ייצוא תוכן מסמך ל-XML

לפני שתייצא תוכן ממסמך InDesign ל-XML, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

 • יצירה או טעינה של תגי רכיבים.

 • החלת תגים על פריטים בעמודי המסמך.

 • התאמת ההיררכיה של הרכיבים המתויגים בחלונית Structure, אם יש צורך.

ניתן לייצא תוכן XML של מסמך במלואו או חלק ממנו. ניתן לייצא רק תוכן מתויג.

הערה:

בעת ייצוא מסמך שכולל טבלאות, יש לתייג את הטבלאות. אחרת, InDesign לא יבצע ייצוא שלהן כחלק מתוכן ה-XML.

 1. אם ברצונך לייצא רק חלק מהמסמך, בחר את הרכיב בחלונית Structure שממנו יתחיל הייצוא.
 2. בחר File‏ ‏> Export.
 3. עבור Save As Type ‏(Windows) או Format ‏(Mac OS), בחר XML.
 4. ציין שם ומיקום עבור קובץ ה-XML ולחץ על Save.
 5. בכרטיסייה General בתיבת הדו-שיח Export XML, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  Include DTD Declaration

  מייצא את ההפניה לקובץ ה-DTD יחד עם קובץ ה-XML. אפשרות זו זמינה רק אם קיים רכיב DOCTYPE בחלונית Structure.

  View XML Using

  פותח את הקובץ המיוצא בדפדפן, ביישום לעריכת XML או בעורך טקסט. בחר בדפדפן או ביישום מהרשימה.

  Export From Selected Element

  מתחיל את הייצוא מהרכיב שנבחר בחלונית Structure. אפשרות זו זמינה רק אם בחרת רכיב לפני בחירת File ‏> ‏Export.

  Export Untagged Tables As CALS XML

  מייצא טבלאות שאינן מתויגות בתבנית CALS XML. כדי שניתן יהיה לייצא טבלה, עליה להימצא במסגרת מתויגת אך היא איננה יכולה להיות מתויגת.

  Remap Break, Whitespace, And Special Characters

  מייצא מעברים, רווחים לבנים ותווים מיוחדים כתווים עשרוניים במקום כתווים שלמים.

  Apply XSLT

  מחיל גיליון סגנונות להגדרת שינוי הצורה של תוכן ה-XML המיוצא, לדוגמה, לעץ XML שהשתנה או ל-HTML. בחר Browse ‏(Windows‎) או Choose ‏(Mac OS‎) לבחירת קובץ XSLT ממערכת הקבצים. הגדרת ברירת המחדל, Use Stylesheet From XML, משתמשת בהוראת שינוי צורה של XSLT אם יש הפניה להוראה כזו ב-XML שמוחל בעת הייצוא.

 6. בחר סוג קידוד מתפריט Encoding.
 7. לציון אפשרויות ייצוא לתמונות, לחץ על הכרטיסייה Images ובחר אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

  Original Images

  ממקם עותק של קובצי התמונה המקוריים בתיקיית המשנה Images.

  Optimized Original Images

  ממטב ודוחס את קובצי התמונה המקוריים ומעתיק אותם לתיקיית המשנה Images.

  Optimized Formatted Images

  ממטב את קובצי התמונה המקוריים הכוללים שינויי צורה (כגון סיבוב או שינוי קנה מידה) וממקם אותם בתיקיית המשנה Images. לדוגמה, אם המסמך כולל שתי תמונות, אחת חתוכה ואחת לא, רק התמונה החתוכה תמוטב ותועתק לתיקיית המשנה Images.

 8. אם בחרת Optimized Original Images או Optimized Formatted Images בשלב הקודם, בחר אפשרויות למיטוב התמונות.
 9. לחץ על Export.

הערה:

XML אינו תומך בכל התווים המיוחדים (כגון התו Automatic Page Number). InDesign מציג אזהרה אם לא ניתן לכלול תו מסוים בקובץ XML המיוצא. אזהרה זו מופיעה גם אם לא תייגת את הטבלה.

אפשרויות ייצוא של תמונות ממוטבות

האפשרויות הבאות זמינות בעת בחירת Optimized Original Images או Optimized Formatted Images בכרטיסייה Images בתיבת הדו-שיח Export XML.

Image Conversion

מציין את תבנית הקובץ לשימוש עבור התמונה המומרת. אם תבחר באפשרות Automatic, ‏InDesign בוחר בסוג הקובץ המתאים ביותר לתמונה. לכן, ייתכן שתרצה לציין את GIF Options ו-JPEG Options.

GIF Options

מציין את עיצוב התמונות שיומרו לתבנית GIF בעת הייצוא ל-XML. באפשרותך לקבוע את האפשרויות הבאות:

Palette

מציין את לוח הצבעים שברצונך להחיל על התמונה בעת ההמרה. בחר בלוח הצבעים עבור תבנית התצוגה הסופית של תוכן ה-XML. האפשרות Adaptive (no dither)‎ פועלת היטב בתמונות עם צבעי יסוד אחידים, וניתן להשתמש בה כשהפלט הסופי מיועד לתבניות מרובות.

Interlace

מוריד כל שורה שנייה בתמונה בכל מעבר, במקום להוריד את כל התמונה במעבר אחד. השזירה מאפשרת תצוגה מקדימה של התמונה להורדה מהירה, כשכל מעבר עוקב מוסיף רזולוציה, עד שמגיעים לאיכות הסופית.

JPEG Options

מציין את עיצוב התמונות שיומרו לתבנית JPEG בעת הייצוא ל-XML. באפשרותך לקבוע את האפשרויות הבאות:

Image Quality

מציין את איכות התמונה לאחר ההמרה. ככל שהגדרת האיכות גבוהה יותר, הקובץ יהיה גדול יותר ויידרש זמן רב יותר להוריד אותו.

Format Method

קובע את תבנית תמונת JPEG לצורך הורדה. האפשרות Baseline מורידה את התמונה באיכותה הסופית בבת אחת, כך שהקובץ מוצג באיכותו הסופית ברגע שהוא נפתח. תבנית זו דורשת זמן הורדה ארוך יותר לעומת תמונה בהורדת Progressive. האפשרות Progressive גורמת להורדת התמונה בסדרת מעברים, כשהמעבר הראשון יוצר גרסה ברזולוציה נמוכה, וכל מעבר נוסף מוסיף רזולוציה לתמונה, עד לקבלת האיכות הסופית.

שמירת תגים כ-XML בלבד

שמור תגים כדי שתוכל לטעון את התגים למסמך InDesign ולהשתמש בהם.

 1. בחר Save Tags מתפריט החלונית Tags.
 2. הקלד שם, ציין מיקום ולחץ על הלחצן Save.

  התגים במסמך, יחד עם הצבעים שהוקצו להם, נשמרים בקובץ XML.

עריכת קובץ XML מיוצא

לאחר שיצרת וייצאת קובץ XML ב-InDesign, תוכל לבצע שינויים ב-XML באחת מהשיטות הבאות:

 • לביצוע שינויים ישירות בקובץ ה-XML, פתח אותו בעורך טקסט או בעורך XML.
 • לביצוע שינויים שיישמרו במסמך המקור, פתח את קובץ InDesign שממנו ייצאת את קובץ ה-XML. לאחר שתבצע שינויים בתוכן ב-InDesign, תוכל לייצא אותו ל-XML מחדש, ולהשתמש בשם קובץ ה-XML המקורי אם ברצונך להחליף את הקובץ.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת