סיכום התכונות החדשות

יש עדכון זמין ל-InDesign CC

לקבלת מידע נוסף, ראה סיכום התכונות החדשות.

Adobe InDesign CC 9.2 | סקירה

Rufus Deuchler

שילוב גופני שולחן עבודה של Typekit

חדש ב- InDesign

כמנוי בתשלום של Creative Cloud, אתה מקבל גישה לספריית הגופנים של Typekit עבור האינטרנט ושולחן העבודה. לרוב אתה משתמש ביישום שולחן העבודה של Creative Cloud כדי לסנכרן גופני Typekit במחשב, אולם כעת תוכל לנווט אל גופני Typekit מתוך InDesign ולסנכרן אותם.

גופני שולחן העבודה של Typekit משולבים כעת באופן מלא עם InDesign. הודות לשילוב חלק זה, תוכל כעת לבצע בקלות את הפעולות הבאות מתוך InDesign:

 • איתור של גופני Typekit חסרים במסמך וסינכרון של הגופנים מתוך Typekit.
 • ניווט אל הגופנים החדשים והוספה של גופנים אלה מאתר האינטרנט של Typekit על-ידי לחיצה על Add Fonts מהלחצן Typekit בתפריט Type.
 • איתור מהיר יותר של גופני Typekit שסנכרנת בתפריט Font עם המסנן החדש לאיתור גופני Typekit.
מסנן לאיתור גופני Typekit
A. סנן לאיתור גופני Typekit‏ B. נווט אל הגופנים והוסף אותם מאתר האינטרנט של Typekit ‏C. סמל לציון גופני Typekit

הערה:

לא ניתן להוסיף גופני Typekit לחבילה עם גופנים אחרים בעת יצירת קובץ חבילה של InDesign. עם זאת, ניתן להדפיס אותם ולהשתמש בהם במסמכים דיגיטליים, כגון מסמכי PDF או EPUB.

משופר ב- InDesign CC

הבעיות העיקריות הקשורות ליצירה, לעריכה ולניהול של היפר-קישורים טופלו במהדורה זו של InDesign.

פישוט של יצירת היפר-קישורים

יצירה של היפר-קישור ב- InDesign הנה פשוטה ביותר כעת. באפשרותך ליצור היפר-קישור באמצעות לחיצה ימנית בלבד. כעת להיפר-קישורים יש סגנון תו נפרד של היפר-קישור – כחול ומסומן בקו תחתון. כמו כן, InDesign יוצר כעת שימוש אפשרי באובייקטים שאינם אובייקטי טקסט בדומה לשימוש אפשרי בלחצנים – קו מקווקו מסביב למסגרת האובייקט.

כדי ליצור היפר-קישור:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני של הטקסט או האובייקט שנבחר ולאחר מכן בחר באפשרות Hyperlinks‏ > New Hyperlink‏.‏ תיבת הדו-שיח New Hyperlink תופיע.

  תיבת הדו-שיח New Hyperlink

 2. ציין כתובת URL מתאימה המהווה יעד.

 3. כברירת מחדל, InDesign מחיל את סגנון ההיפר-קישור על הטקסט או האובייקט שנבחר. עבור טקסט, ניתן בקלות לבחור סגנון חדש מהרשימה הנפתחת Style. עבור אובייקט שאינו טקסט, InDesign מחיל מזהה חזותי של זמן עיצוב על הקישורים – קו מקווקו מסביב לאובייקט עם הצבע שעבר בירושה משכבת הצבע.

היפר-קישור בטקסט
סגנון התו נוסף לרשימת סגנונות התו של המסמך. יתבצעו פעולות הדפסה וייצוא של הסגנון.

מזהה חזותי מוחל על קישורי האובייקט
על האובייקטים המקושרים מוחל מתאר מקווקו. זהו מזהה חזותי בלבד ולא תתבצע הדפסה או ייצוא שלו.

עריכה קלה יותר של היפר-קישורים

תיבת הדו-שיח Edit Hyperlink שימשה כברירת מחדל ל- Shared Destination וזה היה די מבלבל. כעת התכונה Edit זמינה בלחיצה ימנית ותיבת הדו-שיח מצביעה באופן אוטומטי על סוג ההיפר-קישור שאתה עורך.

כדי לערוך היפר-קישור קיים, לחץ לחיצה ימנית על הטקסט או האובייקט שנבחר ולאחר מכן בחר באפשרות Hyperlinks ‏> Edit Hyperlink. תיבת הדו-שיח Edit Hyperlink מופיעה עם סוג מתאים של קישור שכבר נבחר.

ניהול קל יותר של היפר-קישורים

שיפרנו את הלוח Hyperlinks כדי להקל עליך את ניהול ההיפר-קישורים באמצעות הלוח.

הלוח Hyperlinks

 

 

 • הוספנו רמזורים כדי לבדוק ולספק במהירות משוב מיידי על זמינות של כתובות URL: הצבע הירוק מציין כתובת URL חוקית והצבע האדום מציין כתובת URL לא חוקית. לחיצה על סמל הרמזור תוביל אותך אל היעד.
 • הוספנו מספרי עמודים זהים לאלה של הלוח Links: לחיצה על מספר עמוד מובילה אותך לעמוד שבו נמצא הקישור ובוחרת את הקישור.
 • לחיצה על סמלים אחרים, כגון דואר אלקטרוני או עוגן, מובילה אותך אל היעד.
 • הוספנו פקד רענון לרענון ידני של זמינות כתובת ה- URL.
 • קישורים המצביעים על אותו יעד מקובצים יחדיו.

כמו כן, הלוח Hyperlink ו- Cross- References נפרדים כעת. תוכל למצוא מידע נוסף על היפר-קישורים (מאמר) ועל הפניות מקושרות (מאמר).

שיפורים נוספים

 • האפשרות Delete Unused Destination מוחקת את היעדים שנוספו קודם לכן שלא נעשה בהם שימוש כעת.
יעדי היפר-קישור ואפשרויות של מחיקת יעד שלא נעשה בו שימוש

 • הלחצן Delete All הוחלף באפשרות Delete Unused.
אפשרויות של יעד היפר-קישור

תוכל למצוא מידע נוסף כאן היפר-קישורים פשוטים (וידאו)

שיפורים ב- EPUB

משופר ב- InDesign CC

שיפורים משמעותיים נוספים בוצעו ביכולת ה- EPUB של InDesign. (כדי להציג רשימה מלאה של כל השינויים, ראה InDesign_EPUB_Changes_CC_9.0_to_9.2.pdf‏.)

יצירה של ספרים אינטראקטיביים הניתנים לזרימה מחדש

יצירה של הערות שוליים מוקפצות מעל לעמוד שאתה קורא

כעת יש לך פקד חדש להערות שוליים מוקפצות של iBooks Reader – אפשרות להצבת הערת שוליים בתוך פריט מוקפץ Inside a Pop-up עבור EPUB3. האפשרות Footnote Placement בתיבת הדו-שיח של אפשרויות הייצוא של EPUB שונתה כך שהיא כעת מציגה רשימה נפתחת של אפשרויות ההצבה.

אפשרות להצבת הערת שוליים Inside a Pop-up

אפשרות חדשה זו משנה את הסימון של ההפניה להערת השוליים ואת מעטפת התוכן של הערת השוליים כדי להפוך הערות שוליים מוקפצות לזמינות ב- iBooks Reader. הטקסט של הערת השוליים הופך להיות גלוי כאשר קורא נוגע בהפניה להערת השוליים.

מידה רבה יותר של שליטה על ייצוא EPUB

ייצוג מדויק יותר של צבע טקסט, טבלאות וסגנונות מקוננים בפעולת הייצוא

InDesign ממפה כעת בהצלחה תכונות Color, כולל גוון בסגנונות פיסקה במאפייני CSS. כעת גם הצבעים המדורגים Gradient Colors נתמכים כאשר הם מוחלים באמצעות סגנון פיסקה.

InDesign מציג כעת בהצלחה את הסימון עבור Cell Style שהוחל, כולל המחלקה המשויכת לאותו סגנון. כמו כן, סגנונות תא אזוריים, בנוסף לעקיפות מסוג Cell Style שהוחל ו- Cell Attributes, מוצגים ומיוצאים כעת כראוי.

שיפרנו את התמיכה בתכונה Nested Styles and Dropcaps על-ידי כך שפתרנו בעיות משמעותיות הקשורות אליהן:

 • התכונה Nested Styles נתמכת כעת באופן מלא.
 • הטבעת גופן עבור Dropcaps פועלת כעת היטב. כמו כן, מאפיין הציפה של אות הפתיח לוקח כעת בחשבון את כיוון הפיסקה.

טיפול משופר של CSS באובייקטים, תמונות וקבוצות מקוריים של InDesign

שינויים המוחלים על אובייקטים, כגון סיבוב באובייקט המכיל גרפיקה, ממופים כעת בהצלחה ב- CSS‏.‏ InDesign ממפה כעת במדויק את השינויים ב- CSS שנוצר עבור תוכן של אובייקטים המכילים גרפיקה, אובייקטים של שמע ושל וידאו, וקבוצות.

דוגמה: שינויים המוחלים על גרפיקה ואופן המיפוי שלה ב- CSS

שינוי המוחל על אובייקט

 

 

 

div._idGenPageitem-2 {

-webkit-transform:translate(0.000px,0.000px) rotate(330.000deg) skew(0.000deg) scale(1.000,1.000);

-webkit-transform-origin:50% 50%;

display:inline-block;

height:173px;

width:230px;

}

טיפול משופר בתבליטים ובמספור

תבליטים מותאמים אישית עם GID ו- Font מוחלפים כעת בתו סטנדרטי של תבליט. כעת ישנה תמיכה גם בהטבעת גופן עבור תבליטים מותאמים אישית. עבור פריטים שיוצאו מ- EPUB3, אנו תומכים כעת בערכי list-style-type נוספים של CSS.

תמיכה בסוגי רשימה נוספים ויישור טקסט בתוך מאפייני CSS

InDesign תומך כעת במאפיינים נוספים של CSS עבור CJK ו- ME ‏- list-style-type(s)‎,‏‏ -epub-text-align-last ומעברי צבע בפסקאות.

יצירה של ספרי EPUB לשווקים השונים

יפנית

InDesign תומך כעת ב- Pre-Character Ruby וב- Auto TCY. עם התמיכה המשופרת בקומפוזיציה Ruby ו- J Vertical‏,‏ כולל TCY ו- Auto TCY, כעת תוכל ליצור בהצלחה ספרי EPUB לשוק היפני.

המזרח התיכון

InDesign תומך כעת בכיוון של Paragraph ו- Character בעזרת התכונה dir tag. תמיכה זו משפרת את הטיפול בשפות הנכתבות מימין לשמאל, ומאפשרת לך ליצור בהצלחה ספרי EPUB לשוק הערבי.

שינויים בממשק המשתמש

האפשרות Object Export Options זמינה כעת בתפריט תלוי ההקשר.

האפשרות Object export Options זמינה בתפריט תלוי ההקשר

 • האפשרות Use Original Image נוספה לתיבת הדו-שיח Object Export Options ולתיבת הדו-שיח EPUB Export Options‏.‏ פקד חדש זה דורש שהייצוא ישתמש בתמונה המוצבת ולא בתמונה שנוצרה ממפת הסיביות.
האפשרות Use original image ב- Object export

האפשרות Use original image ב- EPUB export

 • מתבצעת הסרה של האפשרות Settings Apply to Anchored Objects מאפשרויות התמונה של תיבת הדו-שיח EPUB Export.

תוכל למצוא מידע נוסף כאן שיפורים ב- EPUB (וידאו)

שיפורים נוספים

משופר ב- InDesign CC

עדכון חלק

 • לא יתבצע ניקוי אוטומטי של רשימת המסמכים האחרונים בעת החלת עדכונים.
  הערה: הדבר ייכנס לתוקף עבור עדכונים שבוצעו בגרסאות מתקדמות יותר מ- InDesign CC 9.2.0.
 • ההגדרה Color Theme אינה מתאפסת באופן אוטומטי ל-Medium Dark בעת החלת עדכונים.

פרופיל Preflight פעיל בשורת המצב של המסמך

InDesign מציג כעת את שם פרופיל ה- Preflight שפעיל כעת בשורת המצב של המסמך, עובדה המאפשרת לך לשנות אותו ישירות משם.

ההגדרה Protect When Applying Fonts עבור הגופן Roman

ההגדרה Protect When Applying Fonts חלה כעת גם על גופנים מסוג Roman.

שיפור ביצועים של הפניות מקושרות

בגרסאות הקודמות של InDesign, אם היה לך מסמך עם הפניות מקושרות מרובות למסמכים אחרים, היית מבחין בהשהיה בהקלדת טקסט במסמך שלך. תופעה זו מתרחשת במיוחד כאשר ההפניות המקושרות מצביעות על מסמכים מרובים ומסמכים אלה אינם פתוחים.

בעיה זו טופלה כעת. לא תבחין בהשהיה כלשהי בהקלדת טקסט במסמך על אף שכל המסמכים שמתבצעת אליהם הפניה אינם פתוחים.

שחזור בחירת טקסט או סימון התנהגות

בחירת הטקסט או סימון ההתנהגות שוחזרו למצבם הקודם ב- ID CS6. כעת צבע הסימון של המערכת (OS) אינו משמש לסימון טקסט. שינוי זה בוצע ב- Layout text selection/highlight בלבד. ב- Story Editor, ההתנהגות נשארה כפי שהיתה ב- CC.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?