הצג קבצים ותיקיות מוסתרים ב-Windows

כדי לפתור בעיות בהפעלה של מוצרי Adobe ב-Windows, יש לראות תיקיות וקבצים מוסתרים. פעל לפי הצעדים להלן כדי להציג קבצים, תיקיות וסיומות של שמות קבצים מוסתרים בגרסת Windows שברשותך.

Windows 11

 1. פתח את סייר הקבצים משורת המשימות.

 2. בחר את הכרטיסייה הצג. עבור אל האפשרות הצג ולאחר מכן בחר פריטים מוסתרים.

Windows 10

 1. פתח את סייר הקבצים משורת המשימות. 

 2. בחר את הכרטיסייה הצג. עבור אל אפשרויות, ובחר באפשרויות שינוי התיקייה והחיפוש.

 3. בחר את הכרטיסייה הצג. באפשרות הגדרות מוסתרות, בחר הצג קבצים מוסתרים, תיקיות, וכן כוננים.

 4. לחץ על אישור.

Windows 7

 1. לחץ על התחל > לוח בקרה.

 2. בתיבת הדו-שיח 'לוח בקרה', לחץ פעמיים על מראה והתאמה אישית.

 3. בתיבת הדו-שיח 'מראה והתאמה אישית' לחץ פעמיים על אפשרויות תיקייה, או לחץ על הצג קבצים ותיקיות מוסתרים תחת 'אפשרויות תיקייה'.

 4. בתיבת הדו-שיח 'אפשרויות תיקייה', ודא שהתיבה הצג תיקיות וקבצים מוסתרים מסומנת.

 5. לחץ על אישור.

 

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?