בעיה

השגיאה: ‎"There is a problem with Generator.‎ Please quit Photoshop and try again.‎ If the problem persists, remove any third-party plug-ins or try to reinstall Photoshop."‎ עלולה להתרחש בעת הפעלת Photoshop או בעת שימוש בפונקציות הקשורות ל-Generator. 

פתרון 1

Photoshop שומר יומן של הפעילויות של Generator. ייתכן שהתיקייה שבה מאוחסן יומן זה עדיין לא נוצרה, והרשאות או גורמים אחרים יכולים למנוע את היצירה שלה. 

צור באופן ידני את התיקיה כך ש-Photoshop יוכל ליצור את קבצי היומן הדרושים. צור תיקייה בשם "Adobe Photoshop [גרסה]" (כלומר "Adobe Photoshop CC 2017") במיקום הבא: 

  • Windows‏: C:\Users\AppData\Roaming\Adobe\‎
  • Mac OS‏: /Users/[Your User Name]/Library/Logs/Adobe/‎

הערה: תיקיות AppData של Windows ו-Library של Mac מוסתרות כברירת מחדל. כדי למצוא תיקיות אלה, ראה להלן: 

פתרון 2

הסר את התוסף Reflow generator, שמותקן על-ידי Edge Reflow. 

כדי להסיר את התוסף הזה, עבור המיקום להלן וגרור את התוסף reflow-generateאל מחוץ לתיקייה Plug-in:

Windows:‏ C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Plug-ins\Generator

Mac OS:‏ Applications\Adobe Photoshop CC 2015\Plug-ins\Generator

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת