סגור יישום או תהליך מתנגשים

כשאתה מתקין או מעדכן יישום של Adobe, כגון Photoshop CC, יישומים או תהליכים שפועלים עלולים להפריע ולגרום להתקנה להפסיק באופן זמני.

למשל, תוכל לראות הודעת שגיאה כגון:

 • "סגור את היישום/התהליך הבאים כדי להמשיך: - LogTransport2,".
 • "שמור את עבודתך וסגור את התוכניות הבאות, לאחר מכן לחץ על המשך:"

יש צורך לסגור את היישום או התהליך המתנגשים לפני שתוכל להמשיך בהתקנה או בעדכון. לשם כך, בחר את מערכת ההפעלה בכרטיסיות שלהלן.

שלבים לסגירות יישום או תהליך מתנגשים

סגור יישום:

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל היישום בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר סגור חלון.

סגור תהליך:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת המשימות ובחר את מנהל המשימות.

 2. בחר תהליך מתנגש מהרשימה ולחץ על סיים תהליך.

 3. חזור על שלב 2 עבור כל התהליכים המתנגשים הנוספים.

לסגור יישום:

 • לחץ באמצעות מקש Ctrl על סמל היישום במעגן ובחר צא.

לסגור תהליך:

 1. ב-Finder, בחר Go (עבור אל) > Utilities (תוכניות שירות).

 2. לחץ לחיצה כפולה על היישוםמנטר הפעילויות.

 3. הזן את שם התהליך בתיבת החיפוש שממוקמת בפינה הימנית העליונה של חלון מנטר הפעילויות. 

 4. לחץ לחיצה כפולה על תהליך מתנגש מהרשימה ולחץ על צא בחלון התהליכים. לאחר מכן, לחץ על Force Quit (כפה יציאה).

 5. חזור על שלבים 3 ו-4 עבור כל התהליכים המתנגשים הנוספים.

אם אינך מוצא את התהליך במנטר הפעילויות, עבור לחיפושSpotlight. הקלד את שם התהליך ולאחר מכן לחץ על שם התהליך מרשימת החיפוש. לאחר מכן, בצע את שלבים 1-4.

למידע נוסף, ראה: