הצגת כתבות

סקירה של התצוגות Galley, ‏Story ו-Layout

InCopy שלוש תצוגות לכתבות: Galley, ‏Story ו-Layout. תנאים אלה דומים לתנאים הנמצאים בשימוש בהוצאה לאור מקובלת.

תצוגת Galley

התצוגה מציגה טקסט עם מעברי שורה שנקבעו במסמך התואם של Adobe InDesign®‎. אם הטקסט לא מתאים למרחב הפריסה שהוקצה לו, מחוון עודף מסמן את הנקודה שבה הטקסט של InCopy חורג מהמרחב. גם אם אפשר להשתמש ב-InCopy להחלת עיצוב, כגון כניסות פסקה וגודל גופן, עיצובים אלה אינם מופיעים בתצוגת Galley.

תצוגת Galley

תצוגת Story

התצוגה מציגה טקסט בזרם רצוף הגולש לפי חלון המסמך. תצוגת Story אינה מציגה קצוות מדויקים של שורות כך שניתן להתרכז בתוכן. עם זאת, אם הטקסט לא מתאים למרחב הפריסה המוקצה לו, מחוון עודף מסמן את הנקודה שבה הטקסט של InCopy חורג מהמרחב. בתצוגת Story, אזור המידע מציג רק סגנונות פסקה. מספרי שורות אינם גלויים בתצוגת Story.

תצוגת Story נפתחת כברירת מחדל בעת יצירת כתבה חדשה של InCopy.

הערה:

כדי לשנות את תצוגת ברירת המחדל עבור מסמכים חדשים, סגור את כל המסמכים ובחר את התצוגה שברצונך לייעד כתצוגת ברירת המחדל מהתפריט View.

תצוגת Story

תצוגת Layout

התצוגה מציגה טקסט כפי שהוא יודפס, עם כל העיצוב. בעת השימוש ב-InCopy לסנכרון עם פריסה של InDesign, ניתן להציג טקסט בהקשר עם כל שאר רכיבי העמוד במסמך InDesign - מסגרות, עמודות, גרפיקה וכן הלאה.

בתצוגת Layout, ניתן להגדיל ולהקטין את התצוגה כדי לבחון היבטים שונים של הפריסה.

תצוגת Layout

מעבר בין תצוגות Galley, ‏Story ו-Layout

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר את התצוגה מתפריט View.

  • לחץ על הכרטיסייה Galley, ‏Story או Layout בראש אזור העריכה.

אודות תצוגת Galley

תצוגת Galley מספקת סביבה לעיבוד טקסט יעיל; הטקסט שבה קל לקריאה ולביאור. ניתן גם להשתמש בתצוגת Galley לביצוע התאמה לשטח ומשימות אחרות הקשורות להפקה.

בעת פתיחת מסמך InDesign ב-InCopy, העבודה בתצוגת Galley דומה לעבודה עם מגשי סדר בסידור מסורתי בדפוס. בתוך אזור התצוגה, הטקסט גולש בדיוק כמו בפריסה הסופית של InDesign, וכל הטקסט מוצג בטור אחד, ללא קשר למספר הטורים הקיימים בפריסה. מעברי עמוד, מעברי מסגרת ומעברי טור מוצגים באמצעות שורות עם המילים Page break, ‏Frame break או Column break במרכז השורות.

הערה:

כאשר מעברים מרובים מיוצגים על-ידי גבול יחיד, כגון מעבר עמוד החופף למעבר מסגרת, מוצגת המסגרת בעלת העדיפות הגבוהה ביותר. למעברי עמוד יש את העדיפות הגבוהה ביותר, ולמעברי טור יש את העדיפות הנמוכה ביותר.

תצוגת Galley כולל תכונה של מעבר התאמה לשטח, המציינת את הנקודה שבה הטקסט של InCopy חורג ממרחב הפריסה שהוקצה לו ב-InDesign.

כברירת מחדל, תצוגת Galley מציגה טקסט בגודל 12 נקודות. ניתן לשנות את הגופן, הגודל או הריווח כדי להקל על הקריאה או העריכה של הטקסט. ניתן גם לשנות את צבעי הרקע והגופן.

הערה:

גודל תצוגת הגופן חל על כל הכתבות, ולא על תווים, מילים או פסקאות בנפרד.

סרגל הכלים Galley & Story Appearance בתחתית סביבת העבודה שולט בכמה הגדרות שרצוי לשנות לעתים קרובות בעת העבודה במסמכים. הגדרות אלה כוללות:

 • הצגת סוג וגודל של גופנים

 • הצגת ריווח שורות (רווח יחיד, רווח של 150%, רווח כפול או רווח משולש)

 • הצגה/הסתרה של מספרי שורות וסגנונות טורים

 • התאמה אישית של בקרי Galley & Story Appearance

התאמה אישית של תצוגות Galley ו-Story

ניתן להתאים אישית את התצוגות Galley ו-Story במגוון דרכים.

שינוי הגדרות התצוגה של תצוגת Galley

 1. בחר אפשרות מסרגל הכלים Galley & Story Appearance. (אם סרגל הכלים מוסתר, בחר Window ‏> ‏Galley & Story Appearance. סרגל הכלים מופיע בתחתית חלון היישום כברירת מחדל.)
  הערה:

  חשוב להבין את ההבדל בין שינוי גודל תצוגת הגופן והחלת עיצוב טקסט. את שניהם ניתן לבצע בתצוגת Galley. שינוי גודל תצוגת הגופן אינו משפיע על האופן שבו נראה הטקסט בפרסום, בעוד שהחלת עיצוב טקסט משנה את מראה הטקסט בתצוגת Layout ובמסמך המפורסם.

הגדרת העדפות תצוגה של תצוגת Galley

 1. בחר Edit ‏> ‏Preferences ‏> ‏‏Galley & Story Display ‏(Windows) או InCopy ‏> ‏Preferences ‏> ‏Galley & Story Display ‏(Mac OS).
 2. במקטע Text Display Options, ציין את האפשרויות הבאות:

  Text Color

  שולט בצבע הטקסט באזור התצוגה. צבע ברירת המחדל של הטקסט הוא שחור.

  Background

  שולט בצבע הרקע של אזור התצוגה. צבע ברירת המחדל של הרקע הוא לבן.

  Theme

  מקצה צבעי טקסט ורקע קבועים מראש.

  Override Preview Font

  מאפשר לך להציג גופן אחד נוסף באמצעות הגופן הנכון בתצוגת Galley ובתצוגת Story‏. InCopy מציג באופן אוטומטי את הגופנים Symbol, ‏Zapf Dingbats, ‏Webdings ו-Wingdings®‎ באופן מדויק, שמחליפים את גופן התצוגה שבחרת בו.

  Enable Anti-aliasing

  מחליק את הקצוות המשוננים של כתב ותמונות Bitmap על-ידי ריכוך מעברי הצבע בין פיקסלים בקצוות לפיקסלים ברקע. מאחר שרק הפיקסלים בקצוות משתנים, אין אובדן פרטים. ניתן לבחור את רמת ההחלקה שיש להחיל. האפשרות Default משתמשת בהצללות אפורות להחלקת הטקסט. האפשרות LCD Optimized משתמשת בצבעים במקום הצללות אפורות, ופועלת היטב עם טקסט שחור על רקע בהיר. האפשרות Soft משתמשת בהצללות אפורות, אך התוצאה בהירה ומטושטשת יותר.

  Cursor Options

  שולט בתצוגת הסמן. בחר מבין ארבעה סמנים שונים. בחר או בטל את הבחירה באפשרות Blink.

הערה:

הגדרות שבוצעו במקטע Galley & Story Display חלות הן על תצוגת Galley והן על תצוגת Story.

הצגה או הסתרה של עמודת המידע

עמודת המידע מופיעה משמאל לחלון המסמך בתצוגות Galley ו-Story. עמודה זו מכילה מידע לקריאה בלבד לגבי סגנונות הפסקה, מספרי השורות והעומק האנכי של הטקסט. לא ניתן להקליד באזור זה.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לשנות את התצוגה במסמך הנוכחי בלבד, בחר View ‏> ‏Show Info Column או View ‏> ‏Hide Info Column.

  • כדי לשנות את תצוגת ברירת המחדל ביישום, סגור את כל המסמכים ובחר View ‏> ‏Show Info Column או View ‏> ‏Hide Info Column.

הערה:

סגנונות פסקה מקלים על שמירה על אחידות בפרסומים. עיין בתיעוד של תהליכי עבודה שהצוות שלך אימץ בנוגע להנחיות הפנימיות עבור הפרוייקט שלך.

הגדרת העדפות של תצוגת Story

השתמש במקטע Galley & Story Display של תיבת הדו-שיח Preferences כדי להתאים אישית את תצוגת Story.

 1. בחר Edit ‏> ‏Preferences ‏> ‏‏Galley & Story Display ‏(Windows) או InCopy ‏> ‏Preferences ‏> ‏Galley & Story Display ‏(Mac OS).
 2. ציין את האפשרויות הרצויות.
 3. לחץ על OK.

הצגה או הסתרה של סימוני מעבר פסקה

ניתן להציג או להסתיר סימוני מעבר פסקה בתצוגות Galley ו-Story. סמל חץ מציין את תחילתה של פסקה חדשה.

 1. בחר View ‏> ‏Show Paragraph Break Marks או View ‏> ‏Hide Paragraph Break Marks.

שימוש בסרגל העומק האנכי

בעת הקלדת טקסט, כדאי לפעמים לדעת מהו העומק הפיזי של הכתבה כפי שתופיע בתצוגת Layout, בנוסף למספר השורות. סרגל העומק האנכי מצייר סרגל לאורך הקצה השמאלי של התצוגות Galley ו-Story. כל אחד מסימני השנתות בסרגל מקביל לתחתית שורת טקסט. לאחר כל חמישה סימני שנתות מוצג ערך המציין את העומק האנכי הכולל של הטקסט בנקודה זו. העותק מתעדכן באופן דינמי עם השלמת קומפוזיציית הפריסה של חלק זה של המסמך.

מדידת העומק משתמשת בהגדרת היחידות האנכיות בהעדפות Units & Increments.

הערה:

כדי לעזור להתאמה לשטח, העומק של הטקסט העודף מחושב ומוצג גם כן.

 1. לחץ על הכרטיסייה Galley או Story בראש אזור העריכה.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להראות או להסתיר את סרגל העומק, בחר View ‏> ‏Show/Hide Depth Ruler.

  • כדי להציג או להסתיר את עמודת המידע, בחר View ‏> ‏Show/Hide Info Column.

סקירה של תצוגת Layout

בתצוגת Layout, ניתן לראות טקסט ורכיבים אחרים בדיוק כפי שהם מעוצבים וממוקמים במסמך InDesign. הכתבות פרוסות במסגרות, בדיוק כפי שהן מופיעות ב-InDesign.

אם אתה עובד עם כתבה מקושרת—כתבה מנוהלת בתוך מסמך או קובץ משימה פתוח של InDesign—לא ניתן לשנות את פריסת הכתבה באמצעות InCopy. ניתן לעבוד עם הטקסט ותכונות הטקסט בלבד.

אם אתה עובד עם מסמך InCopy עצמאי—מסמך InCopy בודד שאינו נמצא בתוך מסמך או קובץ משימה פתוח של InDesign—ניתן לעבוד עם הטקסט ותכונות הטקסט, אך גם לשנות את גודל העמוד באמצעות הפקודה Document Setup.

תצוגת Layout מציעה יותר כלים ופקודות תפריט View מהתצוגות האחרות. ניתן להשתמש בכלי Hand, בכלי Zoom ובפקודות Zoom כדי להציג כפולה בהגדלות שונות. ניתן גם להשתמש בעזרי פריסה שונים כגון סרגלים, רשתות מסמך ורשתות קווי בסיס.

הערה:

אפשרויות תצוגה אלה אינן משפיעות על העיצוב. לדוגמה, הגדלת התצוגה של העמוד אינה משנה את האופן שבו הכתבה נראית ב-InDesign או כאשר היא מודפסת.

אודות מסגרות

בתצוגת Layout של מסמך שבנייתו מתבצעת, ניתן לראות תיבה אחת או יותר בעמוד. תיבות אלה שאינן מודפסות עשויות להכיל טקסט, גרפיקה או שום דבר. התיבות מייצגות מסגרות—מרחבים בפריסה השמורים לרכיבים ספציפיים. כל מסגרת מוגדרת להכיל טקסט או גרפיקה. כתבות שאינן מנוהלות במסמך InDesign או בקובץ משימה מעומעמות כדי שניתן יהיה לזהות אותן בקלות.

מסגרות טקסט

קובעות אילו כתבות יופיעו בכל מקום וכמה שטח בעמוד הן יתפסו. עבור כתבות מקושרות, המסגרות מוגדרות על-ידי משתמשי InDesign. אם מוקצות מסגרות מרובות לכתבה כלשהי, תצורת המסגרות קובעת את צורת הגלישה של טקסט הכתבה בפריסה.

מסגרות גרפיות

יכולות לתפקד בתור גבולות ורקע והן יכולות לחתוך גרפיקה או להחיל מסיכה עליה. ניתן לעבוד עם גרפיקה בתוך מסגרות ב-InCopy, וניתן לראות את המסגרות הגרפיות בפריסות של InDesign בעת העבודה עם מסמכים מקושרים. ניתן גם לעבוד עם מסגרות של גרפיקה בתוך השורה (מוטבעת בטקסט), אך לא ניתן לעבוד עם מסגרות גרפיות אחרות. (ראה יצירת גרפיקה בתוך שורה.)

מסגרות ריקות

הן מצייני מיקום. ניתן להבדיל בין מסגרות טקסט ריקות לבין מסגרות גרפיות ריקות לפי המראה שלהן. תיבה ריקה מייצגת מסגרת טקסט ריקה; תיבה עם X בתוכה מציינת מסגרת גרפית ריקה. ניתן להוסיף טקסט למסגרת טקסט ריקה רק אם המסגרת משויכת לכתבה המיוצאת ל-InCopy מ-InDesign. ניתן גם לייבא גרפיקה למסגרת גרפית ריקה ב-InCopy או להדביק אותה במסגרת.

מסגרת טקסט ריקה (משמאל) ומסגרת גרפית ריקה (מימין)

הצגה או הסתרה של קצות מסגרת

הסתרת קצוות מסגרת גם מסתירה את ה-X במסגרות גרפיות ריקות.

מסגרות טקסט וגרפיקה עם קצוות מסגרת מוצגים (משמאל) ומוסתרים (מימין)

 1. בתצוגת Layout, בחר View ‏> ‏Extras > ‏Show Frame Edges או View ‏> ‏Extras > ‏Hide Frame Edges.

הצגת מסמכים

השתמש בכלי Zoom או באפשרויות View להגדלה ולהקטנה של מסמכים.

התקרבות או התרחקות

בתצוגת Layout, ניתן להגדיל או להקטין את תצוגת העמוד. סרגל היישום מציג את אחוז התצוגה.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להגדלת אזור ספציפי, בחר את הכלי Zoom‏  ולחץ על האזור שברצונך להגדיל. כל לחיצה מגדילה את התצוגה לאחוז הבא שנקבע מראש, וממרכזת את התצוגה סביב הנקודה שעליה לחצת. בהגדלה מרבית, מרכז הכלי Zoom נראה ריק. להתרחקות, לחץ ממושכות על מקש Alt ‏(ב-Windows) או Option ‏(ב-Mac OS) כדי להפעיל את הכלי ‏Zoom Out, ולחץ על האזור שברצונך להקטין. כל לחיצה מקטינה את התצוגה לאחוז הקודם שנקבע מראש.

  • להגדלת התצוגה לאחוז הבא שנקבע מראש, הפעל את החלון שברצונך להציג ובחר View ‏> ‏Zoom In. בחר View ‏> ‏Zoom Out כדי להקטין את התצוגה לאחוז הקודם שנקבע מראש.

  • להגדרת רמת הגדלה מסוימת, הקלד או בחר רמת הגדלה בתיבה Zoom בסרגל היישום.

  • בעת הקשת Alt‏ (‏Windows) או Option‏ (‏Mac OS), השתמש בגלגל הגלילה או בחיישן של העכבר כדי להתקרב או להתרחק.

שימוש בזום רב-עוצמה

זום רב-עוצמה מציע דרך מהירה לגלילה בעמודי המסמך. בעזרת היד האוחזת ניתן להתקרב או להתרחק לעמוד או לגלול בכל עמודי המסמך. תכונה זו היא שימושית במיוחד למסמכים ארוכים.

יש להימצא בתצוגת Layout כדי להשתמש ב-Power Zoom‏.

 1. לחץ על הכלי יד  .

  להפעלת היד האוחזת, ניתן גם להקיש על מקש הרווח או להקיש Alt/Option במצב טקסט.

 2. כשהיד האוחזת פעילה, לחץ על לחצן העכבר מבלי לשחררו.

  המסמך מבצע התרחקות כדי שתוכל לראות חלק גדול יותר של הכפולה. תיבה אדומה מציינת את אזור התצוגה.

 3. כשלחצן העכבר עדיין לחוץ, גרור את התיבה האדומה כדי לגלול בעמודי המסמך. הקש על מקשי החצים או השתמש בכפתור הגלילה בעכבר כדי לשנות את גודל התיבה האדומה.
 4. שחרר את לחצן העכבר כדי לבצע התקרבות לאזור החדש במסמך.

  חלון המסמך יחזור לאחוז הזום המקורי שלו או לגודל התיבה האדומה.

הגדלה בגרירה

 1. בחר את הכלי Zoom‏  .
 2. גרור כדי לבחור את האזור שברצונך להגדיל.
הערה:

כדי להפעיל את הכלי Zoom In בעת השימוש בכלי אחר, הקש Ctrl+מקש רווח (‏Windows) או Command+מקש רווח (‏Mac OS). כדי להפעיל את הכלי Zoom Out בעת השימוש בכלי אחר, הקש Ctrl+‏Alt+מקש רווח (‏Windows) או Command+‏Option+מקש רווח (‏Mac OS).

הגדלת בחירת טקסט

הצגת המסמך בתצוגה של 100%

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ לחיצה כפולה על הכלי Zoom‏ .

  • בחר View ‏> ‏Actual Size.

  • הקלד או בחר רמת הגדלה של 100% בתיבה Zoom בסרגל היישום.

התאמת עמוד, כפולה או משטח עבודה בתוך החלון הפעיל

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר View ‏> ‏Fit Page In Window.

  • בחר View ‏> ‏Fit Spread In Window.

  • בחר View ‏> ‏Entire Pasteboard.

עבודה עם ConnectNow

Adobe® ConnectNow מספק חדר פגישות מקוון, אישי ומאובטח שבו תוכל לנהל פגישות ולשתף פעולה עם משתמשים אחרים דרך האינטרנט בזמן אמת. בעזרת ConnectNow, תוכל לשתף את מסך המחשב ולהוסיף לו תיאורים, לשלוח הודעות צ'אט ולנהל תקשורת באמצעות שמע משולב. ניתן גם לשדר וידאו בזמן אמת, לשתף קבצים, לרשום הערות בנוגע לפגישה ולשלוט במחשבים של משתתפים.

ניתן לגשת ל-ConnectNow ישירות מממשק היישום.

 1. בחר File > ‏Share My Screen.

 2. בתיבת הדו-שיח Sign In to Adobe CS Live, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שלך ולחץ על Sign In. אם אין לך Adobe ID, לחץ על הלחצן Create Adobe ID.

 3. כדי לשתף את המסך שלך, לחץ על לחצן המסך Share My Computer במרכז חלון היישום של ConnectNow.

לקבלת הוראות מלאות לשימוש ב-ConnectNow, עיין בעזרה של Adobe ConnectNow.

לקבלת ערכת לימוד בווידאו בנושא השימוש ב-ConnectNow, ראה השימוש ב-ConnectNow לשיתוף המסך (7:12). (הדגמה זו מתבצעת ב-Dreamweaver.)

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון