אין אפשרות להציג בתצוגה מקדימה או לבדוק את דף האינטרנט בהתקנים? בדוק עצות אלה כדי לפתור בעיות ב-Device Preview ב-Dreamweaver.

ראשית בדוק את אלה...

ודא כי אתה עומד בדרישות המקדימות הבסיסיות הללו של Device Preview. אם הבעיה עדיין לא נפתרה, עבור אל הטיפים המתקדמים לפתרון בעיות.

האם ההתקנים ו-Dreamweaver מחוברים לאינטרנט ונמצאים באותה רשת?

תצוגה מקדימה של התקן אינה פועלת אם המחשב, שבו פועל ‏Dreamweaver‏, וההתקנים מחוברים לרשתות נפרדות. לדוגמה, אם ההתקן שלך משתמש בחיבור הרשת של ספק השירות הסלולרי ואילו ‏Dreamweaver‏ פועל ברשת הביתית, לא תוכל להפעיל תצוגה מקדימה של התקן.

ודא כי כל ההתקנים והמחשב השולחני מחוברים לאותה רשת.

הפעלת JavaScript וקובצי Cookie בדפדפן ההתקן שלך?

Device Preview דורש הפעלה של JavaScript וקובצי Cookie בהגדרות הדפדפן של ההתקן שלך. עבור אל מסך הגדרות הדפדפן בהתקנים שלך, חפש JavaScript וקובצי Cookie והפעל אותם.

האם אתה משתמש באותו מזהה Adobe ID ב-Dreamweaver ובהתקנים?

שירות התצוגה המקדימה של התקנים דורש שתחבר את ההתקנים לרשת באמצעות מזהה Adobe ID‏. מזהה Adobe ID זה חייב להיות זהה למזהה שבו השתמשת לרכישת החברות ב-Dreamweaver CC או להרשמה לגרסת הניסיון. אם יש לך מזהה Adobe ID אחר, אימות הכניסה שלך מתבצע למעשה בהתקן, אך לא תוכל להציג את הדף בתצוגה מקדימה אם לא תיכנס באמצעות המזהה שבו השתמשת ב-Dreamweaver.

כדי לבדוק באיזה מזהה Adobe ID אתה משתמש כעת עבור Dreamweaver, לחץ על Help >‏ Sign Out <‏מזהה Adobe ID שלך>.

האם פתחת מסמך חוקי להצגה בתצוגה מקדימה?

למעשה ניתן להציג בתצוגה מקדימה כל מסמך אשר מעובד בתצוגת Live של Dreamweaver בהתקנים שלך. באופן זה, ניתן להציג בתצוגה מקדימה מסמכים כגון HTML ו-PHP בהתקנים שלך. אם תנסה להציג בתצוגה מקדימה קבצים אחרים, כגון CSS‏, XML‏, LESS ו-JS‏, תוצג בהתקנים הודעת שגיאה האומרת כי יש לפתוח מסמך חוקי ב-Dreamweaver להצגה בתצוגה מקדימה.

האם יש לך את הגישה הנדרשת לשירות תצוגה מקדימה של התקנים?

אם אתה משתמש ב-‏Dreamweaver‏ באמצעות חשבון חברה, ייתכן כי אין לך גישה לשירות תצוגה מקדימה של התקנים. פנה למנהל המערכת כדי לוודא כי יש לך את ההרשאות הנדרשות לשימוש בשירות.

טיפים מתקדמים לפתרון בעיות

לא ניתן להפעיל את שירות תצוגה מקדימה של התקנים

‏Dreamweaver‏ מפעיל שרת צמתים מקומי המבוסס על HTTP עבור שירות תצוגה מקדימה של התקנים ביציאה אקראית שהצומת הקצה. שירות תצוגה מקדימה של התקנים לא יפעל אם מנהל המערכת שלך חסם אחת מהאפשרויות הבאות או את שתיהן:

 • היציאה האקראית שהקצה צומת השרת
 • כתובת ה-IP של המארח המקומי, ‎127.0.0.1

בצע את השלבים הבאים כדי לטפל בבעיה:

 1. הפעל מחדש את Dreamweaver. במקרה ש-Dreamweaver לא הצליח ליצור את מופע שרת הצמתים, ניתן להפעיל מחדש את Dreamweaver כדי לטפל בבעיה.

  אם הבעיה עדיין נמשכת, המשך לשלבים 2 ו-3.

 2. הקצה יציאה ספציפית עבור שירותי Device Preview משרת הצמתים. עליך להוסיף מספר יציאה זה בקובץ NodePort.json יחד עם המפתח עבור תצוגה מקדימה של התקנים. התהליך לביצוע פעולה זו מתואר כאן.

יצירת קובץ NodePort.json

 1. צור קובץ, NodePort.json, וציין את מספר היציאה בקובץ לפי התבנית הבאה:

  הערה:

  ודא כי מנהל המערכת לא חסם את מספר היציאה.

  {
  “previewport” : <portnumber>
  }
  

  לדוגמה, אם 8010 הוא מספר היציאה הרצוי:

  {
  “previewport” : 8010
  }
  

  הערה:

  אם כבר יצרת קובץ NodePort.json שכולל צמד ערכי מפתח, השתמש בפסיק כדי להפריד את צמד ערכי המפתח החדש או ציין את צמד ערכי המפתח החדש בשורה נפרדת.

 2. שמור את הקובץ NodePort.json בנתיב הבא:

  • Win:‏ ‎%appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2015\he_IL\Configuration
  • Mac:‏ ‎~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/he_IL/Configuration
 3. הפעל מחדש את Dreamweaver‏.

הגדרות חומת האש חוסמות חיבורים אל Dreamweaver

התקנים לא יכולים להתחבר אל Dreamweaver אם הגדרות חומת האש במחשב השולחני שלך או בחומת האש הארגונית שלך חוסמות חיבורים מהתקנים חיצוניים. 

 1. קבע את הגדרות חומת האש במחשב שלך בתצורה שתאפשר חיבורים מהתקנים חיצוניים. אם אתה משתמש במחשב משרדי, פנה למנהל המערכת לקבלת סיוע.

  אם חומת האש שלך מוגדרת להציג הודעה כאשר התקנים חיצוניים מנסים להתחבר, תתבקש לאפשר גישה לשרת הצמתים של Dreamweaver. לדוגמה, אם מוגדרת חומת אש של Windows, תופיע הודעה עם האפשרות 'אפשר גישה'. בחר את הרשת המתאימה (ציבורית או פרטית), ולאחר מכן לחץ על 'אפשר גישה'.

  הערה: כדי לבדוק לאיזו רשת המחשב שלך מחובר, פתח את הגדרות חומת האש של Windows מלוח הבקרה ובדוק את ההגדרות.

 2. הקצה יציאה ספציפית עבור שירותי Device Preview משרת הצמתים. עליך להוסיף מספר יציאה זה בקובץ NodePort.json יחד עם המפתח עבור תצוגה מקדימה של התקנים. התהליך לביצוע פעולה זו מתואר כאן.

הגדרות שרת Proxy חוסמות חיבורים אל התקנים חיצוניים

ייתכן ש-Device Preview לא יפעל אם כתובת ה-IP של המחשב שבו פועל ‏Dreamweaver‏ אינה מופיעה ברשימת ההיתרים של שרת ה-Proxy.

פנה למנהל המערכת כדי להוסיף את המחשב שלך לרשימת ההיתרים בהגדרות שרת ה-Proxy.

JavaScript וקובצי Cookie אינם זמינים בדפדפנים בהתקן שלך

Device Preview דורש הפעלה של JavaScript וקובצי Cookie בהגדרות הדפדפן של ההתקן שלך. עבור אל מסך הגדרות הדפדפן בהתקנים שלך, חפש JavaScript וקובצי Cookie והפעל אותם. לאחר מכן, סרוק מחדש את קוד ה-QR כדי להציג תצוגה מקדימה של דף האינטרנט בהתקן.

תצוגה מקדימה אינה פועלת; אני מנותב מחדש למאמר זה

המערכת תנתב אותך מחדש אל מאמר זה בתרחישים הבאים:

 • ההתקן לא מצליח להתחבר ל-Dreamweaver
  • ההתקן שלך ו-Dreamweaver נמצאים ברשתות שונות

   תצוגה מקדימה של התקן אינה פועלת אם המחשב, שבו פועל ‏Dreamweaver‏, וההתקנים מחוברים לרשתות נפרדות. לדוגמה, אם ההתקן שלך משתמש בחיבור הרשת של ספק השירות הסלולרי ואילו ‏Dreamweaver‏ פועל ברשת הביתית, לא תוכל להפעיל תצוגה מקדימה של התקן.

   ודא כי כל ההתקנים והמחשב השולחני שלך נמצאים באותה רשת ולאחר מכן נסה להציג בתצוגה מקדימה את דף האינטרנט שלך.

  • הגדרות חומת אש במחשב שלך מונעות חיבורים נכנסים מהתקנים.
 • אתה ניגש לכתובת URL לא חוקית או ישנה (כתובת ה-URL הקצרה adobe.ly) מההתקנים שלך. סרוק מחדש את קוד ה-QR כדי להציג תצוגה מקדימה של הדף בהתקנים שלך.
 • אתה ניגש לדף האינטרנט דרך Internet Explorer 11 במערכת הפעלה Windows 8.1 Pro. ודא שהגרסה של Internet Explorer היא 11.0.9600.17690 ואילך או לחילופין, השתמש בדפדפן אחר להצגת תצוגה מקדימה.
 • אירעה שגיאה פנימית. נסה להציג תצוגה מקדימה של דף האינטרנט שלך לאחר זמן מה, או הפעל מחדש את Dreamweaver.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת