אודות מסגרות בקובצי InCopy

כמו ב-Adobe InDesign, כל הטקסט והגרפיקה ב-InCopy נמצאים בתוך מסגרות. במסמכים מקושרים, InDesign שולט במיקום ובעיצוב של מסגרות בפרסום. ניתן לראות את מבנה המסגרות של מסמך InDesign בתצוגת Layout של InCopy.

שינוי מסגרות

כל השינויים במסגרות חייבים להתבצע בתוך מסמך InDesign, אלא אם כן המסגרות מיועדות לגרפיקה בתוך שורה. ניתן להזיז, לשנות קנה מידה, לסובב או להטות מסגרות גרפיקה בתוך שורה, אך לא ניתן לבצע פעולות אלה במסגרות אחרות. למידע נוסף, עיין בתיעוד של תהליך העבודה שלך.

שרשור טקסט

כתבה ארוכה יכולה לזרום ממסגרת אחת למסגרות אחרות שמחוברות זו לזו ברצף, או משורשרות. כתבה משורשרת מתחילה בטור מסוים בעמוד ויכולה להימשך בכל אחד מהטורים והעמודים האחרים בפרסום. הגדרת רצף השרשור לכתבה של InCopy מתבצעת תמיד על-ידי משתמש InDesign.

בעת הוספת טקסט לכתבה משורשרת, הכתבה מוזרמת למסגרות הבאות עד שכל המסגרות המשויכות מתמלאות.

ww_02
Flow of threaded text: Original text in threaded frames (top); after you add text to first frame, text reflows to second frame (bottom)

אם טקסט אינו מתאים לגודל המסגרת שהוקצתה לו, החלק המוסתר של הכתבה נקרא עודף טקסט.

שינוי יחידות מידה וסרגלים

InCopy כולל סרגל עומק אנכי להתאמת שטח של טקסט בתצוגות Galley ו-Story, וכן סרגלי אורך ורוחב בתצוגת Layout למדידת פריסות. כברירת מחדל, הסרגלים מתחילים במדידה מהפינה השמאלית העליונה של עמוד או כפולה. ניתן לשנות זאת באמצעות הזזת נקודת האפס.

ניתן לעבוד עם יחידות מידה סטנדרטיות אחדות, לשנות הגדרות אלה בכל עת ולדרוס זמנית את יחידות המידה הנוכחיות באמצעות הזנת ערך. שינוי יחידות המידה אינו מזיז את קווי העזר, קווי הרשת והאובייקטים, ולכן בעת שינוי סימוני סרגל הם עלולים שלא להתיישר עם אובייקטים שמיושרים לפי סימוני הסרגל הישנים.

ניתן להגדיר מערכות מדידה שונות לסרגלי אורך ורוחב. לדוגמה, עיתונים רבים מודדים פריסות אופקיות בפיקות וכתבות טקסט אנכיות באינצ'ים. המערכת שתבחר לסרגל הרוחב שולטת על טאבים, שוליים, כניסות ומידות נוספות. לכל כפולה יש סרגל אורך משלה. עם זאת, כל סרגלי האורך משתמשים באותן הגדרות שנבחרו בתיבת הדו-שיח Preferences ‏> Units & Increments.

ברירת המחדל של יחידת המידה בסרגלים היא פיקות (פיקה שווה 12 נקודות). ניתן לשנות את יחידות סרגל ולקבוע היכן יופיעו הסימונים הגדולים בסרגל. לדוגמה, בעת שינוי יחידות הסרגל של סרגל האורך ל-12 נקודות, סימונים גדולים יופיעו כל 12 נקודות בסרגל (אם תצוגה כזו אפשרית בהגדלה הנוכחית). תוויות סימוני הסרגל כוללות את הסימונים הגדולים המותאמים אישית, כך שהסימון 3 בסרגל לפי הדוגמה הקודמת מציין את המופע השלישי של הפרש קבוע בן 12 נקודות, או 36 נקודות.

ww_05
Rulers

A. Labeled tick marks B. Major tick marks C. Minor tick marks 
ww_06
Vertical ruler using inches (left), and custom 12‑point increments (right)

הערה:

הגדרת הפרשי סרגל מותאמים אישית בסרגל האנכי מומלצת לצורך התאמת השנתות הגדולות בסרגל לרשת קו בסיס.

בחירת יחידות המידה

ניתן להגדיר יחידות מידה מותאמות אישית לסרגלים המוצגים על המסך ולשימוש בחלוניות ובתיבות דו-שיח. ניתן גם לשנות הגדרות אלה בכל עת ולדרוס זמנית את יחידות המידה הנוכחיות באמצעות הזנת ערך.

 1. ‏‫‏‫בחר Edit >‏ Preferences >‏ Units & Increments ‏(Windows) או InDesign ‏> Preferences >‏ Units & Increments (‏Mac OS).‬‬

 2. בתיבות Horizontal ו-Vertical, בחר במערכת המדידה שברצונך להשתמש בה למידות רוחב ואורך בסרגלים, בתיבות דו-שיח ובחלוניות. בחר Custom והקלד מספר נקודות שיופיעו בסרגל כסימונים גדולים. לחץ על OK.

הערה:

ניתן גם לשנות יחידות סרגל באמצעות לחיצה ימנית (Windows) או הקשה על Control ולחיצה (Mac OS) על סרגל, ובחירת היחידות מהתפריט תלוי-ההקשר.

דריסת יחידות המידה של ברירת המחדל

ניתן לציין יחידת מידה שונה מברירת המחדל.

 1. הדגש את הערך הקיים בחלונית או בתיבת הדו-שיח, והקלד את הערך החדש בעזרת ההנחיות בטבלה הבאה:

  לציון:

  הקלד אותיות אלה אחרי הערך:

  דוגמאות

  תוצאה

  Q

  q

  6q

  6 Q

  Ha

  h

  6h

  6 Ha

  אינצ'ים

  i

  in

  inch

  "

  5.25i

  5.25in

  5.25inch

  5.25”

  1/4 5 אינץ'

  מילימטרים

  mm

  48mm

  48 מילימטרים

  סנטימטרים

  cm

  12cm

  12 סנטימטרים

  פיקות

  p

  3p

  3 פיקות

  נקודות

  pt

  נק' (לפני ערך)

  6pt

  p6

  6 נקודות

  נקודות אמריקאיות

  ap

  6ap

  6 נקודות אמריקאיות

  פיקות ונקודות

  נ' (בין ערכים)

  3p6

  3 פיקות, 6 נקודות

  פיקסלים

  px

  5px

  5 פיקסלים

  ציצרו

  c

  5c

  5 ציצרו

  אגטים

  ag

  5ag

  אגטים

יחידות מידה יפניות

Q ו-Ha הן יחידות שבהן נעשה שימוש במעבד תמונות יפני ידני או אוטומטי להצגת גודל גופן, מעקב או אורך של רווח מוביל. כל יחידה בעלת ערך של 0.25 מ"מ. Q משמש רק כדי לבטא גודל גופן, Ha משמש כדי לבטא כיוון ואורך של רווח מוביל, ריווח אובייקטים ורכיבים דומים.

ניתן גם להשתמש בנקודות (מוכרות גם בשם נקודות אמריקאיות) כדי לציין גודל גופן במחשבים, או נקודות Adobe PostScript®‎ לציון רווח מוביל או ריווח. נקודה אחת אמריקה 0.35146 מילימטרים, וישנן 72.27 נקודות אמריקאיות ב-1 אינץ' ו-72 נקודות PostScript ב-1 אינץ'.

שינוי נקודת האפס

נקודת האפס היא המקום שבו נפגשות נקודות האפס של סרגלי הרוחב והאורך. כברירת מחדל, נקודת האפס נמצאת בפינה השמאלית העליונה של העמוד הראשון בכל כפולה. כלומר, מיקום ברירת המחדל של נקודת האפס הוא תמיד אותו מיקום יחסית לכפולה, אך הוא יכול להיראות שונה יחסית ללוח.

קואורדינטות X ו-Y בחלונית Control, בחלונית Info ובחלונית Transform מוצגות באופן יחסי לנקודת האפס. ניתן להזיז את נקודת האפס כדי למדוד מרחקים, ליצור נקודת ציר חדשה למדידה, או לסדר עמודים גדולים באריחים. כברירת מחדל, לכל כפולה יש נקודת אפס אחת בפינה השמאלית העליונה של העמוד הראשון, אך ניתן גם למקם אותה בשידרת הכריכה, או לציין נקודת אפס לכל עמוד בכפולה.

התאמת נקודת האפס

בעת הזזת נקודת האפס, הנקודה עוברת לאותו מיקום יחסי בכל הכפולות. לדוגמה, אם תזיז את נקודת האפס לפינה השמאלית העליונה של העמוד השני בכפולה, היא תופיע במיקום זה בעמוד השני בכל יתר הכפולות במסמך.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להזזת נקודת האפס, גרור מנקודת המפגש בין הסרגל האופקי והאנכי למיקום בפריסה שברצונך לקבוע בו את נקודת האפס.
  ty_05_ic
  Establishing a new zero point
  • לאיפוס נקודת האפס, לחץ פעמיים על נקודת המפגש בין סרגלי האורך והרוחב .

  • לנעילת נקודת האפס או לשחרורה, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) ולחץ על נקודת האפס של הסרגלים, ובחר Lock Zero Point בתפריט תלוי ההקשר.

שינוי נקודת האפס של ברירת המחדל

בעזרת ההגדרה Origin שבתיבת הדו-שיח Preferences ניתן לקבוע ברירת מחדל לנקודת האפס של הסרגלים ולטווח הסרגל האופקי. הטווח קובע אם הסרגל ימדוד את רוחב העמוד, את רוחב הכפולה כולה או – בכפולות מרובות – ממרכז השידרה.

בעת קביעת מקור הסרגל בשידרת הכריכה של כל אחת מהכפולות, המקור ננעל בשידרה. לא ניתן למקם מחדש את מקור הסרגל באמצעות גרירתו מנקודת המפגש בין הסרגלים, אלא אם כן בוחרים באפשרות מקור אחרת.

 1. ‏‫בחר Edit >‏ Preferences >‏ Units & Increments ‏(Windows) או InCopy ‏> Preferences >‏ Units & Increments (‏Mac OS).‬
 2. במקטע Ruler Units, בתפריט Origin, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להגדרת מקור הסרגל בפינה השמאלית העליונה של כל כפולה, בחר Spread. סרגל הרוחב מודד את כל רוחב הכפולה.

  • להגדרת מקור הסרגל בפינה השמאלית העליונה של כל עמוד, בחר Page. סרגל הרוחב מתחיל מאפס בכל עמוד בכפולה.

  • להגדרת מקור הסרגל במרכז השידרה, בחר Spine. הסרגל האופקי מודד במספרים שליליים משמאל לשידרה ובמספרים חיוביים מימין לשידרה.

הערה:

ניתן גם לשנות את הגדרות מקור סרגל הרוחב בעזרת התפריט תלוי-ההקשר שמופיע בעת לחיצה ימנית (Windows) או הקשה על Control ולחיצה (Mac OS) על הסרגל האופקי.

שימוש ברשתות

בתצוגת Layout ניתן להציג (או להסתיר) מערכת רשתות וקווי עזר להצגת המיקום והיישור של אובייקטים. ברוב תהליכי העבודה, מעצב מגדיר את הרשתות וקווי העזר לפרסום ב-InDesign. משתמשי InCopy רואים את עזרי הפריסה האלה לאחר קישור כתבת InCopy למסמך InDesign.

ניתן ליצור רשתות ב-InCopy. אך מכיוון שרשתות של InDesign דורסות את ההגדרות של InCopy בעת קישור קבצים, תכונה זו שימושית יותר למסמכים עצמאיים שמפרסמים ישירות מ-InCopy.

רשתות וקווי עזר אלה לעולם אינם גלויים בפלט המודפס או המיוצא. לכל עמוד יש ערכה אחת של סרגלים וקווי עזר, אך קו עזר יכול להופיע בכל העמודים בכפולה או בעמוד אחד בלבד.

הערה:

רשתות, סרגלים וקווי עזר אינם זמינים בתצוגות Galley ו-Story.

הגדרת רשת קווי בסיס

השתמש ב-Grid Preferences להגדרת רשת קווי בסיס לכל המסמך.

 1. בחר Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Grids‏ (Windows) או InCopy ‏> Preferences‏ ‏> Grids‏ (Mac OS).

 2. ציין צבע לרשת קווי הבסיס באמצעות בחירת צבע בתפריט Color. ניתן גם לבחור באפשרות Custom מהתפריט Color.

 3. באפשרות Relative To, ציין אם ברצונך שהרשת תתחיל בראש העמוד או בשוליים העליונים.

 4. בתיבה Start, הקלד ערך להסטת הרשת מחלקו העליון של העמוד או מהשוליים העליונים של העמוד, בהתאם לאפשרות שבחרת בתפריט Relative To. אם אתה מתקשה ליישר את סרגל האורך לרשת זו, נסה להתחיל בערך אפס.

 5. בתיבה Increment Every, הזן ערך לרווח בין שורות הרשת. בדרך כלל, עליך להקליד ערך השווה לריווח השורות בגוף הטקסט, כדי ליישר את שורות הטקסט לרשת באופן מושלם.

  ty_07
  Baseline grid in document window

  A. First grid line B. Increment between grid lines 
 6. בתיבה View Threshold, הקלד ערך שיציין את רמת ההגדלה. מתחת לערך זה – הרשת לא תופיע. הגדל את סף התצוגה כדי למנוע תצוגה של קווי רשת צפופים ברמות הגדלה נמוכות.

  ty_08
  Baseline grid at magnification below view threshold (left) and above view threshold (right)
 7. לחץ על OK.

הערה:

הפקודה Snap To Guides שולטת בהצמדה לקווי עזר ובהצמדה לרשת קווי הבסיס.

הגדרת רשת מסמך

 1. בחר Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Grids‏ (Windows) או InCopy ‏> Preferences‏ ‏> Grids‏ (Mac OS).

 2. ציין צבע לרשת המסמך באמצעות בחירת צבע מהתפריט Color. ניתן גם לבחור באפשרות Custom מהתפריט Color.

 3. להגדרת ריווח רשת אופקי, ציין ערך בתיבה Gridline Every באזור Horizontal שבאזור Document Grid, ולאחר מכן ציין ערך בתיבה Subdivisions כדי לקבוע את הריווח בין קווי הרשת.

 4. להגדרת ריווח רשת אנכי, ציין ערך בתיבה Gridline Every באזור Vertical שבאזור Document Grid, ולאחר מכן ציין ערך בתיבה Subdivisions כדי לקבוע את הריווח בין קווי הרשת.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות ולחץ על OK:

  • למיקום רשת המסמך ורשת קווי הבסיס מאחורי שאר האובייקטים, ודא שהאפשרות Grids In Back מסומנת.

  • למיקום רשת המסמך ורשת קווי הבסיס לפני שאר האובייקטים, בטל את הסימון באפשרות Grids In Back.

הערה:

להצבת קווי העזר מאחורי כל האובייקטים, ניתן לבחור Guides In Back בתפריט תלוי-ההקשר המוצג בלחיצה ימנית (Windows) או בהקשת Control ‏(Mac OS) באזור ריק בחלון המסמך.

הצגה או הסתרה של רשתות

 • כדי להציג או להסתיר רשת קווי בסיס, בחר View‏ ‏> Grids & Guides‏ ‏> Show/Hide Baseline Grid.

 • כדי להציג או להסתיר את רשת המסמך, בחר View‏ ‏> Grids & Guides‏ ‏> Show/Hide Document Grid.

 • כדי להציג או להסתיר את רשת הפריסה, בחר View‏ ‏> Grids & Guides‏ ‏> Show/Hide Layout Grid.

 • כדי להציג או להסתיר רשת מסגרת, בחר View‏ ‏> Grids & Guides‏ ‏> Show/Hide Frame Grid.

הצגת קווי עזר של סרגל

קווי עזר של סרגל שונים מרשתות בכך שניתן למקם אותם בצורה חופשית על עמוד או על לוח. משתמשי InDesign יכולים ליצור קווי עזר של סרגל משני סוגים: קווי עזר של עמוד, המופיעים רק בעמוד שהם נוצרו בו, או קווי עזר של כפולה, המופיעים בכל העמודים ובלוח של כפולה מרובת עמודים. ניתן להציג קווי עזר של סרגל אם הם קיימים במסמך InDesign או בקובץ משימה, אך לא ניתן ליצור אותם ב-InCopy.

ww_11
Guides

A. Spread guide B. Page guide 

הצגה או הסתרה של קווי עזר של סרגל

 1. ודא שאתה נמצא בתצוגת Layout. במידת הצורך, לחץ על כרטיסיית התצוגה Layout בראש לוח העריכה.
 2. בחר View‏ ‏> Grids & Guides ‏> Show/Hide Guides.‬

הצגת קווי עזר של סרגל מאחורי אובייקט

כברירת מחדל, קווי עזר של סרגל מופיעים לפני כל שאר קווי העזר והאובייקטים. עם זאת, קווי עזר מסוימים של סרגל עלולים להסתיר אובייקטים כמו קווים דקים.

ניתן לשנות את העדפת Guides In Back כדי להציג קווי עזר לפני או מאחורי שאר האובייקטים. עם זאת, בלי קשר להגדרה Guides In Back, אובייקטים וקווי עזר בסרגל נמצאים תמיד לפני קווי עזר של שוליים וטורים.

 1. ‏‫בחר Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Guides & Pasteboard‏ (Windows) או InDesign‏ ‏> Preferences‏ ‏> Guides & Pasteboard‏ (Mac OS).‬
 2. סמן את התיבה Guides In Back, ולחץ על הלחצן OK.

התאמה אישית של הלוח וקווי העזר

 1. בתפריט Edit (‏Windows) או בתפריט InCopy ‏(Mac OS), בחר Preferences ‏> Guides & Pasteboard.
 2. לשינוי הצבע של קווי עזר של שוליים או טורים, בחר צבע קבוע מראש מהתפריט, או בחר Custom וציין צבע בעזרת דוגם הצבע.
 3. להגדלה או להקטנה של הלוח, הזן ערך בתיבה Minimum Vertical Offset.
 4. לחץ על OK.

שימוש בשכבות

שכבות הן כמו גליונות נייר שקופים שמונחים זה על זה בערימה. אם שכבה אינה מכילה אובייקטים, ניתן לראות דרכה את כל האובייקטים שממוקמים בשכבות שמתחתיה.

רק משתמשי InDesign יכולים ליצור שכבות. משתמשי InCopy יכולים להציג או להסתיר שכבות, להציג או להסתיר אובייקטים בשכבות ולשנות הגדרות שכבה. אם משתמש InDesign יצר שכבות מרובות במסמך, תוכל להסתיר שכבות ב-InCopy כדי לערוך אזורים מסוימים או סוגי תוכן מסוימים במסמך מבלי להשפיע על אזורים או סוגי תוכן אחרים. לדוגמה, אם המסמך מודפס באיטיות מכיוון שהוא מכיל תמונות גדולות, תוכל להסתיר את כל השכבות שאינן שכבות טקסט ולהדפיס במהירות את שכבת הטקסט לצורך הגהה.

הערות נוספות על שכבות:

 • אובייקטים מעמודי מאסטר מופיעים בתחתית כל שכבה. עצמי אב יכולים להופיע לפני אובייקטים מעמוד מסמך אם עצמי עמוד המאסטר ממוקמים בשכבה גבוהה יותר.

 • שכבות כוללות את כל עמודי המסמך, כולל עמודי מאסטר. לדוגמה, אם מסתירים את שכבה 1 בעת עריכת עמוד 1 במסמך, השכבה תהיה מוסתרת בכל העמודים עד שתציג אותה מחדש.

ww_about_layers_palette
The Layers panel lists layers, with the frontmost layer appearing at the top of the panel.

הצגה והסתרה של שכבות

 1. בחר Window ‏> Layers.
 2. בחלונית Layers, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להסתרת שכבה מסוימת, לחץ על סמל העין משמאל לשם השכבה.

  • להצגת שכבה מסוימת, לחץ על הרווח משמאל לשם השכבה.

  • לחץ על משולש ליד שם שכבה כלשהי כדי להציג את האובייקטים שבשכבה. לחצו על סמל העין כדי להציג או להסתיר אובייקטים בודדים.

  • להצגה או להסתרה של כל השכבות בבת אחת, בחר Show/Hide All Layers מתפריט החלונית.

הערה:

רק שכבות ואובייקטים גלויים מודפסים.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת