מסנן Camera Raw אינו פעיל יותר עם קובצי 32 סיביות

בעיה

ב-Photoshop, כשאתה מנסה ויוצר תמונות HDR באמאמצעות Merge To HDR Pro ובוחר Mode של 32 bit בתיבת הדו-שיח Merge To HDR Pro, מוצגת הודעת השגיאה הבאה:

The command "Camera Raw filter" is not currently available. (הפקודה "Camera Raw filter" אינה זמינה כעת)

הודעת השגיאה מוצגת כאשר משתמשים ב-Merge to HDR Pro במצב 32 סיביות

גרסאות המוצר המושפעות

Adobe Camera Raw 9.10 ו-Photoshop CC 2017

מערכות הפעלה

macOS ו-Windows

מידע נוסף

ב-Adobe Camera Raw 9.10, החלה ישירה של מסנן ה-Camera Raw על מסמך Photoshop של 32 סיביות הפכה כעת לבלתי זמינה כדי למנוע אי-התאמות חזותיות בלתי צפויות בין Camera Raw ו-Photoshop. התוסף של Camera Raw תמיד מעבד תמונת מקור או אובייקט חכם של 32 סיביות לתוצאה של 8 סיביות/16 סיביות.

דרכים לעקוף את הבעיה

השתמש באחת מהשיטות המפורטות להלן:

שיטה 1: הגדר את העדפת הטיפול בקבצים ומצב התמונה ו-Photoshop

כדי להחיל את מסנן ה-Camera Raw על תמונת 32 סיביות (HDR) ב-Photoshop:

  1. ודא שאפשרות ההפיכה מ-32 סיביות ל-16.8 סיביות זמינה. כדי להפעיל הגדרה זו:
    • בחר Edit >‏ Preferences ‏> File Handling.
    • במקטע File Compatibility בתיבת הדו-שיח Preferences, סמן את התיבה בעלת הסימון Use Adobe Camera Raw to Convert Documents from 32 bit to 16/8 bit.
    • לחץ על OK.
  2. בחר Image ‏> Mode ‏> ‎8 Bits/Channel או Image ‏> Mode ‏> ‎16 Bits/Channel.

כעת, כשאתה משתמש באפשרות Merge To HDR Pro‏, Photoshop מציג את תיבת הדו-שיח Camera Raw Filter. ערוך את ההתאמות הרצויות ולחץ על OK. המסמך המתקבל ב-Photoshop הוא כעת של 8 סיביות/ערוץ או 16 סיביות/ערוץ.

שיטה 2: השתמש בתכונת ה-HDR המובנית ב-Lightroom

מומלץ להשתמש באפשרות Photo Merge ‏> HDR במקום באפשרות Edit In ‏> Merge to HDR Pro ב-Photoshop. תכונת ה-HDR המובנית ב-Lightroom יוצרת קובץ HDR DNG raw שניתן לערוך לו מיפוי גוונים באמצעות פקדי פיתוח raw סטנדרטיים במודול Develop.

לקבלת מידע מפורט ראה מיזוג תמונות ב-HDR.

שיטה 3: השתמש בתכונת המיזוג ל-HDR המובנית של Camera Raw

כדי למזג תמונות ב-HDR מ-Photoshop ולהחיל מיפוי גוונים באמצעות תוסף Camera Raw, מומלץ להשתמש בתכונה מיזוג ל-HDR המובנית של Camera Raw. תכונת המיזוג של Camera Raw יוצרת קובץ HDR DNG raw שניתן לערוך לו מיפוי גוונים באמצעות פקדי פיתוח raw סטנדרטיים של Camera Raw.

לקבלת פירוט השלבים ראה מיזוג תמונות ב-HDR ב-Adobe Camera Raw 9.0

שיטה 4: אובייקטים חכמים של HDR של 32 סיביות

כדי להחיל את תוסף ה-Camera Raw על קובצי אובייקטים חכמים של HDR של 32 סיביות, מומלץ שתשתמש בתכונת המיזוג ל-HDR המובנית של Camera Raw או Lightroom. תכונת המיזוג יוצרת קובץ HDR DNG raw שניתן לפתוח אותו ב-Photoshop כאובייקט חכם.לחיצה כפולה על שכבת האובייקט החכם ב-Photoshop תפתח את תיבת הדו-שיח Camera Raw ותאפשר לך לבצע מיפוי גוונים על תוכן תמונת ה-HDR המקורי באמצעות פקדי פיתוח raw סטנדרטיים של Camera Raw.

שיטה 5: השתמש בהגדרות המומלצות לתכונת המיזוג ל-HDR Pro של Photoshop

כשאתה משתמש בתכונת המיזוג ל-HDR Pro של Photoshop, מומלץ שתשתמש במצב 8 סיביות או 16 סיביות (עם אפשרויות מיפוי הגוונים המובנות של Photoshop), או במצב 32 סיביות כאשר האפשרות Complete Toning In Adobe Camera Raw אינה מסומנת. ייתכן שתתקל בבעיות בתהליכי העבודה של Complete Toning In Adobe Camera Raw כרגע. Adobe שוקלת לתקן תהליכי עבודה אלה במהדורה עתידית של Photoshop.

כשבוחרים באפשרות של 32 סיביות, את מסמך ה-HDR של 32 סיביות שמתקבל ניתן לעבד באמצעות שיטה 1: הגדר את העדפת הטיפול בקבצים ומצב התמונה ו-Photoshop המוסבר לעיל.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון