עיצוב תווים

החלת הזזה מקו בסיס

השתמש באפשרות Baseline Shift להזזת תו שנבחר למעלה או למטה ביחס לקו הבסיס של הטקסט שמסביבו. אפשרות זו שימושית במיוחד לסידור ידני של שברים או להתאמת מיקום של גרפיקה בתוך שורה.

Baseline shift values applied to text

 1. בחר טקסט.
 2. בחלונית Character או בחלונית Control, הקלד ערך מספרי לאפשרות Baseline Shift . ערכים חיוביים מזיזים את קו הבסיס של התו מעל לקו הבסיס של שאר השורה. ערכים שליליים מזיזים אותו מתחת לקו הבסיס.
הערה:

להגדלה או להקטנה של הערך, לחץ בתיבה Baseline Shift, ולאחר מכן הקש על המקש חץ למטה או חץ למעלה. הקש Shift תוך כדי הקשה על המקש חץ למעלה או המקש חץ למטה לשינוי הערך בהפרשים גדולים יותר.

לשינוי ההפרש הקבוע של ברירת המחדל להזזה מקו בסיס, ציין ערך Baseline Shift באזור Units & Increments בתיבת הדו-שיח Preferences.

עיצוב תווים בכתב עילי או בכתב תחתי בגופן שאינו OpenType

 1. בחר טקסט.
 2. בחר Superscript או Subscript בתפריט החלונית Character או בחלונית Control.

כשבוחרים באפשרות Superscript או Subscript‏, InDesign מחיל על הטקסט שנבחר ערך הזזה מקו בסיס וגודל אות מוגדרים מראש.

הערכים מוחלים כאחוזים מגודל הגופן וריווח השורות הנוכחיים, ומבוססים על ההגדרות בתיבת הדו-שיח Type Preferences. ערכים אלה אינם מופיעים בתיבות Baseline Shift או Size בחלונית Character בשעת הבחירה בטקסט.

הערה:

ניתן לשנות את הגודל והמיקום של ברירת המחדל לכתב עילי ולכתב תחתי בעזרת העדפות Advanced Type.

החלת קו תחתי או קו חוצה

עובי ברירת המחדל של הקו התחתי והקו החוצה תלוי בגודל הכתב.

Jeff Witchel מספק ערכת לימוד בווידאו על הוספת קו תחתי בכתובת קווים תחתיים מותאמים אישית ב-InDesign.

החלת קו תחתי או קו חוצה

 1. בחר טקסט.
 2. בחר באפשרות Underline או Strikethrough בתפריט החלונית Character או בחלונית Control.

שינוי אפשרויות קו תחתי או קו חוצה

יצירת קו תחתי מותאם אישית שימושית במיוחד כאשר אתה מעוניין ליצור קו תחתי אחיד מתחת לתווים בגדלים שונים, או ליצירת אפקטים מיוחדים, כגון הדגשת רקע.

Before and after adjusting underlines

 1. מתפריט החלונית Character או החלונית Control, בחר Underline Options או Strikethrough Options.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות ולחץ על OK:
  • בחר Underline On או Strikethrough On להפעלת קו תחתי או קו חוצה בטקסט הנוכחי.

  • בשדה Weight, בחר עובי או הקלד ערך לקביעת עובי הקו התחתי או הקו החוצה.

  • בשדה Type, בחר אחת מאפשרויות הקו התחתי או הקו החוצה.

  • בשדה Offset, קבעו את המיקום האנכי של הקו. ההסטה נמדדת מקו הבסיס. ערכים שליליים מזיזים את הקו התחתי מעל לקו הבסיס ואת הקו החוצה מתחת לקו הבסיס.

  • בחר באפשרות Overprint Stroke כשברצונך לוודא שהקו לא יסתיר צבעים שמתחתיו במכונת הדפוס.

  • בחר צבע ורשת צבע. אם ציינת סוג קו אחר מקו אחיד, בחר צבע רווח או רשת צבע של רווח לשינוי מראה השטח שבין מקפים, נקודות או קווים.

  • בחר Overprint Stroke או Overprint Gap אם הקו התחתי או הקו החוצה יודפס על צבע אחר, וברצונך להימנע משגיאות העלולות לנבוע מחוסר התאמות בהדפסה.

הערה:

לשינוי אפשרויות קו תחתי או קו חוצה בסגנון פסקה או בסגנון תו, היעזר באזור Underline Options או Strikethrough Options בתיבת הדו-שיח המופיעה בשעת יצירה או עריכה של סגנון.

החלת ליגטורות על זוגות אותיות

InDesign יכול להוסיף אוטומטית ליגטורות, שהן תווים חלופיים טיפוגרפיים לזוגות מסוימים של אותיות, כגון fi ו-fl, כשהם זמינים בגופן נתון. התווים שבהם InDesign משתמש לאחר בחירה באפשרות Ligature מוצגים ומודפסים כליגטורות, אך הם ניתנים לעריכה ואינם גורמים לבודק האיות לסמן מילה בטעות.

Individual characters (top) and ligature combinations (bottom)

בגופני OpenType, בעת בחירה באפשרות Ligatures מתפריט החלונית Character, מתפריט החלונית Control‏ או מתפריט תלוי-הקשר, InCopy מפיק כל ליגטורה סטנדרטית שהוגדרה בגופן, כפי שנקבע על-ידי מעצב הגופן. עם זאת, יש גופנים הכוללים ליגטורות אופציונליות מעוטרות יותר, שניתן ליצור באמצעות בחירה בפקודה Discretionary Ligatures.

 1. בחר טקסט.
 2. בחר Ligatures מהתפריט המוקפץ. לחלופין, באפשרות להשתמש בתפריט החלונית Character או בתפריט החלונית Control כדי לבחור Ligatures.

שינוי צבע, מעבר צבע או קו טקסט

ניתן להחיל צבעים, מעברי צבע וקווים על תווים, ולאחר מכן להמשיך לערוך את הטקסט. היעזר בחלונית Swatches ובחלונית Stroke להחלת צבעים, מעברי צבע וקווים על טקסט, או שנה את הגדרות Character Color בשעת יצירה או עריכה של סגנון.

Swatches

A. Swatch affects fill or stroke B. Swatch affects container or text C. Tint percentage 

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להחלת שינויי צבע על טקסט בתוך מסגרת, היעזר בכלי Type לבחירה בטקסט.

  • להחלת שינויי צבע על כל הטקסט במסגרת, היעזר בכלי Selection לבחירת המסגרת. בשעת החלת צבע על טקסט במקום על המכל, ודא שלחצת על הסמל Formatting Affects Text בחלונית Tools או בחלונית Swatches.

 2. בחלונית Tools או בחלונית Swatches, בחר אם ברצונך להחיל את שינוי הצבע על המילוי או על הקו. אם בוחרים באפשרות Stroke, שינוי הצבע ישפיע רק על קו המתאר של התווים.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית Swatches, לחץ על דוגמית צבע או על דוגמית מעבר צבע.

  • בחלונית Stroke, ציין עובי או אפשרויות קו אחרות.

ניתן גם להחיל מעבר צבע על טקסט על-ידי גרירה לאורך הטקסט שנבחר באמצעות הכלי Gradient Swatch  או הכלי Gradient Feather .

הערה:

ליצירת טקסט הופכי, ניתן לשנות את צבע המילוי של הטקסט ללבן או ל[נייר] ואת צבע המילוי של המסגרת לצבע כהה. ניתן גם ליצור טקסט הופכי בעזרת שימוש בסרגל פסקה מאחורי טקסט; עם זאת, אם הסרגל שחור, יהיה עלייך לשנות את צבע הטקסט ללבן.

שינוי צבע ומעבר צבע של טקסט

ניתן להחיל צבעים ומעברי צבע על קו ומילוי של תווים בעזרת החלונית Swatches. לכתבה מקושרת, ניתן להחיל כל צבע או מעבר צבע שהוגדרו בפריסת InDesign המקושרת. לכתבה עצמאית, ניתן להחיל אחד מצבעי ברירת המחדל או צבעים חדשים שיצרת למסמך.

הערה:

לא ניתן ליצור מעברי צבע ב-InCopy. מעברי צבע מופיעים רק אם מייבאים אותם מ-InDesign.

Swatches

A. Swatch affects fill or stroke B. Swatch affects container or text C. Tint percentage 

שינוי צבע של טקסט

 1. באמצעות הכלי Type , בחר בטקסט שברצונך לצבוע.
 2. בחלונית Swatches panel (בחר Window >‏ Swatches), לחץ על דוגמית של צבע או מעבר צבע.
הערה:

ניתן להחיל צבעים על טקסט בתצוגת Galley‏, Story או Layout. עם זאת, ניתן לראות את שינויי הצבע בתצוגת Layout בלבד.

בחירת סוג דוגמיות צבע לתצוגה

 1. בחר בתפריט Window >‏ Swatches כדי לפתוח את החלונית Swatches.
 2. בתחתית החלונית, ציין אחת מהאפשרויות הבאות:
  • להצגת כל דוגמיות הצבע, רשתות הצבע ומעברי הצבע, לחץ על הלחצן Show All Swatches.

  • להצגת דוגמיות של צבעי פרוצס, צבעי ספוט ורשתות צבע בלבד, לחץ על הלחצן Show Color Swatches.

  • להצגת דוגמיות של מעברי צבע בלבד, לחץ על הלחצן Show Gradient Swatches.

הוספת אפקטי שקיפות לטקסט

השתמש בחלונית Effects כדי להוסיף לטקסט אפקטי שקיפות, כגון הצללות.

Mike Rankin מספר דוגמאות בנושא אפקטי שקיפות בכתובת תאווה לעיניים ב-InDesign, חלק א׳.

 1. השתמש בכלי Selection  לבחירת מסגרת הטקסט.
 2. בחר Object >‏ Effects ‏> [אפקט].
 3. בחר Text בתפריט Settings For.

  תוכל לבחור באפשרות Object כדי להחיל את האפקטים שתבחר על הקו והמילוי של מסגרת הטקסט ועל הטקסט שבתוכה.

 4. בחר בתכונות האפקט ולחץ על OK.

  לשינוי הגדרות מצב המיזוג או האטימות של הטקסט, בצע שינויים אלה בחלונית Effects.

הקצאת שפה לטקסט

הקצאת שפה לטקסט קובעת באיזה מילון איות ומיקוף ייעשה שימוש. הקצאת שפה אינה משנה את הטקסט עצמו.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להחלת שפה רק על טקסט שנבחר, בחר בטקסט.

  • לשינוי מילון ברירת המחדל של InDesign, בחר שפה במצב שבו אין מסמכים פתוחים.

  • לשינוי מילון ברירת המחדל עבור מסמך מסוים, פתח את המסמך, בחר Edit ‏> Deselect All ולאחר מכן בחר בשפה הרצויה.

 2. בחלונית Character, בחר במילון הרצוי בתפריט Language.

InDesign משתמש במילוני Proximity (ובשפות מסוימות במילוני WinSoft) לאיות ולמיקוף. מילונים אלה מאפשרים לציין שפה שונה גם לתו בודד. כל מילון מכיל מאות אלפי מילים עם הפרדות סטנדרטיות בין ההברות. שינוי שפת ברירת המחדל אינו משפיע על מסגרות טקסט קיימות או על מסמכים קיימים.

ניתן לשנות את מילוני השפות כדי להבטיח שאוצר מילים ייחודי שמשתמשים בו יזוהה ויטופל בהתאם.

InDesign כוללת תכונת נעילת שפה שמונעת הקצאת טקסט CJK לשפה שאינה CJK.

How dictionaries affect hyphenation

A. “Glockenspiel” in English B. “Glockenspiel” in Traditional German C. “Glockenspiel” in Reformed German 

החלפה בין אותיות גדולות לקטנות

הפקודות All Caps או Small Caps משנות את מראה הטקסט מבלי לשנות את הטקסט עצמו. לעומת זאת, הפקודה Change Case מאפשרת לשנות את הגדרות האותיות הגדולות והקטנות של טקסט שנבחר. הבדל זה חשוב בשעת חיפוש או בדיקת איות של טקסט. לדוגמה, נניח שהקלדת את המילה "spiders" במסמך ואתה מחיל את האפשרות All Caps על המילה. אם תשתמש בפקודה Find/Change (כשהאפשרות Case Sensitive מסומנת) לחיפוש הערך "SPIDERS", המופע של המילה spiders, שעליו הוחלה האפשרות All Caps, לא ייכלל בתוצאות החיפוש. לשיפור תוצאות החיפוש ובדיקת האיות, השתמש בפקודה Change Case במקום בפקודה All Caps.

אן-מארי קונספסיון מספקת מאמר על אותיות רישיות מוקטנות בכתובת Small Caps לעומת OpenType All Small Caps.

שינוי טקסט ל-All Caps (הכל אותיות גדולות) או Small Caps (אותיות רישיות מוקטנות)

'אותיות גדולות בלבד' היא שיטה המשמשת להוסיף אותיות גדולות לכל הטקסט הלטיני. 'אותיות קטנות בלבד' היא שיטה המשמשת להוספת אותיות גדולות לכל הטקסט הלטיני ולהפוך אותו לגודל המקורב של תווי אותיות קטנות.

InDesign יכול לשנות אוטומטית טקסט שנבחר מאותיות קטנות לאותיות גדולות ולהפך. כשמעצבים טקסט באותיות רישיות קטנות, InDesign משתמש אוטומטית בתווים של אותיות רישיות קטנות שעוצבו כחלק מהגופן, אם הם זמינים. אחרת, InDesign יוצר סינתזה של האותיות הרישיות המוקטנות בעזרת גרסאות מוקטנות של האותיות הרישיות הרגילות. הגודל של אותיות רישיות מוקטנות שעברו סינתזה מוגדר בתיבת הדו-שיח Type Preferences.

Before (top) and after (bottom) setting BC and AD in small caps to complement old-style numerals and surrounding text

אם בוחרים באפשרות All Caps או Small Caps בגופן OpenType, ‏InDesign יוצר אות אלגנטית יותר. אם משתמשים בגופן OpenType, ניתן גם לבחור באפשרות All Small Caps בתפריט החלונית Character או בחלונית Control. ‏(ראה החלת תכונות של גופן OpenType).

 1. בחר טקסט.
 2. בחר All Caps או Small Caps בתפריט החלונית Character או בחלונית Control. אם הטקסט הוקלד במקור כאותיות רישיות, בחירה באפשרות Small Caps לא תשנה אותו.

ציון גודל של אותיות רישיות מוקטנות

 1. בחר Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Advanced Type‏ (Windows) או InCopy‏ ‏> Preferences‏ ‏> Advanced Type‏ (Mac OS).
 2. בשדה Small Caps, הקלד אחוז מגודל הגופן המקורי של הטקסט שברצונך לעצב באותיות רישיות מוקטנות. לאחר מכן, לחץ על OK.

שינוי אותיות גדולות לאותיות קטנות ולהפך

 1. בחר טקסט.
 2. בחר אחת מהאפשרויות הבאות בתפריט המשנה Type ‏> Change Case:
  • לשינוי כל התווים לאותיות קטנות, בחר Lowercase.

  • להפיכת האות הראשונה בכל מילה לאות גדולה, בחר Title Case.

  • לשינוי כל התווים לאותיות גדולות, בחר Uppercase.

  • להפיכת האות הראשונה בכל משפט לאות גדולה, בחר Sentence Case.

הערה:

הפקודה Sentence Case מניחה שהתווים נקודה (.), סימן קריאה (!) וסימן שאלה (?) מציינים סוף משפט. החלת הפקודה Sentence Case עלולה לגרום למעברים בלתי צפויים בין אותיות קטנות וגדולות כאשר נעשה שימוש בתווים אלה גם לצרכים אחרים, כגון קיצורים, שמות קבצים או כתובות URL. בנוסף, שמות פרטיים עלולים להיות מוצגים באותיות קטנות כאשר הם אמורים להיות מוצגים באותיות גדולות.

סוג של שינוי קנה מידה

ניתן לקבוע את היחס בין הגובה והרוחב של כתב לבין הגובה והרוחב המקוריים של התווים. הערך של תווים שגודלם לא השתנה הוא 100%. יש משפחות גופנים הכוללות גופן מורחב אמיתי, המעוצב בפריסה אופקית רחבה יותר מסגנון האות הרגיל. שינוי גודל הגופן מעוות את צורת האות, כך שבדרך-כלל עדיף להשתמש בגופן המעוצב כגופן צפוף או מורחב, אם גופן כזה זמין.

Scaling fonts horizontally

A. Unscaled type B. Unscaled type in condensed font C. Scaled type in condensed font 

התאמת שינוי קנה מידה אנכי או אופקי

 1. בחר בטקסט שברצונך לשנות את קנה המידה שלו.
 2. בחלונית Character או בחלונית Control, הקלד ערך מספרי לשינוי האחוז של Vertical Scaling או Horizontal Scaling  .

אם נבחרה האפשרות Use New Vertical Scaling בהעדפה Vertical, קנה המידה X ו-Y בגליפים בשפה לטינית יתהפך, ויגרום לכל הטקסט בקנה המידה של השורה לפנות לאותו כיוון. (ראה שינוי העדפות בקומפוזיציית CJK.) אם האפשרות Adjust Line Height With Char Scale נבחרה בתפריט החלונית Character, קנה המידה Y של הגליפים משפיע על גובה השורה. בעת שינוי קנה המידה של רשתות מסגרת, קנה המידה Y מושפע, ולכן מומלץ להתאים את גובה השורה כדי להימנע מ-auto-gyoudori ברשת שקנה המידה שלה השתנה.

שינוי קנה מידה של טקסט באמצעות שינוי הגודל של מסגרת הטקסט ב-InDesign

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • תוך כדי לחיצה על הכלי Selection, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS), וגרור פינה של מסגרת הטקסט כדי לשנות את גודלה.

  • בעזרת הכלי Scale , שנה את גודל המסגרת.

קביעת המראה של ערכי טקסט שקנה המידה שלהם השתנה

בשעת שינוי קנה מידה של מסגרת, גם קנה המידה של הטקסט שבתוך המסגרת משתנה. לדוגמה, כשמכפילים גודל של מסגרת טקסט, גם גודל הטקסט מוכפל; טקסט בגודל 20 נקודות הופך לטקסט בגודל 40 נקודות.

David Blatner‬ מספק מאמר על מסגרות טקסט שקנה המידה שלהן השתנה בכתובת יצירת מסגרת טקסט עם זכוכית מגדלת ב-InDesign.

ניתן לשנות אפשרות בהעדפות כדי לציין כיצד טקסט שקנה המידה שלו השתנה יוצג בחלוניות:

 • כברירת מחדל, כשהאפשרות Apply To Content מסומנת, התיבות Font Size בחלונית Control ובחלונית Character מציגות את גודל הטקסט החדש (לדוגמה, 40 נק'). אם בוחרים באפשרות Adjust Scaling Percentage, התיבות מציגות גם את גודל הטקסט המקורי וגם את גודלו החדש, לדוגמה “‎20 pt (40)‎.”

 • ערכי שינוי קנה המידה בחלונית Transform מציינים את האחוזים האופקיים והאנכיים של שינוי קנה המידה של המסגרת. כברירת מחדל, כשהאפשרות Apply To Content מסומנת, ערכי שינוי קנה מידה מוצגים כ-100% לאחר שינוי קנה מידה של טקסט. אם בוחרים באפשרות Adjust Scaling Percentage, ערכי שינוי קנה המידה מתייחסים למסגרת שקנה המידה שלה השתנה, כך שהכפלת קנה המידה של מסגרת תוצג כ-200%.

מעקב אחר שינויי קנה מידה של מסגרות שימושי כשעלייך להחזיר מסגרת ואת הטקסט שבתוכה לגודלם המקורי. הוא שימושי גם כשברצונך לדעת את מידת השינוי שבוצע בגודל של מסגרת. למעקב אחר שינויי קנה המידה במסגרות ובטקסט שנמצא בתוכן:

 1. בחר Edit >‏ Preferences >‏ General (‏Windows) או InDesign >‏ Preferences >‏ General (‏Mac OS).

 2. בחר באפשרות Adjust Scaling Percentage ולחץ על OK.

שים לב לפרטים הבאים:

 • ההעדפה Adjust Scaling Percentage מוחלת על מסגרות ששינית את קנה המידה שלהן לאחר הפעלת ההעדפה, ולא על מסגרות קיימות.

 • ההעדפה Adjust Scaling Percentage נצמדת לטקסט. גודל הנקודה שקנה המידה שלה השתנה ממשיך להופיע בסוגריים גם אם מבטלים את ההעדפה Adjust Scaling Percentage ומשנים את קנה המידה של המסגרת שוב.

 • להסרת גודל הנקודה שקנה המידה שלה השתנה מהחלונית Transform, בחר באפשרות Redefine Scaling as 100% בחלונית Transform. בחירה באפשרות זו אינה משנה את מראה המסגרת שקנה המידה שלה השתנה.

 • אם עורכים את הטקסט או משנים את קנה המידה של המסגרת כשהאפשרות Adjust Scaling Percentage מסומנת, קנה המידה של הטקסט ישתנה, גם אם הטקסט עובר למסגרת אחרת. עם זאת, אם האפשרות Apply To Content מסומנת, קנה המידה של טקסט המוזרם למסגרת אחרת כתוצאה מהעריכה לא ישתנה יותר.

סוג הטיה

 1. בחר טקסט.
 2. בחלונית Character, הקלד ערך מספרי בשדה Skewing . ערכים חיוביים מטים את הכתב ימינה; ערכים שליליים מטים את הכתב שמאלה.

שים לב שהחלת זווית על טקסט לא תיצור תווים נטויים אמיתיים.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?