם להשתמש באפשרות Search כדי לדלג אל התוסף או האפליקציה שאתה מחפש.

 3. לאיפוס שיוכי סוג הקובץ להגדרות ברירת המחדל שלהם, לחץ על Reset To Default Associations.

 4. כדי להסתיר סוגי קבצים ללא יישומים משויכים, בחרHide Undefined File Associations (הסתר שיוכי קבצים שאינם מוגדרים).

כאשר אתה מעיין ובוחר יישום לפתיחת הקובץ, Bridge מאפשר לך לבחור אם תרצה לפתוח את הקובץ עם יישום זה פעם אחת בלבד או תמיד. בחירת האפשרות Always מגדירה את השיוך עבור סוג קובץ זה.

מיקום קבצים ביישום אחר

 • בחר את הקובץ ב-Adobe Bridge ובחר File‏ > Place ולאחר מכן את שם היישום. לדוגמה, ניתן להשתמש בפקודה זו למיקום תמונת JPEG ב- Adobe Illustrator.
 • גרור קובץ מ- Adobe Bridge לתוך היישום הרצוי. בהתאם לקובץ, ייתכן שיהיה עליך לפתוח תחילה את המסמך שבו ברצונך למקם את הקובץ.

חיפוש קבצים ותיקיות ב- Adobe Bridge

באפשרותך לחפש קבצים ותיקיות בעזרת Adobe Bridge באמצעות צירופים רבים של קריטריוני חיפוש. ניתן לשמור קריטריוני חיפוש כאוסף חכם, שהוא אוסף הנשאר מעודכן בקבצים העומדים בקריטריונים שצוינו.

הערה:

(Mac) בעת הניסיון לנווט למיקום הכונן של שירותים, כגון Dropbox ו- iCloud, ב- Bridge — ודא שתיקיית הספרייה של המשתמש נגישה. כברירת מחדל, תיקיית הספרייה של המשתמש מוסתרת ב-Mac OS X 10.7 ובמהדורות שאחריה. כדי לגשת לתוכן בתיקיית הספרייה, ראה איני מצליח לראות את קובצי הספרייה של המשתמש ב- Mac OS X 10.7 ואילך.

 1. בחר Edit > ‏‏Find

 2. בחר את התיקיה שבה ברצונך לחפש.

 3. בחר קריטריוני חיפוש על-ידי בחירת אפשרויות והגבלות מתפריטי Criteria. הזן טקסט לחיפוש בתיבת הטקסט מימין.
 4. להוספת קריטריוני חיפוש, לחץ על סימן הפלוס (+). להסרת קריטריוני חיפוש, לחץ על סימן המינוס (-).

 5. בחר אפשרות מהתפריט Match כדי לציין אם תוצאות החיפוש צריכות להתאים לאחד מהקריטריונים או לכולם.

 6. בחר Include All Subfolders להרחבת החיפוש לכל תיקיות המשנה שבתיקיית המקור. (אופציונלי) 

 7. בחר Include Non-Indexed Files כדי לציין ל- Adobe Bridge לחפש קבצים המאוחסנים במטמון וקבצים שאינם במטמון. חיפוש קבצים שאינם במטמון (בתיקיות שטרם עיינת בהן ב- Adobe Bridge) הוא איטי יותר מחיפוש בקבצים המאוחסנים במטמון. (אופציונלי) 

 8. בחר Find

 9. כדי לשמור את קריטריוני החיפוש, לחץ על הלחצן New Smart Collection בחלונית Collections כש- Adobe Bridge מציג את תוצאות החיפוש. תיבת הדו-שיח Smart Collection כוללת את קריטריוני החיפוש שלך באופן אוטומטי. מקד את הקריטריונים אם תרצה ולחץ על Save.
  הקלד שם עבור האוסף החכם בחלונית CollectionsOS והקש Enter‏ (Windows) או Return ‏‏(Mac OS). (אופציונלי) 

  קבל מידע נוסף על יצירת אוסף חכם.

השתמש בשדה Quick Search בסרגל היישום כדי לחפש קבצים ותיקיות ב- Adobe Bridge.‏ Quick Search מאפשר לך לחפש באמצעות מנוע החיפוש של Adobe Bridge או Windows Desktop Search ‏(Windows‏)‏ או Spotlight‏ (Mac OS). המנגנון של Adobe Bridge מחפש שמות קובץ ומילות מפתח. מנועי מערכת ההפעלה מחפשים שמות קובץ, שמות תיקיות ומילות מפתח של תמונות. פעולת החיפוש ב- Adobe Bridge מחפשת בתיקייה שנבחרה ובכל תיקיות המשנה שלה, לרבות My Computer ‏(Windows) ו- Computer ‏(Mac OS). מנועי החיפוש של מערכת ההפעלה מחפשים בתיקייה שנבחרה או בתיקיות My Computer ‏(Windows) ו- Computer ‏(Mac OS).

 1. בחר את סמל הזכוכית המגדלת  בשדה Quick Search ובחר Adobe Bridge‏, Windows Desktop Search‏ (Windows) או Spotlight‏ (Mac OS) כמנוע החיפוש שלך.

 2. הזן קריטריוני חיפוש.

 3. הקש Enter ‏(Windows) או Return ‏(Mac OS).

הוספת תוויות ודירוג לקבצים

סימון קבצים בצבע או הקצאת דירוג של אפס (0) עד חמישה כוכבים מאפשרים לסמן קבצים רבים במהירות. לאחר מכן ניתן למיין קבצים לפי צבע התווית או הדירוג שלהם.

לדוגמה, נניח שאתה מציג תמונות מיובאות רבות ב- Adobe Bridge. בעת סקירת כל אחת מהתמונות החדשות, באפשרותך להקצות תווית לתמונות שברצונך לשמור. לאחר מיון התחלתי זה, תוכל להשתמש בפקודה Sort כדי להציג את הקבצים שסימנת בתווית עם צבע מסוים ולעבוד איתם.

ניתן להוסיף תוויות ודירוג לתיקיות ולקבצים.

ניתן לשייך לתוויות שמות תחת Labels preferences. השם מצורף למטא-נתונים של הקובץ בעת החלת התווית. בעת שינוי שמות תוויות בהעדפות, כל הקבצים עם התווית הישנה מופיעים עם תוויות לבנות בחלונית Content.

הערה:

בעת הצגת תיקיות, Adobe Bridge מציג קבצים עם תוויות וקבצים ללא תוויות, עד לבחירת אפשרות אחרת.

 1. כדי לסמן קבצים בתווית, בצע פעולה כלשהי מהפעולות הבאות:

  • בחר קובץ אחד או יותר ולחץ לחיצה ימנית (ב-Win)/ לחץ תוך הקשה על Ctrl (ב-Mac). בחר את Label בתפריט התלוי-הקשר ובחר כל אפשרות רצויה מאפשרויות התוויות. כדי להסיר תוויות מקבצים, בחר No Label.
  • בחר קובץ אחד או יותר ולחץ על Label בשורת התפריט. בתפריט התלוי-הקשר שייפתח, בחר כל אפשרות רצויה מהאפשרויות עבור תוויות. כדי להסיר תוויות מקבצים, בחר No Label.
  חקור אפשרויות שונות של Labels ב-Adobe Bridge.
  חקור אפשרויות שונות של Labels ב-Adobe Bridge.

 2. כדי לדרג קבצים, בחר קובץ אחד או יותר ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחלונית Content, בחר תמונה ממוזערת להצגת סמלי הדירוג. במקרה הצורך, הגדל את התמונות הממוזערות עד שהסמלים יופיעו. לחץ על סמל הכוכב המתאים למספר הכוכבים שברצונך להעניק לקובץ. לחץ על סמל ביטול הדירוג () כדי להסיר את הדירוג מהקבצים הרצויים. כשתמונה ממוזערת נבחרת, אפשר גם ללחוץ על כוכב מלא כדי להסיר את הדירוג. (בתצוגת List, ודא שהעמודה Ratings מוצגת.)

  • בחר Label בשורת התפריט. להוספה או הסרה של כוכב אחד, בחר Label >‏‏Increase Rating או Label > ‏‏Decrease Rating. להסרת כל הכוכבים, בחר Label >‏‏No Rating. להוספת דירוג Reject, בחר Label > ‏‏Reject או לחץ Alt+Delete (win) או Option+Delete (Mac). להסתרת קבצים שנדחו ב- Adobe Bridge, בחר View > Show Reject Files.

  דירוג קבצים באמצעות האפשרות Label בשורת התפריט ב-Bridge.
  דירוג קבצים באמצעות האפשרות Label בשורת התפריט ב-Bridge.

  דירוג קבצים באמצעות סמלי הדירוג מתחת לתמונות הממוזערות בחלונית Content.
  דירוג קבצים באמצעות סמלי הדירוג מתחת לתמונות הממוזערות בחלונית Content.

מיון קבצים

כברירת מחדל, Adobe Bridge ממיין קבצים שמופיעים בחלונית Content לפי שם קובץ. באפשרותך למיין קבצים אחרת באמצעות הפקודה Sort או לחצן סרגל היישום Sort By.

 • בחר אפשרות מתפריט View > Sort, או לחץ על הלחצן Sort בסרגל היישום למיון קבצים לפי הקריטריונים שצוינו. בחר Manually למיון לפי סדר הגרירה האחרון של הקבצים. אם החלונית Content מציגה תוצאות חיפוש, אוסף או תצוגה שטוחה, הלחצן Sort יכלול את האפשרות By Folder, המאפשרת למיין קבצים לפי התיקייה שבה הם נמצאים.
 • בתצוגה List, לחץ על אחת מכותרות העמודה כדי למיין לפי קריטריון זה.

סינון קבצים

קבע אילו קבצים יופיעו בחלונית Content על-ידי בחירת קריטריונים בחלונית Filter. החלונית Filter מציגה את מספר הפריטים בערכה הנוכחית שנקבע להם ערך מסוים, בין שהם גלויים ובין שהם מוסתרים. לדוגמה, הצצה בחלונית Filter מאפשרת לראות במהירות כמה קבצים כוללים דירוג או מילת מפתח מסוימים.

הקריטריונים המופיעים בחלונית Filter נוצרים באופן דינמי בהתאם לקבצים המופיעים בחלונית Content ולמטא-נתונים המקושרים אליהם או למיקום שלהם. לדוגמה, אם החלונית Content כוללת קובצי שמע, החלונית Filter תכלול את קריטריונים כגון אמן, אלבום, ז'אנר, סולם, מקצב ולולאה. אם החלונית Content כוללת תמונות, החלונית Filter תכלול קריטריונים כגון מידות, כיוון ונתוני מצלמה כגון זמן חשיפה וערך מיפתח צמצם. אם החלונית Content מציגה תוצאות חיפוש או אוסף עם קבצים מתיקיות מרובות, או אם החלונית Content מציגה תצוגה שטוחה, החלונית Filter מכילה Parent Folder המאפשרת לך לסנן את הקבצים לפי התיקייה שבה הם ממוקמים.

חקור את החלונית Filter ב-Adobe Bridge.
חקור את החלונית Filter ב-Adobe Bridge.

הערה:

הורה ל- Adobe Bridge להציג או להסתיר תיקיות, קבצים שנדחו וקבצים מוסתרים (כגון קובצי מטמון) בחלונית Content על-ידי בחירת אפשרויות מהתפריט View.

 • כדי לסנן קבצים, בחר קריטריון אחד או יותר בחלונית Filter:
  • בחר קריטריונים מאותה קטגוריה (לדוגמה, סוגי קובץ) להצגת קבצים שעונים על קריטריון כלשהו. לדוגמה, להצגת קובצי GIF ו- JPEG, בחר GIF Image ו- JPEG File תחת File Type.

  • בחר קריטריונים מקטגוריות שונות (לדוגמה, סוגי קובץ ודירוגים) כדי להציג קבצים שעונים על כל הקריטריונים. לדוגמה, להצגת קובצי GIF ו- JPEG בעלי שני כוכבים, בחר GIF Image ו- JPEG File מתחת ל- File Type ושני כוכבים מתחת ל- Ratings.

   עצה: הקש Shift ולחץ על קריטריוני דירוג כדי לבחור בדירוג זה או בדירוגים גבוהים יותר. לדוגמה, הקש Shift ולחץ על שני כוכבים להצגת כל הקבצים שהוקצו להם שני כוכבים או יותר.

  • בחר קטגוריות מתפריט החלונית Filter.

   עצה: בחר Expand All או Collapse All מתפריט החלונית Filter כדי לפתוח או לסגור את כל קטגוריות הסינון.

  • הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ כדי להפוך את הקריטריונים שנבחרו. לדוגמה, אם בחרת GIF Image מתחת ל- File Type, הקש Alt ולחץ על GIF Image כדי לבטל את הבחירה ולבחור את כל סוגי הקבצים האחרים המופיעים ברשימה.

   הערה: בעת סינון אוסף סגור, Adobe Bridge מציג את האוסף רק אם הפריט העליון (תמונה ממוזערת) עומד בקריטריוני הסינון. בעת סינון אוסף מורחב, Adobe Bridge מציג את כל הקבצים באוסף שתואמים לקריטריוני הסינון של הקובץ העליון.

 • כדי לנקות מסננים, לחץ על הלחצן Clear Filter בתחתית החלונית Filter. לחלופין, בחר את תפריט גישה מהירה ולאחר מכן בחר את Clear All.
 • למניעת ניקוי של קריטריוני סינון בעת ניווט למיקום אחר ב- Adobe Bridge, לחץ על הלחצן Keep Filter When Browsing  בתחתית החלונית Filter.

העתקה, העברה ומחיקה של קבצים ותיקיות

 • כדי להעתיק קבצים או תיקיות, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר את הקבצים או התיקיות ובחר Edit > ‏Copy.

  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ולחץ (Mac OS) על הקבצים או התיקיות, בחר Copy To ובחר מיקום מהרשימה (כדי לציין מיקום אחר, בחר Choose Folder).

  • הקש Ctrl‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) וגרור את הקבצים או התיקיות לתיקייה אחרת.

 • כדי להעביר קבצים לתיקייה אחרת, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ולחץ (Mac OS) על הקבצים, בחר Move To ובחר מיקום מהרשימה (כדי לציין מיקום אחר, בחר Choose Folder).

  • גרור את הקבצים אל תיקייה אחרת בחלון Adobe Bridge או ב- Windows Explorer ‏(Windows) או Finder ‏(Mac OS).

   הערה: אם הקובץ שאתה גורר נמצא באמצעי אחסון אחר מזה של Adobe Bridge, הקובץ יועתק ולא יועבר. להעברת קובץ לאמצעי אחסון אחר, הקש Shift‏ (Windows) או Command‏ (Mac OS) וגרור את הקובץ.

 • כדי למחוק קבצים או תיקיות, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר את הקבצים או התיקיות ולחץ על הלחצן Delete Item .

  • בחר את הקבצים או התיקיות והקש Ctrl+Delete‏ (Windows) או Command+Delete‏ (Mac OS).

  • בחר את הקבצים או התיקיות והקש Delete, ולאחר מכן בחר את Delete בתיבת הדו-שיח.

גזירה, העתקה והעברה של קבצים בין Bridge ו- ‏Finder או הסייר

Bridge מאפשר לך לבצע את הפעולות הבאות:

 • העתקת קבצים ותיקיות מ'סייר הקבצים' (Windows) או Finder‏ (Mac OS) והדבקתם ב-Bridge
 • גזירה או העברה של קבצים ותיקיות מ'סייר הקבצים' (Windows) או Finder‏ (Mac OS) והדבקתם ב-Bridge
 • העתקת קבצים ותיקיות מ-Bridge והדבקתם ב'סייר הקבצים' (Windows) או Finder‏ (Mac OS)
 • גזירה או העברה של קבצים ותיקיות מ-Bridge והדבקתם ב'סייר הקבצים' (Windows) או Finder‏ (Mac OS)

הטבלה להלן מסבירה כיצד ניתן לגזור, להעתיק או להעביר קבצים בין Bridge ו'סייר הקבצים' או Finder.

פונקציונליות

Windows

Mac OS

העתקה מ'סייר הקבצים' או Finder אל Bridge

ב'סייר הקבצים', לחץ לחיצה ימנית על הקבצים או התיקיות שברצונך להעתיק ל-Bridge ובחר 'העתק'. לחלופין, הקש Ctrl+C.

ב-Bridge, בחר Edit‏ > Paste או הקש Ctrl + V.

ב-Finder, לחץ לחיצה ימנית על הקבצים או התיקיות שברצונך להעתיק ל-Bridge ובחר Copy או הקש Command + C.

ב-Bridge, בחר Edit‏ > Paste או הקש Command + V.

העתקה מ-Bridge אל 'סייר הקבצים' או Finder

ב-Bridge, בחר את הקבצים או התיקיות שברצונך להעתיק ובחר Edit‏ > Copy או הקש Ctrl + C. 

ב'סייר הקבצים', לחץ לחיצה ימנית במקום כלשהו ובחר 'הדבק' או הקש Ctrl + V.

ב-Bridge, בחר את הקבצים או התיקיות שברצונך להעתיק ובחר Edit‏ > Copy או הקש Command + C.
ב-Finder, לחץ לחיצה ימנית ובחר Paste או הקש Command + V.

גזירה או העברה מ'סייר הקבצים' או Finder אל Bridge

ב'סייר הקבצים', לחץ לחיצה ימנית על הקבצים או התיקיות שברצונך להעביר ל-Bridge ובחר 'גזור' או הקש Ctrl + X.

ב-Bridge, בחר Edit‏ > Paste או הקש Ctrl + V.

ב-Finder, לחץ לחיצה ימנית על הקבצים או התיקיות שברצונך להעביר ל-Bridge ובחר Copy.

ב-Bridge, לחץ לחיצה ימנית בחלונית Content‏ תוך כדי לחיצה על מקש Option כדי להפעיל את האפשרות Move. לחץ על Move. לחלופין, הקש Option + Command +V.

גזירה או העברה מ-Bridge אל 'סייר הקבצים'/Finder

ב-Bridge, בחר את הקבצים או התיקיות שברצונך להעביר ובחר Edit‏ > Cut או הקש Ctrl + X.

ב'סייר הקבצים', לחץ לחיצה ימנית במקום כלשהו ובחר 'הדבק' או הקש Ctrl + V.

ב-Bridge, לחץ לחיצה ימנית על התיקיות שברצונך להעביר, בחר Move To, ובחר בתיקיה הרצויה. 

לחלופין, באפשרותך להעתיק תחילה את הקבצים שלך. לאחר מכן, ב-Finder, לחץ על Option ובחר באפשרות Move מתיבת ההקשר, או הקש Option + Command +V.

סיבוב תמונות

באפשרותך לסובב את התצוגה של תמונות JPEG‏, PSD‏, TIFF ו- Camera Raw ב- Adobe Bridge. הסיבוב אינו משפיע על נתוני התמונה; עם זאת, ייתכן שסיבוב תמונה ב- Adobe Bridge יגרום לסיבוב תצוגת התמונה גם ביישום המקורי.

 1. בחר תמונה אחת או יותר באזור התוכן.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Edit > ‏Rotate 90° Clockwise, ‏Rotate 90° Counterclockwise או Rotate 180°.

  • לחץ על הלחצן Rotate 90° Clockwise או Rotate 90° Counterclockwise בסרגל היישום.

עבודה עם Camera Raw

קובצי Camera Raw מכילים נתוני תמונה לא מעובדים מחיישן תמונה של המצלמה. תוכנת Adobe Photoshop Camera Raw, הזמינה ב- Adobe Bridge אם Adobe Photoshop או Adobe After Effects מותקנים אצלך, מעבדת קובצי Camera Raw. ניתן גם לעבד קובצי JPEG‏ (‎.JPG) או TIFF על-ידי פתיחתם ב- Camera Raw מתוך Adobe Bridge.

השתמש ב- Adobe Bridge להעתקה ולהדבקה של הגדרות מקובץ לקובץ, לעיבוד קבצים באצווה או להחלת הגדרות על קבצים מבלי לפתוח את תיבת הדו-שיח Camera Raw.

 • לפתיחת קובצי JPEG או TIFF ב- Camera Raw מתוך Adobe Bridge, ציין אפשרויות אלה בהעדפות Camera Raw. בחר Edit > ‏Camera Raw Preferences ‏(Windows) או Adobe Bridge ‏> Camera Raw Preferences‏ (Mac OS). תחת JPEG And TIFF Handling, בחר JPEG‏ > Automatically Open All Supported JPEGs ו/או בחר TIFF‏ > Automatically Open All Supported TIFFs. לאחר מכן לחץ פעמיים על קובץ JPEG או TIFF כדי לפתוח אותו ב- Camera Raw. כדי לפתוח קובצי JPEG ו- TIFF ב- Photoshop, בחר Automatically Open [JPEGs or TIFFs] With Settings.
 • לפתיחת קובצי Raw ב- Camera Raw מתוך Adobe Bridge, ציין אפשרות זו בהעדפות Adobe Bridge. בחר Edit‏ > Preferences‏ (Windows) או Adobe Bridge ‏ > Preferences‏ (Mac OS). באזור Behavior של הכרטיסייה General, בחר Double-Click Edits Camera Raw Settings In Bridge. אם העדפה זו לא נבחרה, לחיצה כפולה על קובצי Raw פותחת אותם ב- Photoshop.
 • ראה גם קבלת תמונות ממצלמה דיגיטלית או מקורא כרטיסים.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?