אודות סגנונות טבלה ותא

ממש כפי שמשתמשים בסגנונות טקסט לעיצוב טקסט, ניתן להשתמש בסגנונות טבלה ותא כדי לעצב טבלאות. סגנון טבלה הוא אוסף של תכונות עיצוב טבלה, כגון גבולות טבלה וקווי שורות ועמודות, שניתן להחיל בצעד אחד. סגנון תא כולל עיצוב כגון כניסות תא, סגנונות פסקה והגדרות קווים ומילוי. בעת עריכת סגנון, כל הטבלאות או התאים שסגנון זה הוחל עליהם מתעדכנים אוטומטית.

הערה:

יש הבדל חשוב אחד בין סגנונות טקסט לסגנונות טבלה. בעוד שכל התכונות של סגנונות התו יכולים להוות חלק מסגנון פסקה, תכונות של סגנון התא אינן מהוות חלק מסגנון הטבלה. לדוגמה, לא ניתן להשתמש בסגנון טבלה לשינוי צבע הגבול של תאים פנימיים. במקום זאת, יש ליצור סגנון תא ולכלול אותו בסגנון הטבלה.

הסגנונות [Basic Table] ו-[None]

כברירת מחדל, כל מסמך חדש כולל סגנון [Basic Table] שניתן להחיל על הטבלה שאתה יוצר וסגנון [None] שיכול לשמש להסרת סגנונות תא שהוחלו על תאים. ניתן לערוך את הסגנון [Basic Table], אך לא ניתן לשנות שם או למחוק סגנון מסוג [Basic Table] או [None].

שימוש בסגנונות תא בסגנונות טבלה

בעת יצירת סגנון טבלה, ניתן לציין אילו סגנונות תא יחולו על אזורים שונים בטבלה: שורות כותרת עליונה ותחתונה, עמודות מצד ימין או שמאל ושורות גוף הטבלה. לדוגמה, לשורת הכותרת העליונה, ניתן להקצות סגנון תא המחיל סגנון פסקה, ולעמודות הימניות והשמאליות ניתן להקצות סגנונות תא שונים המחילים רקע עם הצללה.

סגנונות תא שהוחלו על אזורים בסגנון טבלה

A. שורת כותרת עליונה המעוצבת בסגנון תא הכולל סגנון פסקה B. עמודה שמאלית C. תאי גוף הטבלה D. עמודה ימנית 

תכונות סגנון תא

סגנונות תא אינם כוללים בהכרח את כל תכונות העיצוב של תא שנבחר. בעת יצירת סגנון תא, ניתן לקבוע אילו תכונות ייכללו בו. באופן זה, החלת סגנון התא משנה רק את התכונות הרצויות, כגון צבע מילוי של התא, ומתעלמת משאר תכונות התא.

עדיפויות עיצוב בסגנונות

אם חלה התנגשות בעיצוב שהוחל על תא בטבלה, סדר העדיפויות הבא קובע את העיצוב שיהיה בשימוש:

עדיפויות בסגנון תא

1. כותרת עליונה/תחתונה 2. עמודה שמאלית/ימנית 3. שורות גוף טבלה. לדוגמה, אם תא מופיע גם בכותרת העליונה וגם בעמודה השמאלית, ייעשה שימוש בעיצוב סגנון התא של הכותרת העליונה.

עדיפויות בסגנון טבלה

1. דריסות תא 2. סגנון תא 3. סגנונות תא שהוחלו מסגנון טבלה 4. דריסות טבלה 5. סגנונות טבלה. לדוגמה, אם אתה מחיל מילוי אחד מתיבת הדו-שיח Cell Options ומילוי אחר בעזרת סגנון תא, ייעשה שימוש במילוי מתיבת הדו-שיח Cell Options.

לערכת לימוד בווידאו בנושא שימוש בסגנונות טבלה, ראה www.adobe.com/go/vid0084.

סקירה של החלוניות Table Styles/‏Cell Styles

השתמש בחלונית Table Styles ‏(Window ‏> ‏Styles > ‏Table Styles) כדי ליצור סגנונות טבלה ולתת להם שם, וכן כדי להחיל את הסגנונות על טבלאות קיימות או טבלאות שאתה יוצר או מייבא. השתמש בחלונית Cell Styles ‏(Window ‏> ‏Styles > ‏Cell Styles) כדי ליצור סגנונות תא ולתת להם שם, וכן כדי להחיל את הסגנונות על תאי טבלה. סגנונות נשמרים עם המסמך ומופיעים בחלונית בכל פעם שאתה פותח את המסמך. ניתן לשמור סגנונות טבלה ותא בקבוצות לצורך ניהול קל יותר.

בעת הצבת נקודת ההכנסה בתא או בטבלה, כל סגנון שהוחל מודגש בחלונית המתאימה. השם של כל סגנון תא שהוחל בעזרת סגנון טבלה מופיע בפינה השמאלית התחתונה של האזור Cell Styles. אם אתה בוחר טווח תאים המכיל סגנונות מרובים, לא מודגש כל סגנון והחלונית Cell Styles מציגה את המילה (Mixed).

פתיחת החלונית Table Styles או Cell Styles

 1. בחר Window ‏> ‏Styles ובחר Table Styles או Cell Styles.

שינוי אופן הצגת הסגנונות בחלונית

 • בחר Small Panel Rows להצגת גרסה מצומצמת של הסגנונות.
 • גרור את הסגנון למיקום אחר. ניתן גם לגרור סגנונות לקבוצות שאתה יוצר.
 • בחר Sort By Name מתפריט החלונית כדי לפרט את הסגנונות בסדר אלפביתי.

הגדרת סגנונות טבלה ותא

אם אתה עובד על כתבה עצמאית, תוכל להגדיר, לשנות ולהחיל סגנונות טבלה ותא ב-InCopy. אם הסגנונות הרצויים קיימים במסמך אחר של InCopy, תוכל לייבא סגנונות אלה למסמך הנוכחי. לא ניתן לייבא סגנונות טבלה או תא ממסמך של InDesign.

לערכת לימוד בווידאו בנושא שימוש בסגנונות טבלה, ראה www.adobe.com/go/vid0084.

 1. אם ברצונך לבסס סגנון חדש על העיצוב של טבלה או תא קיימים, הצב את נקודת ההכנסה בתא.
 2. במקרה הצורך, הגדר סגנון פסקה עבור סגנון התא.
 3. בחר Window ‏> ‏Styles > ‏Table Styles לפתיחת החלונית Table Style panel, או בחר Window ‏> ‏Styles > ‏Cell Styles לפתיחת החלונית Cell Styles.
 4. בחר New Table Style מתפריט החלונית Table Styles, או בחר New Cell Style מתפריט החלונית Cell Styles.
 5. עבור Style Name, הקלד שם.
 6. בתיבה Based On, בחר את הסגנון שעליו יתבסס הסגנון הנוכחי.
 7. להגדרת קיצור מקשים עבור סגנון, הצב את נקודת ההכנסה בתיבת הטקסט Shortcut וודא ש-Num Lock מופעל. לאחר מכן הקש על שילוב כלשהו של Shift‏, Alt או Ctrl ‏(Windows) או Shift‏, Option או Command ‏(Mac OS), והקש על מספר בלוח הספרות. לא ניתן להשתמש באותיות או במספרים שאינם בלוח הספרות להגדרת מקשי קיצור לסגנונות.
 8. לציון תכונות העיצוב, לחץ על קטגוריה מצד שמאל וציין את התכונות הרצויות. לדוגמה, להקצאת סגנון פסקה לסגנון תא, לחץ על הקטגוריה General ובחר בסגנון הפסקה מתפריט Paragraph Style.

  עבור סגנונות תא, אפשרויות שלא צוינה בהן הגדרה מושמטות מהסגנון. אם אינך רוצה שהגדרה כלשהי תהווה חלק מהסגנון, בחר (Ignore) מתפריט ההגדרה, מחק את תוכן השדה, או לחץ על תיבת הסימון עד שתוצג תיבה קטנה ב-Windows או שיוצג מקף (-) ב-Mac OS.

 9. אם ברצונך שהסגנון החדש יופיע בקבוצת סגנונות שיצרת, גרור אותו לתיקיית קבוצת הסגנונות.

טעינה (ייבוא) של סגנונות ממסמכים אחרים

ניתן לייבא סגנונות טבלה וסגנונות תא ממסמך InDesign אחר למסמך הפעיל. במהלך הייבוא, ניתן לקבוע אילו סגנונות ייטענו, ומה יקרה אם לסגנון שטענת יש שם זהה לזה של סגנון במסמך הנוכחי. ניתן גם לייבא סגנונות ממסמך של InCopy.

ניתן לייבא סגנונות טבלה ותא ממסמך של InDesign או InCopy למסמך עצמאי של InCopy או לתוכן של InCopy המקושר ל-InDesign. ניתן לקבוע אילו סגנונות ייטענו, ומה יקרה אם לסגנון שטענת יש שם זהה לזה של סגנון במסמך הנוכחי.

הערה:

אם אתה מייבא סגנונות לתוכן מקושר, סגנונות חדשים נוספים למסמך של InDesign כשהתוכן מתעדכן, וכל סגנון עם התנגשות שמות נדרס על-ידי הסגנון של InDesign באותו שם.

 1. מתפריט החלונית Cell Styles או Table Styles, בחר Load Cell Styles, ‏Load Table Styles או Load Table And Cell Styles.
 2. לחץ פעמיים במסמך InDesign המכיל את הסגנונות לייבוא.
 3. בתיבת הדו-שיח Load Styles, ודא שהסגנונות שברצונך לייבא מסומנים. אם לסגנון קיים כלשהו יש שם זהה לזה של אחד הסגנונות המיובאים, בחר אחת מהאפשרויות הבאות תחת Conflict With Existing Style, ולחץ על OK:

  Use Incoming Style Definition

  דורס את הסגנון הקיים בסגנון שנטען ומחיל את התכונות החדשות על כל התאים במסמך הנוכחי שהשתמשו בסגנון הישן. הגדרות הסגנונות המיובאים והקיימים מוצגות בתחתית תיבת הדו-שיח Load Styles וניתן להשוות ביניהן.

  Auto-Rename

  משנה את שם הסגנון שנטען. לדוגמה, אם בשני המסמכים יש סגנון בשם Table Style 1, שם הסגנון שנטען ישתנה ל-Table Style 1 copy במסמך הנוכחי.

החלת סגנונות טבלה ותא

שלא כמו סגנונות פסקה ותו, לסגנונות טבלה ותא אין תכונות משותפות, כך שהחלת סגנון טבלה אינה דורסת את עיצוב התאים, והחלת סגנון תא אינה דורסת את עיצוב הטבלה. כברירת מחדל, החלת סגנון תא מסירה את העיצוב שהוחל על-ידי סגנונות תא קודמים, אך אינה מסירה עיצוב תאים מקומי. בדומה, החלת סגנון טבלה מסירה עיצוב שהוחל על-ידי סגנונות טבלה קודמים, אך אינה מסירה דריסות שבוצעו מתיבת הדו-שיח Table Options.

בחלונית Styles מופיע סימן פלוס (+) ליד סגנון התא או הטבלה הנוכחי, אם התא או הטבלה שנבחרו כוללים עיצוב נוסף שאינו חלק מהסגנון שהוחל. עיצוב נוסף מסוג זה נקרא דריסה.

 1. הצב את נקודת ההכנסה בטבלה, או בחר את התאים שברצונך להחיל עליהם את הסגנון.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על סגנון הטבלה או התא בחלונית Table Styles או Cell Styles (בחר Window ‏> ‏Styles > ‏Table Styles או Cell Styles). אם הסגנון נמצא בקבוצת סגנונות, הרחב את קבוצת הסגנונות כדי לאתר את הסגנון.

  • הקש את קיצור המקשים שהגדרת עבור הסגנון. ‏(ודא שמקש Num Lock מופעל.)

ביסוס סגנון טבלה או תא אחד על סגנון אחר

ניתן ליצור קישורים בין סגנונות טבלה או תא דומים על-ידי יצירת סגנון בסיס, או סגנון אב. בעת עריכת סגנון האב, כל תכונה שמשתנה המופיעה גם בסגנונות הבנים משתנה גם כן. כברירת מחדל, סגנונות טבלה מבוססים על הסגנון [No Table Style], וסגנונות תא מבוססים על הסגנון [None].

 1. צור סגנון חדש.
 2. בתיבת הדו-שיח New Table Style או New Cell Style, בחר את סגנון האב בתפריט Based On. הסגנון החדש הופך לסגנון בן.
 3. ציין עיצוב לסגנון החדש כדי להבדיל בינו לבין סגנון האב.

עריכת סגנונות טבלה ותא

אחד היתרונות שבשימוש בסגנונות הוא שבעת שינוי ההגדרה של סגנון כלשהו, כל הטבלאות או התאים שעוצבו בסגנון זה משתנים ומתאימים להגדרת הסגנון החדשה.

הערה:

אם אתה עורך סגנונות בתוכן של InCopy המקושר למסמך InDesign, השינויים נדרסים כשהתוכן המקושר מתעדכן.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם אינך רוצה להחיל את הסגנון על הטבלה או התא שנבחרו, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) ולחץ על הסגנון בחלונית Styles, ובחר Edit [style name].

  • בחלונית Styles, לחץ פעמיים על הסגנון או בחר את הסגנון ובחר Style Options מתפריט החלונית Styles. שים לב ששיטה זו מחילה את סגנון התא על כל תא שנבחר או את סגנון הטבלה על כל טבלה שנבחרה. אם לא נבחרה טבלה, לחיצה פעמיים על סגנון הטבלה מגדירה אותו כסגנון ברירת המחדל עבור כל טבלה שאתה יוצר.

 2. שנה הגדרות בתיבת הדו-שיח, ולחץ על OK.

מחיקת סגנונות טבלה ותא

בעת מחיקת סגנון, ניתן לבחור סגנון אחר שיחליף אותו, וניתן לבחור אם לשמור על העיצוב.

 1. בחר את הסגנון בחלונית Styles.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Delete Style מתפריט החלונית.

  • לחץ על הסמל Delete בתחתית החלונית, או גרור את הסגנון לסמל Delete.

  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על הסגנון ובחר Delete Style. שיטה זו שימושית במיוחד למחיקת סגנון מבלי להחיל אותו על התא או הטבלה שנבחרו.

 3. בחר את הסגנון שיחליף אותו.

  אם תבחר [No Table Style] להחלפת סגנון הטבלה או [None] להחלפת סגנון התא, בחר Preserve Formatting כדי לשמור על עיצוב הטבלה או התא שעליהם חל הסגנון. עיצוב הטבלה או התא נשמר, אך הוא כבר אינו משויך לסגנון.

 4. לחץ על OK.

הגדרה מחדש של סגנונות טבלה או תא בהתבסס על העיצוב הנוכחי

לאחר החלת סגנון, ניתן לדרוס כל אחת מההגדרות שבו. אם השינויים משביעים את רצונך, תוכל להגדיר מחדש את הסגנון כך שישמור על העיצוב החדש.

הערה:

אם אתה מגדיר מחדש סגנונות בתוכן של InCopy המקושר למסמך InDesign, השינויים נדרסים כשהתוכן המקושר מתעדכן.

 1. הצב את נקודת ההכנסה בטבלה או בתא המעוצבים בסגנון שברצונך להגדיר מחדש.
 2. בצע שינויים בטבלה או בתא לפי הצורך.
 3. בחר Redefine Style מתפריט החלונית Styles.

הערה:

עבור סגנונות תא, רק שינויים בתכונות המהוות חלק מסגנון התא יפעילו את הפקודה Redefine Style. לדוגמה, אם סגנון התא כולל מילוי אדום ואתה דורס אותו לשימוש במילוי כחול, תוכל להגדיר מחדש את הסגנון לפי תא זה. אך אם אתה משנה תכונה המושמטת בסגנון התא, לא תוכל להגדיר מחדש את הסגנון באמצעות תכונה זו.

דריסת סגנונות טבלה ותא

לאחר החלת סגנון טבלה או תא, ניתן לדרוס כל אחת מההגדרות שבו. לדריסת סגנון טבלה, ניתן לשנות אפשרויות בתיבת הדו-שיח Table Options. לדריסת תא, ניתן לשנות אפשרויות בתיבת הדו-שיח Cell Options או להשתמש בחלוניות אחרות לשינוי הקו או המילוי. אם אתה בוחר טבלה או תא הכוללים דריסה, סימן פלוס (+) מוצג ליד הסגנון בחלונית Styles.

ניתן לנקות דריסות טבלה ותא בעת החלת סגנון. ניתן גם לנקות דריסות מטבלה או מתא שכבר הוחל עליהם סגנון.

הערה:

אם מוצג סימן פלוס (+) ליד סגנון, רחף מעל הסגנון להצגת תיאור של תכונות הדריסה.

שמירה או הסרה של דריסות בעת החלת סגנון טבלה

 • להחלת סגנון טבלה ושמירה על סגנונות תא תוך כדי הסרת הדריסות, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על הסגנון בחלונית Table Styles.
 • להחלת סגנון טבלה והסרת סגנונות תא ודריסות, הקש Alt+‏Shift ‏(Windows) או Option+‏Shift ‏(Mac OS) ולחץ על הסגנון בחלונית Table Styles.

הערה:

לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) ולחץ על הסגנון בחלונית Table Styles, ולאחר מכן בחר Apply [table style]‎ ו-Clear Cell Styles כדי להחיל את הסגנון ולנקות את סגנונות התא.

הסרת דריסות בעת החלת סגנון תא

 1. להחלת סגנון תא והסרת הדריסות, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על שם הסגנון בחלונית Cell Styles.

  הערה:

  רק התכונות שהן חלק מסגנון התא ייחשבו לדריסות. לדוגמה, אם סגנון התא כולל מילוי אדום וכל שאר התכונות מושמטות, שינוי אפשרות תא אחרת לא תיחשב לדריסה.

ניקוי תכונות שאינן מוגדרות בסגנון תא

 1. בחר Clear Attributes Not Defined By Style מתפריט החלונית Cell Styles.

ניקוי דריסות טבלה או תא

 1. בחר את הטבלה או התאים הכוללים את הדריסות.
 2. בחלונית Styles, לחץ על הסמל Clear Overrides In Selection , או בחר Clear Overrides מתפריט החלונית Styles.

בעת ניתוק הקישור בין טבלאות או תאים לבין הסגנון שהוחל עליהם, הטבלאות או התאים שומרים על העיצוב הנוכחי שלהם. עם זאת, שינויים עתידיים בסגנון זה לא ישפיעו עליהם.

 1. בחר את התאים שהסגנון הוחל עליהם.
 2. בחר Break Link To Style מתפריט החלונית Styles.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת