אנחנו נקשר אותך לצוות התמיכה שלנו בדרכים שונות, בהתאם למוצר ולבעיה שלך. ראה את הרשימה הבאה כדי להציג את אפשרויות הקשר שלך.

באילו מוצרים אנחנו תומכים?

בכל הקשור לאפליקציות למחשבים שולחניים אנו תומכים באפליקציות הנוכחיות שלנו ובשתי הגרסאות העיקריות הקודמות של כל אחת מהן. עבור אפליקציות אינטרנט ונייד אנו תומכים רק בגרסה הנוכחית. למידע נוסף, ראה הנחיות לתמיכה בתוכנת Adobe.

Creative Cloud for individuals ו-Adobe Stock

תוכניות ומוצרים מכוסים חשבון ותשלום הורדה והתקנה מספרים סידוריים והפעלה כיצד לבצע ופתרון בעיות
Creative Cloud למשתמש יחיד
 • כל היישומים
 • כל היישומים + Stock
 • יישומים בודדים
 • תוכנית Photography - כולל Lightroom למכשירים ניידים (iOS ו-Android)
 • תוכנית Lightroom עם 1TB - כולל Lightroom לטלפון נייד  (iOS ו-Android)
 • תוכניות Adobe Stock
 • Adobe Acrobat DC

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

תמונה בודדת של Adobe Stock

Adobe Story Plus

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

טלפון( 30 יום מתאריך הרכישה) (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט ( 30 יום מתאריך הרכישה) (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

 

כדי ללמוד על תזמון מחזור החיים והנחיות התמיכה העוסקים במוצרים ובשירותים המתארחים של Adobe Creative Cloud ו-Document Cloud, ראה הנחיות לתמיכה בתוכנת Adobe

Creative Cloud לצוותים

חברי צוות

תוכניות ומוצרים מכוסים חשבון ותשלום הורדה והתקנה מספרים סידוריים והפעלה כיצד לבצע ופתרון בעיות
Creative Cloud לצוותים
 • כל היישומים
 • כל היישומים + Stock

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

הפעלות מומחים (לקבלת הסברים על אופן הפעלת המוצר)

Creative Cloud לצוותים - יישומים בודדים

תוכניות Adobe Stock

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

 

מנהלי צוותים

תוכניות ומוצרים מכוסים ניהול ופריסה
Creative Cloud לצוותים
 • כל היישומים
 • כל היישומים + Stock

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

הפעלות מומחים

Creative Cloud לצוותים - יישומים בודדים

תוכניות Adobe Stock

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

Document Cloud לבודדים

תוכניות ומוצרים מכוסים חשבון ותשלום הורדה והתקנה מספרים סידוריים והפעלה כיצד לבצע ופתרון בעיות

Acrobat Pro DC

Acrobat Standard DC

 

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

Adobe Sign

Adobe Acrobat PDF Pack

Adobe Acrobat Export PDF

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

לא ישים

 

לא ישים

 

פורומים (אנגלית בלבד)

 

Document Cloud for teams

חברי צוות

תוכניות ומוצרים מכוסים חשבון ותשלום הורדה והתקנה מספרים סידוריים והפעלה כיצד לבצע ופתרון בעיות

Acrobat DC

 

 

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

Adobe Sign לצוותים

 

 

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

 

לא ישים

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

מנהלי צוותים

תוכניות ומוצרים מכוסים ניהול ופריסה

Acrobat DC

Adobe Sign לצוותים

 

 

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

 

מוצרי הדפסה ופרסום

תוכניות ומוצרים מכוסים חשבון ותשלום הורדה והתקנה מספרים סידוריים והפעלה כיצד לבצע ופתרון בעיות

Technical Communications Suite - מהדורת 2019 ו-2017

Captivate 2019 & 2017

Presenter 11.1, ‏Presenter 11 ו-Presenter 10

Presenter Video Express 2017 ו-Presenter Video Express 11

FrameMaker (מהדורת 2019 ומהדורת 2017)

RoboHelp (מהדורת 2019 ומהדורת 2017)

RoboHelp Server**

FrameMaker Publishing Server**

ColdFusion

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

Contribute - הוצאה משימוש

Director - הוצאה משימוש

LeanPrint - הוצאה משימוש

פורומים (אנגלית בלבד) פורומים (אנגלית בלבד) פורומים (אנגלית בלבד) פורומים (אנגלית בלבד)

הערה:

 1. אין תמיכה זמינה עבור מוצרי הדפסה ופרסום שהוצאו משימוש. אם יש לך שאלות בנוגע למוצרים האלו, ניתן להיעזר בפורומים.
 2. אנו תומכים בגרסאות הנוכחיות והקודמות של המוצרים הזמינים. לדוגמה, הגרסאות הנוכחיות של Adobe Captivate שנתמכות הן Captivate 2019 ו-Captivate 2017. המצב ישתנה לאחר ההשקה של גרסאות חדשות יותר. 
 3. ** עבור כל מוצרי השרת (כלומר RoboHelp Server ו-FrameMaker Publishing Server), קיימים תאריכים מסוימים שבהם מוענקת תמיכה. למידע נוסף בנושא זה, ראה תקופות לתמיכה במוצרים ולתמיכה טכנית

מוצרים אחרים לשולחן העבודה (כולל Acrobat, ‏ Lightroom,‏ Photoshop Elements,‏ Premiere Elements ועוד)

תוכניות ומוצרים מכוסים חשבון ותשלום הורדה והתקנה מספרים סידוריים והפעלה כיצד לבצע ופתרון בעיות

Acrobat Pro 2020 למחשב

Acrobat Standard 2020 למחשב

Acrobat Pro 2017 למחשב

Acrobat Standard 2017 למחשב

Font Folio

Photoshop Elements 2021, 2020, ו-2019

Premiere Elements 2021, 2020, ו-2019

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

 

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

Acrobat Pro DC 2015 desktop, Acrobat Standard DC 2015 desktop, Acrobat Pro XI, Acrobat Standard XI, וגרסאות קודמות

מוצרי Creative Suite

Lightroom 6 וגרסאות קודמות

Photoshop Elements 2018 וגרסאות קודמות

Premiere Elements 2018 וגרסאות קודמות

 

פורומים (אנגלית בלבד)

 

 

 

פורומים (אנגלית בלבד)

 

פורומים (אנגלית בלבד)

 

פורומים (אנגלית בלבד)

 

יישומים למכשירים ניידים

תוכניות ומוצרים מכוסים חשבון  הורדה והתקנה כיצד לבצע ופתרון בעיות

יישומי CC למכשירים ניידים*

יישומי DC למכשירים ניידים*

*מכוסה כחלק ממינוי בתשלום או מגרסת ניסיון פעילה עבור התוכניות הבאות:

 • Creative Cloud - כל היישומים
 • תוכנית Photography - כולל Lightroom למכשירים ניידים  (iOS ו-Android) 
 • תוכנית Lightroom CC - כולל Lightroom למכשירים ניידים  (iOS ו-Android)
 • Acrobat DC

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

כל היישומים האחרים למכשירים ניידים שיחת צ'אט (אנגלית בלבד) פורומים (אנגלית בלבד) פורומים(אנגלית בלבד)

יישומים חינמיים של Adobe

תוכניות ומוצרים מכוסים

חשבון

הורדה והתקנה

כיצד לבצע ופתרון בעיות

Acrobat Reader

Shockwave Player

Edge Web Fonts

Apache Flex

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

Adobe XD (תוכנית מתנע)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

טלפון (אנגלית בלבד)

שיחת צ'אט (אנגלית בלבד)

פורומים (אנגלית בלבד)

כל המוצרים לארגונים

תוכניות ומוצרים מכוסים כל הבעיות
כל התוכניות לארגונים חפש פתרונות התמיכה לארגונים.