ניתן להשתמש בכלי Count לספירת עצמים בתמונה. לספירת עצמים ידנית, לחצו בתמונה באמצעות הכלי Count ו- Photoshop תעקוב אחר מספר הלחיצות. המספר שהתקבל במונה מוצג על הפריט ובסרגל האפשרויות של הכלי Count. מספרי המונה נשמרים כששומרים את הקובץ.

Photoshop יכול גם לספור אוטומטית אזורים שנבחרו בתמונה ולהקליט את התוצאות בחלונית Measurement Log. ראו ביצוע מדידה.

ספירה ידנית של פריטים בתמונה

 1. בחרו בכלי Count (הממוקם מתחת לכלי Eyedropper בחלונית Tools).
 2. בחרו אפשרויות של הכלי Count.

  Count Group

  קבוצת מספרי מונה של ברירת המחדל נוצרת כשמוסיפים מספרי מונה לתמונה. ניתן ליצור קבוצות מספרי מונה מרובות, כל אחת עם שם, סמן, גודל תווית וצבע משלה. כשמוסיפים מספרי מונה לתמונה, קבוצת מספרי המונה שנבחרה כרגע גדלה בדרגה אחת. לחצו על סמל העין כדי להציג או להסתיר קבוצת מספרי מונה. לחצו על סמל התיקייה ליצירת קבוצת מספרי מונה, ועל הסמל Delete למחיקת קבוצת מספרי מונה. בחרו Rename מתפריט קבוצת מספרי המונה לשינוי שם של קבוצת מספרי מונה.

  Color

  לקביעת צבע קבוצת המונים הנוכחית, לחצו על דוגם הצבע.

  Marker Size

  הזינו ערך מ- 1 עד 10, או השתמשו במחוון הקטן לשינוי הערך.

  Label Size

  הזינו ערך מ- 8 עד 72, או השתמשו במחוון הקטן לשינוי הערך.

 3. לחצו על התמונה להוספת סמן ותווית למונה:
  • להזזת סמן מונה, הזיזו את המצביע לסמן או למספר עד שהוא משנה את צורתו לסמן בצורת שני חצים וגררו. ‏(הקישו Shift להגבלה אופקית או אנכית של הגרירה.)

  • הקישו Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) כדי להסיר סמן. המונה הכולל מתעדכן.

  • לחצו על Clear בסרגל האפשרויות לאיפוס המונה בקבוצת מספרי המונה הנוכחית שנבחרה ל- 0.

  הערה:

  בדרך כלל, ניקוי מספרי מונה מהתמונה אינו משנה ערכי ספירה שהוקלטו ביומן המדידות.

 4. ‏(אופציונלי) לשינוי קבוצות מספרי המונה, בחרו קבוצה אחרת מתפריט Count Group או לחצו על סמל התיקייה ליצירת קבוצת מספרי מונה. לחיצות נוספות יעדכנו את קבוצת מספרי המונה הנוכחית שנבחרה.
 5. (אופציונלי) להצגה או להסתרה של מספרי המונה:
  • בחרו View ‏> Show ‏> Count.

  • בחרו View ‏> Extras‏, View ‏> Show או View ‏> Show ‏> None.

 6. ‏(אופציונלי) בחרו Analysis ‏> Record Measurements או לחצו על Record Measurements בחלונית יומן המדידות להקלטת מספר המונה ביומן המדידות.

  הערה:

  להקלטת ספירה ביומן המדידות, יש לבחור בנקודת הנתונים Count. בחרו Analysis ‏> Select Data Points ‏> Custom ובחרו בנקודת הנתונים Count באזור הכלי Count.

 7. (אופציונלי) בחרו File‏ ‏> Save לשמירת מספרי המונה וקבוצות מספרי המונה שהוספתם לתמונה.

ספירה אוטומטית באמצעות בחירה

השתמשו בתכונת הספירה האוטומטית של Photoshop לספירת אזורי בחירה מרובים בתמונה. הגדירו אזורי בחירה באמצעות הכלי Magic Wand או הפקודה Color Range.

 1. בחרו בכלי Magic Wand או בחרו בפקודה Select ‏> Color Range.
 2. הגדירו בחירה שכוללת את העצמים שברצונכם לספור בתמונה. לתוצאות הטובות ביותר, השתמשו בתמונה עם ניגוד חזק בין העצמים לרקע.
  • בשעת שימוש בכלי Magic Wand, הגדילו או הקטינו את ערך האפשרות Tolerance למיטוב בחירת העצמים שברצונכם לספור בתמונה. בטלו את הבחירה באפשרויות Anti-aliased ו- Contiguous.

  • עבור Color Range, הגדירו Fuzziness ו- Selected Colors כדי לכוונן את האזורים שנבחרו בתמונה (ראו בחירת טווח צבע).

 3. בחרו Analysis ‏> Select Data Points ‏> Custom.
 4. באזור Selections, בחרו בנקודת הנתונים Count ולחצו על הלחצן OK.
 5. בחרו Window ‏> Measurement Log.
 6. בחרו Analysis ‏> Record Measurements, או לחצו על Record Measurements ביומן המדידות. ‏‏(אם אפשרות זו אינה זמינה, בחרו כלי שאינו מונה).

  Photoshop סופרת את אזורי הבחירה ומזינה את המספר בעמודה Count ביומן המדידות.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת