סרטון הדרכה: עצמים חכמים מקושרים

סרטון הדרכה: עצמים חכמים מקושרים
Infinite Skills

הבנת עצמים חכמים

עצמים חכמים הם שכבות שמכילות נתונים מתמונות עם רסטר או מתמונות וקטוריות, כגון קובצי Photoshop או Illustrator. עצמים חכמים שומרים על התוכן המקורי של תמונה עם כל המאפיינים המקוריים שלו, ומאפשרים לבצע עריכה גמישה של השכבה.

ב- Photoshop וב- Photoshop CS6 ניתן להטמיע את התוכן של תמונה במסמך Photoshop. ב- Photoshop ניתן גם ליצור עצמים חכמים מקושרים שקובצי תמונות חיצוניים יפנו אל התוכן הקיים בהם. התוכן הקיים בעצם חכם מקושר מתעדכן כאשר משנים את קובץ התמונה המקורי של אותו עצם.

עצמים חכמים מקושרים שונים ממופעים משוכפלים של עצם חכם במסמך של Photoshop. עם עצמים חכמים מקושרים תוכלו להשתמש בקובץ מקור משותף במסמכי Photoshop מרובים - קונספט מוכר ורצוי עבור מעצבי אינטרנט.

הייתרונות שמציעים עצמים חכמים

עצמים חכמים מאפשרים לבצע את הפעולות הבאות:

 • ביצוע שינויי צורה גמישים. ניתן לשנות גודל של שכבה, לסובב, להטות או לעוות אותה, או לשנות את הפרספקטיבה שלה מבלי לאבד את נתוני התמונה המקוריים או לפגוע באיכות, מכיוון ששינוי הצורה אינו משפיע על הנתונים המקוריים.

 • עבודה עם נתונים וקטוריים, כגון גרפיקה וקטורית מ- Illustrator, שאחרת היה נוסף להם רסטר ב- Photoshop‏.

 • החלה גמישה של מסננים. ניתן לערוך מסננים שהוחלו על עצמים חכמים בכל עת.

 • עריכת עצם חכם אחד ועדכון אוטומטי של שאר המופעים המקושרים.

 • החלה של מסיכת שכבה המקושרת או שאינה מקושרת לשכבה של עצם חכם.

 • נסו עיצובים שונים עם תמונות מצייני מיקום בעלות רזולוציה נמוכה, שלאחר מכן תחליפו בגירסאות הסופיות.

לא ניתן לבצע פעולות שמשנות את נתוני הפיקסלים—כגון צביעה, הבהרה, הכהיה או שכפול—ישירות על שכבת Smart Object, אלא אם כן ממירים אותה תחילה לשכבה רגילה, שיתווסף לה רסטר. לביצוע פעולות שמשנות נתוני פיקסלים, ניתן לערוך את התוכן של Smart Object, לשכפל שכבה חדשה מעל שכבת ה- Smart Object, לערוך עותקים של ה- Smart Object או ליצור שכבה חדשה.

הערה:

בשעת שינוי צורה של Smart Object שהוחל עליו מסנן חכם, Photoshop מבטלת את אפקטי המסנן במהלך שינוי הצורה. אפקטי המסנן מוחלים שוב לאחר השלמת שינוי הצורה. ראו החלת מסננים חכמים.

יתרונות של עצמים חכמים ב-Photoshop
שכבה רגילה ועצם חכם בחלונית Layers. הסמל בפינה הימנית התחתונה של התמונה הממוזערת מציין עצם חכם.

עצם חכם בחלונית Layers ב-Photoshop
(Photoshop) עצם חכם מקושר בחלונית Layers

יצירת עצמים חכמים מוטמעים

ניתן ליצור עצמים חכמים מוטמעים בכמה שיטות: באמצעות הפקודה Open As Smart Object, מיקום קובץ (Photoshop CS6) או מיקום קובץ כקובץ מוטבע (Photoshop,‏ ו- Photoshop CS6), הדבקת נתונים מ- Illustrator או המרת שכבה אחת או יותר ב- Photoshop לעצמים חכמים.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • (Photoshop) בחרו File ‏> Place Embedded כדי לייבא קבצים כעצמים חכמים למסמך Photoshop פתוח.
  • בחרו File > ‏Open As Smart Object, בחרו קובץ ולחצו על Open‏.
  • (Photoshop CS6) בחרו File ‏> Place כדי לייבא קבצים כעצמים חכמים למסמך Photoshop פתוח.

  הערה:

  למרות שניתן למקם קובצי JPEG, מומלץ למקם קובצי PSD,‏ TIFF או PSB מכיוון שהם מאפשרים להוסיף שכבות, לשנות פיקסלים ולשמור את הקובץ מחדש ללא אובדן נתונים. (כדי לשמור קובץ JPEG שהשתנה יש לשטח את השכבות החדשות ולדחוס את הקובץ מחדש, פעולה הגורמת לירידה באיכות התמונה).

  • להמרת שכבה נבחרת לעצם חכם, בחרו Layer > ‏Smart Object > ‏Convert to Smart Object‏.
  • ב- Bridge, בחרו File > ‏Place > ‏In Photoshop כדי לייבא קובץ כעצם חכם למסמך Photoshop פתוח.

  הערה:

  דרך קלה ופשוטה לעבודה עם קובצי camera raw היא פתיחתם כעצמים חכמים. להתאמת קביעות Camera Raw, ניתן ללחוץ פעמיים על שכבת ה- Smart Object שכוללת קובץ camera raw בכל עת.

  צפו בסרטון הווידאו פתיחת תמונה כעצם חכם כדי ללמוד כיצד

  • בחרו שכבה אחת או יותר ובחרו בפקודה Layer ‏> Smart Objects ‏> Convert to Smart Object. השכבות מקובצות ל- Smart Object אחד.

  • גררו שכבות PDF או Adobe Illustrator או עצמים למסמך Photoshop‏.

  • הדביקו גרפיקה מ- Illustrator למסמך Photoshop, ובחרו Smart Object בתיבת הדו-שיח Paste. לגמישות מרבית, הפעילו את האפשרויות PDF ו- AICB (אין תמיכה בשקיפות) באזור File Handling & Clipboard שבתיבת הדו-שיח Preferences ב- Adobe Illustrator.

יצירת עצמים חכמים מקושרים | Photoshop

הערה:

התכונה Linked Smart Object זמינה ב- Photoshop CC גרסה 14.2 (ינואר 2014) ואילך.

ב- Photoshop ניתן ליצור עצמים חכמים מקושרים. התוכן הקיים בעצמים חכמים מקושרים מתעדכן כאשר משנים את קובץ התמונה המקורי של אותו עצם. עצמים חכמים מקושרים הם שימושיים במיוחד כאשר משתמשים בהם בקבוצות או במקרים שבהם יש להשתמש מחדש בנכסים בעיצובים רבים.

בצעו את השלבים הבאים כדי ליצור עצם חכם מקושר:

 1. בחרו File‏ > Place Linked‏.
 2. בחרו קובץ מתאים ולחצו על Place‏.

יווצר עצם חכם מקושר והוא יוצג בחלונית Layers לצד סמל קישור ().

הערה:

ניתן גם ליצור עצם חכם מקושר במסמך פתוח על-ידי גרירה ושחרור של הקובץ המתאים תוך כדי לחיצה ארוכה על המקש הבא:

(Windows) מקש Alt‏
(Mac OS) מקש Option

כדי לשנות ברירת מחדל זו, השביתו את האפשרות Preferences‏ > General‏ > Always Create Smart Objects While Placing‏.

צמצום גודלי הקבצים בעזרת עצמים חכמים מקושרים

מכיוון שעצמים חכמים מקושרים משמרים תלות בקובץ חיצוני במקום להטמיע קובץ מקור בתוך המסמך המכיל, לרוב השימוש בהם מקטין את הקבצים במידה משמעותית. אף שעצמים חכמים מקושרים אינם מאחסנים את הקובץ המקורי במסמך המכיל, הם מאחסנים בו גרסה משוטחת בגודל מותאם של נתוני התמונה מהקובץ המקורי. בחלק מהמקרים, נפח הנתונים עשוי להיות גדול בהרבה מגודל הקובץ המקורי ולכן הצמצום בגודל הקובץ יראה זניח.

עדכון של עצמים חכמים מקושרים

אם נערך שינוי בקובץ מקור חיצוני כאשר מסמך של Photoshop המפנה אליו פתוח, העצם החכם המקושר הרלוונטי יתעדכן באופן אוטומטי. בכל מקרה, בעת פתיחה של מסמך Photoshop הכולל עצמים חכמים מקושרים שלא סונכרנו, ניתן לעדכן את העצמים החכמים:

 • לחצו לחיצה ימנית על שכבת עצמים חכמים מקושרים ובחרו באפשרות Update Modified Content.
 • בחרו Layer ‏> Smart Objects‏ > Update Modified Content.

עצמים חכמים מקושרים שנערך שינוי בקובצי תמונת המקור שלהם מסומנים באופן חזותי בחלונית Layers‏:

עצמים חכמים מקושרים שאינם מסונכרנים, מסומנים בחלונית Layers ב-Photoshop
עצמים חכמים מקושרים שאינם מסונכרנים מסומנים בחלונית Layers.

הערה:

ניתן לעדכן את כל העצמים החכמים המקושרים במסמך Photoshop הקיים על-ידי בחירה ב- Layer‏ > Smart Objects‏ > Update All Modified Content‏.

עצמים חכמים מקושרים שקובצי המקור החיצוניים שלהם חסרים, מסומנים בחלונית Layers ב-Photoshop
עצמים חכמים מקושרים שקובצי המקור החיצוניים שלהם חסרים מסומנים בחלונית Layers.

הערה:

בעת זיהוי שינויים בעצמים חכמים מקושרים או עדכון של עצם חכם מקושר, Photoshop בוחן רק את הקובץ המקושר המיידי. לא מתבצע עדכון של קישורים המקננים בתוך עצמים חכמים.

תיקון של קישור שבור לעצם חכם

כדי לתקן עצם חכם מקושר שהמקור החיצוני שלו חסר, בצעו את השלבים הבאים:

 1. לחצו לחיצה ימנית על סמל השכבה של העצם החכם המקושר ובחרו באפשרות Resolve Broken Link‏.
 2. נווטו למיקום החדש של העצם החסר.
 3. לחצו על Place‏.

הצגת המאפיינים של עצם חכם מקושר

לאחר בחירה בעצם חכם מקושר בחלונית Layers, בחרו Window‏ > Properties‏.

יוצגו המאפיינים הבאים:

 • הנתיב של קובץ המקור החיצוני של העצם החכם המקושר
 • גודלו של העצם החכם המקושר וערכי הנקודות לציון המיקום שלו (X‏, Y‏)

ניתן לבצע את הפעולות הבאות ישירות מתוך החלונית Properties‏:

 • עריכה של התוכן הקיים בקובץ התמונה החיצוני. במידת הצורך, Photoshop פותח יישום חיצוני שיכול לטפל בקובץ התמונה המקורי. לדוגמה, Photoshop יפתח את Adobe Illustrator אם קובץ התמונה המקורי הוא קובץ ai‏.‏
 • הטמעה של העצם החכם המקושר בתוך המסמך הנוכחי.

הטמעה של עצמים חכמים מקושרים

בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • לחצו לחיצה ימנית על שכבה של עצם חכם מקושר בחלונית Layers ובחרו באפשרות Embed Linked‏.
 • בחרו Layer‏ > Smart Objects‏ > Embed Linked‏.
 • בחלונית Properties , לחצו על Embed‏.

הערה:

בחרו Layer‏ > Smart Objects‏ > Embed All Linked‏ כדי להטביע את כל העצמים החכמים המקושרים במסמך Photoshop‏.

אריזת עצמים חכמים מקושרים

ניתן לארוז את העצמים החכמים במסמך Photoshop, כך שקובצי המקור שלהם יישמרו בתיקייה במחשב שלכם. עותק של מסמך Photoshop נשמר בתיקייה יחד עם קובץ המקור.

 1. בחרו File‏ > Package.
 2. בחרו את המיקום הרצוי עבור קובצי המקור ועותק של מסמך Photoshop‏.

כל עצם מקושר חכם הכולל שמע או וידאו שקיים במסמך נארז גם הוא.

הערה:

יש לשמור את הקובץ לפני ביצוע אריזה של העצמים החכמים המקושרים הכלולים בו.

האופן שבו Photoshop מאתר קבצים מקושרים

Photoshop תמיד מחפש קבצים מקושרים במיקום היחסי האחרון שבו נמצאו. אם הקובץ המקושר לא נמצא במיקום זה, Photoshop יחפש אותו:

 • במיקום המוחלט הידוע האחרון
 • בעזרת כינוי שמור (Mac OS בלבד)
 • באותה תיקייה שבה נמצא המסמך המכיל

התנהגות זו מאפשרת לכם להעביר ולהעתיק תיקיות וקבצים של פרויקט ולשתף בהם כשהסיכון להיתקלות בבעיית קישורים שבורים מצומצם למינימום.

הערה:

בתיבת הדו-שיח Resolve Missing Assets תמיד מוצג הנתיב המוחלט האחרון שבו נמצאו קובצי מקור חסרים.

המרת עצם חכם מוטבע בעצם חכם מקושר

ניתן להמיר עצם חכם מוטבע בעצם חכם מקושר. שינויים, מסננים ואפקטים נוספים שהוחלו על העצם החכם המוטבע יישמרו בעת ביצוע ההמרה.

בצעו את הפעולות הבאות:

 1. בחרו שכבה של עצם חכם מוטבע במסמך Photoshop‏.
 2. בחרו Layer >‏ Smart Object >‏ Convert To Linked‏.
 3. בחרו את המיקום במחשב שבו ברצונכם לשמור את קובץ המקור. הזינו שם עבור הקובץ, כולל סיומת נתמכת. לדוגמה, link_file.jpg‏.

סינון החלונית Layers לפי עצמים חכמים | Photoshop

 1. בחלונית Layers, בחרו Smart Object מתפריט הסינון המוקפץ.
סינון שכבות לפי עצמים חכמים ב-Photoshop
סינון שכבות לפי עצמים חכמים

 1. לחצו על אחד מהסמלים הבאים:
 •     Filter for up-to-date Linked Smart Objects
 •     Filter for out-of-synch linked smart objects
 •     Filter for missing Linked Smart Objects
 •     Filter for embedded Smart Objects

הערה:

ניתן להשתמש במתג ההפעלה/כיבוי () כדי לכבות את סינון השכבות.

שכפול של עצם חכם מוטבע

 1. בחלונית Layers, בחרו שכבת עצם חכם ובצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • ליצירת עותק של Smart Object שמקושר למקור, בחרו Layer ‏> New ‏> Layer Via Copy, או גררו את שכבת ה- Smart Object לסמל Create a New Layer בתחתית החלונית Layers. פעולות עריכה של המקור משפיעות על העותק, ולהפך.

  • ליצירת עותק של Smart Object שאינו מקושר למקור, בחרו Layer ‏> Smart Objects ‏> New Smart Object Via Copy. פעולות עריכה של המקור אינן משפיעות על העותק.

  עצם חכם חדש מופיע בחלונית Layers בשם זהה למקור, עם הסיומת "copy".

עריכת התוכן של עצם חכם

בעת עריכת עצם חכם, התוכן המקורי נפתח או ב- Photoshop (אם מדובר בנתוני רסטר או בקובץ Camera Raw) או ביישום המוגדר כברירת מחדל לטיפול בתבנית שמוקמה (לדוגמה, Adobe Illustrator או Adobe Acrobat). בעת שמירת השינויים בתוכן המקורי, פעולות העריכה מופיעות בכל המופעים המקושרים של העצם החכם במסמך ה- Photoshop‏.

 1. בחרו בעצם החכם בחלונית Layers ובצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו Layer ‏> Smart Objects ‏> Edit Contents.
  • לחצו פעמיים על התמונה הממוזערת של העצם החכם בחלונית Layers‏.
  • בחלונית Properties , לחצו על Edit Contents‏.
 2. לחצו על הלחצן OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.
 3. ערכו את קובץ התוכן המקורי ולאחר מכן בחרו File ‏> Save.

  Photoshop מעדכנת את ה- Smart Object כדי לשקף את השינויים שביצעתם. (אם אינכם רואים את השינויים, הפכו את מסמך Photoshop שכולל את ה- Smart Object לפעיל.)

החלפת התכנים של עצם חכם

ניתן להחליף את נתוני התמונה של Smart Object אחד או של מופעים מקושרים מרובים. תכונה זו מאפשרת לכם לעדכן במהירות עיצוב חזותי, או להחליף תמונות מצייני מיקום בעלות רזולוציה נמוכה עם הגירסאות הסופיות.

הערה:

בעת החלפת עצם חכם, כל שינוי גודל, עיקום או אפקטים שהחלתם על העצם החכם הראשון נשמרים.

 1. בחרו בעצם החכם ובחרו בפקודה Layer ‏> Smart Objects ‏> Replace Contents.
 2. בחרו בקובץ שברצונכם להשתמש בו, ולחצו על Place.
 3. לחצו על הלחצן OK.

  התוכן החדש ממוקם בעצם החכם.

המרת עצם חכם מוטבע או מקושר לשכבה

המרת Smart Object לשכבה רגילה מוסיפה רסטר לתוכן בגודל הנוכחי. המירו Smart Object לשכבה רגילה רק אם אינכם מעוניינים לערוך את נתוני ה- Smart Object. לאחר הוספת רסטר לעצם החכם, לא ניתן לערוך פעולות של שינוי צורה, עיקום או החלת מסננים על ה- Smart Object.

 • בחרו בעצם החכם ובחרו בפקודה Layer ‏> Smart Objects ‏> Rasterize‏.  

הערה:

אם ברצונכם ליצור מחדש את ה- Smart Object, בחרו בשכבות המקור שלו שוב והתחילו מחדש. ה- Smart Object החדש לא ישמור על שינויי הצורה שהחלתם על ה- Smart Object המקורי.

ייצוא התכנים של עצם חכם מוטבע

 1. בחרו בעצם החכם בחלונית Layers ובחרו ב- Layer ‏> Smart Objects ‏> Export Contents.
 2. בחרו מיקום לתוכן של ה- Smart Object ולאחר מכן לחצו על Save.

  Photoshop מייצאת את ה- Smart Object בתבנית המקורית שלו (JPEG, ‏AI, ‏TIF, ‏PDF, או תבניות אחרות). אם ה- Smart Object נוצר משכבות, הוא מיוצא בתבנית PSB.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת