אם אתה כותב מדריך למשתמש או מדריך מקוצר, ייתכן שתרצה לכלול הפניות מקושרות, שיפנו את הקורא מחלק אחד במסמך לחלק אחר. דוגמה: למידע נוסף, ראה "עכברי שדה" בעמוד 249.ניתן לציין אם הפנייה מקושרת נלקחת מסגנון פסקה, כגון סגנון כותרת, או מעוגן טקסט שיצרת. ניתן גם לקבוע את תבנית ההפנייה המקושרת, כגון Page Number Only או Full Paragraph & Page Number.

הוספת הפניות מקושרות

השתמש בחלונית Hyperlinks להוספת הפניות מקושרות למסמך. הטקסט שאליו מתבצעת ההפנייה הוא טקסט היעד. הטקסט הנוצר מטקסט היעד הוא מקור ההפנייה המקושרת.

בעת הוספת הפנייה מקושרת למסמך, ניתן לבחור מתוך מספר תבניות מעוצבות מראש, או ליצור תבנית מותאמת אישית. ניתן להחיל סגנון תו על כל מקור ההפנייה המקושרת, או על טקסט בתוך ההפנייה המקושרת. ניתן לסנכרן תבניות של הפניות מקושרות בספר.

טקסט של מקור הפנייה מקושרת ניתן לעריכה, ויכול להתפרס על-פני מספר שורות.

הערה:

הפניות מקושרות נכללות בקובצי Adobe PDF מיוצאים אם האפשרות Hyperlinks מסומנת בתיבת הדו-שיח Export Adobe PDF ב-InDesign. הפניות מקושרות נכללות בקובץ ה-SWF המיוצא אם האפשרות Include Hyperlinks מסומנת בתיבת הדו-שיח Export SWF.

במסמכים עצמאיים של InCopy, ניתן ליצור ולערוך הפניות מקושרות כמו ב-InDesign. בכתבות שהוצאו מאחסון, ניתן ליצור ולערוך הפניות מקושרות לפסקאות באותה כתבה כמקור, לפסקאות בכתבה אחרת שהוצאה מאחסון אם מסמך InDesign פתוח, או לעוגני טקסט בכל כתבה שהיא במסמך InDesign.

dy_Dynamic_xref_insert
Inserting cross-references

A. Cross-reference source in document B. Selected destination paragraph C. Click here to create or edit cross-reference format. 

לצפייה בערכת לימוד בווידאו בנושא הוספת הפניות מקושרות, ראה www.adobe.com/go/lrvid4024_id.

 1. הצב את נקודת הכניסה במקום הרצוי להוספת ההפנייה המקושרת.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Type‏ > Hyperlinks & Cross-References‏ > Insert Cross-Reference.

  • בחר Window‏ > Type & Tables‏ > Cross-References ולאחר מכן בחר Insert Cross-Reference מתפריט החלונית Hyperlinks.

  • לחץ על הלחצן Create New Cross-Reference‏  בחלונית Hyperlinks.

 3. בתיבת הדו-שיח New Cross-Reference, בחר Paragraph או Text Anchor מהתפריט Link To.

  אם תבחר באפשרות Paragraph, תוכל ליצור הפנייה מקושרת לכל פסקה במסמך שתציין.

  אם תבחר באפשרות Text Anchor, תוכל ליצור הפנייה מקושרת לכל טקסט שבו יצרת יעד של היפר-קישור. ‏(ראה יצירת יעד להיפר-קישור). יצירת עוגן טקסט היא שימושית במיוחד אם ברצונך להשתמש בטקסט שונה מפסקת היעד שהוגדרה.

 4. בשדה Document, בחר במסמך המכיל את היעד שברצונך להפנות אליו. כל המסמכים הפתוחים שנשמרו יופיעו בתפריט המוקפץ. אם המסמך הרצוי אינו פתוח, בחר Browse, אתר את הקובץ ולחץ על Open.
 5. לחץ על סגנון פסקה (כגון Head1) בתיבה השמאלית כדי לצמצם את האפשרויות, ובחר בפסקה שברצונך להפנות אליה. ‏(לחלופין, אם‏ נבחרה האפשרות Text Anchor, בחר בעוגן הטקסט).
 6. בחר בתבנית ההפנייה המקושרת הרצויה מהתפריט Format.

  ניתן לערוך תבניות אלה של הפניות מקושרות או ליצור תבניות משלך. ראה שימוש בתבניות של הפניות מקושרות.

 7. ציין את המראה של מקור ההיפר-קישור. ראה אפשרויות מראה של היפר-קישור.
 8. לחץ על OK.

בעת הוספה של הפנייה מקושרת, סמן עוגן טקסט מופיע בתחילת פסקת היעד. באפשרותך להציג סמן זה בעת בחירה ב-Type‏ > Show Hidden Characters. אם סמן זה הועבר או נמחק, ההפנייה המקושרת תנותק.

שימוש בתבניות של הפניות מקושרות

מספר תבניות של הפניות מקושרות מופיעות בתיבת הדו-שיח New Cross-Reference כברירת מחדל. ניתן לערוך תבניות אלה, למחוק אותן או ליצור תבניות משלך.

הערה:

אם מחקת או ערכת תבניות של הפניות מקושרות במסמך וברצונך להחזירן לתבניות ברירת המחדל, ניתן לבחור Load Cross-Reference Formats מתפריט החלונית, ולבחור מסמך הכולל תבניות שלא עברו עריכה. ניתן גם לסנכרן תבניות של הפניות מקושרות בספר.

לצפייה בערכת לימוד בווידאו בנושא עריכת תבניות של הפניות מקושרות, ראה www.adobe.com/go/lrvid4024_id.

יצירה או עריכה של תבניות להפניות מקושרות

שלא כמו קביעות מוגדרות מראש אחרות, ניתן לערוך או למחוק תבניות של הפניות מקושרות. בעת עריכת תבנית של הפנייה מקושרת, כל מקור של הפנייה מקושרת המשתמש בתבנית זו יתעדכן אוטומטית.

ב-InCopy ניתן ליצור או לערוך תבניות של הפניות מקושרות רק במסמכים עצמאיים. בקובצי משימות, תבניות של הפניות מקושרות נקבעות לפי מסמך InDesign.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Define Cross-Reference Formats מתפריט החלונית Hyperlinks.

  • בעת יצירה או עריכה של הפנייה מקושרת, לחץ על הלחצן Create Or Edit Cross-Reference Formats‏  .

 2. בתיבת הדו-שיח Cross-Reference Formats, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לעריכת תבנית, בחר בתבנית מצד שמאל.

  • ליצירת תבנית, בחר תבנית שעליה תתבסס התבנית החדשה ולחץ על הלחצן Create Format‏ . פעולה זו יוצרת עותק של התבנית שנבחרה.

 3. בשדה Name, ציין שם לתבנית.
 4. בתיבת הטקסט Definition, הוסף או הסר טקסט, בהתאם לצורך. לחץ על סמל Building Block‏ להוספת אבני בניין מתפריט כלשהו. לחץ על סמל Special Characters‏ כדי לבחור קווים מפרידים, רווחים, מירכאות ותווים מיוחדים אחרים.
 5. להחלת סגנון תו על כל ההפנייה המקושרת, בחר Character Style For Cross-Reference ובחר או צור את סגנון התו מהתפריט.

  ניתן גם להשתמש באבן הבניין Character Style כדי להחיל סגנון תו על טקסט בתוך ההפנייה המקושרת.

 6. לחץ על Save לשמירת השינויים. לסיום, לחץ על OK.

אבני בניין של הפניות מקושרות

אבן בניין

מה היא מבצעת

דוגמה

Page Number

מוסיף את מספר העמוד.

בעמוד <pageNum/>

בעמוד 23

Paragraph Number

מוסיף את מספר הפסקה בהפנייה מקושרת לרשימה ממוספרת.

ראה <paraNum/>

ראה 1

בדוגמה זו, רק "1" ישמש מפסקה "1. בעלי-חיים."

Paragraph Text

מוסיף את טקסט הפסקה ללא מספר הפסקה בהפנייה מקושרת לרשימה ממוספרת.

ראה "<paraText/>"

ראה "בעלי-חיים"

בדוגמה זו, רק "בעלי-חיים" ישמש מפסקה "1. בעלי-חיים."

Full Paragraph

מוסיף את כל הפסקה, כולל מספר הפסקה והטקסט של הפסקה.

ראה "<fullPara/>"

ראה "1. בעלי-חיים"

Partial Paragraph

מאפשר ליצור הפנייה מקושרת לחלק הראשון של פסקה, עד לתו מפריד שיצוין, כגון נקודתיים או קו מפריד.

ראה <fullPara delim=":" includeDelim="false"/>

ראה פרק 7

בדוגמה זו, רק המילים "פרק 7" נמצאות בשימוש מהכותרת "פרק 7: כלבים וחתולים."

ציין את התו המפריד (כגון : בדוגמה זו) וציין אם התו המפריד לא ייכלל ("false" או "0") או ייכלל ("true" או "1") במקור ההפנייה המקושרת.

ראה יצירת הפניות מקושרות לפסקאות חלקיות.

Text Anchor Name

מוסיף את שם עוגן הטקסט. ניתן ליצור עוגני טקסט על-ידי בחירה באפשרות New Hyperlink Destination מתפריט החלונית Hyperlinks.

ראה <txtAnchrName/>

ראה איור 1

Chapter Number

מוסיף את מספר הפרק.

בפרק <chapNum/>

בפרק 3

File Name

מוסיף את שם הקובץ של מסמך היעד.

ב-<fileName/>

ב-newsletter.indd

Character Style

מחיל סגנון תו על טקסט בהפנייה מקושרת.

ראה<cs name="bold"><fullPara/></cs> בעמוד <pageNum>

ראה בעלי-חיים בעמוד 23.

ציין את שם סגנון התו, וכלול את הטקסט שברצונך להחיל עליו את סגנון הטקסט בין התגים <cs name=‎"‎"‎> ו-<‎/cs>.

ראה החלת סגנון תו בהפנייה מקושרת.

יצירת הפניות מקושרות לפסקאות חלקיות.

ניתן לעצב תבניות של הפניות מקושרות כך שהן יכללו רק את החלק הראשון של פסקה. לדוגמה, אם יש במסמך כותרות כגון "פרק 7 – מגרנדה לברצלונה", תוכל ליצור הפנייה מקושרת המתייחסת רק ל"פרק 7".

dy_Dynamic_xref_partial
Cross-reference to partial paragraph

A. The cross-reference source ends at an em dash (^_) B. “false” excludes the em dash from the source 

בעת הוספת אבן בניין מסוג Partial Paragraph, יש לבצע שתי פעולות: תחילה יש לציין את התו המפריד שבתוך סימני המרכאות. התו המפריד הוא התו המסיים את הפסקה. תווים מפרידים נפוצים הם נקודתיים (פרק 7: גרנדה), נקודות (פרק 7. גרנדה) וקווים מפרידים (פרק 7 – גרנדה). להוספת תווים מיוחדים כגון קו מפריד ארוך (‎‎‎‎‎‎^‎_‏), רווח מלא (^m) ותווי תבליט (^8), בחר אפשרות מהתפריט המופיע בעת לחיצה על הסמל Special Characters.

שנית, יש לציין אם התו המפריד יושמט (פרק 7) או ייכלל (פרק 7 –). השתמש ב-includeDelim="false"‎ כדי להשמיט את התו המפריד וב-includeDelim="true"‎ כדי לכלול את התו המפריד. במקום "false" או "true," ניתן להשתמש ב-"0" או "1," בהתאמה.

החלת סגנונות תווים על הפנייה מקושרת

אם ברצונך להדגיש חלק מטקסט בתוך הפנייה מקושרת, ניתן להשתמש באבן הבניין Character Style. אבן בניין זו כוללת שני תגים. התג ‎<cs name=‎"‎stylename"‎> מציין איזה סגנון יוחל, והתג ‎/cs>‎> מסיים את סגנון התו. טקסט או אבני בניין שבין תגים אלה מעוצבים בסגנון שצוין.

dy_Dynamic_xref_charstyle
Applying a character style to a section of the cross-reference

A. This tag applies a character style named “Red.”  B. This tag ends the character style formatting. C. A character style named “Bold” is applied to the rest of the cross-reference source. 
 1. צור את סגנון התו שבו ברצונך להשתמש.
 2. בתיבת הדו-שיח Cross-Reference Formats, צור או ערוך את התבנית שברצונך להחיל.
 3. תחת Definition, בחר בטקסט ובאבני הבניין שברצונך להחיל עליהם את סגנון התו.
 4. בחר Character Style מהתפריט שמימין לרשימת ההגדרות.
 5. הקלד את שם סגנון התו בין המרכאות, בדיוק כפי שהוא מופיע בחלונית Character Styles.

  שמות סגנונות הם תלויי רישיות. אם סגנון התו נמצא בתוך קבוצה, הקלד את שם הקבוצה ואחריו נקודותיים לפני סגנון התו, כגון Style Group 1: Red.

 6. לחץ על Save כדי לשמור את התבנית, ולחץ על OK.

טעינה (ייבוא) של תבניות של הפניות מקושרות...

בעת טעינת הפניות מקושרות ממסמך אחר, התבניות הנכנסות מחליפות את התבניות הקיימות באותם שמות.

ב-InCopy, ניתן לייבא תבניות של הפניות מקושרות רק במסמכים עצמאיים. לא ניתן לייבא תבניות ממסמך InCopy למסמך InDesign. אם התבנית החדשה או התבנית שהשתנתה ב-InCopy מתנגשת עם תבנית במסמך InDesign כשמכניסים את הכתבה לאחסון, תבנית InDesign מקבלת עדיפות.

 1. בחר Load Cross-Reference Formats מתפריט החלונית Hyperlinks.
 2. לחץ פעמיים במסמך שמכיל את תבניות ההפניות המקושרות שברצונך לייבא.

ניתן גם לשתף תבניות של הפניות מקושרות במסמכים על-ידי סינכרון ספר.

מחיקת תבניות של הפניות מקושרות

לא ניתן למחוק תבנית של הפנייה מקושרת שהוחלה על הפניות מקושרות במסמך.

 1. בתיבת הדו-שיח Cross-Reference Formats, בחר את התבנית שברצונך למחוק.
 2. לחץ על הלחצן Delete Format‏ .

ניהול הפניות מקושרות

בעת הוספת הפנייה מקושרת, החלונית Hyperlinks מציינת את מצב ההפנייה המקושרת. לדוגמה, סמלים מציינים אם טקסט היעד מופיע בחלונית , בעמוד מאסטר , בשכבה מוסתרת , בטקסט עודף  או בטקסט מוסתר . הפניות מקושרות המקשרות לאזורי יעד מסוג זה הן הפניות מנותקות. החלונית גם מציינת אם פסקת היעד עברה עריכה  (נקראת גם לא מעודכנת) או שהיא חסרה . טקסט היעד חסר אם לא ניתן למצוא את טקסט היעד או את הקובץ המכיל את טקסט היעד. החזק את מצביע העכבר מעל לכל אחד מהסמלים להצגת תיאור כלי.

ב-InCopy, ניתן לנהל הפניות מקושרות רק אם הכתבה הוצאה מאחסון לצורך עריכה.

עדכון הפניות מקושרות

סמל עדכון מציין שטקסט היעד של ההפנייה המקושרת השתנה, או שטקסט המקור של ההפנייה המקושרת עבר עריכה. ניתן לעדכן בקלות את ההפנייה המקושרת. אם היעד עובר לעמוד אחר, ההפנייה המקושרת מתעדכנת אוטומטית.

כשמעדכנים הפנייה מקושרת, כל שינויי העיצוב שביצעת בטקסט המקור יוסרו.

בעת הדפסה או הפקת פלט, תתקבל הודעה אם ההפניות המקושרות אינן מעודכנות או מנותקות.

הערה:

ניתן גם להשתמש בחלונית Preflight כדי לדעת מתי הפניות מקושרות אינן מעודכנות או מנותקות. בעת הגדרת פרופיל, בחר Cross-References באזור Text.

 1. בחר הפנייה מקושרת לא מעודכנת אחת או יותר. לעדכון כל ההפניות המקושרות, ודא שלא נבחרה אף הפנייה מקושרת.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על הלחצן Update Cross-References‏  בחלונית Hyperlinks.

  • בחר Update Cross-Reference מתפריט החלונית Hyperlinks.

  • בחר Type‏ > Hyperlinks & Cross-References‏ > Update Cross-Reference.

לעדכון כל ההפניות המקושרות בספר, בחר Update All Cross-References מתפריט החלונית Book. תקבל הודעה אם יישארו הפניות מקושרות מנותקות.

אם טקסט היעד החסר הועבר למסמך אחר, או אם שם המסמך הכולל את טקסט היעד משתנה, ניתן לקשר מחדש את ההפנייה המקושרת. בעת ביצוע קישור מחדש, כל השינויים שבוצעו במקור ההפנייה המקושרת יוסרו.

 1. במקטע Cross-References של החלונית Hyperlinks, בחר את ההפנייה המקושרת שברצונך לקשר מחדש.
 2. בחר Relink Cross-Reference מתפריט החלונית Hyperlinks.
 3. אתר את המסמך הכולל את טקסט היעד ולחץ על Open.

אם מופיע טקסט יעד אחר במסמך זה, ניתן לקשר מחדש הפניות מקושרות נוספות.

עריכת הפניות מקושרות

לשינוי המראה של מקור ההפנייה המקושרת או לציון תבנית אחרת, ניתן לערוך את ההפנייה המקושרת. אם אתה עורך הפנייה מקושרת המקשרת למסמך אחר, המסמך נפתח אוטומטית.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Type‏ > Hyperlinks & Cross References‏ > Cross-Reference Options.

  • במקטע Cross-References של החלונית Hyperlinks, לחץ פעמיים על ההפנייה המקושרת שברצונך לערוך.

  • בחר בהפנייה המקושרת ובחר Cross-Reference Options מתפריט החלונית Hyperlinks.

 2. ערוך את ההפנייה המקושרת ולחץ על OK.

מחיקת הפניות מקושרות

בעת מחיקת הפנייה מקושרת, מקור ההפנייה המקושרת מומר לטקסט.

 1. במקטע Cross-References של החלונית Hyperlinks, בחר את ההפנייה המקושרת או את ההפניות המקושרות שברצונך למחוק.
 2. לחץ על הסמל Delete או בחר Delete Hyperlink/Cross-Reference מתפריט החלונית.
 3. לחץ על Yes לאישור.

להסרה מלאה של הפנייה מקושרת, ניתן גם לבחור במקור ההפנייה המקושרת ולמחוק אותו.

עריכת טקסט של מקור הפנייה מקושרת

ניתן לערוך טקסט של מקור הפנייה מקושרת. היתרון בעריכת טקסט של הפנייה מקושרת הוא שניתן לשנות מעקב או ריווח מילים במידת הצורך לצורך התאמה לשטח, או לבצע שינויים אחרים. החסרון הוא שאם תעדכן או תקשר מחדש את ההפנייה המקושרת, כל שינויי העיצוב המקומיים יוסרו.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת