פתרון שגיאות רישוי 205 | Creative Cloud, ‏2019 ואילך

איך לתקן שגיאה 205 כשמנסים להפעיל יישום Creative Cloud.

יישומי Adobe Creative Cloud משנת 2019 ואילך מאחסנים את פרטי המשתמש והרישוי במנהל האישורים של Windows וב-‏Keychain של macOS.

לפעמים יישומי Adobe לא מצליחים לאחסן את פרטי הפרופיל ורישיונות שלך באחסון מאובטח ( מנהל אישורים ב-Windows ו-Keychain‎ ב-‏macOS), וכשמנסים לפתוח יישום Adobe, ייתכן שיתקבל קוד השגיאה 205.

בהתאם למערכת ההפעלה שלך, באפשרותך לנסות את הפתרונות הבאים.

יש לבצע את הפתרונות הבאים ברצף, ולהמשיך לפתרון הבא אם צריך:

פתרון 1

יש לצאת מהיישום של Adobe ולהיכנס אליו מחדש.

פתרון 2

  1. לחפש את שורת הפקודה בתיבת החיפוש של Windows.

  2. להזין את הפקודה הבאה:

    for /F "tokens=1,* delims= " %G in ('cmdkey /list ^| findstr /c:"Adobe App "') do cmdkey /delete %H

    זה מנקה את האחסון של מנהל אישורים עבור כל יישומי Adobe.

פתרון 3

יש לוודא שגרסת היישום למחשבים שולחניים של Creative Cloud שבשימושך היא העדכנית ביות (5.9 ואילך).

יש לבצע את הפתרונות הבאים ברצף, ולהמשיך לפתרון הבא אם צריך:

פתרון 1

יש לצאת מהיישום של Adobe ולהיכנס אליו מחדש.

פתרון 2

  1. יש לעבור אל Keychain Access > login > Secure Notes.

  2. יש לבחור את הסרגל Keychain Access Search בצד ימין למעלה.

  3. יש לחפש ולמחוק את אישורי Keychain שמתחילים במילות המפתח Adobe App Info ו-Adobe App Prefetched Info.

לחלופין, ניתן להפעיל את הפקודה הבאה בשורת הפקודה כדי למחוק את אישורי Keychain:

security dump-keychain | grep -i "Adobe App Info \|Adobe App Prefetched Info" | grep -i svce | awk -F "=" '{print $2}' | cut -d '"' -f2 | while read -r line; do security delete-generic-password -s "$line" > /dev/null ; done

פתרון 3

יש לוודא שיש לך ההרשאות המתאימות עבור Keychain Access. (אמורה להיות לך האפשרות ליצור Secure Note בתוך login Keychain).

פתרון 4

יש לנעול את Keychain ואז לפתוח את הנעילה. איך לנעול את Keychain ואיך לפתוח את הנעילה.

פתרון 5

יש לוודא שאין מדיניות מוגבלת או נאכפת בחשבון שלך שעלולה לחסום את Keychain Access.

פתרון 6

אם שינית לאחרונה את סיסמת המשתמש (או את keychain), כדאי לנסות ולהפעיל מחדש את המערכת. למידע נוסף על שינוי סיסמת keychain ב-Mac: עדכון סיסמת keychain ב-Mac.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?