פתיחת מסמכי InDesign בגרסאות קודמות

בגלל האופן שבו נוצרת גרסה למסמכי InDesign, לא ניתן לפתוח אותם ישירות בגרסאות קודמות של InDesign,‏ InCopy או InDesign Server. לדוגמה, לא ניתן לפתוח ישירות מסמך שנוצר ב-InDesign 2015 ב-InDesign 2014 או CS6.

יש שתי שיטות שבהן תוכל להשתמש כדי לשתף קבצים כאשר ליוצר המסמך יש גרסה מתקדמת יותר של InDesign:

 

1) לקוחות עם CS6 (במיוחד 8.1.0) ואילך, עם גישה לשירותי Creative Cloud, יכולים להשתמש בשירותSimple Saveback שיאפשר להם לפתוח מסמכים שנוצרו על-ידי מישהו שהשתמש בגרסה מתקדמת יותר של InDesign. תוכל למצוא מידע נוסף על תכונה זו כאן:

https://helpx.adobe.com/il_he/indesign/using/whats-new-2014.html#main-pars_header_27

http://indesignsecrets.com/cs6-update-opening-newer-cc-files.php

 

2) היוצר יכול לשמור את המסמך בתבנית IDML ולהפיץ אותה למשתמש עם הגרסה הקודמת. תוכל למצוא מידע נוסף בנושא כאן:

https://helpx.adobe.com/il_he/indesign/kb/save-indesign-files-previous-versions.html

 

הערה: ייתכן שתוכן שנוצר באמצעות תכונות ייחודיות לגרסה מסוימת
ב-InDesign ישתנה או יושמט אם המסמך נפתח
גרסה מוקדמת. יש לבחון בעיון כל מסמך שפותחים בגרסאות קודמות.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון