InDesign Server CS6 - הערות מוצר

ברוך הבא ל- InDesign® CS6 Server של ‎Adobe®‎‎.מסמך זה מכיל תוספות מאוחרות של מידע מוצר, עדכונים ועצות לפתרון בעיות שלא מופיעות בתיעוד של InDesign Server

דרישות מערכת מזעריות 

לרשימת דרישות מערכת עדכנית, בקר באתר http://www.adobe.com/go/indesignserver_systemreqs_il

מה חדש

תקינות הפינג

ללקוח אמורה להיות היכולת לשלוח פינג ל-InDesign Server בכל זמן נתון על-ידי שליחת בקשת פינג. התגובה המתקבלת מגלה אם השרת אכן עסוק או במצב תלוי

הפסק בכוח את InDesign Server

באפשרותך להפסיק את כל תהליכי InDesign Server כאשר אינו מגיב באמצעות שירות האינטרנט LBQ.

תמיכה בהפעלה

לשרת יש את היכולת להתמודד עם תערובת של לקוחות במצב Stateless ו- Stateful. ההפעלות מבודדות לחלוטין זו מזו, ממש כפי שהן היו אילו הלקוחות היו משתמשים במופעים שונים של IDS. פירוש הדבר שלא ניתן לשתף מסמכים או הגדרות בין הפעלות. בסגירת הפעלה, כל אובייקטי הסקריפטים וכל המצבים הנוצרים באותה הפעלה ישוחררו.

 1. על הלקוח לקבל מזהה הפעלה על-ידי התקשרות ל- SOAP API BeginSession()‎.
 2. לכל בקשה הנשלחת לשרת על-ידי הלקוח יש לצרף את מזהה ההפעלה המתקבל.
 3. כל הבקשות בעלות אותו מזהה הפעלה מבוצעות ב- ‘ExecutionContext’, כלומר, מערכת ההעדפות והמסמכים שלהם מבודדות מהפעלות אחרות.
 4. כל הפעלה נוצרת בשרשור שונה, כך שיכולה להתרחש הפעלה בו-זמנית של בקשות מלקוחות שונים, דבר שישפר את התפוקה ואת יכולת שינוי הגודל.
 5. לאחר ביצוע כל הבקשות, הלקוח מפעיל את EndSession()‎ של ה- SOAP API כדי לסגור את ההפעלה ולהודיע לשרת כי ניתן לבצע ניקוי עבור ההפעלה.

רשיון אלקטרוניעליך לקבל את הסכם הרשיון ותנאי האחריות כדי להשתמש במוצר זה.  בקר בכתובת www.adobe.com/il/products/eulas לקבלת פרטים.

התקנת גופנים

כל התיעוד בנושא גופנים זמין באופן מקוון. בקר באתר http://www.adobe.com/il/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite6.html שבו תמצא את המדריך למשתמש OpenType, את קובץ ה- ReadMe ל- OpenType, קישורים לקובצי ReadMe ספציפיים, רשימת גופנים המותקנים על-ידי מוצרי CS6 שונים, ורשימה של הגופנים הכלולים ב- DVD עבור כל אחד ממוצרי CS6.

תוכנת ההתקנה של InDesign CS6 Server מתקינה גופנים בתיקיית ברירת המחדל של המערכת עבור גופנים. רבים מגופנים אלה הם גרסאות חדשות יותר של גופנים שהותקנו על-ידי InDesign CS5 Server. אם תוכנית ההתקנה מוצאת גרסאות קודמות של גופנים אלה בספריית הגופנים של המערכת המהווה ברירת מחדל, היא תסיר את ההתקנה של הגרסאות הקודמות ותשמור אותן בספרייה חדשה. תיקיית ברירת המחדל של המערכת עבור גופנים היא:

Apple Macintosh:‏ Library/Fonts/

Windows:‏ System Disk>:\Windows\Fonts>

גרסאות הגופנים הישנות יישמרו בתיקייה החדשה:

Apple Macintosh:‏ Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current/

Windows:‏ System Disk>:\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current>

תיקייה חדשה זו תכיל גם קובץ בשם "Read Me.html" ובו רשימה של הגופנים השמורים, ומספרי הגרסאות של קובצי הגופנים החדשים והישנים.

באפשרותך להתקין מחדש את הגופנים הישנים על-ידי מחיקה של קובצי הגופנים החדשים מתיקיית ברירת המחדל של המערכת עבור גופנים, והעברת הקבצים הישנים בחזרה לתיקייה זו.

ניתן למצוא גופנים נוספים בתקליטור ההתקנה. לקבלת מידע נוסף לגבי התקנת הגופנים האלה, ראה http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_il.

תרחישי התקנה/הסרת התקנה נוספים

לפני השימוש ב- InDesign Server CS6, יש לבצע עבורו הפעלה. אם המחשב מחובר לאינטרנט, ההפעלה מתבצעת באופן אוטומטי בזמן ההתקנה. כאשר תתבקש לכך על-ידי תוכנת ההתקנה, הזן את מזהה Adobe ואת המספר הסידורי. אם התוכנה אינה מופעלת, תופיע השגיאה "Adobe InDesign Server’ is not properly licensed and will now quit."

אם המחשב אינו מחובר לאינטרנט, הורד והתקן את ה- Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition ‏(APTEE). באפשרותך לרשום מספרים סידוריים ולהפעיל את התוכנה באמצעות APTEE. באפשרותך להוריד את APTEE מהדף Creative Suite Enterprise Deployment.

הערה:

הפעלת התוכנה לא תבוטל בזמן התקנה לא מקוונת. כדי לבטל את הפעלת התוכנה על המחשב להיות מקוון, אחרת יאבד חשבון ההפעלה.

הפעל גרסת ניסיון באמצעות APTEE

כדי להפעיל את גרסת הניסיון, הורד והתקן את ה- Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition ‏(APTEE). באפשרותך להשתמש בגרסת הניסיון במשך 90 יום.

 1. במסוף או בחלון מסוף, הזן:
  • Windows‏: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS6-Win-GM
  • Mac OS‏: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM
 2. אם גרסת הניסיון הופעלה בהצלחה, תופיע ההודעה הבאה:

StartTrial Successful

Return Code = 0

רשום מספר סידורי באמצעות APTEE (מקוון)

על המחשב להיות מקוון בעת ביצוע הליך זה.

 1. במסוף או בחלון מסוף, הזן:
  • Windows‏: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS6-Win-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>
  • Mac OS‏: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>

 2. אם רישום המספר הסידורי התבצע בהצלחה, תופיע ההודעה הבאה:

Return Code = 0

  רשום מספר סידורי באמצעות APTEE (לא מקוון)

  אם המחשב אינו מקוון, תוכל לרשום את המספר הסידורי ולהפעיל את התוכנה באמצעות ההליך הבא. תזדקק לגישה להתקן המחובר לאינטרנט. צור קוד בקשה, ולאחר מכן שלח אותו כדי לקבל קוד תגובה. הזן את קוד התגובה כדי לרשום את המספר הסידורי ולהפעיל את התוכנה

  1. במסוף או בחלון מסוף, הזן: adobe_prtk --tool=Type1Exception --generate --serial=<serialNumber>. שים לב כי קוד הבקשה נוצר.
  2. בהתקן המחובר לאינטרנט, עבור אל www.adobe.com/go/getactivated, ולחץ על Generate a Response Code.
   1. היכנס עם ה- AdobeID שלך
   2. הזן את קוד הבקשה שנוצר בשלב 1
   3. הזן מספר סידורי
   4. לחץ על Generate Response Code. רשום את קוד התגובה.
  3. חזור למחשב הראשי, והזן במסוף/חלון המסוף:
   • Windows‏: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serialNumber> --responsecode=<responseCode> --leid=InDesignServer-CS6-Win-GM
   • Mac OS‏: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serialNumber> --responsecode=<responseCode> --leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM
  4. אם רישום המספר הסידורי וההפעלה התבצעו בהצלחה, תופיע ההודעה הבאה:

  Return Code = 0

  בעיות ידועות

  לקבלת מידע עדכני אודות בעיות ידועות עבור כל יישומי Creative Suite 6, עיין בתמיכה של Adobe בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il.

  • פקודות הפסקת מופעים אינן פועלות עבור מופעי InDesign Server הפועלים על כתובות IPv6. אם IPv4 מושבת ברשת, פקודות הפסקת מופע לא יעבדו. (#3139916)
  • עדכון קישורים חיצוניים לא גורם באופן אוטומטי לעדכון אובייקטים ממוקמים. לדוגמה, עדכון מסגרת טקסט אב אינו גורם למסגרת הטקסט הבן להתעדכן. (#3142118)
  • גופנים מוטמעים ב-EPUB לא יפעלו באופן הצפוי ב- iBook משום שאופן היישום של Apple שונה מזה של תקן ה- EPUB‏. (#2993986)
  • EPUB לא יבצע אימות אם תיצור רשימה עם תגי "li" בתיבת הדו-שיח Export Tagging. זוהי מגבלת עיצוב. השתמש בתמיכה המובנית של InDesign ברשימות במקום ליצור אחת בעצמך. (#3128871)
  • iframes המכילות נגן וידאו (כגון סרטון YouTube) לא מציגות שינויי צורה כראוי בייצוא לפריסת EPUB3. גם קטעי וידאו שעברו שינוי צורה לא ייפעלו בכמה מהתבניות האחרות, כגון PDF ו-‏SWF. (#3074377)
  • ערך גובה שורה מסוג p.style דורס את ערכת הריווח בפריסת סגנון התווים. InDesign תומך רק בפירוט הריווח ברמת הפסקה. (#3000096)
  • התוכן משוכפל ב- EPUB אם המסמך מכיל פריסה חלופית. כדי לעקוף בעיה זו, ניתן להשתמש בחלונית Articles כדי לכלול פריסה אחת בלבד.(#3013951)
  • לעתים, היישום נסגר באופן בלתי צפוי כאשר מוחקים טקסט ממסגרות טקסט משורשר, והטקסט הוא חלק מהעמודות הרגילות, וכאשר הטקסט מתפרס ומפצל עמודות. (#3152971)
  • מסגרת טקסט משורשר עם גודל אוטומטי לא תתרענן כראוי כאשר קיים אובייקט מעוגן בתוך אחת המסגרות המשורשרות. (#3139955)
  • InDesign נסגר באופן בלתי צפוי בעת שינוי גודל של מסגרת שבה מופעלת האפשרות Keep All lines together בפסקה האחרונה. (#3142141)
  • לעתים, לחצנים המוצבים בעמודי מאסטר לא עוברים בייצוא ל- PDF. (#3146506)
  • תווים מודגשים אינם מופיעים בשדה טקסט ב- Acrobat‏. (#3148857)
  • תווי Khand Ta אינם מופיעים כראוי. (#3093545)
  • עבור תווים הודיים, צורת קו-הבסיס של התו Ra אינה מופיעה כראוי לאחר מילות חיבור. (#3097656)
  • עבור תווים הודיים, בעת הכנסת שבירת צירוף לאחר צירוף Halant של עיצור כפול, מילות החיבור אינן מופיעות בצורת קו-הבסיס (#3103766)
  • גרסת Middle Eastern בלבד: ייצוא EPUB אינו נתמך עבור מסמכי טקסט בערבית או בעברית (#295023)
  • גרסת Middle Eastern בלבד: אם תצייר מלבן סימון כדי למקם התוכן מ-Content Conveyor, ציור מלבן הסימון מהקצה הימני העליון לקצה השמאלי התחתון יגרום להפעלת Flip Transform. צייר את מלבן הסימון מהקצה השמאלי העליון לקצה הימני התחתון כדי לשמור על הטקסט.

  שירות לקוחות

  שירות לקוחות

  שירות הלקוחות של Adobe מספק סיוע בתחומים כגון מידע על מוצרים, מכירות, רישום ובעיות אחרות שאינן טכניות. כדי לגלות כיצד ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Adobe, בקר באתר Adobe.com עבור האזור או הארץ שלך ולחץ על Contact.

  אפשרויות תוכנית תמיכה ומשאבים טכניים 

  אם אתה זקוק לסיוע טכני עם המוצר, כולל מידע על תוכניות תמיכה ומשאבי פתרון בעיות בתשלום, תוכל לקבל פרטים נוספים בכתובת _ilhttp://www.adobe.com/go/support_il‎.  מחוץ לצפון אמריקה, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/intlsupport_il/ ‎לחץ על התפריט הנפתח מתחת לשאלה "Need a different country or region?‎", בחר מדינה או אזור אחרים ולחץ על GO.  שיטה נוספת היא ללחוץ על Change ליד שם המדינה שבחלק העליון של המסך כדי לבחור מדינה או אזור אחרים.

  משאבי פתרון הבעיות הזמינים ללא תשלום כוללים את מאגר הידע של התמיכה של Adobe, פורומי המשתמשים של Adobe,‏ Adobe Support Advisor ועוד.  האתר מתעדכן כל הזמן בכלים ומידע חדשים כדי להעניק לך גמישות באפשרויות פתרון הבעיות במהירות האפשרית.

  לוגו של Adobe

  כניסה לחשבון