דרישות מערכת

לעיון בדרישות המערכת העדכניות ביותר, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_il

הוראות התקנה

לקבלת הנחיות מפורטות להתקנה, בקר בדף ההתקנה http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_il

מה חדש

פתיחת מסמך בגרסה חדשה יותר

באפשרותך כעת לקבל ומיד לפתוח מסמכים שנשלחו על-ידי כל אדם המשתמש בגרסה שונה של InDesign CC ללא פעולות נוספות כגון ייצוא ידני ל- IDML. התאימות היא מובנית, כך שהמסמכים שלך תמיד נפתחים כצפוי.

אם תפתח מסמך שנוצר בגרסה חדשה יותר של InDesign CC ותלחץ על OK בהודעה הבאה, InDesign CC ישתמש בשירות Creative Cloud כדי להמיר את המסמך לגרסת InDesign CC המופעלת אצלך. לאחר מכן, InDesign CC ישמור את המסמך שעבר המרה בחזרה במחשב.

הערה:

שירות זה זמין רק למנויי Creative Cloud.

בעיות שנפתרו

עיין בתמיכה של Adobe בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il לקבלת מידע עדכני ובעיות ידועות עבור כל יישומי Creative Suite 6.

 • התנאי של עודף טקסט במסגרת לא נעלם בעת שימוש באפשרות Fit Frame to Content. (#3784306)
 • למשתמש אין אפשרות להדפיס חוברת מרובת עמודים. כמו כן, מוצגת הודעה שגויה למשתמש. (#3805383)
 • אם משתמש מעתיק קובץ הכולל שתי נקודות מעל אותיות, שם קובץ היעד משתנה. (#3757236)
 • עבור מסמכים מסוימים, למשתמשים אין אפשרות לפתוח מסמך של InDesign CS5 ב- CS6. פעולה זו גם גורמת ל- InDesign להפסיק לפעול. (#3723078)
 • InDesign נתקע כאשר משתמש מנסה לשנות גודל של מסגרות גרפיקה מעוגנות שבהן הוחלה גלישת טקסט. (#3649094)
 • InDesign קורס כאשר משתמש מנסה להגדיל את גובהן של מסגרות טקסט מרובות-עמודות. (#3687091)
 • InDesign נתקע בעת שינוי האפשרות AutoFit עבור מסגרת טקסט לגובה בלבד. (#3703143)
 • InDesign קורס אם משתמש מזין רוחב מותאם אישית בעת יצירת עמוד מאסטר. (#3709890)
 • אין אפשרות למחוק סגנון פסקה (Drop Caps And Nested Styles) אם סגנון האב שממנו עבר בירושה מכיל את אותה הגדרה עבור פלט IDML. (#3718431)
 • הפונקציונליות של האפשרות Indent to here לא פועלת כראוי עבור עורכים בשפה היפנית. (#3720994)
 • קובצי EPS מסוימים גורמים ל- InDesign לקרוס בעת ייצוא המסמך ל- PDF.‏ (#3608014)
 • InDesign CS6 נכשל בזיהוי קישורים כאשר הגישה אליהם מתבצעת מ- DAM באמצעות Adobe Drive. (#3649135)
 • האפשרויות Save,‏ Save As‏, ו- Save A Copy הופכות ללא זמינות לאחר ביצוע גרירה ושחרור מ- Finder או Bridge. (#3653735)
 • בשפות עברית וערבית, טקסט מותנה אינו מודגש כהלכה ב- Story Editor. (#3667884)
 • בגרסה העברית של InDesign, במסמכים עם כריכה מימין לשמאל, הדפים אינם מופיעים ברצף הנכון. (#3669233)
 • בודק האיות בעברית מדגיש מילים שגויות בדרכים שונות. (#3675104)
 • ‏‫אובייקטים הממוקמים ‏‫בעמודי מאסטר‬ נעלמים או מועברים למיקומים לא צפויים בעת ייצוא המסמך ל- PDF. (#3675929)
 • InDesign קורס לאחר קריאה לפונקציה SetTextSelection בתרחישים מסוימים. (#3678597)
 • InDesign קורס כאשר משתמש לוחץ על הכרטיסייה Links and Images בתיבת הדו-שיח Packages כאשר תיבת דו-שיח זו מופעלת דרך החלונית Books. (3689149)
 • ל -InDesign לוקח כ- 10 שניות להשלים את פעולת ההחלפה של תצוגת השכבות במסמך המכיל כמה עמודי מאסטר. (#3689151)
 • InDesign קורס כאשר משתמש פותח קובץ IDML הכולל תג ריק של מסגרת טקסט המכילה מסגרת טקסט בתוך שורה. (#3689166)
 • InDesign קורס כאשר משתמש מייצא קובץ CS6 ל-‎.idml ולאחר מכן מנסה לפתוח את קובץ ה- CS6 שוב. (#3691025)
 • InDesign קורס כאשר משתמש מייצא קובץ idml לקובץ idml הכולל הפניות מקושרות‬ מסוימות והפניות לעמוד מסוים בחלונית Index. (#3695290)
 • החלת תג גורמת להזרמה מחדש משום שהסגנונות לא הוחלו כראוי. (#3151594)
 • InDesign CS6 קורס בעת עדכון מאפיינים שונים ב- Text Frames באמצעות JavaScript. (#3594208)
 • במצב Text Editor‏, InDesign קורס כאשר משתמש גורר מילה להערה ריקה. (#3623132)
 • הפונקציה Fit Frame to Content גורמת לקריסה של InDesign. (#3628642)
 • InDesign מחיל סגנון באופן שגוי בעת ייבוא קובץ ICML מתויג. (#3629232)
 • למשתמש אין אפשרות להזיז את הסמן בטקסט המקובץ באשכולות בשפה הטמילית. (#3637073)
 • הסמן חוזר לתחילת הטקסט ברגע שהוא נוגע בהערה בשורה הכוללת טקסט עם מקף. (#3638783)
 • InDesign קורס כאשר המשתמש ממקם פריטי ספרייה במסגרת טקסט. (#3646838)
 • מילים מתפצלות בין שורות, אך מקפים אינם מוצגים לאחר הוספת מקף תלוי-הקשר. (#3653718)
 • לא ניתן לייצא כהלכה משתני טקסט ריקים ל- PDF. (#3656476)
 • InDesign קורס בעת עדכון מספר עמוד במסמך כאשר האפשרות של סדר עמודים אקראי‬ מופעלת ופריטים נעולים מופיעים בעמודים המסודרים באופן אקראי. (#3656879)

משאבים מקוונים

ניתן לבקר בפורומים הכלליים של Adobe בכתובת http://www.adobe.com/go/forums_il

לקבלת עזרה בנושאים הקשורים להורדה, התקנה וצעדים ראשונים בעבודה עם התוכנה, בקר בכתובת http://forums.adobe.com/community/download_install_setup

 

לקבלת עזרה עם המוצר, כמו גם הכוונה, השראה ותמיכה מהקהילה, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_en

שירות לקוחות

לפנייה לשירות הלקוחות של Adobe, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il שם תוכל למצוא סיוע בקבלת מידע על המוצר, מכירות, רישום ונושאים אחרים.

מחוץ לצפון אמריקה, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/intlsupport_il, לחץ על התפריט הנפתח מתחת לשאלה "Need a different country or region?‎", בחר מדינה או אזור אחרים ולחץ על GO.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת