ההגדרות הקבועות מראש, הפעולות או התוספים שלי חסרים

ההגדרות הקבועות מראש, הפעולות, התוספים או ההגדרות שלך ב-Photoshop חסרים? נסה לבצע את הפעולות הבאות כדי לשחזר אותם.

חפש את הבעיה ברשימה הבאה ונסה את הפתרונות שמשויכים אליה.

בעיה/שאילתה

הצעות לפתרונות

היו לי כמה פעולות בהתקנה קודמת של Photoshop, אבל אני לא מבין איך להעביר אותן להתקנה החדשה.

נסה את הפתרונות המוצעים בדף העברת פעולות.

היו לי כמה הגדרות בהתקנה קודמת של Photoshop, אבל אני לא מבין איך להעביר אותן להתקנה החדשה.

ברוב המקרים, ההגדרות עוברות באופן אוטומטי לאחר העדכון של Photoshop לגרסה האחרונה. בנוסף, אפשר להעתיק הגדרות באופן ידני מהתקנה אחת לשנייה. ראה העתקה ידנית של הגדרות.

אני לא מבין איך להעתיק הגדרות קבועות מראש, כמו מברשות, ממחשב אחד לשני.

Adobe Camera Raw מאפשר להתקין רק הגדרה קבועה מראש אחת בכל פעם. איך אפשר להתקין או להעביר את כל ההגדרות הקבועות מראש של Camera Raw בבת אחת?

אם ההגדרות הקבועות מראש קיימות כקובץ ZIP או בתוך תיקייה, העתק את קובצי ה-XMP שבתוכם אל המיקום הבא במחשב:

  • Mac:‏ ‎/Library/Application Support/Adobe/Camera Raw /Settings
  • Windows:‏ ‎C:/Users//AppData/Roaming/Adobe/CameraRaw/Settings

כדי להעביר את ההגדרות הקבועות מראש ממחשב אחד למחשב אחר, העתק את התוכן של התיקייה הזו ממחשב המקור אל אותו המיקום במחשב היעד.

שדרגתי לגרסה העדכנית ביותר של Photoshop. עכשיו אני לא יכול למצוא את חלק מהתוספים שהתקנתי קודם לכן. איך אפשר להחזיר אותם?

הורד את הגרסה האחרונה של תוכנת התקנת התוספים מאתר הספק, והתקן אותה. כדי להתקין תוספים, עליך להיות בעל הרשאות ברמת מנהל מערכת במחשב שלך. אם אין לך את ההרשאות הדרושות, פנה למנהל המערכת של הארגון.

ראה צד שלישי תוספים ל-Adobe Photoshop.

מופיעה השגיאה הבאה:

"There is a problem with Generator.‎ Please quit Photoshop and try again.‎ If the problem persists, remove any third-party plug-ins or try to reinstall Photoshop."

כיצד לטפל בשגיאה?

אני נתקל בבעיות במהלך התקנת תוספים מ-Adobe. כיצד ניתן לפתור אותן?

מידע נוסף זמין במדריך פתרון הבעיות.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?