למדו כיצד להעביר קביעות מוגדרות מראש, פעולות, תוספים, העדפות והגדרות, במהלך שדרוג לגרסה חדשה של Photoshop או התקנת Photoshop במחשב אחר.

קביעות מוגדרות מראש, הגדרות ופעולות

קביעות מוגדרות מראש הן אוספים של פריטים וערכים שמוחלים על גרפיקה ב-Photoshop. ניתן לשמור ולטעון קביעות מוגדרות מראש, או להחליפן בערכים מותאמים אישית בכל שלב. פעולות, מברשות וקיצורי מקלדת הם דוגמאות לקביעות מוגדרות מראש. Photoshop מגיע עם קביעות מוגדרות מראש, אך משתמשים יכולים ליצור קביעות מוגדרות מראש משלהם.

קביעות הן ערכים ממשיים שטעונים כעת ב- Photoshop. הן שולטות במגוון רכיבים וכלים ביישום, כגון המברשת הנוכחית וכל הערכים שלה.

פעולות הן סדרות של משימות שניתן להפעיל על קובץ אחד או על קבוצת קבצים – פקודות בתפריט, אפשרויות בחלוניות, פעולות כלים וכן הלאה. לדוגמה, פעולה יכולה לשנות גודל של תמונה, להחיל אפקט על התמונה ולאחר מכן לשמור את הקובץ בתבנית הרצויה.

העברת קביעות מוגדרות מראש

ניתן להעביר אוספים של קביעות מוגדרות מראש ומותאמות אישית, וכן את חלק מקביעות המוגדרות מראש של Photoshop, מגרסה אחת של Photoshop לגרסה אחרת באותו מחשב. הקביעות המוגדרות מראש שניתן להעביר כוללות את הבאות:

 • Actions
 • Brushes
 • Black and White (Adjustment)‎
 • Channel Mixer (Adjustment)‎
 • Color Range
 • Color Swatches
 • Contours
 • Curves (Adjustment)‎
 • Custom Shapes
 • Doutone (Mono, Duo, Tri, Quad)‎
 • Exposure (Adjustment)‎
 • Gradients
 • HDR Toning (Adjustment)‎
 • Hue and Saturation (Adjustment)‎
 • Keyboard Shortcuts
 • Levels (Adjustment)‎
 • Lighting Effects
 • Lights (3D)‎
 • Materials (3D)‎
 • Menu Customization
 • Patterns
 • Render Settings (3D)‎
 • Repousse (3D)‎
 • Selective Color (Adjustment)‎
 • Styles
 • Tools
 • Volumes (3D)‎

העברת קביעות מוגדרות מראש במהלך העדכון של Photoshop

כברירת מחדל, בעת עדכון לגרסה החדשה ביותר של Photoshop באמצעות היישום Creative Cloud למחשבים שולחניים, הקביעות המוגדרות מראש, ההגדרות וההעדפות שלכם מועברות מהגרסה הקודמת של Photoshop. בנוסף, בעת ההפעלה הראשונה של Photoshop, תתבקשו להעביר את כל הקביעות המוגדרות מראש שזמינות לכם מהגרסה האחרונה של Photoshop המותקנת במחשב. 

ניתן להעביר קביעות מוגדרות מראש מהגרסה העדכנית ביותר שהותקנה לפני Photoshop, עד Photoshop CS3. כדי לבצע העברה מגרסאות מרובות של Photoshop, העבר את הקביעות המוגדרות מראש מגרסה אחת של Photoshop בכל פעם, ברצף.

הערה:

עם זאת, באפשרותך לבחור שלא להעביר אותן על-ידי ביטול הבחירה של האפשרות Advanced Options ‏> Import previous settings and preferences, במסך האישור שמופיע אחרי הלחיצה על Update בישום Create Cloud למחשבים שולחניים.

אפשרויות מתקדמות הזמינות אחרי הלחיצה על Update ביישום Creative Cloud למחשבים שולחניים
אפשרויות מתקדמות הזמינות אחרי הלחיצה על Update ביישום Creative Cloud למחשבים שולחניים

העברת קביעות מוגדרות מראש לאחר התקנה/עדכון של Photoshop

אם בחרתם לא להעביר את הקביעות המוגדרות מראש במהלך העדכון של Photoshop, או אם נתקלתם בבעיות בעת העברת הקביעות המוגדרות מראש, ניתן לבחור Edit >‏ Presets >‏ Migrate Presets כדי להעביר קביעות מוגדרות מראש, הגדרות והעדפות בשלב מאוחר יותר ב-Photoshop. ‏Photoshop מחפש גרסה קודמת של Photoshop באותה המערכת, והמשתמשים מתבקשים להעביר את הקביעות המוגדרות מראש.

ייצוא וייבוא של קביעות מוגדרות מראש

ניתן לייבא קביעות מוגדרות מראש ממחשב אחד למחשב אחר או למחשב לא מקוון. כדי לעשות זאת, עליכם לייצא את הקביעות המוגדרות מראש ולאחר מכן לייבא אותן באופן ידני. האפשרות Export/Import Presets לא מוגבלת למחשבים שבהם מופעלת תוכנת Photoshop כחלק מ-Creative Cloud.

מחשב המוצא: במחשב שבו נמצאות הקביעות המוגדרות מראש שמיועדות להעברה, יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. פתחו את Photoshop.
 2. בחרו Edit ‏> Presets ‏> Export/Import Presets.
 3. בחרו Export Presets.
 4. בחרו את הקביעות המוגדרות מראש שרצויות לכם, והעבירו אותן אל העמודה Presets To Export.
 5. לחצו על Export Presets.
 6. בחרו את התיקייה שאליה ברצונכם לייבא את הקביעות המוגדרות מראש. בחרו תיקייה שתוכלו להשתמש בה להעברת הקבצים באמצעות כונן USB, רשת או שירות שיתוף מקוון.
 7. לחצו על OK‏.

מחשב היעד: במחשב שמקבל את ההגדרות המיובאות, יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. בחרו Edit ‏> Presets ‏> Export/Import Presets.
 2. בחרו Import Presets.
 3. בחרו את הקביעות המוגדרות מראש שברצונכם לייבא, או לחצו על Add All.
 4. אם שמרתם את הקביעות המוגדרות מראש בתיקייה שאינה תיקיית ברירת המחדל, בחרו Import Folder ולאחר מכן בחרו את התיקייה המתאימה.
 5. לחצו על Import Presets.

שמירה וטעינה של קביעות מוגדרות מראש

ניתן להעביר פעולות וקביעות מוגדרות מראש בין גרסאות שונות של Photoshop, באותו מחשב שולחני או במחשבים שולחניים שונים, על-ידי שמירתן וטעינתן ביישום היעד.

מחשב המוצא: במחשב שבו נמצאות הקביעות המוגדרות מראש שמיועדות להעברה, יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. פתחו את Photoshop.
 2. בחרו Edit >‏ Presets >‏ Presets Manager.
 3. בחרו את האפשרות הרצויה מהתפריט הנפתח Preset Type. לדוגמה, בחרו Brushes.
 4. בחרו את הקביעות המוגדרות מראש שברצונכם לשמור. לדוגמה, בחרו את המברשות שברצונכם להעביר.
 5. לחצו על Save Set ולאחר מכן לחצו על Save. עבור קבוצת מברשות, מערכת Photoshop יוצרתקובץ.ABR במיקום הבא (מיקום ברירת המחדל):
 • (Windows) ‏C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <version>\Presets\Brushes
 • (macOS) Applications/Adobe Photoshop <version>/Presets/Brushes

מחשב היעד: במחשב שמקבל את ההגדרות המיובאות, יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. בחרו Edit >‏ Presets >‏ Presets Manager.
 2. לחצו על Load בתיבת הדו-שיח של Presets Manager.
 3. בחרו את הקבוצה השמורה שברצונכם לטעון.
 4. לחצו על Load.

העברת פעולות

העתקה ידנית של הגדרות

Photoshop כוללת כמה קובצי הגדרות שניתן להעתיק באופן ידני מהתקנה אחת לשנייה. הקבצים האלו כוללים את הבאים:

 • Actions Palette.psp
 • Brushes.psp
 • Contours.psp
 • CustomShapes.psp
 • Default Type Styles.psp
 • Gradients.psp
 • Patterns.psp
 • Styles.psp
 • Swatches.psp
 • ToolPresets.psp

כדי להעביר את ההגדרות האלו להתקנה חדשה, העתיקו את הקבצים מהנתיב הבא בהתקנה המקורית אל נתיב זהה בהתקנת היעד:

 • Mac‏: <Username>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <version> Settings
 • Windows‏: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <version>\Adobe Photoshop <version> Settings