דרישות מערכת

עבור דרישות המערכת העדכניות ביותר, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_il.

לקבלת רשימה של דרישות המערכת העדכניות עבור מוצרים אחרים של Creative Cloud products, בקר בכתובת http://www.adobe.com/il/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

תכונות חדשות ומשופרות  

תוכנה לניסיון

גרסאות הניסיון של Creative Cloud הן מסוג "נסה וקנה". הן מאפשרות לך לנסות מוצרים בודדים או מהדורות ולאחר מכן להמיר את גרסת הניסיון המותקנת לגרסה מלאה. באפשרותך להמיר גרסת ניסיון לגרסה מלאה בכל זמן על-ידי הרשמה למנוי. אם אתה רוכש מנוי, אתה נדרש להיות מחובר לאינטרנט ולהיכנס בעזרת מזהה Adobe כדי להתחיל להשתמש בגרסה המלאה.

הסכם רישיון

כדי להתקין מוצר זה ולהשתמש בו, נדרשים חיבור לאינטרנט, שם משתמש ב- Adobe וקבלת התנאים של הסכם הרישיון. מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מתארחים של Adobe או של צד שלישי או לאפשר גישה לשירותים אלה. שירותים של Adobe זמינים למשתמשים שגילם 13 ומעלה בלבד וכדי להשתמש בהם יש לקבל תנאי שימוש נוספים ואת מדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe‏ (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). יישומים ושירותים עשויים לא להיות זמינים בכל המדינות או בכל השפות והם כפופים לשינויים וייתכן שיופסקו ללא התרעה מראש. ייתכן שיחולו חיובים או דמי חברות נוספים.

התקנת גופנים

תוכניות התקנה של מוצרים מסויימים של Adobe מתקינות גופנים בספריית ברירת המחדל של גופני המערכת. אם תוכנית ההתקנה מוצאת גרסאות קודמות של גופנים אלה בספריית הגופנים של המערכת המהווה ברירת מחדל, היא תסיר את ההתקנה של הגרסאות הקודמות ותשמור אותן בספרייה חדשה. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

לקבלת מידע אודות אופן ההתקנה של גופנים נוספים, בקר בדף ההתקנה http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_il.

בעיות שנפתרו

עיין בתמיכה של Adobe בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il לקבלת מידע עדכני אודות בעיות ידועות עבור כל יישומי Creative Cloud.

InDesign בלבד

 • עיבוד הטקסט איטי מאוד מעל רקע שקוף. (#3592732)
 • בחירת טקסט מעל אובייקט שקוף איטית מאוד. (#3630743)
 • פעולות הציור וההזזה של מסגרות טקסט איטיות כאשר Info Panel פתוח ב- MAC. (#3600210)
 • ציור של אובייקט או מסגרת טקסט איטי יותר ב- CC לעומת CS. (#3596522)
 • העיבוד של מסגרות טקסט שהודבקו איטי מאוד ב- CC בהשוואה ל- CS6. (#3590911)
 • הזזת אובייקטים איטית מאוד. (#3650794)
 • פעולות הגלילה הרציפה והגלילה איטיות יותר ב- CC לעומת CS6. (#3596468)
 • הפעולות Zoom in-Zoom out איטיות. (#3649023)
 • הפעולות Save/Save As/Save A Copy הופכות ללא זמינות לאחר ביצוע גרירה-שחרור מ- Finder/Bridge. (#3606041)
 • היישום קורס במהלך עריכת המקור של x-ref במסמך מדור קודם שבו היעד נמצא במסמך אחר. (#3631377)
 • לאחר שמשתמש יוצר קובץ PDF ממסמך של InDesign, פרופיל הצבע אינו פועל ב- PDF ב- Mac10.6.x/10.8.x/Win7/Win8. (#3586689)
 • קלט הטקסט של Flash Player אינו מגיב למקשי פקודה. (#3554092)
 • כאשר התיקייה Library נמצאת במוקד, לחיצה על הלחצן File Save גורמת ליישום לקרוס. (#3596016)
 • InDesign קורס במהלך הקלדה של מילה ארוכה אחרי שורה עם מקף. (#3575859)
 • האפשרות Fit Frame to Content גורמת ל- InDesign לקרוס. (#3546736)
 • האפשרות Duplicating spread after duplicating pages גורמת ל- InDesign לקרוס. (#3654918)
 • היישום קורס במהלך המעבר ללוח אחר לאחר הגדרת ההתנהגות GoToURL עם כתובת URL ריקה עבור לחצן. (#3649906)
 • InDesign CC קורס במהלך עדכון של קישורים לכתבות InCopy. (#3649846)
 • נקודת ההתייחסות של Frame Fitting אינה פועלת ב- InDesign. (#3342299)
 • InDesign קורס במהלך גלילה של רשימת הגופנים כאשר Fonts Preview עדיין נבנה. (#3667798)

InDesign ו-InCopy

 • InCopy קורס במהלך ייבוא של כתבה עם טקסט שנמחק. (#3656462)
 • InDesign CC קורס במהלך עדכון של קישורים לכתבות InCopy. (#3649846)
 • לא ניתן להזיז את הסמן מעבר להערה מכווצת באמצעות מקשי החצים. (#3614637)
 • Win:‏ InCopy, למשתמש אין אפשרות להקליד טקסט בשדה הטקסט Macro. (#3594973)
 • InCopy קורס במהלך פתיחה של קובץ משימה מ- AEM DAM. (#3587306)
 • InCopy קורס כאשר המשתמש לוחץ על הלחצןClose‏ (' X '), לאחר ביטול האפשרות Print. (#3555565)
 • עיבוד הטקסט איטי מאוד מעל רקע שקוף. (#3592732)
 • בחירת הטקסט מעל אובייקט שקוף איטית מאוד. (#3630743)
 • פעולות הגלילה הרציפה והגלילה איטיות יותר לעומת CS6. (#3596468)
 • הפעולות Zoom in-Zoom out איטיות. (#3649023)

משאבים מקוונים

לקבלת פורומים כלליים של Adobe, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/forums_il.

לקבלת עזרה בנושאים הקשורים להורדה, התקנה וצעדים ראשונים בעבודה עם התוכנה, בקר בכתובת http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

לקבלת עזרה עם המוצר, כמו גם הכוונה, השראה ותמיכה מהקהילה, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_en.

שירות לקוחות

לקבלת סיוע בנוגע למידע מוצר, מכירות, רישום ונושאים אחרים, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il.

לפנייה לשירות הלקוחות, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/intlsupport_il.