הטבלה להלן מפרטת את יישומי Adobe שתואמים לתוסף Photoshop Camera Raw. היא גם מציגה את גרסת Camera Raw שכלולה בכל יישום, ואת הגרסה העדכנית של Camera Raw שכל אחד תומך בה.

יישום Adobe מצורף לגרסת תוסף Camera Raw תואם לתוסף
Camera Raw עד גרסה
After Effects CC 2015 9.0 9.7
After Effects CC 2014 8.5 8.7.1
After Effects CC 8.0 8.7.1
After Effects CS6 7.0 8.7.1 (ראה הערה 5)
After Effects CS5 6.0 6.7
After Effects CS4 5.0 5.7
After Effects CS3 4.0 4.6
After Effects 7 3.2 3.2 (ראה הערה 2)
Adobe Bridge CC 2018 9.6 -
Adobe Bridge CC 2017 - -
Adobe Bridge CC 2015 9.6 9.10
Adobe Bridge CC 8.0 9.10
Adobe Bridge CS6 7.0 8.7.1 (ראה הערה 5)
Adobe Bridge CS5 6.0 6.7
Adobe Bridge CS4 5.0 5.7
Adobe Bridge CS3 4.0 4.6 (ראה הערה 3)
Adobe Bridge CS2 3.0 3.7
Photoshop CC 2018 10.0 הגרסה האחרונה של Camera Raw
Photoshop CC 2017 9.8 9.10
Photoshop CC 2015.5 9.6 9.10
Photoshop CC 2015 9.0 9.10
Photoshop CC 2014 8.5 9.10
Photoshop CC 8.0 9.10
Photoshop CS6‏ 7.0 9.1.1 (ראה הערה 5 ו הערה 6)
Photoshop CS5 6.0 6.7
Photoshop CS4‏ 5.0 5.7
Photoshop CS3‏ 4.0 4.6
Photoshop CS2 3.0 3.7
Photoshop CS  2.0 2.4
Photoshop 7 1.0 1.0
Lightroom CC 10.0 הגרסה האחרונה של Camera Raw
Lightroom Classic CC 10.0 הגרסה האחרונה של Camera Raw
Lightroom CC 2015 9.0 9.12
Lightroom 6 9.0 10.1
Lightroom 5 8.1 8.7
Photoshop Elements 2018 9.12 10.0
Photoshop Elements 15 9.6 9.10
Photoshop Elements 14 9.0 9.5
Photoshop Elements 13 8.6 9.0
Photoshop Elements 12 8.1 8.5 (ראה הערה 5)
Photoshop Elements 11 7.1 7.4
Photoshop Elements 10 6.4.1 6.7
Photoshop Elements 9 6.1 6.5
Photoshop Elements 8 5.5 6.2
Photoshop Elements 7‏ (Windows) 4.5 5.6
Photoshop Elements 6‏ (Mac Os) 4.3 5.6
Photoshop Elements 6‏ (Windows) 4.2 5.6
Photoshop Elements 5‏ (Windows) 3.5 4.6
Photoshop Elements 4.0.1‏ (Mac OS) 3.3 4.6 (ראה הערה 4)
Photoshop Elements 4‏ (Windows) 3.2 3.7
Photoshop Elements 3 2.3 3.6
Adobe Premiere Elements 2018 9.12 10.0
Adobe Premiere Elements 15 9.6 9.10
Adobe Premiere Elements 14 9.0 9.5
Adobe Premiere Elements 13 8.6 9.0
Adobe Premiere Elements 12 8.5 8.7.1
Adobe Premiere Elements 12 8.1 8.5 (ראה הערה 5)
Adobe Premiere Elements 11 7.1 7.4
Adobe Premiere Elements 10 6.4.1 6.7
Adobe Premiere Elements 9 6.1 6.5
Adobe Premiere Elements 8 5.5 6.2
Adobe Premiere Elements 7 4.5 5.6
Adobe Premiere Elements 4  4.2 5.6 (ראה הערה 1)
Adobe Premiere Elements 3 3.5 4.6 (ראה הערה 1)

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת