שגיאות רישוי | Creative Cloud 2019 ואילך

השתמש במסמך זה כדי לפתור בעיות הקשורות לשגיאות רישוי ב-Creative Cloud 2019 ואילך.

מספרי שגיאות ותיאורים

בחר מספר שגיאה לקבלת פרטים

שגיאות רשת

שגיאה

תיאור

כיצד לפתור את הבעיה

102

היישום לא הצליח להתחבר לשרתים של Adobe כדי לאמת את פרטי הרישוי שלך.

 • בדוק את קישוריות הרשת שלך.
 • אחרת, אם מדובר במשתמש ארגוני, עליו לפנות אל מנהלי ה-IT שלו כדי לבדוק אם התעוררו בעיות הקשורות לחומת אש, שרת DNS או ניתוב מחדש של קובץ מארח.

106

היישום ניסה להתחבר לשרתים של Adobe, אבל תם הזמן שהוקצב להתחברות.

 

אין באפשרותנו לאמת את סטטוס המינוי שלך.

אם אתה במצב לא מקוון, עצור את שעון המערכת שלך שלא יסתנכרן עם שעון האינטרנט.

משתמשי Acrobat ב-Windows: אם קיבלת הודעת שגיאה זו עבור Acrobat ב-Windows, במיוחד כאשר מותקן ומופעל במחשב שלך אנטי-וירוס Trend Micro בגרסה 15.0 ומעלה, קבל מידע לגבי תיקון הבעיה.

שגיאות הקשורות לאישורים או פרטי כניסה

שגיאה

תיאור

כיצד לפתור את הבעיה

201

היישום לא הצליח להוריד את הפרופיל או נתוני הרישוי שלך.

 • יש להפעיל מחדש את היישום.
 • אחרת, צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • אחרת, צא מהיישום והיכנס אליו מחדש באמצעות חשבון אחר.

202

כדי להפעיל יישומי Adobe, יש להוריד למחשב אישורים שהונפקו על-ידי Adobe. השגיאה הזו מתרחשת כאשר האישורים האלו חסרים או לא חוקיים.

מחק אישורים המתחילים ב-Adobe Intermediate CA וב-Adobe Content:

203

היישום לא מצליח לקרוא את פרטי המשתמש והרישיון שמתקבלים משרתי Adobe.

 • יש להפעיל מחדש את היישום.
 • אחרת, צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • אחרת, צא מהיישום והיכנס אליו מחדש באמצעות חשבון אחר.
 • אחרת, מחק אישורים המתחילים ב-Adobe Intermediate CA וב-Adobe Content. אם אתה משתמש במחשב macOS, השתמש ב-Keychain Access. אם אתה משתמש במחשב Windows, השתמש במנהל האישורים.

204

היישום לא מצליח לקבל תגובה חוקית משרתי Adobe.

 • יש להפעיל מחדש את היישום.
 • אחרת, צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • אחרת, צא מהיישום והיכנס אליו מחדש באמצעות חשבון אחר.

205

היישום לא מצליח לאחסן את פרטי הפרופיל והרישוי שלך באחסון המאובטח (Keychain ב-macOS ומנהל האישורים ב-Windows) במחשב שלך.

כך ניתן לפתור את שגיאת הרישוי 205 עבור יישומי Creative Cloud, גרסה ואילך 2019.

206

מתעוררת בעיה כאשר היישום קורא את הפרטים הקשורים לאישור מ-Keychain Access (ב-macOS) או ממנהל האישורים (ב-Windows).

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

207

היישום לא מצליח לקרוא את פרטי המשתמש והרישיון במחשב שלך.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

208

פרטי המשתמש והרישיון במחשב שלך נפגמו.

 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.

209

היישום לא מצליח למחוק את פרטי המשתמש והרישיון במחשב שלך.

 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • אחרת:

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

שגיאה

תיאור

כיצד לפתור את הבעיה

210

היישום לא מצליח לאחסן את נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים, או לא מצליח לאחזר את הנתונים מ-Keychain Access או ממנהל האישורים.

 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • אחרת:

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

211

נראה שמאגר נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים אינו חוקי.

מחק אישורים המתחילים ב-Adobe User וב-Adobe App:

212

נראה שמאגר נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים אינו חוקי.

מחק אישורים המתחילים ב-Adobe User וב-Adobe App:

 213

נראה שמאגר נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים אינו חוקי.

מחק אישורים המתחילים ב-Adobe User וב-Adobe App:

214

היישום לא מצליח להתחבר לשרתים של Adobe ולאמת את המשתמש.

או

היישום פועל במשך זמן רב.

 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • אחרת, נסה להיכנס באמצעות חשבון אחר.
 • אחרת:

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

215

היישום לא מצליח לשמור את פרטי הרישיון שלך במחשב.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

216

במחשב מותקנת חבילה לא חוקית של היישום.

 • יש להפעיל מחדש את היישום.
 • אחרת, הסר את התקנת היישום ולאחר מכן התקן אותו מחדש.

217

מתעוררת בעיה במהלך ההתחברות לשרתי Adobe.

 • יש להפעיל מחדש את היישום.

219

היישום לא מצליח לשמור נתונים ב-Keychain או במנהל האישורים.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

שגיאה

תיאור

כיצד לפתור את הבעיה

220

היישום פועל במחשב שלך במשך זמן רב, ופג התוקף של הפעלת היישום.

או

יצאת מהמחשב הזה מרחוק מתיבת הדו-שיח של הפעלת היתר.

 • יש להפעיל מחדש את היישום.
 • אחרת, המתן 5-10 דקות עד לסיום השחזור של היישום.

221

ישנה חוסר התאמה של המשתמש במחשב הזה.

222

נראה שישנה שגיאה בשרתים של Adobe.

 • יש להפעיל מחדש את היישום.
 • אחרת, התקן מחדש את היישום.

223

נראה שישנה שגיאה בשרתים של Adobe.

 • יש להפעיל מחדש את היישום.

224

ההרשאות של Keychain או מנהל האישורים לא חוקיות.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

225 

ההרשאות של Keychain או מנהל האישורים לא חוקיות.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

226

ההרשאות של Keychain או מנהל האישורים לא חוקיות.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

227

היישום לא מצליח לשמור, לקרוא או למחוק את נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

229

היישום נתקל בשגיאה במהלך הניסיון לאחזר נתונים שקשורים לחשבונך.

 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • אחרת, היכנס באמצעות היישום של Creative Cloud לשולחן העבודה.
 • אחרת, נסה להיכנס באמצעות חשבון אחר.

שגיאה

תיאור

כיצד לפתור את הבעיה

230 

היישום לא מצליח להתחבר לשרתי Adobe.

 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • אחרת, נסה להיכנס באמצעות חשבון אחר.
 • אחרת, הפעל מחדש את המחשב.

232

היישום לא מצליח להתחבר לשרתי ניהול החשבון של Adobe.

233

היישום לא מצליח להתחבר לשרתי Adobe.

 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • נסה להיכנס באמצעות חשבון אחר.

236

היישום לא יכול להבין את התשובה מהשרת.

237

נתוני היישום במחשב פגומים.

 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.

238

היישום לא מצליח לשמור, לקרוא או למחוק את נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

239

היישום לא מצליח לשמור, לקרוא או למחוק את נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

שגיאה

תיאור

כיצד לפתור את הבעיה

240  

היישום לא מצליח לשמור את נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

241

היישום לא מצליח למחוק את נתוני המשתמש או הרישיון מ-Keychain Access או ממנהל האישורים.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

243

התעוררה בעיה במהלך שמירת הנתונים במחשב שלך.

 • יש להפעיל מחדש את היישום.
 • אחרת, הפעל מחדש את המחשב.

244

התעוררה בעיה במהלך שמירת הנתונים במחשב שלך.

 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.
 • אחרת, הפעל מחדש את היישום.
 • אחרת, הפעל מחדש את המחשב.

245 

האישורים של Adobe במחשב פגומים.

מחק אישורים המתחילים ב-Adobe Intermediate CA וב-Adobe Content:

246

היישום לא מצליח לשמור, לקרוא או למחוק את נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

247

מתרחש כאשר תוכנת ההתקנה שהורדה אינה חוקית.

 • התקן מחדש את יישום.

248

היישום לא מצליח לשמור, לקרוא או למחוק את נתוני המשתמש או הרישיון ב-Keychain Access או במנהל האישורים.

אם אתה משתמש במחשב macOS:

אם אתה משתמש במחשב Windows :

שגיאה

תיאור

כיצד לפתור את הבעיה

251

היישום זיהה בעיה הקשורה לשעון המערכת של המחשב.

 • ודא שבשעון של המחשב מוצגת השעה הנכונה, ומוגדר בו אזור הזמן הנכון. מידע נוסף זמין במסמך הזה.
 • אחרת, התחבר לאינטרנט והפעל את היישום.

שגיאות זהות

שגיאה

תיאור

כיצד לפתור את הבעיה

301

המערכת הוציאה אותך מהיישום, ולאחר מכן מופיע מסך הכניסה.

 • היכנס ליישום.

302

נראה שישנה בעיית תצורה בשרתי Adobe.

303

נראה שישנה בעיית תצורה בשרתי Adobe.

304

נראה שישנה בעיית תצורה בשרתי Adobe.

306

מתרחש עקב בעיית תצורה בשרת.

307

נראה שישנה בעיית תצורה בשרתי Adobe.

308

התקבלה שגיאה משרתי Adobe.

 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.

שגיאה

תיאור

כיצד לפתור את הבעיה

312

מתרחש כאשר מצב האימות בדואר האלקטרוני לא עומד בתנאים של המדיניות הנדרשת. 

 • עבור אל adobe.com, היכנס ולאחר מכן עבור אל נהל חשבון.
 • אחרת, צא מהיישום והיכנס מחדש ל-adobe.com.

313

התעוררה בעיה הקשורה בחשבון המשתמש שלך.

 • עבור אל adobe.com, היכנס ולאחר מכן עבור אל נהל חשבון.

314

מתרחש כאשר מנהל ה-IT שלך סימן את חשבונך. ייתכן שהדבר התרחש מאחר שהתוכן שפורסם דווח כבלתי הולם על-ידי הקוראים.

315               

התעוררה בעיה הקשורה למנוי.

לדוגמה, שגיאת תשלום.

 • עבור אל adobe.com, היכנס ולאחר מכן עבור אל נהל חשבון.

316

השירות לא זמין עם המנויים שמקושרים לחשבון.

 • עבור אל adobe.com, היכנס ולאחר מכן עבור אל נהל חשבון.

318

הסיסמה שלך השתנתה.

 • צא מהיישום והיכנס אליו מחדש.

319

יש לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני בחשבונך.

 • עבור אל adobe.com, היכנס ולאחר מכן עבור אל נהל חשבון.

שגיאה

תיאור

כיצד לפתור את הבעיה

320

המערכת ממתינה לאימות הגיל שלך. 

 • עבור אל adobe.com, היכנס ולאחר מכן עבור אל נהל חשבון.

321          

התעוררת בעיית תצורה בשרתי Adobe.

322

היישום לא מצליח ליצור קשר עם שרתי Adobe.

שגיאות ביוזמת השרת

שגיאה

תיאור

כיצד לפתור את הבעיה

1010

יש שגיאת תצורה בשרתי Adobe.

פריטים דומים נוספים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון