התאמת טקסט לשטח

התאמת טקסט לשטח

InCopy עוקב אחר סטטיסטיקות אחדות של טקסט והופך נתונים אלה לנגישים בסרגל הכלים Copyfit Info. בעת כתיבת כתבה, סרגל הכלים Copyfit Info מציג אוטומטית את מספר השורות, המילים והתווים, ואת העומק האנכי בתחתית אזור העבודה לכתבות מקושרות או עצמאיות בתצוגות Galley וStory.

הערה:

ניתן להפוך את סרגל הכלים Copyfit Info לחלונית צפה. ‏(ראה שימוש בסרגלי כלים).

למסמכי InCopy מקושרים או למסמכים עצמאיים עם הגדרת Depth, התיבה Copyfit Progress Info מציינת בדיוק עד כמה כתבה ארוכה מדי או קצרה מדי. אם הכתבה אינה ממלאת את המסגרות שהקצית לה, התיבה התאמה לשטח נצבעת בכחול ומציגה מונה. אורך הפס הכחול מציין בקירוב את אחוזי המילוי הנוכחיים של המסגרת בטקסט. ככל שהפס הכחול קצר יותר, יהיה עלייך להוסיף טקסט רב יותר כדי למלא את המקום הריק.

סרגל הכלים Copyfit Info

אם הטקסט גולש מעבר לשטח המסגרת שהוקצתה לו, קו התאמה לשטח מציין את מיקום תחילת עודף הטקסט, והתיבה Copyfit Progress Info נצבעת באדום ומציגה את כמות הטקסט שיש להסיר כדי להתאים אותו למסגרת. ‏‏(ראה עריכת עודף טקסט).

הערה:

אורך הפס האדום אינו משתנה. הוא אינו משקף אחוזים מהמקום הפנוי שנותר.

סרגל הכלים Copyfit Info כולל גם אפשרויות להצגת מספר השורות, המילים והתווים, ואת העומק האנכי בבחירה הנוכחית, החל מתחילת הכתבה הנוכחית עד נקודת ההכנסה הנוכחית, או החל מנקודת ההכנסה הנוכחית ועד סוף הכתבה הנוכחית. ‏(ראה התאמה אישית של מידע התאמה לשטח).

בעת הצגת תווים מוסתרים (בחר Type >‏ Show Hidden Characters)‏, InCopy מציג סולמית (#) בקצה התו האחרון לציון סוף הטקסט בכתבה. (ראה הצגת תווים מוסתרים).

‏התאמה אישית של מידע התאמה לשטח

  • להוספת לחצני Copyfit Info, לחץ על המשולש מימין לסרגל הכלים Copyfit Info, בחר Customize, בחר בפריטים שברצונך להציג בסרגל הכלים ולאחר מכן לחץ על OK.
  • לכלילת טקסט של הערות שוליים בסטטיסטיקות של הטקסט, בחר Include Footnotes In Text Statistics מתפריט סרגל הכלים Copyfit Info.
  • להגדרת ספירת מילים המבוססת על מספר מסוים של תווים במקום על מילים ממשיות, בחר Define Word Count מתפריט סרגל הכלים Copyfit Info, בחר באפשרות Count Every, ציין את מספר התווים הרצוי, ולחץ על OK.
  • לעצירת עדכון הסטטיסטיקות של הטקסט במהלך הקלדה, בטל את האפשרות Update Info Automatically מתפריט סרגל הכלים Copyfit Info.
  • כדי להציג נתונים סטטיסטיים נוספים כמו תווי kanji‏, kana ו-romanji, בחר Show Details מפריט סרגל הכלים Copyfit Info.

עריכת עודף טקסט

אם כתבה מקושרת לפריסה של InDesign, הכתבה מוגבלת למסגרות שצוינו על-ידי המעצב. אם ציינת הגדרת Depth בעת יצירת מסמך InCopy עצמאי, הכתבה מוגבלת לעומק שהוגדר. בעת הקלדת טקסט שעובר את האורך המותר, הטקסט הופך לעודף טקסט. חוסר טקסט הוא מצב שבו כתבה כוללת מקום פנוי שניתן למלא בטקסט. במהלך כתיבה ועריכה, ניתן לדעת מתי הכתבה מתאימה במדויק לפריסה של InDesign. ניתן להמשיך לערוך עודף טקסט.

בתצוגות Galley או Story, עודף טקסט מופרד משאר הכתבה על-ידי קו מעבר התאמה לשטח. כתיבה ועריכה של טקסט מתבצעות באופן זהה בטקסט שנמצא מעל קו מעבר ההתאמה לשטח ובטקסט שנמצא מתחתיו.

בתצוגת Layout, עודף טקסט אינו גלוי, אך התיבה Copyfit Progress Info מציינת את מספר שורות עודף הטקסט במסמך.

בעת כתיבה או עריכה של כתבה משורשרת בתצוגת Layout, אין צורך לבצע פעולות מיוחדות כלשהן כשמגיעים לסוף המסגרת. נקודת ההכנסה עוקבת אוטומטית אחר שרשור הכתבה ממסגרת למסגרת במהלך ההקלדה.

הצגה או הסתרה של סרגל העומק

  1. בתצוגות Galley או Story, בחר View ‏> Show Depth Ruler או Hide Depth Ruler.‏

לשינוי יחידות המידה של סרגל העומק, שנה את ההגדרה Vertical ב-Units & Increments Preferences.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?