אודות משאבים וספריות של Dreamweaver

למד כיצד להשתמש במשאבים כגון תמונות, סרטים, צבעים, סקריפטים, קישורים ופריטי ספרייה ב-Dreamweaver.

אודות משאבים

ניתן להשתמש ב-Adobe Dreamweaver למעקב אחר משאבים השמורים באתר האינטרנט, כגון תמונות, סרטונים, צבעים, סקריפטים וקישורים, ולהצגתם בתצוגה מקדימה. ניתן גם לגרור משאב ישירות כדי להוסיף אותו לדף במסמך הנוכחי.

משאבים יכולים להגיע ממקורות שונים. לדוגמה, ניתן ליצור משאבים ביישום כגון Adobe® Fireworks‎®‎ או Adobe® Flash®‎, לקבל אותם מעמית לעבודה, או להעתיק אותם מתקליטור קליפ-ארט או מאתר אינטרנט להורדת גרפיקה.

Dreamweaver גם מספק גישה לשני סוגי משאבים מיוחדים –‏ ספריות ותבניות. שני סוגים אלה הם משאבים מקושרים: בעת עריכת פריט ספרייה או תבנית, Dreamweaver מעדכן את כל המסמכים המשתמשים במשאבים אלה. בדרך כלל,פריטי ספרייה מייצגים משאבי עיצוב קטנים, כגון סמל לוגו או זכויות יוצרים של אתר אינטרנט. לשליטה באזור עיצוב גדול יותר, השתמש בתבנית.

אודות פריטי ספרייה

ספרייה היא קובץ מיוחד של Dreamweaver המכיל אוסף של משאבים בודדים או עותקים של משאבים שניתן למקם בדפי אינטרנט. המשאבים הכלולים בספרייה נקראים פריטי ספרייה. סוגי הפריטים שניתן לשמור בספרייה כוללים תמונות, טבלאות, צלילים וקבצים שנוצרו באמצעות Adobe Flash. ניתן לעדכן אוטומטית את כל הדפים המשתמשים בפריט ספרייה בכל פעם שעורכים את הפריט.

לדוגמה, בעת בניית אתר אינטרנט גדול לחברה המעוניינת להציג סיסמת פרסומת בכל אחד מהדפים באתר. ניתן ליצור פריט ספרייה שיכיל את הסיסמה ולהשתמש בפריט הספרייה בכל אחד מהדפים. אם הסיסמה משתנה, ניתן לשנות את פריט הספרייה ולעדכן אוטומטית כל אחד מהדפים שמשתמש בה.

Dreamweaver מאחסן פריטי ספרייה בתיקייה Library שבתיקיית השורש המקומית של אתר אינטרנט. לכל אתר יש ספרייה משלו.

ניתן ליצור פריט ספרייה מכל רכיב באזור body של המסמך, כולל טקסט, טבלאות, טפסים, יישומוני Java, רכיבי ActiveX, סרגלי ניווט ותמונות.

בעת שמירת פריטים מקושרים כגון תמונות כפריטי ספרייה, נשמרת בספרייה רק הפנייה לפריט. כדי שפריט הספרייה יפעל כהלכה, הקובץ המקורי חייב להישאר במיקום שצוין.

בכל זאת, שמירת תמונה כפריט ספרייה יכולה להיות שימושית. לדוגמה, ניתן לשמור תג img שלם כפריט ספרייה, דבר המאפשר לשנות בקלות את טקסט alt של התמונה, וכן את תכונת src שלה, בכל האתר. ‏‏(עם זאת, אל תשתמש בשיטה זו לשינוי תכונות רוחב וגובה של תמונה, אלא אם כן אתה משתמש גם בעורך תמונות לשינוי הגודל הממשי של התמונה).

הערה:

אם פריט הספרייה מכיל קישורים, הקישורים עלולים שלא לפעול באתר האינטרנט החדש. כמו כן, תמונות בפריט ספרייה אינן מועתקות לאתר החדש.

בעת שימוש בפריט ספרייה, Dreamweaver מוסיף לדף האינטרנט קישור לפריט, במקום להוסיף את הפריט עצמו. כלומר, Dreamweaver מוסיף למסמך עותק של קוד מקור HTML של פריט זה ומוסיף הערת HTML המכילה הפנייה לפריט המקור החיצוני. הפנייה חיצונית זו מאפשרת עדכון אוטומטי.

בעת יצירת פריט ספרייה הכולל רכיב שמקושרת אליו התנהגות של Dreamweaver‏, ‏Dreamweaver מעתיק לקובץ של פריט הספרייה את הרכיב ואת רכיב הטיפול באירועים שלו (התכונה המציינת איזה אירוע יגרום לביצוע הפעולה, כגון onClick, ‏onLoad או onMouseOver ולאיזו פעולה יש לקרוא כשהאירוע מתרחש). Dreamweaver אינו מעתיק לפריט הספרייה את פונקציות JavaScript המקושרות. במקום זאת, בעת הוספת פריט הספרייה למסמך, Dreamweaver מוסיף אוטומטית את פונקציות JavaScript המתאימות לאזור head של המסמך (אם הן אינן נמצאות בו).

הערה:

בעת כתיבה ידנית של קוד JavaScript (כלומר, יצירתו ללא שימוש בהתנהגויות של Dreamweaver), ניתן להפוך אותו לחלק מפריט ספרייה אם מפעילים את הקוד באמצעות ההתנהגות Call JavaScript. אם אינך מעוניין להשתמש בהתנהגות של Dreamweaver להפעלת הקוד, הקוד אינו נשמר כחלק מפריט הספרייה.

יש דרישות מיוחדות לעריכת ההתנהגויות בפריטי ספרייה. פריטי ספרייה אינם יכולים להכיל גיליונות סגנונות, משום שהקוד של רכיבים אלה הוא חלק מאזור head.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?