שגיאת: 'יש בעיה עם Generator' מתרחשת בעת הפעלת Photoshop

Generator היא יכולת הרחבה שמבוססת על JavaScript. זהו יישום Node.js שמטפל בתקשורת בין Photoshop ותוספים של Generator. Photoshop כולל תוסף Generator אחד הנקרא Image Assets‎. ‏Generator גם מספק גם את הלוגיקה של יצירת הנכסים שמאחורי הכלי ייצוא בשם.

בעיה

הודעת השגיאה: 'יש בעיה עם Generator. Please quit Photoshop and try again. If the problem persists, remove any third-party plug-ins or try to reinstalling Photoshop." עשויה להופיע בעת הפעלת Photoshop או שימוש בפונקציות הקשורות ל-Generator. 

פתרונות

נסה את הפתרונות המפורטים להלן.

הגדר את התצורה של תוכנת האבטחה/האנטי-וירוס שלך

Generator משתמש בחיבור רשת מקומי כדי לתקשר עם ייצוא בשם. וודא שיציאה 8010 פתוחה ל-Generator וכן לפונקציה ייצוא בשם.

כמו כן, וודא ש-Photoshop מופיעה ברשימת ההיתרים בתוכנת האבטחה/אנטי-וירוס שלך. בפרט, הכנסת node (צומת) לרשימת ההיתרים, עשויה לתקן את השגיאה הזאת.

Node, (צומת) עשוי להימצא במיקום הבא:

  • node.exe\Adobe Photoshop 2020\Adobe\Program Files\:C :Windows
  • node/MacOS/Contents/Adobe Photoshop 2020.app/Adobe Photoshop 2020/Applications/ :macOS

הסר תוספים שאינם בברירת המחדל

שגיאות Generator עשויות להיגרם כתוצאה מתוספי צד שלישי שהתקנת בעבר למיקום כמו:

  • Generator\Plug-ins\Adobe Photoshop 2020\Adobe\Program Files\:C :Windows
  • Generator/Plug-ins/Adobe Photoshop 2020/Applications/ :macOS

כדי לבחון זאת, עליך להסיר באופן זמני תיקיות תוספים ספציפיות, להתחיל מחדש את Photoshop ולראות אם הבעיה ממשיכה.

השבתת Generator

כדי להשבית את Generator, בצע את הפעולות הבאות:

  1. נווט אל העדפות > תוספים.
  2. בטל את סימון האפשרות הפוך Generator לזמין.
הערה:

אם תשתמש ב-קובץ > ייצא בשם, Generator יהפוך לזמין שוב.

בדוק שגיאות ביומן הרישומים

Photoshop שומר רישומים של פעילויות Generator בתיקייה בשם 'Adobe Photoshop [גרסה]' (כלומר 'Adobe Photoshop 2020') במיקום הבא: 

  • Windows‏: C:\Users\username\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop 2020\Logs\Generator
  • macOS‏: /Users/[Your User Name]/Library/Logs/Adobe/Adobe\ Photoshop\ 2020/Generator/

יומני הרישומים עשויים לספק מידע מועיל לגבי תוספים נטענים וגורמים לשגיאה.

אם תזדקק לעזרה נוספת, העזר ב-Log Collector Tool כדי לאסוף את הרישומים.

הערה:

הערה: תיקיות AppData של Windows ו-Library של Mac מוסתרות כברירת מחדל. כדי למצוא תיקיות אלה, ראה להלן: 

 ייתכן שהתיקייה שבה יומן רישומים זה מאוחסן, עוד לא נוצרה ויצירתה נמנעת בשל הרשאות או גורמים אחרים. 

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון