השתמש במסמך זה כדי לפתור בעיות הקשורות לשגיאות רישוי ב-Creative Cloud 2019.

מספרי שגיאות ותיאורים

בחר מספר שגיאה לקבלת פרטים

שגיאות רֶשֶׁת

שגיאה תיאור כיצד לפתור את הבעיה
102

היישום לא הצליח להתחבר לשרתים של Adobe כדי לאמת את פרטי הרישוי שלך.

 • בדוק את קישוריות הרשת.
 • אחרת, אם מדובר במשתמש ארגוני, עליו לפנות אל מנהלי ה-IT שלו כדי לבדוק אם התעוררו בעיות הקשורות לחומת אש, שרת DNS או ניתוב מחדש של קובץ מארח.
106 היישום ניסה להתחבר לשרתים של Adobe, אבל תם הזמן שהוקצב להתחברות.
 • בדוק את קישוריות הרשת.
 • אחרת, ייתכן שהבעיה נגרמת על-ידי חיבור עם רוחב פס נמוך. נסה להשתמש בחיבור מהיר יותר לאינטרנט
  אין באפשרותנו לאמת את סטטוס המינוי שלך אם אתה במצב לא מקוון, עצור את שעון המערכת שלך מלהסתנכרן עם שעון האינטרנט.

שגיאות הקשורות לאישורים או פרטי כניסה

שגיאה

תיאור כיצד לפתור את הבעיה
201

היישום לא הצליח להוריד את הפרופיל או נתוני הרישוי שלך.

 • הפעל מחדש את היישום.
 • אחרת, צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • אחרת, צא מהיישום והיכנס אליו מחדש באמצעות חשבון אחר.
202 כדי להפעיל יישומי Adobe, יש להוריד למחשב אישורים שהונפקו על-ידי Adobe. השגיאה הזו מתרחשת כאשר האישורים האלו חסרים או לא חוקיים.
מחק אישורים המתחילים ב-Adobe Intermediate CA וב-Adobe Content:
203 היישום לא מצליח לקרוא את פרטי המשתמש והרישיון שמתקבלים משרתי Adobe.
 • הפעל מחדש את היישום.
 • אחרת, צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • אחרת, צא מהיישום והיכנס אליו מחדש באמצעות חשבון אחר.
 • אחרת, מחק אישורים המתחילים ב-Adobe Intermediate CA וב-Adobe Content. אם אתה משתמש במחשב macOS, השתמש ב-Keychain Access. אם אתה משתמש במחשב Windows, השתמש במנהל האישורים.
204 היישום לא מצליח לקבל תגובה חוקית משרתי Adobe.
 • הפעל מחדש את היישום.
 • אחרת, צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • אחרת, צא מהיישום והיכנס אליו מחדש באמצעות חשבון אחר.
205 היישום לא מצליח לאחסן את פרטי הפרופיל והרישוי שלך באחסון הבטוח (Keychain ב-macOS ומנהל האישורים ב-Windows) במחשב שלך.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows:

206 מתעוררת בעיה כאשר היישום קורא את הפרטים הקשורים לאישור מ-Keychain Access (ב-macOS) או ממנהל האישורים (ב-Windows).

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

207

היישום לא מצליח לקרוא את פרטי המשתמש והרישיון במחשב שלך.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

208 פרטי המשתמש והרישיון במחשב שלך נפגמו.
 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
209 היישום לא מצליח למחוק את פרטי המשתמש והרישיון במחשב שלך.
 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • אחרת:

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

שגיאה תיאור כיצד לפתור את הבעיה
210 היישום לא מצליח לאחסן את נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים, או לא מצליח לאחזר את הנתונים מ-Keychain Access או ממנהל האישורים.
 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • אחרת:

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

211 נראה שמאגר נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים אינו חוקי.
מחק אישורים המתחילים ב-Adobe User וב-Adobe App:
212 נראה שמאגר נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים אינו חוקי.

מחק אישורים המתחילים ב-Adobe User וב-Adobe App:

 213 נראה שמאגר נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים אינו חוקי.

מחק אישורים המתחילים ב-Adobe User וב-Adobe App:

214

היישום לא מצליח להתחבר לשרתים של Adobe ולאמת את המשתמש.

או

היישום פועל במשך זמן רב.

 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • אחרת, נסה להיכנס באמצעות חשבון אחר.
 • אחרת:

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

215 היישום לא מצליח לשמור את פרטי הרישיון שלך במחשב.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

216 במחשב מותקנת חבילה לא חוקית של היישום.
 • הפעל מחדש את היישום.
 • אחרת, הסר את התקנת היישום ולאחר מכן התקן אותו מחדש.
217 מתעוררת בעיה במהלך ההתחברות לשרתי Adobe.
 • הפעל מחדש את היישום.
219 היישום לא מצליח לשמור נתונים ב-Keychain או במנהל האישורים.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

שגיאה תיאור כיצד לפתור את הבעיה
220

היישום פועל במחשב שלך במשך זמן רב, ופג התוקף של הפעלת היישום.

או

יצאת מהמחשב הזה מרחוק מתיבת הדו-שיח של הפעלת היתר.

 • הפעל מחדש את היישום.
 • אחרת, המתן 5-10 דקות עד לסיום השחזור של היישום.
221 ישנה חוסר התאמה של המשתמש במחשב הזה.
222 נראה שישנה שגיאה בשרתים של Adobe.
 • הפעל מחדש את היישום.
 • אחרת, התקן מחדש את היישום.
223 נראה שישנה שגיאה בשרתים של Adobe.
 • הפעל מחדש את היישום.
224
ההרשאות של Keychain או מנהל האישורים לא חוקיות.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

225  ההרשאות של Keychain או מנהל האישורים לא חוקיות.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

226 ההרשאות של Keychain או מנהל האישורים לא חוקיות.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

227

היישום לא מצליח לשמור, לקרוא או למחוק את נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

229 היישום נתקל בשגיאה במהלך הניסיון לאחזר נתונים שקשורים לחשבונך
 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • אחרת, היכנס באמצעות היישום של Creative Cloud לשולחן העבודה.
 • אחרת, נסה להיכנס באמצעות חשבון אחר.
שגיאה תיאור כיצד לפתור את הבעיה
230  היישום לא מצליח להתחבר לשרתי Adobe.
 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • אחרת, נסה להיכנס באמצעות חשבון אחר.
 • אחרת, הפעל מחדש את המחשב.
232 היישום לא מצליח להתחבר לשרתי ניהול החשבון של Adobe.
233 היישום לא מצליח להתחבר לשרתי Adobe.
 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • נסה להיכנס באמצעות חשבון אחר.
236 היישום לא יכול להבין את התשובה מהשרת.
237 נתוני היישום במחשב פגומים.
 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
238 היישום לא מצליח לשמור, לקרוא או למחוק את נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

239 היישום לא מצליח לשמור, לקרוא או למחוק את נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

שגיאה תיאור כיצד לפתור את הבעיה
240   היישום לא מצליח לשמור את נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

241 היישום לא מצליח למחוק את נתוני המשתמש או הרישיון מ-Keychain Access או ממנהל האישורים.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

243 התעוררה בעיה במהלך שמירת הנתונים במחשב שלך.
 • הפעל מחדש את היישום.
 • אחרת, הפעל מחדש את המחשב.
244 התעוררה בעיה במהלך שמירת הנתונים במחשב שלך.
 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • אחרת, הפעל מחדש את היישום.
 • אחרת, הפעל מחדש את המחשב.
245  האישורים של Adobe במחשב פגומים.

מחק אישורים המתחילים ב-Adobe Intermediate CA וב-Adobe Content:

246 היישום לא מצליח לשמור, לקרוא או למחוק את נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

247 מתרחש כאשר תוכנת ההתקנה שהורדה אינה חוקית.
 • התקן מחדש את יישום.
248 היישום לא מצליח לשמור, לקרוא או למחוק את נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

שגיאה תיאור כיצד לפתור את הבעיה
251 היישום זיהה בעיה הקשורה לשעון המערכת של המחשב.
 • ודא שבשעון של המחשב מוצגת השעה הנכונה, ומוגדר בו אזור הזמן הנכון. מידע נוסף זמין במסמך הזה.
 • אחרת, התחבר לאינטרנט והפעל את היישום.

שגיאות זהות

שגיאה תיאור

כיצד לפתור את הבעיה

301

המערכת הוציאה אותך מהיישום, ולאחר מכן מופיע מסך הכניסה.
 • היכנס ליישום.
302

נראה שישנה בעיית תצורה בשרתי Adobe.

303 נראה שישנה בעיית תצורה בשרתי Adobe.
304

נראה שישנה בעיית תצורה בשרתי Adobe.

306

מתרחש עקב בעיית תצורה בשרת.

307 נראה שישנה בעיית תצורה בשרתי Adobe.
308

התקבלה שגיאה משרתי Adobe.

 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
שגיאה תיאור

כיצד לפתור את הבעיה

312 מתרחש כאשר מצב האימות בדואר האלקטרוני לא עומד בתנאים של המדיניות הנדרשת. 
 • עבור אל adobe.com, היכנס ולאחר מכן עבור אל נהל חשבון.
 • אחרת, צא מהיישום והיכנס מחדש ל-adobe.com.
313 התעוררה בעיה הקשורה בחשבון המשתמש שלך.
 • עבור אל adobe.com, היכנס ולאחר מכן עבור אל נהל חשבון.
314 מתרחש כאשר מנהל ה-IT שלך סימן את חשבונך. ייתכן שהדבר התרחש מאחר שהתוכן שפורסם דווח כבלתי הולם על-ידי הקוראים.
315               

התעוררה בעיה הקשורה למנוי.

לדוגמה, שגיאת תשלום.

 • עבור אל adobe.com, היכנס ולאחר מכן עבור אל נהל חשבון.
316 השירות לא זמין עם המנויים שמקושרים לחשבון.
 • עבור אל adobe.com, היכנס ולאחר מכן עבור אל נהל חשבון.
318 הסיסמה שלך השתנתה.
 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
319 יש לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני בחשבונך.
 • עבור אל adobe.com, היכנס ולאחר מכן עבור אל נהל חשבון.
שגיאה תיאור כיצד לפתור את הבעיה
320 המערכת ממתינה לאימות הגיל שלך. 
 • עבור אל adobe.com, היכנס ולאחר מכן עבור אל נהל חשבון.
321           התעוררת בעיית תצורה בשרתי Adobe.
322 היישום לא מצליח ליצור קשר עם שרתי Adobe.

שגיאות ביוזמת השרת

שגיאה תיאור כיצד לפתור את הבעיה
1010 התעוררת בעיית תצורה בשרתי Adobe.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת