שינוי הריווח בין תווים בטקסט CJK

התאמה של צימוד אותיות ברווח של חצי רוחב בין מילים באותיות לטיניות

 1. בחר טווח טקסט באמצעות הכלי Type‏ , ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להוספת רווח בין המילים שנבחרו, הקש Alt‏+Ctrl+\ ‏(Windows) או Option+‏Command+\ ‏(Mac OS).

  • להסרת רווח בין המילים שנבחרו, הקש Alt+Ctrl+Backspace ‏(Windows) או Option+Command+Delete ‏(Mac OS).

  • להכפלת יחידת צימוד האותיות ב-5, החזק את מקש Shift לחוץ תוך כדי הקשה על מקשי הקיצור במקלדת.

התאמת Tsume של תווים בקומפוזיציית CJK

החלת Tsume על תווים גורמת לדחיסה פרופורציונלית של הרווח שסביבם. עם זאת, קנה המידה האנכי והאופקי של התווים נותר ללא שינוי.

לפני Tsume (משמאל) ואחרי Tsume (מימין)

 1. בחר את הטקסט שעליו ברצונך להחיל Tsume.
 2. הזן את אחוז ה-Tsume‏  בחלונית Character או בחלונית Control.
הערה:

באפשרותך גם לבדוק אילו מאפייני Tsume או ריווח שורות הוחלו על כל תו על-ידי סימון של הטקסט המושפע.

שימוש בריווח טקסט ברשת להתאמת הריווח בין תווים

אחת הדרכים לדחיסת Aki בין תווים היא לציין Tsume עבור רשת המסגרת עצמה, והתאמת ריווח הטקסט של הטקסט הממוקם. צורה זו של דחיסת תווים משתמשת בתכונה שנקראת Adjust Tracking With CJK Grid וזמינה בתפריט החלונית Character או החלונית Control (ומכונה גם 'ריווח טקסט ברשת').

תווים מסוימים בגופני CJK קטנים יותר מ-Embox, והתוצאה היא Aki גדול בין תווים כאשר הם ממוקמים ברשת המסגרת. נוח להגדיר Tsume לרשת עצמה בדרך זו משום שהיא מאפשרת Mojikumi היכן שתווים מיושרים לרשת כהלכה. ניתן גם לשמור הגדרה זו כעיצוב רשת.

ברירת המחדל ל-Aki של התווים בתיבת הדו-שיח Frame Grid Settings היא "0". בטיפוגרפיה אוטומטית, ריווח זה מכונה "Beta". הגדרת אפשרות זו לערך Mojikumi שלילי גורמת לחפיפה של הרשת הימנית עם הרשת השמאלית בהתאם לערך שהוגדר. תווים המוזנים לרשת ייושרו לבסיס של מרכז כל רשת, כך שהריווח עבור כל תו יידחס. בנוסף, בהתאם להגדרות ה-Mojikumi, צורות תווים שמותאמות לפחות מהרוחב המרבי, ישתנו בהתאם ליחס הערך של Line Spacing Tsume. לדוגמה, כאשר Mojikumi מוגדר לחצי רווח עבור yakumono, כמו סוגריים, הגדרת ה-Aki של התווים ברשת לערך של ‎‑1H תגרום לדחיסת ה-yakumono לחצי של ‎‑1H, כלומר, ‎‑0.5H. עם זאת, מכיוון שריווחים בין תווים המבוססים על ריווח הטקסט ברשת זו לא מוחלים על טקסט באותיות לטיניות, לא תתבצע דחיסה של הריווח בין תווים באותיות לטיניות בהתאם לריווח הטקסט. בנוסף, משום שערך ריווח זה מוחל על הרשת עצמה, הוא מטופל כערך אבסולוטי. לכן, גם אם גודל הגופן של הטקסט משתנה, ערך הריווח נותר ללא שינוי.

תכונה זו מופעלת כברירת מחדל. כדי להשבית תכונה זו, בחר Adjust Tracking With CJK Grid מתפריט החלונית Character או החלונית Control, ובטל את הבחירה בתיבת הסימון שמשמאל לשם הפריט.

התאמה של ריווח טקסט באמצעות ה-Jidori של הרשת

ניתן לבצע יישור טקסט לשני הצדדים עבור תווי רשת באמצעות הגדרת ה-Jidori של הרשת. לדוגמה, אם תבחר 3 תווים שהוזנו ותגדיר את Jidori לערך 5, שלושת התווים ייפרסו במרחקים זהים לרוחב הרשת, עם מרחק של 5 תווים.

 1. בחר טווח תווים.
 2. בשדה Grid Jidori‏  בחלונית Character או בחלונית Control, הזן ערך בתיבת הטקסט, או בחר ערך מהרשימה הנפתחת.
הערה:

השתמש בתכונה Grid Jidori ברשת המסגרת. ייתכן שהיא לא תפעל כהלכה ברשת טקסט.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?