דרישות מערכת

עבור דרישות המערכת העדכניות ביותר, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_il.

לקבלת רשימה של דרישות המערכת העדכניות עבור מוצרים אחרים של Creative Cloud products, בקר בכתובת http://www.adobe.com/il/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

תוכנה לניסיון

גרסאות הניסיון של Creative Cloud הן מסוג "נסה וקנה". הן מאפשרות לך לנסות מוצרים בודדים או מהדורות ולאחר מכן להמיר את גרסת הניסיון המותקנת לגרסה מלאה. באפשרותך להמיר גרסת ניסיון לגרסה מלאה בכל זמן על-ידי הרשמה למנוי. אם אתה רוכש מנוי, אתה נדרש להיות מחובר לאינטרנט ולהיכנס בעזרת מזהה Adobe כדי להתחיל להשתמש בגרסה המלאה.

הסכם רישיון

כדי להתקין מוצר זה ולהשתמש בו, נדרשים חיבור לאינטרנט, שם משתמש ב- Adobe וקבלת התנאים של הסכם הרישיון. מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מתארחים של Adobe או של צד שלישי או לאפשר גישה לשירותים אלה. שירותים של Adobe זמינים למשתמשים שגילם 13 ומעלה בלבד וכדי להשתמש בהם יש לקבל תנאי שימוש נוספים ואת מדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe‏ (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). יישומים ושירותים עשויים לא להיות זמינים בכל המדינות או בכל השפות והם כפופים לשינויים וייתכן שיופסקו ללא התרעה מראש. ייתכן שיחולו חיובים או דמי חברות נוספים.

התקנת גופנים

תוכניות התקנה של מוצרים מסויימים של Adobe מתקינות גופנים בספריית ברירת המחדל של גופני המערכת. אם תוכנית ההתקנה מוצאת גרסאות קודמות של גופנים אלה בספריית הגופנים של המערכת המהווה ברירת מחדל, היא תסיר את ההתקנה של הגרסאות הקודמות ותשמור אותן בספרייה חדשה. לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

לקבלת מידע אודות אופן ההתקנה של גופנים נוספים, בקר בדף ההתקנה http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_il.

בעיות ידועות

עיין בתמיכה של Adobe בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il לקבלת מידע עדכני אודות בעיות ידועות עבור כל יישומי Creative Cloud.

 • התכונה Place in InDesign ב- Bridge CC אינה פועלת כאשר התוכנות InDesign CS6 ו- InDesign CC שתיהן פתוחות. [#3540938]
 • (Mac) אם תנסה לפתוח קובץ ב- InDesign על-ידי גרירה ושחרור, היישום יישאר בלתי ניתן להפעלה עד שתלחץ בכל נקודה שהיא בתוך היישום. [#3539304]
 • אם תפתח מסמך שכולל גופני מסמך ותסמן את תיבת הסימון Show Favorites Only בתפריט הגופנים, InDesign ייסגר בעת סגירת המסמך. בעיה זו מתרחשת בעיקר כאשר חסרים כמה גופנים במסמך. [#3544918]
 • מסמך שנוצר באמצעות קביעה מוגדרת מראש המשמשת כברירת מחדל ייבא באופן כלשהו את מספר העמודות מקביעה מוגדרת מראש שהוגדרה בעבר. הקביעה המוגדרת מראש שהוגדרה בעבר נועדה לפרסום דיגיטלי וכללה מספר עמודות מותאם אישית. [#3545176]
 • לעיתים הרשימה הנפתחת Color Theme אינה פועלת אחרי עבודה עם החלונית DPS‏. [#3384945]
 • InDesign ייסגר לאחר שינוי מטרה ולחיצה על OK, בעיה זו תתרחש בעיקר אם אפשרות התצוגה המקדימה לא נבחרה. [#3546306]
 • לאחר יצירת קביעה מוגדרת מראש של מסמך, אם תבטל את תיבת הדו-שיח New Document, הקביעה המוגדרת מראש תימחק. [#3493554, #3541235]
 • בתיבת הדו-שיח Find/Change, אם תערוך שינויים בתיבה המשולבת Change to ותלחץ בכל מקום במסמך, בתיבה המשולבת יוצג שוב הערך האחרון ברשימה. [#3546189]
 • סמל הכלי שנבחר אינו מוחלף בסמל היד האוחזת מיד עם לחיצה על מקש הרווח. הסמל מוחלף בסמל היד האוחזת רק לאחר הזזת העכבר. [#3546145]
 • קיצורי עכבר לבחירת טקסט אינם פועלים ב- Story Editor‏. [#3546051]
 • (Mac) לאחר התקנה של InDesign CS6 ו- InDesign CC יוצג ברשימה Launchpad רק סמל ההפעלה של Adobe InDesign CC‏. [#3546744]
 • יפנית בלבד:
  • אם תיצור יותר מארבע ערכות מותאמות אישית של גופן ללא הפרדות צבע, הערכה הרביעית תעבור למצב בלתי ניתן לעריכה, במיוחד לאחר שימוש בסרגל הגלילה. [#3540930]
  • תווי IVS שמוזנים בשדה השם של גופן ללא הפרדת צבע אינם מוצגים כהלכה. [#3378225]
  • המראה של רשת הפריסה ב- IDML מיוצא שונה מהמראה שלה בקובץ המקור ב- InDesign‏. [#3542604]

משאבים מקוונים

לקבלת פורומים כלליים של Adobe, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/forums_il.

לקבלת עזרה בנושאים הקשורים להורדה, התקנה וצעדים ראשונים בעבודה עם התוכנה, בקר בכתובת http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

לקבלת עזרה עם המוצר, כמו גם הכוונה, השראה ותמיכה מהקהילה, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_il.

שירות לקוחות

לקבלת סיוע בנוגע למידע מוצר, מכירות, רישום ונושאים אחרים, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il.

לפנייה לשירות הלקוחות, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/intlsupport_il.