לקבלת מידע מפורט והוראות, לחץ על הקישורים להלן.

יצירה וטעינה של תגי XML

לפני תיוג של פריטי עמוד, צור (או טען) תגים לזיהוי כל אחד מסוגי התוכן או הפריטים במסמך. ניתן ליצור תגים מההתחלה או לטעון אותם ממקור אחר, כגון מסמך InDesign, מסמך InCopy או קובץ DTD. השתמש באחת השיטות הבאות ליצירה או לטעינה של תגי XML למסמך:

 • צור תג בעזרת הפקודה New Tag.

 • טען תגים מקובץ XML או ממסמך אחר.

 • ייבא קובץ DTD.

 • ייבא תגים (ותוכן) באמצעות הפקודה Import XML.

החלונית Tags עם רשימת התגים הזמינים
החלונית Tags עם רשימת התגים הזמינים

יצירת תג XML

 1. בחר Window ‏> ‏Utilities > ‏Tags כדי לפתוח את החלונית Tags.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר New Tag מתפריט החלונית Tags.

  • לחץ על הלחצן New Tag‏  בחלונית Tags.

 3. הקלד שם עבור התג. השם חייב להתאים לסטנדרטים של XML. אם אתה כולל בשם התג רווח או תו לא חוקי אחר, מופיעה הודעת התראה.
 4. בחר צבע לתג אם יצרת את התג מתפריט החלונית Tags. ‏(אם יצרת את התג בעזרת הלחצן New Tag, תוכל לבחור צבע על-ידי שינוי צבע התג.)

  הערה:

  ניתן להקצות אותו צבע לתגים שונים. הצבע שאתה בוחר מופיע בעת החלת התג על המסגרת ובחירת View ‏> ‏Structure ‏> ‏Show Tagged Frames, או בעת החלת התג על טקסט בתוך המסגרת ובחירת View ‏> ‏Structure ‏> ‏Show Tag Markers. ‏(צבעי התגים אינם מופיעים בקובצי XML מיוצאים.)

 5. לחץ על OK.

טעינת תגי XML ממקור אחר

ניתן לטעון תגים מקובץ XML, ממסמך InDesign או ממסמך InCopy.

הערה:

במהלך הטעינה של קובץ XML‏, InDesign מוסיף תגים לחלונית Tags באופן אוטומטי.

 1. בחר Load Tags מתפריט החלונית Tags.
 2. בחר את הקובץ הכולל את התגים שברצונך לטעון בחלונית Tags ולחץ על Open.

שינוי שם או צבע של תג

 1. לחץ פעמיים על שם תג בחלונית Tags או בחר Tag Options מתפריט החלונית Tags.
 2. שנה את שם התג או את צבע התג, ולחץ על OK.

הערה:

לא ניתן לשנות שם של תגים נעולים. InDesign נועל אוטומטית תגים שמצוינים בקובץ DTD שנטען. לשינוי השמות של תגים אלה, יש לערוך את קובץ ה- DTD ולטעון אותו מחדש במסמך.

תיוג פריטים

לפני ייצוא תוכן לקובץ XML, יש לתייג את הטקסט ופריטים אחרים (כגון מסגרות וטבלאות) שברצונך לייצא. כמו כן, עלייך לתייג את הפריטים שיצרת כמצייני מיקום לתוכן XML מיובא. פריטים שתויגו מוצגים כרכיבים בחלונית Structure.

צור (או טען) תגים לזיהוי כל אחד מרכיבי התוכן שברצונך לייצא או לייבא. לאחר מכן, תייג טקסט או פריטי עמוד באחת מהשיטות הבאות:

Manual tagging

בחר מסגרת או טקסט, ולאחר מכן לחץ על תג בחלונית Tags, או פשוט גרור תג מהחלונית Tags לטקסט או למסגרת גרפיקה.

Automatic tagging

בחר מסגרת טקסט, טבלה, תאי טבלה או תמונה, ולאחר מכן לחץ על הסמל Autotag בחלונית Tags. פריטים מתויגים בהתאם לאפשרויות התיוג הקבועות מראש.

Map tags to styles

הקצה תגים לסגנונות פסקה, תו, טבלה או תא, ולאחר מכן החל תגים אוטומטית על טקסט, טבלה, תאים בטבלה ופסקאות עם סגנונות אלה.

בעת תיוג פריטי עמוד, שים לב לפרטים הבאים:

 • ניתן להחיל תגים על כתבות ועל טקסט בכתבות. לדוגמה, אפשר להחיל תג Article על כתבה, ולאחר מכן החל תגים ספציפיים יותר, כגון Title ו- Body, על פסקאות בתוך הכתבה.

 • ניתן להחיל רק תג אחד על כתבה. בעת תיוג מסגרת בכתבה משורשרת, אותו תג מוקצה גם לשאר המסגרות בכתבה, יחד עם עודף טקסט.

 • ניתן להחיל רק תג אחד על מסגרת גרפיקה. בעת תיוג מסגרת גרפיקה, InDesign רושם לעצמו את מיקום הגרפיקה (בדיסק).

 • לא ניתן לתייג קבוצת אובייקטים. לתיוג פריט שנכלל בקבוצה, השתמש בכלי Direct Selection  כדי לבחור את הפריט.

 • בעת תיוג טקסט בתוך רכיב מתויג (כגון פסקה בכתבה), הוא מוצג בחלונית Structure כבן של הרכיב הקיים.

 • ניתן לתייג טקסט או תמונות בעמוד מאסטר, אך בחלונית Structure מוצג רק מופע אחד של הרכיב, ללא קשר למספר המופעים של הפריט בעמודי המסמך. עם זאת, אם אתה דורס פריט אב באופן ידני ולאחר מכן מתייג אותו בעמוד במסמך, הפריט מוצג כרכיב נפרד בחלונית Structure.

 • לא ניתן לתייג הערת שוליים.

הערה:

הימנע מתיוג תווים מיוחדים, כגון התו Automatic Page Number. בעת הייצוא, InDesign מסיר תווים מיוחדים מסוימים בהתאם לסטנדרטים של XML. InDesign מציג אזהרה כשלא ניתן לקדד תווים ב- XML.

תיוג ידני של מסגרות

ניתן לתייג מסגרות בעזרת אחת מהשיטות הבאות.

 • גרור תג מהחלונית Tags למסגרת.
 • בחר מסגרת בעזרת אחד מכלי הבחירה, ולאחר מכן לחץ על תג בחלונית Tags.

הערה:

אם מסגרת כלולה בקבוצה או מקוננת בתוך מסגרת אחרת, בחר את המסגרת בעזרת הכלי Direct Selection.

 • פתח את התפריט תלוי ההקשר של המסגרת, בחר Tag Frame ולאחר מכן בחר תג.
 • בחר מסגרת טקסט או מסגרת גרפיקה לא מתויגת בעזרת אחד מכלי הבחירה, גרור את המסגרת לחלונית Structure, שחרר את לחצן העכבר ובחר שם תג מהתפריט שמופיע.

תיוג ידני של טקסט במסגרת טקסט

בעת תיוג טקסט במסגרת, הרכיב החדש מופיע בחלונית Structure כבן של רכיב המסגרת שמכילה את הטקסט.

 1. ודא שהכתבה שבה מופיע הטקסט מתויגת. ‏(אם אתה מתייג טקסט בכתבה שאינה מתויגת, InDesign מתייג את הכתבה באופן אוטומטי בתג שצוין בתיבת הדו-שיח Tagging Preset Options.)
 2. בחר טקסט במסגרת הטקסט בעזרת הכלי Type.
 3. לחץ על תג בחלונית Tags.

הערה:

לא ניתן לתייג הערות שוליים.

תיוג אוטומטי של מסגרות טקסט, טבלאות, תאי טבלה ותמונות

לחיצה על הסמל Autotag בחלונית Tags מאפשרת לתייג מסגרת טקסט, טבלה, תאי טבלה או תמונה באופן אוטומטי. לתיוג הפריט, InDesign מחיל תג ברירת מחדל שציינת בתיבת הדו-שיח Tagging Preset Options.

 1. בחר את מסגרת הטקסט, הטבלה, תאי הטבלה או התמונה שברצונך לתייג.
 2. בחלונית Tags, לחץ על הסמל Autotag .

  לאחר הלחיצה על הסמל Autotag, ‏InDesign מוסיף את שם ברירת המחדל של התג לחלונית Tags.

תיוג תוכן לפי סגנון פסקה או תו

ניתן להשתמש בסגנונות פסקה ובסגנונות תו שהוקצו לטקסט לצורך תיוג פסקאות וטקסט עבור XML. לדוגמה, ניתן לשייך סגנון פסקה שנקרא Caption לתג שנקרא FigureName. לאחר מכן, בעזרת הפקודה Map Styles To Tags, ניתן להחיל את התג FigureName על כל הטקסט במסמך שהקצת לו את סגנון הפסקה Caption. ניתן למפות יותר מסגנון אחד לאותו תג.

הערה:

הפקודה Map Styles To Tags מתייגת תוכן באופן אוטומטי, כולל פסקאות ותווים שכבר תויגו. לדוגמה, אם תייגת פסקה עם סגנון Context בתג Body, אך לאחר מכן הקצת את הסגנון Context לתג Expository, הפסקה תתויג מחדש; התג Body יוסר ממנה והתג Expository יוחל עליה במקומו. אם ברצונך לשמור על התגים הקיימים, החל תגים ידנית (או השתמש בפקודה Map Styles To Tags בזהירות רבה).

 1. מתפריט החלונית Tags, בחר Map Styles To Tags.
 2. לכל אחד מהסגנונות במסמך, הגדר את התג שברצונך למפות אליו את הסגנון.
  תיבת הדו-שיח Map Styles To Tags
  תיבת הדו-שיח Map Styles To Tags

 3. להתאמת שמות הסגנונות לשמות התגים, לחץ על הלחצן Map By Name. סגנונות ששמם זהה לשמות תגים מסומנים בתיבת הדו-שיח. האפשרות Map By Name רגישה לגודל אותיות; לדוגמה, התגים Head1 ו- head1 יטופלו כשני תגים שונים.
 4. לשימוש במיפוי סגנונות מקובץ InDesign אחר, לחץ על Load ובחר את הקובץ.
 5. בחר או בטל את הבחירה באפשרויות תחת Include:

  Master Page Stories

  ממפה סגנונות שנמצאו במסגרות טקסט של עמודי מאסטר לתגים.

  Pasteboard Stories

  ממפה סגנונות שנמצאים במסגרות טקסט בלוח לתגים. ‏(בטל את הבחירה באפשרות זו כדי להימנע מתיוג תוכן בלוח.)

  Empty Stories

  ממפה סגנונות שנמצאו במסגרות טקסט ריקות לתגים. ‏(בטל את הבחירה באפשרות זו כדי להימנע מתיוג מסגרות ריקות.)

 6. לחץ על OK.

תגי XML החדשים מוחלים בכל המסמך על סגנונות הפסקה והתו שציינת בתיבת הדו-שיח Map Styles To Tags.

הערה:

לא ניתן לתייג תמונות בעזרת הפקודה Map Styles To Tags. יש לתייג תמונות ידנית אם ברצונך לכלול אותן בקובץ XML.

תיוג טקסט בטבלאות

בעת תיוג טבלה עבור XML, אתה יוצר רכיב טבלה וכן רכיב תא אחד לכל אחד מהתאים בטבלה. רכיבי התאים הם רכיבים בנים של רכיב הטבלה, והם נוצרים באופן אוטומטי.

 1. לחץ בטבלה ובחר Table ‏> ‏Select ‏> ‏Table.
 2. בחר תג לטבלה בחלונית Tags.

  InDesign יוצר רכיב תא לכל אחד מהתאים בטבלה (ניתן להציג אותם בחלונית Structure). התג מוחל על רכיבי תאי הטבלה בהתאם להגדרות ברירת המחדל של Autotag.

 3. במידת הצורך, תייג תאי טבלה בתג אחר.

  לדוגמה, ניתן לתייג את התאים מהשורה הראשונה בתג אחר כדי לזהות אותם כתאי כותרת. להחלת תגים על תאים, בחר את תאי הטבלה הממשיים במסמך ולאחר מכן בחר תג. ‏(בחירת תאים בטבלה גורמת גם לבחירת רכיבי התא התואמים בחלונית Structure.)

הערה:

ניתן גם לתייג טבלה על-ידי בחירתה ולחיצה על הסמל Autotag בחלונית Tags. התג Table (או תג אחר שבחרת) מוחל מיידית על הטבלה, בהתאם להגדרות ברירת המחדל של Autotag.

ביטול תיוג של פריט

בטל תיוג של פריט כדי להסיר את התג שלו אך לשמור על התוכן המשויך.

 1. בחר את הרכיב הרצוי בחלונית Structure, או בחר את פריט העמוד או הטקסט המתויג בפריסת המסמך.
 2. לחץ על Untag בחלונית Tags.

תיוג פריטים מחדש

תייג פריט מחדש להחלפת התג הקיים (אין צורך לבטל את התיוג תחילה). לתיוג פריט מחדש, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

 • בעזרת אחד מכלי הבחירה, בחר מסגרת טקסט, מסגרת גרפיקה או רכיב בחלונית Structure, ולאחר מכן לחץ על תג אחר בחלונית Tags.
 • לתיוג מחדש של כתבה, היעזר בכלי Type למיקום נקודת הכנסה במקום כלשהו בטקסט של הכתבה. בחר Retag בחלונית Tags, ולאחר מכן לחץ על תג אחר.
 • כדי לתייג מחדש קטע טקסט, בחר את כל קטע הטקסט בעזרת הכלי Type. בחר Retag בחלונית Tags, ולאחר מכן לחץ על תג אחר. ‏(אם תבחר Add Tag ולאחר מכן תלחץ על תג אחר, רכיב בן חדש יוצג בחלונית Structure.)

ציון ברירות מחדל לתיוג אוטומטי

בעת בחירת מסגרת טקסט, טבלה, תאי טבלה או תמונה ולחיצה על הסמל Autotag בחלונית Tags, ‏InDesign מחיל תג ברירת מחדל על הפריט שנבחר. ניתן לציין תגי ברירת מחדל אלה בתיבת הדו-שיח Tagging Preset Options.

הערה:

InDesign מחיל תג ברירת מחדל בעת יצירת רכיב שמחייב רכיב אב, אך טרם הוגדר לו רכיב אב. לדוגמה, אם אתה מתייג טקסט במסגרת טקסט אך המסגרת עצמה אינה מתויגת, InDesign מקצה למסגרת תג בהתאם לאפשרות Tagging Preset Options. היכולת להחיל תגי ברירת מחדל מסייעת ל-InDesign לשמור על מבנה XML תקין.

 1. בחר Tagging Preset Options מתפריט החלונית Tags.
 2. בחר תג ברירת מחדל למסגרות טקסט, לטבלאות, לתאי טבלה ולתמונות.

  הערה:

  אם התג הדרוש אינו מופיע, ניתן לבחור New Tag מהתפריט וליצור תג.

הצגה או הסתרה של סמני תגים ומסגרות מתויגות

סמני תגים הם סוגריים שמופיעים בעמוד מסביב לטקסט שתויג. הצג סמני תגים כדי לראות היכן כותרות וטקסט אחר מתויגים בעמוד. מסגרות מתויגות מציינות היכן מתויגים פריטים כגון מסגרות טקסט, טבלאות ותמונות. הצבע המוקצה לתג בחלונית Tags קובע את צבע סמני התגים והמסגרות המתויגות. סמני תגים ומסגרות מתויגות מוצגים רק בתצוגה Normal.

מסגרת מתויגת וסמני תגים בתוכה
מסגרת מתויגת וסמני תגים בתוכה.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להצגת מסגרות מתויגות לפי קודי צבע, בחר View ‏> ‏Structure ‏> ‏Show Tagged Frames.

  • להסתרת קידוד הצבע של מסגרות מתויגות, בחר View ‏> ‏Structure ‏> ‏Hide Tagged Frames.

  • להצגת סוגריים צבעוניים סביב טקסט מתויג, בחר View ‏> ‏Structure ‏> ‏Show Tag Markers.

  • להסתרת סוגריים צבעוניים סביב טקסט מתויג, בחר View ‏> ‏Structure ‏> ‏Hide Tag Markers.

הערה:

להפחתת הסיכון של מחיקת סמן תג בטעות, ערוך טקסט מתויג ב- Story Editor, שבו מוצגים סמני התג בצורה ברורה יותר.

מחיקת תגים

 • למחיקת תג מהחלונית Tags, גרור אותו לסמלDelete  בתחתית החלונית. אם התג הוחל על תוכן, תופיע הודעת התראה. בחר תג אחר שיחליף את התג שיימחק, ולחץ על OK.
 • למחיקת כל התגים שלא נעשה בהם שימוש, בחר Select All Unused Tags מתפריט החלונית Tags, ולאחר מכן לחץ על הסמל Delete Tag בתחתית החלונית.

הערה:

לא ניתן למחוק תגים שנטענו עם קובץ DTD עד למחיקת קובץ ה- DTD.