צפייה בכתבות

סקירה של התצוגות Galley, ‏Story ו-Layout

InCopy מציע שלוש תצוגות לכתבה: Galley, ‏Story ו-Layout. תנאים אלה דומים לתנאים שבשימוש של הוצאות לאור מסורתיות.

תצוגת Galley

תצוגת טקסט עם מעברי שורה שנקבעו במסמך התואם של Adobe InDesign®‎. אם הטקסט לא מתאים לשטח הפריסה שהוקצה לו, מחוון עודף מסמן את הנקודה שבה הטקסט של InCopy חורג מהשטח. למרות ש-InCopy יכול לשמש להחלת עיצוב, כמו כניסות פסקה וגודל גופן, עיצובים אלה לא מופיעים בתצוגת Galley.

תצוגת Galley

תצוגת Story

התצוגה מציגה טקסט בזרם רצוף הגולש לפי חלון המסמך. תצוגת Story אינה מציגה קצוות מדויקים של שורות כך שניתן להתרכז בתוכן. עם זאת, אם הטקסט לא מתאים למרחב הפריסה המוקצה לו, מחוון עודף מסמן את הנקודה שבה הטקסט של InCopy חורג מהמרחב. בתצוגת Story, אזור המידע מציג רק סגנונות פסקה. מספרי שורות אינם גלויים בתצוגת Story.

תצוגת Story נפתחת כברירת מחדל בעת יצירת כתבה חדשה של InCopy.

הערה:

כדי לשנות את תצוגת ברירת המחדל עבור מסמכים חדשים, סגור את כל המסמכים ובחר את התצוגה שברצונך לייעד כתצוגת ברירת המחדל מהתפריט View.

תצוגת Story

תצוגת Layout

תצוגת טקסט כפי שהוא יודפס, עם כל העיצובים. כשמשתמשים ב-InCopy לסנכרון עם פריסה של InDesign, ניתן להציג טקסט בהקשר עם כל שאר רכיבי הדף במסמך InDesign - מסגרות, עמודות, גרפיקה וכן הלאה.

בתצוגת Layout ניתן להגדיל ולהקטין את התצוגה, כדי לבחון היבטים שונים של הפריסה.

תצוגת Layout

מעבר בין תצוגות Galley, ‏Story או Layout

 1. יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
  • יש לבחור את התצוגה מתפריט View.

  • יש ללחוץ על הכרטיסייה Galley, ‏Story או Layout בראש אזור העריכה.

על תצוגת Galley

תצוגת Galley מספקת סביבה לעיבוד טקסט יעיל; הטקסט שבה קל לקריאה ולביאור. ניתן גם להשתמש בתצוגת Galley לביצוע התאמה לשטח ומשימות אחרות הקשורות להפקה.

כשפותחים מסמך InDesign ב-InCopy, העבודה בתצוגת Galley דומה לעבודה עם יריעות הגהה בסידור מסורתי בדפוס. בתוך אזור התצוגה, הטקסט גולש בדיוק כמו בפריסה הסופית של InDesign, וכל הטקסט מוצג בעמודה אחת, ללא קשר למספר העמודות הקיימות בפריסה. מעברי דף, מעברי מסגרת ומעברי עמודה מוצגים באמצעות שורות עם המילים Page break, ‏Frame break או Column break במרכז השורה.

הערה:

כשמעברים מרובים מיוצגים ע"י גבול יחיד, כמו מעבר דף החופף למעבר מסגרת, מוצג המעבר בעל העדיפות הגבוהה ביותר. מעברי דף הם בעלי העדיפות הגבוהה ביותר, ומעברי עמודה - העדיפות הנמוכה ביותר.

תצוגת Galley כוללת תכונה של מעבר התאמה לשטח, המציינת את הנקודה שבה הטקסט של InCopy חורג משטח הפריסה שהוקצה לו ב-InDesign.

כברירת מחדל, Galley מציגה טקסט בגודל של 12 נקודות. ניתן לשנות את הגופן, הגודל או הריווח, כדי להקל על הקריאה או העריכה של הטקסט. ניתן גם לשנות את צבעי הרקע והגופן.

הערה:

גודל תצוגת הגופן חל על כל הכתבות, ולא על תווים, מילים או פסקאות בנפרד.

סרגל הכלים Galley & Story Appearance בתחתית סביבת העבודה שולט בכמה הגדרות שרצוי לשנות לעתים קרובות כשעובדים על מסמכים. הגדרות אלה כוללות:

 • הצגת סוג וגודל של גופנים

 • הצגת ריווח שורות (רווח יחיד, רווח של 150%, רווח כפול או רווח משולש)

 • הצגה/הסתרה של מספרי שורות וסגנונות טורים

 • התאמה אישית של בקרי Galley & Story Appearance

התאמה אישית של תצוגות Galley ו-Story

ניתן להתאים אישית את התצוגות Galley ו-Story במגוון דרכים.

שינוי הגדרות של תצוגת Galley

 1. יש לבחור אפשרות מסרגל הכלים Galley & Story Appearance. (אם סרגל הכלים מוסתר, יש לבחור Window ‏> ‏Galley & Story Appearance. סרגל הכלים מופיע בתחתית חלון היישום כברירת מחדל).
  הערה:

  חשוב להבין את ההבדל בין שינוי גודל תצוגת הגופן והחלת עיצוב טקסט. את שניהם ניתן לבצע בתצוגת Galley. שינוי גודל תצוגת הגופן לא משפיע על האופן שבו נראה הטקסט בפרסום, בעוד שהחלת עיצוב טקסט משנה את מראה הטקסט בתצוגת Layout ובמסמך המפורסם.

קביעת העדפות של תצוגת Galley

 1. יש לבחור Edit ‏> ‏Preferences ‏> ‏‏Galley & Story Display ‏(Windows) או InCopy ‏> ‏Preferences ‏> ‏Galley & Story Display ‏(Mac OS).
 2. במקטע Text Display Options יש לציין את הדברים הבאים:

  Text Color

  שליטה בצבע הטקסט באזור התצוגה. צבע ברירת המחדל של הטקסט הוא שחור.

  Background

  שליטה בצבע הרקע של אזור התצוגה. צבע ברירת המחדל של הרקע הוא לבן.

  Theme

  מקצה צבעי טקסט ורקע קבועים מראש.

  Override Preview Font

  מאפשר להציג גופן אחד נוסף באמצעות הגופן הנכון בתצוגת Galley ובתצוגת Story‏. InCopy מציג אוטומטית ובמדויק את הגופנים Symbol, ‏Zapf Dingbats, ‏Webdings ו-Wingdings®‎, שעוקפים את גופן התצוגה שבחרת בו.

  Enable Anti-aliasing

  מחליק את הקצוות המשוננים של כתב ותמונות Bitmap ע"י ריכוך מעברי הצבע בין פיקסלים בקצוות לפיקסלים ברקע. בגלל שרק הפיקסלים בקצוות משתנים, אין אובדן פרטים. ניתן לבחור את רמת ההחלקה שרוצים להחיל. האפשרות Default משתמשת בגווני אפור להחלקת הטקסט. האפשרות LCD Optimized משתמשת בצבעים במקום גווני אפור, ועובדת מיטבית עם טקסט שחור על רקע בהיר. האפשרות Soft משתמשת בגווני אפור, אך התוצאה בהירה ומטושטשת יותר.

  Cursor Options

  שליטה בתצוגת הסמן. ניתן לבחור מבין ארבעה סמנים שונים. ניתן לבחור Blink או לבטל את הבחירה.

הערה:

הגדרות שנקבעו במקטע Galley & Story Display חלות גם על תצוגת Galley וגם על תצוגת Story.

הצגה או הסתרה של עמודת המידע

עמודת המידע מופיעה משמאל לחלון המסמך בתצוגות Galley ו-Story. עמודה זו מכילה מידע לקריאה בלבד לגבי סגנונות פסקה, מספרי שורות והעומק האנכי של הטקסט; לא ניתן להקליד באזור זה.

 1. יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לשינוי התצוגה במסמך הנוכחי בלבד, יש לבחור View ‏> ‏Show Info Column או View ‏> ‏Hide Info Column.

  • לשינוי התצוגה של ברירת המחדל ביישום, יש לסגור את כל המסמכים ולבחור View ‏> ‏Show Info Column או View ‏> ‏Hide Info Column.

הערה:

סגנונות פסקה עוזרים לשמור על אחידות בפרסומים. יש לעיין בתיעוד של תהליכי עבודה שהצוות שלך אימץ בנוגע להנחיות הפנימיות עבור הפרויקט שלך.

קביעת העדפות של תצוגת Story

יש להשתמש במקטע Galley & Story Display של תיבת הדו-שיח Preferences להתאמה אישית של תצוגת Story.

 1. יש לבחור Edit ‏> ‏Preferences ‏> ‏‏Galley & Story Display ‏(Windows) או InCopy ‏> ‏Preferences ‏> ‏Galley & Story Display ‏(Mac OS).
 2. ציין את האפשרויות הרצויות.
 3. לחץ על OK.

הצגה או הסתרה של סימוני מעבר פסקה

ניתן להציג או להסתיר סימוני מעבר פסקה בתצוגות Galley ו-Story. סמל חץ מציין את תחילתה של פסקה חדשה.

 1. יש לבחור View ‏> ‏Show Paragraph Break Marks או View ‏> ‏Hide Paragraph Break Marks.

שימוש בסרגל העומק האנכי

כשמקלידים טקסט, כדאי לפעמים לדעת מהו העומק הפיזי של הכתבה כפי שתופיע בתצוגת Layout, בנוסף למספר השורות. סרגל העומק האנכי מצייר סרגל לאורך הקצה השמאלי של התצוגות Galley ו-Story. כל אחד מסימני השנתות בסרגל מיושר לתחתית שורת טקסט. לאחר כל חמישה סימני שנתות מוצג ערך המציין את העומק האנכי הכולל של הטקסט בנקודה זו. העותק מתעדכן דינמית עם השלמה של יצירת הפריסה של חלק זה מהמסמך.

מדידת העומק משתמשת בהגדרת היחידות האנכיות בהעדפות Units & Increments.

הערה:

כדי לעזור בהתאמה לשטח, העומק של הטקסט העודף מחושב ומוצג גם הוא.

 1. יש ללחוץ על הכרטיסייה Galley או Story בראש אזור העריכה.
 2. יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להראות או להסתיר את סרגל העומק, יש לבחור View ‏> ‏Show/Hide Depth Ruler.

  • כדי להראות או להסתיר את עמודת המידע, יש לבחור View ‏> ‏Show/Hide Info Column.

סקירה של תצוגת Layout

בתצוגת Layout ניתן לראות טקסט ורכיבים אחרים, בדיוק כפי שהם מעוצבים וממוקמים במסמך InDesign. הכתבות פרוסות במסגרות, בדיוק כפי שהן מופיעות ב-InDesign.

אם עובדים עם כתבה מקושרת—כתבה מנוהלת בתוך מסמך או קובץ משימה פתוח של InDesign—לא ניתן לשנות את פריסת הכתבה באמצעות InCopy. ניתן לעבוד עם הטקסט ותכונות הטקסט בלבד.

אם עובדים עם מסמך InCopy עצמאי—מסמך InCopy בודד שלא נמצא בתוך מסמך או קובץ משימה פתוח של InDesign—ניתן לעבוד עם הטקסט ותכונות הטקסט, אך גם לשנות את גודל הדף באמצעות הפקודה Document Setup.

תצוגת Layout מציעה יותר כלים ופקודות תפריט View מהתצוגות האחרות. ניתן להשתמש בכלי Hand, בכלי Zoom ובפקודות Zoom להצגת כפולה בהגדלות שונות. ניתן גם להשתמש בעזרי פריסה שונים כמו סרגלים, רשתות מסמך ורשתות קווי בסיס.

הערה:

אפשרויות תצוגה אלה לא משפיעות על העיצוב. לדוגמה, הגדלת התצוגה של הדף לא משנה את האופן שבו הכתבה נראית ב-InDesign או כשהיא מודפסת.

על מסגרות

בתצוגת Layout של מסמך שבנייתו מתבצעת, ניתן לראות תיבה אחת או יותר בדף. תיבות אלה שלא מודפסות עשויות להכיל טקסט, גרפיקה או שום דבר. התיבות מייצגות מסגרות—מקומות בפריסה השמורים לרכיבים ספציפיים. כל מסגרת מוגדרת להכיל טקסט או גרפיקה. כתבות שלא מנוהלות במסמך InDesign או בקובץ משימה מעומעמות, כדי שניתן יהיה לזהות אותן בקלות.

מסגרות טקסט

ניתן לקבוע אילו כתבות יופיעו ואיפה, וכמה שטח הן יתפסו בדף. עבור כתבות מקושרות, המסגרות מוגדרות ע"י משתמשי InDesign. אם מוקצות מסגרות מרובות לכתבה כלשהי, תצורת המסגרות קובעת את אופן הגלישה של טקסט הכתבה בפריסה.

מסגרות גרפיות

יכולות לתפקד כגבולות וכרקע, ויכולות לחתוך גרפיקה או להחיל עליה מסיכה. ניתן לעבוד עם גרפיקה בתוך מסגרות ב-InCopy, וניתן לראות את מסגרות הגרפיקה בפריסות של InDesign כשעובדים עם מסמכים מקושרים. ניתן גם לעבוד עם מסגרות של גרפיקה בתוך השורה (מוטבעת בטקסט), אך לא ניתן לעבוד עם מסגרות גרפיות אחרות. (למידע: יצירת גרפיקה בתוך שורה.)

מסגרות ריקות

הן מצייני מיקום. ניתן להבדיל בין מסגרות טקסט ריקות לבין מסגרות גרפיקה ריקות לפי המראה שלהן. תיבה ריקה מייצגת מסגרת טקסט ריקה; תיבה עם X בתוכה מציינת מסגרת גרפיקה ריקה. ניתן להוסיף טקסט למסגרת טקסט ריקה רק אם המסגרת משויכת לכתבה המיוצאת אל InCopy מ-InDesign. ניתן גם לייבא גרפיקה למסגרת גרפיקה ריקה ב-InCopy או להדביק אותה במסגרת.

מסגרת טקסט ריקה (משמאל) ומסגרת גרפית ריקה (מימין)

הצגה או הסתרה של קצות מסגרת

הסתרת קצוות מסגרת מסתירה גם את ה-X במסגרות גרפיקה ריקות.

מסגרות טקסט וגרפיקה עם קצוות מסגרת מוצגים (משמאל) ומוסתרים (מימין)

 1. בתצוגת Layout, יש לבחור View ‏> ‏Extras > ‏Show Frame Edges או View ‏> ‏Extras > ‏Hide Frame Edges.

הצגת מסמכים

יש להשתמש בכלי Zoom או באפשרויות View להגדלה ולהקטנה של תצוגת מסמכים.

הגדלה או הקטנה של התצוגה

בתצוגת Layout ניתן להגדיל או להקטין את תצוגת הדף. סרגל היישום מציג את אחוז ההגדלה או ההקטנה.

 1. יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להגדלת אזור מסוים יש לבחור את הכלי Zoom  וללחוץ על האזור שרוצים להגדיל. כל לחיצה מגדילה את התצוגה לאחוז הבא שנקבע מראש, וממרכזת את התצוגה סביב הנקודה שעליה לחצת. בהגדלה מרבית, מרכז הכלי Zoom נראה ריק. להקטנת התצוגה יש להחזיק על המקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS), כדי להפעיל את הכלי Zoom Out , וללחוץ על האזור שרוצים להקטין. כל לחיצה מקטינה את התצוגה לאחוז הקודם שנקבע מראש.

  • להגדלת התצוגה לאחוז הבא שנקבע מראש, יש להפעיל את החלון שרוצים להציג ולבחור View ‏> ‏Zoom In. יש לבחור View ‏> ‏Zoom Out כדי להקטין את התצוגה לאחוז הקודם שנקבע מראש.

  • לקביעה של רמת הגדלה מסוימת, יש להקליד או לבחור רמת הגדלה בתיבה Zoom בסרגל היישום.

  • תוך החזקה על Alt‏ (‏Windows) או Option‏ (‏Mac OS), יש להשתמש בגלגל הגלילה או בחיישן העכבר להגדלה או הקטנה.

שימוש בתכונה power zoom

power zoom מהווה דרך מהירה לגלילה בדפי המסמך. בעזרת היד האוחזת ניתן להגדיל או להקטין את תצוגת הדף, ולגלול בכל דפי המסמך. תכונה זו היא שימושית במיוחד במסמכים ארוכים.

צריך להימצא בתצוגת Layout כדי להשתמש בתכונה power zoom‏.

 1. יש ללחוץ על הכלי Hand  .

  להפעלת היד האוחזת, ניתן גם ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש הרווח או על Alt/Option במצב טקסט.

 2. כשהיד האוחזת פעילה, יש ללחוץ ולהחזיק על לחצן העכבר.

  תצוגת המסמך מוקטנת, מה שמאפשר לראות חלק גדול יותר של הכפולה. תיבה אדומה מציינת את אזור התצוגה.

 3. כשלחצן העכבר עדיין לחוץ, יש לגרור את התיבה האדומה כדי לגלול בדפי המסמך. יש ללחוץ על מקשי החצים או להשתמש בכפתור הגלילה בעכבר כדי לשנות את גודל התיבה האדומה.
 4. יש לשחרר את לחצן העכבר כדי להגדיל את תצוגת האזור החדש במסמך.

  חלון המסמך יחזור לאחוז ההגדלה המקורי שלו או לגודל התיבה האדומה.

הגדלה בגרירה

 1. יש לבחור את הכלי Zoom  .
 2. יש לגרור כדי לבחור את האזור שרוצים להגדיל.
הערה:

כדי להפעיל את הכלי Zoom In תוך שימוש בכלי אחר, יש ללחוץ על Ctrl+מקש רווח (‏Windows) או Command+מקש רווח (‏Mac OS). כדי להפעיל את הכלי Zoom Out תוך שימוש בכלי אחר, יש ללחוץ על Ctrl+‏Alt+מקש רווח (‏Windows) או Command+‏Option+מקש רווח (‏Mac OS).

הגדלת בחירת טקסט

הצגת המסמך בתצוגה של 100%

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ פעמיים על הכלי Zoom .

  • בחר View > ‏Actual Size.

  • הקלד או בחר רמת הגדלה של 100% בתיבה Zoom בסרגל היישום.

התאמת דף, כפולה או לוח הדבקה בתוך החלון הפעיל

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר View ‏> ‏Fit Page In Window.

  • בחר View ‏> ‏Fit Spread In Window.

  • בחר View ‏> ‏Entire Pasteboard.

עבודה עם ConnectNow

ConnectNow של ‏®Adobe‏‏‏ מספק חדר פגישות מקוון, אישי ומאובטח, שבו ניתן לנהל פגישות ולשתף פעולה עם משתמשים אחרים דרך האינטרנט בזמן אמת. בעזרת ConnectNow ניתן לשתף את מסך המחשב ולהוסיף לו תיאורים, לשלוח הודעות צ'אט ולנהל תקשורת באמצעות שמע משולב. ניתן גם לשדר וידאו בזמן אמת, לשתף קבצים, לשמור את פרוטוקול הפגישה ולשלוט במחשב של משתתף.

ניתן לגשת ל-ConnectNow ישירות מממשק היישום.

 1. בחר File > ‏Share My Screen.

 2. בתיבת הדו-שיח Sign In to Adobe CS Live, יש להזין את כתובת הדוא"ל והסיסמה שלך וללחוץ על Sign In. אם אין לך Adobe ID, יש ללחוץ על הלחצן Create Adobe ID.

 3. לשיתוף המסך שלך יש ללחוץ על הלחצן Share My Computer Screen במרכז חלון היישום ConnectNow.

לקבלת הוראות מלאות לשימוש ב-ConnectNow, עיין בעזרה של Adobe ConnectNow.

ערכת לימוד בווידאו על השימוש ב-ConnectNow: השימוש ב-ConnectNow לשיתוף המסך (7:12). (הדגמה זו מתבצעת ב-Dreamweaver.)

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט