אם נראה שיש חיוב כפול בחשבונך, בדוק את הסיבות האפשריות הבאות:

האם רכשת לאחרונה מוצר או שירות?

יתכן שהחיוב הנוסף הוא עבור מוצר או שירות שרכשת לאחרונה. בדוק את הדף תוכניות ומוצרים להצגת המוצרים והשירותים שאתה מנוי עליהם.

האם היתה בעיה עם התשלום עבור החודש הקודם?

ייתכן שלא ניתן לעבד את התשלום שלך עבור החודש הקודם מפני שפרטי כרטיס האשראי שלך השתנו או שהתשלום נדחה על ידי הבנק. במקרה כזה, הייתי מקבל שני חיובים: אחד לחודש הקודם ואחד לחודש הנוכחי. פנה לבנק כדי לברר אם היתה בעיה עם התשלום עבור החודש הקודם. 

האם יש לך כמה כתובות דוא"ל/מזהי Adobe ID‏?

אם יש לך כמה כתובות דוא"ל/מזהי Adobe ID‏, יתכן שרכשת מוצרים בנפרד עם מזהי Adobe IDשונים באמצעות אותו כרטיס. בדוק את היסטוריית ההזמנות בדף תוכניות ומוצרים עבור כל מזהה Adobe ID‏.

האם ביצעת הזמנות פעמים מרובות?

ייתכן שביצעת את אותה הזמנה פעמיים בטעות. לדוגמה, ייתכן שהיתה שגיאת איות בכתובת הדוא"ל שלך כאשר ניסית להזמין בפעם הראשונה, ולאחר מכן הזמנת שוב עם כתובת הדוא"ל הנכונה שלך. במקרה זה, יופיע חיוב נוסף עבור ההזמנה עם כתובת הדוא"ל השגויה.

לחלופין, ייתכן ששילמת עבור אדם אחר - לדוגמה, בן משפחה, עובד, חבר או עמית. החיובים מופיעים בחשבון שקיבלת.

האם ביטלת את החברות שלך?

אם תבטל את החברות שלך, תחויב בדמי ביטול בהתאם לתנאי המינוי. דמי הביטול ישתקפו בחשבון הבא שלך.