הערות מוצר | מהדורת מרץ 2018 (13.1) של InDesign CC

דרישות מערכת

לדרישות המערכת העדכניות ביותר, בקר בכתובת https://helpx.adobe.com/indesign/system-requirements.html.

לרשימה של דרישות המערכת העדכניות עבור מוצרים אחרים של Creative Cloud, ראה http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

תוכנה לניסיון

גרסאות הניסיון של Creative Cloud הן מסוג "נסה וקנה". הן מאפשרות לך לנסות מוצרים בודדים או מהדורות ולאחר מכן להמיר את גרסת הניסיון המותקנת לגרסה מלאה. באפשרותך להמיר גרסת ניסיון לגרסה מלאה בכל זמן על-ידי הרשמה למנוי. אם אתה רוכש מנוי, ודא כי אתה מחובר לאינטרנט ושנכנסת בעזרת Adobe ID כדי להתחיל להשתמש בגרסה המלאה.

הסכם רשיון

כדי להפעיל מוצר זה ולהשתמש בו, יידרשו חיבור לאינטרנט, Adobe ID וקבלה של הסכם הרשיון. מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מתארחים של Adobe או של צד שלישי או לאפשר גישה לשירותים אלה. שירותי Adobe זמינים למשתמשים בני 13 ומעלה בלבד וכדי להשתמש בהם יש לקבל תנאי שימוש נוספים ואת מדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe‏ (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). יישומים ושירותים עשויים לא להיות זמינים בכל המדינות או בכל השפות והם כפופים לשינויים וייתכן שיופסקו ללא התרעה מראש. ייתכן שיחולו חיובים או דמי חברות נוספים.

מה חדש במהדורה זו

לקבלת רשימה של תכונות חדשות שמסופקות במהדורת אוקטובר 2017 של InDesign CC, ראה סיכום תכונות חדשות.

בעיות עיקריות שנפתרו

 • גודל האובייקט אינו משתנה כראוי אם עובי הקו אינו מותאם בעת שינוי קנה המידה.
 • הגדרות גבול פסקה והצללה אינן מוחלות כראוי אם הפסקה מכילה TCY.
 • InDesign אינו שומר על סדר פריטי העמודים בתוך שכבות, כאשר חלק מהעמודים נמחקים מהמסמך.
 • ייצוא PDF מתוך InDesign משמיט את Overprint Fill שהוגדר כ-0 עבור גרפיקה בקובצי PDF שהושמו.
 • נבחר סגנון גופן שגוי בעת שינוי גופן כאשר תצוגה מקדימה של גופנים לא פועלת.
 • [Mac בלבד] - התו המיוחד (?) מוצג בחלון Story Editor עם תאים בטבלה ובכך גורם להסתרה של התו הראשון.
 • השדה Tint הופך לריק בהפעלה מסוג Hot, ודפדוף בכרטיסיות שלו הופך אותו ל-0%. כתוצאה מכך, הצללה/גבול אינם מופיעים.
 • ייצוא ל-PNG או ל-JPEG נכשל אם שם הקובץ מכיל לוכסן ימני (/).
 • חלוניות כגון Pages,‏ Layers ו-Swatches הופכות למעוותות, וסרגל הגלילה נעלם בצגים בעלי רזולוציה גבוהה.
 • [Win בלבד] - מסגרות טקסט שכוללות פחות מ-250 תווים אינן מיוצאות ל-Publish Online אם המסמך פורסם על-ידי מערכת בעלת שם משתמש כפול-בתים.
 • אפשרויות התפריט Save‏, Save As ו-Edit אינן זמינות בעת קישור לקובצי PDF מסוימים.
 • תמונת רפאים של CC Lib מופיעה בפינה השמאלית העליונה של ‏‫סביבת העבודה Classic ב-Windows 10.
 • תו "זבל" מופיע בתיבת הדו-שיח More Open Type בעת החלה עם גופן SVG Trajan Color.
 • שגיאת AppleScript בעת פתיחת מסמך ב-InDesignServer.
 • InDesign לא מתחשב בסגירת אירוע "onClose" בתיבת דו-שיח של Script UI.
 • אובדן גלישת טקסט בעת פתיחת IDML.
 • InDesign נתקע בעת הדבקת תוכן מתוך קובץ Word הכולל הערת סיום.
 • InDesign קורס בעת פתיחת קובץ inx פגום.
 • אין תגים עבור סוגי הקבצים ‎.wmf ו-‎.pict
 • גוון הצללת פסקה, שמיובא מ-Word, משתנה לברירת המחדל (20%).
 • [MAC בלבד] - חסר משוב חזותי חסר בחלונית Layers עבור שכבות שאינן מיועדות להדפסה.
 • קווי עזר חכמים לצורך יישור למרכז אינם מוצגים בעת יישור או יצירה של אובייקטים במסמך ב-CCJK.
 • חסר תג עבור מסגרת טקסט מעוגנת.
 • שגיאה בייבוא XML כאשר קובץ XML מכיל הוראת עיבוד של "טיפול ברווח לבן".
 • InDesign נתקע כאשר נעשה שימוש במאפיין גודל סגנון אובייקט עם ספריות.
 • [Mac OS עם מערכת קבצים מסוג APFS בלבד] - שמות הסקריפטים בחלונית Scripts אינם ממוינים לפי טקסט.
 • ניווט שגוי בהערות סיום במסמך PDF כאשר קיימים מקטעים במסמך InDesign.
 • תמונות מעוגנות אינן מיוצאות בעת ייצוא באמצעות החלונית Articles.
 • האיור המעוגן הבא מתויג במקום האיור המעוגן בפועל עם החלת אפקטים.
 • אפקטים של שקיפות עם שינוי צורה נכשלים בעת ייצוא אל PDF.
 • היישום אינו מסתובב למצב "לאורך" ב-MS Surface Book.
 • תיקיית הגופנים מתרוקנת בעת עדכון של InDesign מ-CC 2017.0 ל-CC 2017.1.
 • הטקסט מעובד כפסים/תיבות ב-GPU Preview בעת הגדלת התצוגה.
 • עמוד Master‏ שנוצר באמצעות עמוד Master‏ קיים משמיט את PTF.
 • האפשרות Size המוגדרת ב-Object Style אינה פועלת כראוי עבור אובייקטים מעוגנים.
 • השגיאה [Mac only]-הגישה נדחתה בעת אריזת מסמך למיקום רשת.
 • תיקיית משאבים לא נוצרת בעת ייצוא ל-SWF.
 • אובדן של עודף טקסט‬ בעת העתקתו למסמך אחר.
 • הודעת התראה שגויה מוצגת עבור קישורים חסרים/שהשתנו בעת יצירת חבילה.
 • נוצר מסמך PDF מפוקסל בעת קישור מחדש של קישורים חסרים מתיבת הדו-שיח של האריזה.
 • משתנה הטקסט של שם הקובץ מציג את הסיומת (‎.indd) במסמך PDF כאשר הוא נוצר באמצעות אריזה.
 • התאמה לשפה לא נכונה של האפשרות Alternating Row Strokes‏/Alternating Column Strokes ב-Table Options.
 • לא נוצרת תיקיית קישורים בעת קישור מחדש של קישורים חסרים מתיבת הדו-שיח של האריזה.
 • מצב המסמך אינו משתנה גם בעת קישור מחדש של קישורים חסרים מתיבת הדו-שיח של האריזה.
 • סמל Reference Point נחתך בחלונית Transform.
 • סרגל הגלילה האופקי בחלונית Pages‬ אינו מוצג בתרחישים מסוימים.

תיקוני יציבות

 • [Mac בלבד] - InDesign קורס בעת ניסיון לשנות את הגופן מהתפריט הנפתח מיד לאחר ביצוע פעולת ביטול עבור טקסט שנמחק.
 • InDesign קורס בעת עבודה על מסמך אם חסר משאב הקישור הבסיסי עבור קישור.
 • מצב לא עקבי של נתוני idml גורם לקריסתם בפתיחה.
 • [Win בלבד] - InDesign קורס בעת אריזת ספר להדפסה שחסרים בו מסמכים.
 • [MAC בלבד] - InDesign נתקע בעת פתיחת קובצי InDesign מסוימים באמצעות ספר של InDesign.
 • [Win בלבד] - InDesign קורס בעת ההפעלה עקב הרשאות לא מספיקות ברמת המשתמש עבור זמני ריצה של VC של Microsoft.
 • InDesign קורס בעת העברה או עיגון של תמונות במסמכים מסוימים.
 • InDesign קורס בעת שמירת קובץ במיקום רשת, כגון שרת NAS.
 • פתיחת קובץ שנשמר ב-BOX גורמת לכיבוי עקבי להגנה עד לשחזור הרשת.
 • [Win בלבד] - InDesign קורס בעת שמירת קובץ ברציפות בתיקייה Creative Cloud Files.
 • InDesign מבצע כיבוי להגנה בעת סגירת מסמך לאחר עריכתו באמצעות Edit Original מהחלונית Links, אם תיבת דו-שיח מודאלית עומדת לקפוץ.
 • InDesign קורס/קופא בעת העתקה והדבקה של מסגרת טקסט אם המערכת כוללת יישום של קיצורי מקשים, כגון Keyboard Maestro.
 • InDesign קורס בעת שמירת מסמך המכיל קישור שממוקם באחד מהכוננים הקשיחים הכפולים.
 • InDesign קורס בעת ייצוא מסמכי indd מסוימים ל-IDML.
 • InDesign קורס בעת ייצוא מסמך PDF מתויג אם המסמכים כוללים אינדקסים לא תקינים.
 • InDesign קורס בעת קישור מחדש של כתבות InCopy חסרות כאשר האפשרות "Show Threaded frames" מופעלת.
 • InDesign קורס בעת חזרה למסמך המקורי לאחר ביצוע "Edit Original" עבור קובץ indd שממוקם בו.
 • InDesign קורס בעת העתקת טקסט מ-InDesign ליישום אחר.
 • [Win בלבד] - InDesign קורס כאשר נתוני Calc של Libreoffice נמצאים בלוח.
 • InDesign קורס בעת העברת אובייקט מעוגן בתוך השורה למיקום אחר בתרחיש מסוים.
 • [Win בלבד] - InDesign קורס בעת ניסיון לפתוח את התפריט תלוי-ההקשר או את התפריט Edit אם פריט מועתק ללוח מ-OpenOffice.
 • InDesign קורס בעת העתקה והדבקה של טבלה גדולה שמכילה קובצי Word עם הערות סיום.
 • [Mac בלבד] - InDesign קורס בעת גרירה ושחרור של נתונים מותאמים אישית מחלוניות CEP.
 • InDesign קורס בעת קישור מחדש של כתבה כאשר החלונית Notes נשארת פתוחה.
 • [Win בלבד] - InDesign קורס בעת מזעור היישום כאשר החלונית OpenType פתוחה.

משאבים מקוונים

‏‫לקבלת פורומים כלליים של Adobe, בקר בכתובת https://community.adobe.com.

לעזרה בנושאים הקשורים להורדה, להתקנה ולצעדים הראשונים בעבודה עם התוכנה, בקר בכתובת http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

לעזרה על המוצר ולקבלת הנחיות, השראה ותמיכה מחברי הקהילה, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_il.

שירות לקוחות

לקבלת סיוע בנושא מידע על מוצרים, מכירות, רישום ונושאים אחרים, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il.

ליצירת קשר עם שירות לקוחות, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/intlsupport_il/.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?